Kaasik Koolitus OÜ

Kaasik Koolitus OÜ
Firma:
Kaasik Koolitus OÜ
Telefon:
+372 55649399
Kaasik Koolitus Koolituskeskus korraldab ja viib läbi täiskasvanutele erinevaid kursuseid ja koolitusi, mis toimuvad regulaarselt koolituskava alusel üle Eesti nii eesti-, vene- kui ka inglise keeles. 
 

Spetsialiseerunud kohustuslikule toiduhügieeni, esmaabi ja tööohutuse-  ja töötervishoiu alastele koolitustele.  Koolituskavas on veel tuleohutuse koolitused, erinevad psühholoogilised koolitused, sihtgrupiks lastega tegelevad inimesed. Kõiki koolitusi on võimalik tellida ka asutusesisestena. 
 

Loengud on huvitavad ja illustreeritud “elust enesest” näidetega ja parima praktikaga!

 
Kaasik Koolitus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituspartneriks.
Majandustegevusteade nr 177578
 
 
 
KOOLITUSVALDKONNAD:
 
 
 
Pakume Teie asutusele tellimuskoolitusi, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi, spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.
 
- Ohutusalased koolitused
- Koolitused haridusasutustele
- Ametialased koolitused
 
 
Kui tunnete huvi mõne eelpool nimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku teemat, siis palun võtke meiega ühendust info@kaasikkoolitus.eu . Vastame heameelega Teie täiendavatele küsimustele, soovidele ja koostame hinnapakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse.
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Erivajadustega inimeste koolitused  E-õpe  Juhtimine  Müügikoolitused  Müügikoolitused  Psühholoogia  Tervisekoolitused  Toiduhügieeni koolitus  Toitlustus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Venekeelsed koolitused  Töökeskkond ja tööohutus  Õpetajate täiendkoolitus  Meeskonnakoolitus  Suhtlemiskoolitus  Personalile  Esmaabiandja koolitus  Eneseareng  Esmaabikoolitused  Teeninduskoolitus  Enesearendus  Sisekoolitused  Lapsevanema koolitused  Pedagoogide täienduskoolitus  Avalikud koolitused  Hügieenikoolitus  Konfliktide juhtimine  Töökeskkonna riskianalüüs  Kahjuritõrjealane koolitus  Klienditeenindus  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Toiduhügieen  Toiduhügieenikoolitus  Hügieeni koolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Töötervishoiualane täiendkoolitus  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Tööstressi reguleerimine ja läbipõlemine  Konfliktide ennetamine  Konfliktidega toimetulek  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Isikukaitsevahendite kasutamine tööstuses  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale  Koolitused haridusasutustele  Koolitused haridusasutustele  Väärtuskasvatus  Erivajadustega laps lasteaias  Lapse individuaalsuse ja koolivalmiduse kaart  Toimetulek käitumisprobleemidega õpilastega  Esmaabi lühikoolitus  Tellitavad koolitused  Ametikoolitus  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Konfliktide lahendamine  Kaasik Koolitus  Ettevalmistus lugema ja kirjutama õpetamiseks mängude abil  Õpetaja eneseteostus  Ettevalmistus lugema ja kirjutama õpetamiseks, raskused ja nende ületamine  Kõne arengu seaduspärasused, kasvu- ja kõnekeskkonna mõjud  Laste soolise arengu iseärasused  Lugema ja kirjutama õppimise alusoskused  Poiste ja tüdrukute psüühiliste protsesside ja kõne arengu eripära ning selle arvestamine  Vasakukäeliste laste õpetamine  Häälikust täheni mängides  Õpetaja enesetoetus  Rasked vestlused lapsevanematega  Kiitmine ja kriitika  Psühholoogilised ohutegurid  Kõrvalpilk lasteaiale üldpädevuste arendamise ja väärtuskasvatuse aspektist  Kontakti olemus: kontakt endaga, kontakt teistega, kontakti takistajad  Mis on enesetoetus?  Enesereflektsioon ja -aktsepteerimine  Toiduhügieeni põhimõtted  Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid  Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid  Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine  Toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll  Käsitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed  Puhastamine ja desinfitseerimine  Erivajadustega laste koolitused  Tuleohutus ja tuletöö koolitused  Sissejuhatus riskianalüüsi   Tuleohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus  Füüsikalised ohutegurid: müra, kiirgused, elektromagnetväljad, õnnetusohud  Isikukaitsevahendid. Ohumärgistus  Füsioloogilised ohutegurid. Ergonoomia  Terviseedendus  Turvalisuse koordinaatori täiendõpe  Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Sisekontrolli korraldamine  Tööstressi juhtimine  Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine  Isiklik hügieen  Enesekontrolli põhimõtted  Toitu käsitlevad õigusaktid  Toitu käsitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele  Ohutusalased koolitused  Ametialased koolitused  Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine lasteasutuses 

