Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe

Järvamaa Kutseharid
Firma:
Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe
Telefon:
5329 2188, 515 5611, 387 4042
Facebook: www.facebook.com/JKHKkoolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendkoolitus pakub võimalust ennast kaasaegses õpikeskkonnas täiendada. Täiskasvanud saavad erinevatel koolitustel õppida kõikides valdkondades, mida kutsehariduskeskuses õpetatakse.
Täiendkoolitustel on võimalik arendada nii tööalaseid teadmisi ja oskusi kui õppida ka täiesti uut eriala või osaleda teistel esma- ja ümberõppekursustel. Oleme partnerid Töötukassaga.
Õppetöö toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpperuumides Paides ja Säreveres. Kui tellija soovib, saab koolitusi läbi viia ka ka kliendi juures. Tellija vajadustest lähtuvalt koostame sobivad õppekavad ja kaasame lektorid. 
Koolitusi viivad läbi Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpetajad, praktikud ning koostööpartnerite lektorid ja vastavava eriala spetsialistid.
Koolituse lõpetamise nõuded täitnutele  väljastame Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistuse.
 
 

 
Leia endale sobiv koolitus allpool olevate valdkondade alt:
 
Jälgige lisainfot meie kodulehel ja hoidke postkastil silm peal. Koolitustele saab registreerida SIIT
 
 
Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused
KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT
Tasulised ja tellitavad koolitused
KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT
 
 
 
Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased. 
 

TASUTA PRIA KOOLITUSED 


Kõik taimekaitse koolitused SIIT
 
 
 
 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.AUTOKOOL 
koolitustele  saab registreerida  SIIT    
 
Järvamaa Kutsehariduskeskus (Koolitusluba nr 6919 HTM)   korraldab B-, T- ja C1-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust.
B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus (60 akadeemilist tundi: 30 tundi teooriat, 30 tundi õppesõitu).
Kool teeb koostööd Teooria.ee-ga. Koolitus algab grupi täitumisel.
 
T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus  (33 akadeemilist tundi: 27 tundi teooriat, 6 tundi õppesõitu), õppe alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 
Koolitus algab grupi täitumisel.  
T-kategooria riiklik sõidueksam. Hind 120 eurot sisaldab 2 tundi harjutamist ja Maanteeameti sõidueksamil traktori kasutamist. 
T-kategooria täiendav sõidutund 40 eurot,
Sõidud toimuvad kokkuleppel sõiduõpetajaga.
C1-kategooria täiendav sõidutund 35 eurot.  
 
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  Ehitus- ja töö  Ettevõtluskursused  Inglise keel  Juhtimine  Keeleõpe  Puhastusalane koolitus  Soome keel  Toiduhügieeni koolitus  Tuleohutusalane koolitus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Vene keel  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Raamatupidamine  Töökeskkond ja tööohutus  Ärijuhtimine  Logistika ja transport  Tehnika  Tõstukijuhi koolitus  Elektriohutuse koolitus  Esmaabiandja koolitus  Telferikäitaja koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Arvutiõpe ja IT  Esmaabikoolitused    Ettevõtluse alused  Avalik haldus  Ehitus ja tööstus  Laomajandus  Teedeehitus  Teedeehitus  Puhastusteenindus  Puhastusteenindus  Logistika eriala  Ettevõtte juhtimine  Hügieenikoolitus  C1-kategooria autojuhikursused  Soome keel algajatele  Taimekaitse  T-kategooria (ratastraktorid ja liikurmasinad)  Veoautojuht  Väikeettevõtlus  Klienditeenindus  Raamatupidamise eriala  Logistika kutseõpe  Laomajanduse koolitus  Raamatupidamise kursused  Arvutiõpe  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Tasuta koolitused  Tööalane inglise keel  Laopidaja  Toiduhügieen  Toiduhügieenikoolitus  Hügieeni ja korisusalased koolitused  Laohoidja  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Puhastusteenindaja (Cleaning service)  Esmaabi täiendkoolitus  Puhastusteenindaja koolitus  Puhastusteenindus koolitus  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Veoautojuhtide ametikoolitused, täienduskoolitused  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale  Töötukassa koolitused  Laologistika koolitus  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Elektriohutus  Eesti Töötukassa  Järvamaa Kutsehariduskeskus  Laotöö  Puhastusteenindaja eriala  Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendkoolitus  Loomatervishoidu käsitlev koolitus  Mahetaimekasvatuse võimalused  Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  Tapakoolitus  Integreeritud taimekaitse täiendkoolitus  Tasuta PRIA kursused  Tasuta tööalased kursused (HTM)  Ettevõtlus, juhtimine ja haldus  Müüja-klienditeenindaja tööalane inglise keel  Kaubanduse valdkonna klienditeenindaja vene keel   Sgrafiito lubikrohvitehnika praktiline kursus  Tõstukijuhi- ja telferikäitleja koolitused  Põllundus ja loomakasvatus 

KOOLITUSKALENDER

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks

2021-05-25

 Õpingute alustamise tingimuseks on eelnevalt tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu ja aluseks on ettevõttepraktika kokkuleppetaotlus. Selle vormi saad alla laadida siit ja täidetud taotlus saada aadressil ivar.kohjus@jkhk.ee. Ettevõttepraktika tuleb sooritada kutselise korstnapühkija (vähemalt korstnapühkija tase 4) juhendamisel ja kestab kokku 180 tundi.

Hind: 0.00 €
Kestus: 25.-29.mai
Koht: Paide

Telefon: 53292188