Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe

Järvamaa Kutseharid
Firma:
Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe
Telefon:
5329 2188, 515 5611, 387 4042
Facebook: www.facebook.com/JKHKkoolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendkoolitus pakub võimalust ennast kaasaegses õpikeskkonnas täiendada. Täiskasvanud saavad erinevatel koolitustel õppida kõikides valdkondades, mida kutsehariduskeskuses õpetatakse.
Täiendkoolitustel on võimalik arendada nii tööalaseid teadmisi ja oskusi kui õppida ka täiesti uut eriala või osaleda teistel esma- ja ümberõppekursustel. Oleme partnerid Töötukassaga.
Õppetöö toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpperuumides Paides, Säreveres ja Põltsamaal. Kui tellija soovib, saab koolitusi läbi viia ka ka kliendi juures. Tellija vajadustest lähtuvalt koostame sobivad õppekavad ja kaasame lektorid. 
Koolitusi viivad läbi Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpetajad, praktikud ning koostööpartnerite lektorid ja vastavava eriala spetsialistid.
Koolituse lõpetamise nõuded täitnutele  väljastame Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistuse.
 
 

 
Leia endale sobiv kursus allpool olevate valdkondade alt:
 
 
 
 
Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased. 
 

Tasuta PRIA kursused
 
 
 
 
 

2019/2020 aasta kursustele saab registreeruda SIIN

Kõik taimekaitse koolitused - SIIN


Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".

Tasuta koolitused viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames.

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt: taim.etki.ee


Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

AUTOKOOL
 
Järvamaa Kutsehariduskeskus (Koolitusluba nr 6919 HTM)  korraldab B-, T- ja C1-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust.
 
B-kategooria esmaõppe koolitus algab grupi täitumisel.
Kool teeb koostööd Teooria.ee-ga 

T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus (25 tundi teooriat, 5 tundi õppesõitu ), õppe alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba  algab grupi  
 
T-kategooria sõidueksam 105.-eur  sisaldab 2 tundi harjutamist ja sõidueksamil traktori kasutamist. 
T-kategooria täiendav sõidutund 35 eur 
C1-kategooria täiendav sõidutund 24 eur
  
Koolitustel osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreerida
 
Täiendavate küsimuste ja koolitussoovide korral pöörduda:
Ruth Türk,  koolitusjuht
Telefon: 53292188, 387 4042
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  Ehitus- ja töö  Ettevõtluskursused  Inglise keel  Juhtimine  Keeleõpe  Puhastusalane koolitus  Soome keel  Toiduhügieeni koolitus  Tuleohutusalane koolitus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Vene keel  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Raamatupidamine  Töökeskkond ja tööohutus  Ärijuhtimine  Logistika ja transport  Tõstukijuhi koolitus  Elektriohutuse koolitus  Esmaabiandja koolitus  Telferikäitaja koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Arvutiõpe ja IT  Esmaabikoolitused    Ettevõtluse alused  Avalik haldus  Ehitus  Laomajandus  Teedeehitus  Teedeehitus  Puhastusteenindus  Puhastusteenindus  Logistika eriala  Ettevõtte juhtimine  Hügieenikoolitus  C1-kategooria autojuhikursused  Soome keel algajatele  Taimekaitse  T-kategooria (ratastraktorid ja liikurmasinad)  Veoautojuht  Väikeettevõtlus  Klienditeenindus  Raamatupidamise eriala  Logistika kutseõpe  Laomajanduse koolitus  Raamatupidamise kursused  Arvutiõpe  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Tasuta koolitused  Tööalane inglise keel  Laopidaja  Toiduhügieen  Toiduhügieenikoolitus  Hügieeni koolitus  Laohoidja  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Puhastusteenindaja (Cleaning service)  Esmaabi täiendkoolitus  Puhastusteenindaja koolitus  Puhastusteenindus koolitus  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Veoautojuhtide ametikoolitused, täienduskoolitused  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale  Töötukassa koolitused  Laologistika koolitus  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Elektriohutus  Eesti Töötukassa  Järvamaa Kutsehariduskeskus  Laotöö  Puhastusteenindaja eriala  Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendkoolitus  Loomatervishoidu käsitlev koolitus  Mahetaimekasvatuse võimalused  Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  Tapakoolitus  Integreeritud taimekaitse täiendkoolitus  Tasuta PRIA kursused  Tasuta tööalased kursused (HTM)  Ettevõtlus, juhtimine ja haldus  Müüja-klienditeenindaja tööalane inglise keel  Kaubanduse valdkonna klienditeenindaja vene keel   Sgrafiito lubikrohvitehnika praktiline kursus  Tõstukijuhi- ja telferikäitleja koolitused  Põllundus ja loomakasvatus  Tehnika 

