Eesti Standardikeskus

Eesti Standardikesku
Firma:
Eesti Standardikeskus
Telefon:
605 5050
E-post:
koolitus@evs.ee
Tänapäeva tiheda konkurentsiga maailmas on iga toote või teenuse lisaväärtus, usaldusväärsus ning konkurentsieelis ostjate silmis eeliseks. Meie soov on pakkuda kvaliteetseid seminare, infopäevasid ja koolitusi standardimisega seotud teemadel ning kindlatele standarditele, et just teie ettevõte oleks edukas nii Eestis kui ka mujal maailmas.
 
Eesti Standardikeskus on korraldanud erinevaid seminare ning koolitusi standardimisega seotud teemadel, nagu CE-märgistus ja standardid, juhtimissüsteemid, ehitiste tuleohutus, infoturve, varade hindamine, tõlketeenused jpm.
 
Eesti Standardikeskus pakub:

Üldkoolitusi, kus osalejad saavad ülevaate ja üldisi teadmisi Euroopa ja rahvusvahelisest standardimissüsteemist, standardimisest kui protsessist ning kuidas standardid on kasuks äris.  
 
Spetsiifilisi koolitusi, kus käsitletakse mõnda kindlat standardit või standardite kogumikku. Nende sisuülevaated, käsitlusalad, praktilised näpunäited rakendamiseks jmt.
 
Infopäevi, kus tutvustatakse mõnda uut standardit või standardi muudatusi.
 
Sisekoolitusi kus räägitakse sellistel standardimisalastel teemadel, mis on olulised just teie ettevõttele.
 
Täpsemat infot iga toimuva koolituse sisu ja päevakava kohta leiate meie koduleheküljelt vähemalt 3 nädalat enne koolituse toimumist. Soovi korral on infot võimalik saada ka e-kirja teel, kuid sellest palume teada anda aadressil: koolitus@evs.ee.


Sisekoolitus
 
Sisekoolitusteks nimetame koolitusi, mida asutus või ettevõte saab tellida vastavalt oma koolitusvajadustele. Sisekoolitustena pakume kohandatult nii seminare, mida näete meie koolitusnimekirjas kui ka täiesti uusi seminare, mis on kokku pandud just vastavalt teie soovidele. Oleme valmis teile soovitama üldiseid standardimisalaseid ning spetsiifilisi standardeid või nõudeid tutvustavaid koolitusi. 

 
Peaksite valima sisekoolituse, kui:

- soovite ise valida koolituse toimumisaja- ja koha
 
- soovite osaleda koolitusel kogu kollektiiviga
 
- olete huvitatud just teie asutuse tegevusvaldkonna jaoks kohandatud koolitusest
 
Pöördu koolitussooviga või küsi pakkumist aadressil koolitus@evs.ee

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ehitus- ja töö  E-õpe  Tehnika  Sisekoolitused  Kvaliteedijuhtimine  Tööohutus  Infoturve  Tellitavad koolitused  ISO 9001: kvaliteedijuhtimissüsteem  ISO koolitused  Eesti Standardikeskus   EVS  CE-märgistus ja standardid  Juhtimissüsteemide standardid  Ehitiste tuleohutuse standardid  Infoturve standardid  Varade hindamise standardid  Tõlketeenuste standardid  Infopäevad  Standardite koolitused  Euroopa Liidu nõuded – CE märgistus ja standardid 

KOOLITUSKALENDER

Uued OHSASe nõuded standardi ISO 45001;2018 järgi

2019-09-11

Koolitus tutvustab 2018. a kevadel rakendunud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit  EVS-ISO 45001:2018  "Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega".

Hind: 143.00 €
Kestus: 11. september 2019 kell 10.00 - 15.10
Koht: Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Telefon: 6055053

Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

2019-09-18

2017. aasta lõpus hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele.

Hind: 135.00 €
Kestus: 18. september 2019 kell 10.00 - 16.30
Koht: Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Telefon: 6055053

ISO 50001;2018 - energiajuhtimissüsteemid

2019-10-09

Koolitus on mõeldud ettevõtete juhtidele ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtidele, kes vastutavad ettevõtete juhtimissüsteemide arengu eest. Samuti juhtidele, kelle vastutusalas on organisatsiooni energiasäästlik juhtimine, energiatulemuslikkus ja energiatõhusus

Hind: 143.00 €
Kestus: 9. oktoober 2019 kell 10.00 - 15.10
Koht: Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Telefon: 6055053