KOOLITUSKALENDER

Toiduhügieeni koolitus

2019-10-17

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: RAPLA, Rapla Kultuurikeskus Tallinna mnt 17a

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-10-23

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 23.-25.10.2019; 24 ak.t.
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-10-24

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 24.-25.10; 16 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-10-24

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-10-24

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-10-28

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 28.-30.10.2019; 24 ak.t.
Koht: Paide

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-10-29

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: Paide

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-10-29

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 29.-30.10; 16 ak.t.
Koht: TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)

Telefon: 55649399

Toiduhügieeni koolitus

2019-10-29

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-10-30

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)

Telefon: 55649399

Toiduhügieeni koolitus

2019-10-30

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: VÕRU, Jüri tn 54 (Võru Keskraamatukogu)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-10-31

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 31.10-01.11; 16 ak.t.
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-11-01

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-11-04

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 09.00-16.00
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-11-05

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 05.-07.11.2019; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus

Telefon: 55649399

Toiduhügieeni koolitus

2019-11-05

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-07

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 07.-08.11; 16 ak.t.
Koht: PAIDE, Lai 33 (Järvamaa Keskraamatukogu)

Telefon: 55649399

Toiduhügieeni koolitus

2019-11-08

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: RAKVERE, Pikk 3 (Katariina Külalistemaja)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-11-08

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: Paide, Rüütli 25 III korrus (Järva talituse Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakond)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-11-11

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 11.-13.11.2019; 24 ak.t.
Koht: VILJANDI, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-11

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 11.-12.11; 16 ak.t.
Koht: JÕHVI, Pargi 40 (Jõhvi Kontserdimaja)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes vene keeles

2019-11-12

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 12.-14.11.2019; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-11-12

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: VILJANDI, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-11-12

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: JÕHVI, Pargi 40 (Jõhvi Kontserdimaja)

Telefon: 55649399

Toiduhügieeni koolitus

2019-11-18

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-18

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 18.-19.11; 16 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-11-18

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-20

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 20.-21.11; 16 ak.t.
Koht: RAPLA, Tallinna tn 17a (Rapla Kultuurikeskus)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-11-21

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: RAPLA, Tallinna tn 17a (Rapla Kultuurikeskus)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-11-25

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 25.-27.11.2019; 24 ak.t.
Koht: RAKVERE, Tallinna tn 12 (Sushi Tiger)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-11-26

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: RAKVERE, Tallinna tn 12 (Sushi Tiger)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-26

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 26.-27.11; 16 ak.t.
Koht: VILJANDI, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)

Telefon: 55649399

Toiduhügieeni koolitus

2019-11-27

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: Põlva, Kesk 16 (Põlva Keskraamatukogu)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-11-27

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: VILJANDI, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)

Telefon: 55649399

Toiduhügieeni koolitus

2019-11-28

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus vene keeles

2019-11-28

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 28.-29.11; 16 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h) vene keeles

2019-11-28

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-11-28

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 28.-29.11; 16 ak.t.
Koht: VÕRU, Jüri tn 54 (Võru Keskraamatukogu)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-11-29

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: VÕRU, Jüri tn 54 (Võru Keskraamatukogu)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-12-02

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 09.00-16.00
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-12-03

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 03.-05.12.2019; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1, V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-12-03

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 03.-04.12; 16 ak.t.
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-12-04

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 04.-06.12.2019; 24 ak.t.
Koht: TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-12-04

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-12-05

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-12-05

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 05.-06.12; 16 ak.t.
Koht: TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-12-06

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: TARTU, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2019-12-09

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 09.-11.12.2019; 24 ak.t.
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Toiduhügieeni koolitus

2019-12-10

Hinnale lisandub km. Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: Viljandi, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)

Telefon: 55649399

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h täiendkoolitus

2019-12-10

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-12-10

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 10.-11.12; 16 ak.t.
Koht: RAKVERE, Tallinna 12 (Sushi Tiger Konverentsikeskus)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-12-11

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 11.-12.12; 16 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-12-11

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-12-11

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: RAKVERE, Tallinna 12 (Sushi Tiger Konverentsikeskus)

Telefon: 55649399

Esmaabi väljaõppekoolitus

2019-12-13

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: 13.12 ja 16.12; 16 ak.t.
Koht: Valga, Aia 12 (Valga Keskraamatukogu)

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendõppekoolitus (8h)

2019-12-16

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 8. tundi, kell 10.00-17.00
Koht: Valga, Aia 12 (Valga Keskraamatukogu)

Telefon: 55649399