Eesti Standardikeskus

Eesti Standardikesku
Firma:
Eesti Standardikeskus
Telefon:
605 5050
E-post:
koolitus@evs.ee
Tänapäeva tiheda konkurentsiga maailmas on iga toote või teenuse lisaväärtus, usaldusväärsus ning konkurentsieelis ostjate silmis eeliseks. Meie soov on pakkuda kvaliteetseid seminare, infopäevasid ja koolitusi standardimisega seotud teemadel ning kindlatele standarditele, et just teie ettevõte oleks edukas nii Eestis kui ka mujal maailmas.
 
Eesti Standardikeskus on korraldanud erinevaid seminare ning koolitusi standardimisega seotud teemadel, nagu CE-märgistus ja standardid, juhtimissüsteemid, ehitiste tuleohutus, infoturve, varade hindamine, tõlketeenused jpm.
 
Eesti Standardikeskus pakub:

Üldkoolitusi, kus osalejad saavad ülevaate ja üldisi teadmisi Euroopa ja rahvusvahelisest standardimissüsteemist, standardimisest kui protsessist ning kuidas standardid on kasuks äris.  
 
Spetsiifilisi koolitusi, kus käsitletakse mõnda kindlat standardit või standardite kogumikku. Nende sisuülevaated, käsitlusalad, praktilised näpunäited rakendamiseks jmt.
 
Infopäevi, kus tutvustatakse mõnda uut standardit või standardi muudatusi.
 
Sisekoolitusi kus räägitakse sellistel standardimisalastel teemadel, mis on olulised just teie ettevõttele.
 
Täpsemat infot iga toimuva koolituse sisu ja päevakava kohta leiate meie koduleheküljelt vähemalt 3 nädalat enne koolituse toimumist. Soovi korral on infot võimalik saada ka e-kirja teel, kuid sellest palume teada anda aadressil: koolitus@evs.ee.


Sisekoolitus
 
Sisekoolitusteks nimetame koolitusi, mida asutus või ettevõte saab tellida vastavalt oma koolitusvajadustele. Sisekoolitustena pakume kohandatult nii seminare, mida näete meie koolitusnimekirjas kui ka täiesti uusi seminare, mis on kokku pandud just vastavalt teie soovidele. Oleme valmis teile soovitama üldiseid standardimisalaseid ning spetsiifilisi standardeid või nõudeid tutvustavaid koolitusi. 

 
Peaksite valima sisekoolituse, kui:

- soovite ise valida koolituse toimumisaja- ja koha
 
- soovite osaleda koolitusel kogu kollektiiviga
 
- olete huvitatud just teie asutuse tegevusvaldkonna jaoks kohandatud koolitusest
 
Pöördu koolitussooviga või küsi pakkumist aadressil koolitus@evs.ee

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ehitus- ja töö  E-õpe  Tehnika  Sisekoolitused  Kvaliteedijuhtimine  Tööohutus  Infoturve  Tellitavad koolitused  ISO 9001: kvaliteedijuhtimissüsteem  ISO koolitused  Eesti Standardikeskus   EVS  CE-märgistus ja standardid  Juhtimissüsteemide standardid  Ehitiste tuleohutuse standardid  Infoturve standardid  Varade hindamise standardid  Tõlketeenuste standardid  Infopäevad  Standardite koolitused  Euroopa Liidu nõuded – CE märgistus ja standardid 

KOOLITUSKALENDER

Tulevikukindel valgustus

2019-10-29

Valgus mõjutab inimese tervist, produktiivsust, sooritusvõimet. Uued suunad valgustuses, millele tähelepanu pöörata, mida vältida. Mida Eestis tehakse valesti, et meil on nii palju “haigeid” uusehitisi, kus üheks süüdlaseks on valesti teostatud valguslahendus?

Hind: 145.00 €
Kestus: kl 10.00-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: 6055053

Masinadirektiiv ja CE-märgistamise alused

2019-11-05

-EL ohutusalased regulatsioonid; Tootja, maaletooja, edasimüüja – nende kohustused; Masina vastavushindamine ja selle läbiviimine; -Harmoniseeritud standard ja vastavuse presumptsioon-Juhtimissüsteem; Mehhaaniline süsteem; Piirded ja kaitseseadmed-Nõutav teave masinal (CE-märgis jt); Nõutavad juhendid ja nende sisu; Masina tehniline fail.

Hind: 189.00 €
Kestus: kl 10.00-15.10
Koht: Tallinn

Telefon: 6055053

Masinate korrashoiu alused

2019-11-19

 -Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid;-Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad;-Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad.

Hind: 189.00 €
Kestus: kl 10.00-15.10
Koht: Tallinn

Telefon: 6055053

Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

2019-11-22

Anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest Tutvustada ISO 31000 ja ISO 31010 standardite sisuArutada läbi riskijuhtimise seosed teiste standarditega

Hind: 119.00 €
Kestus: kl 10.00-13.15
Koht: Tallinn

Telefon: 6055053

Masinate korrashoiu juhtimine

2019-12-10

 - Tööstusmasinate kriitilisuse hindamine ja pingerida (kriitilisuse maatriks sh EVS-EN 60300-3-11:2009; masina kriitilisuse indeks)- Korrashoiusüsteemi juhtimise alused (tööstuse varahaldus sh standardite sari EVS-ISO 55000; korrashoiu tõhustamise teekaart)- Korrashoiusüsteemide auditeerimine

Hind: 189.00 €
Kestus: kl 10.00-15.10
Koht: Tallinn

Telefon: 6055053