KOOLITUSKALENDER

Puitliidete valmistamise koolitus

2019-11-23

Sihtrühm: Aegunud oskustega täiskasvanud inimene, kes soovib puiduettevõttes töötamiseks täiendada enda erialaseid teadmisi ja omandada praktilisi töövõtteid. Tööealised isikud, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50-ne, kes soovivad omandada lisateadmisi ja -oskusi puitliidete valmistamisel ja ehitajad kes soovivad oma erialaseid oskuseid laiendada

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t. 23. nov, 24. nov, 30. nov ja 1. dets
Koht: Tallinna 46, Paide

Telefon: 515 5611

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises

2019-11-26

Sihtrühm: Kursus on mõeldud emakeelepädevuse kui ülekantava oskuse arendamiseks ja täiendamiseks nendele täiskasvanutele, kelle töös on korrektse emakeele kasutamine nii suulises kui ka kirjalikus suhtlemises vajalik ja kes soovivad omandada uusi teadmisi, et parandada oma igapäevast kirjaoskust ning täiendada korrektset ametialast eesti keelt. Ka aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Hind: 0.00 €
Kestus: 20 ak.t.
Koht: Tallinna 46, Paide

Telefon: 515 5611

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega

2019-11-28

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 28.nov.-18.dets
Koht: Tallinna 46, Paide

Telefon: 515 5611

Rasketehnika diagnostika baaskursus

2019-11-30

Sihtrühm: Õppima võib asuda erialase tasemehariduseta või madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita isik, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi mootorsõidukite (liikurmasinate) hoolduse ja remondi kutsealal. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.nov, 1.dets, 7.dets ja 8.dets (40 t)
Koht: Tallinna 46, Paide

Telefon: 515 5611

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine

2019-11-30

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.
Koht: Tallinna 46, Paide

Telefon: 515 5611

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2019-12-09

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 0.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2019-12-09

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-01-20

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 20. - 24. jaanuar
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-01-20

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 0.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-01-20

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 20. - 24. jaanuar
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-01-20

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-01-27

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 0.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Jõgeva

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-01-27

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Jõgeva

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-01-28

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 28. - 30. jaanuar
Koht: Jõgeval

Telefon: 5329 2188

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-01-28

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 28. - 30. jaanuar
Koht: Jõgeva

Telefon: 5329 2188

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-02-04

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 4. - 6. veebruar
Koht: Haapsalu

Telefon: 5329 2188

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-02-04

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 4. - 6. veebruar
Koht: Haapsalu

Telefon: 5329 2188

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-02-07

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 0.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Haapsalu

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-02-07

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Haapsalu

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-02-17

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 17. - 19. veebruar
Koht: Jüri

Telefon: 5329 2188

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-02-17

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 17. - 19. veebruar
Koht: Jüri

Telefon: 5329 2188

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-02-20

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 0.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Jüri

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-02-20

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Jüri

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-02-25

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 25. - 27. veebruar
Koht: Pärnu

Telefon: 5329 2188

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-02-25

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 25. - 27. veebruar
Koht: Pärnu

Telefon: 5329 2188

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-02-28

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 0.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Pärnu

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-02-28

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Pärnu

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042