Järvamaa Kutsehariduskeskus

Järvamaa Kutseharid
Firma:
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Telefon:
525 3736
E-post:
kool@jkhk.ee
Facebook: www.facebook.com/JKHKkoolitusedJärvamaa kutseharidust on läbi aastakümnete iseloomustanud armastus tehnika, tehnoloogia, ehituse, teeninduse ja maaelu vastu.
 
Tänane kool annab traditsioonidele 21. sajandi nägu. Eelkõige iseloomustavad seda väärtused, mida me endas kanname ja mida tahame edasi anda ka oma õpilastele.
 
ÕPPIMINE ON SÜDAMEASI!
 
Kutsekeskharidusõpe 
Kokk 3a
 
Põhihariduse baasil
 
Keskhariduse baasil
 
Jätkuõpe
Laohoidja 6 kuud
 
Põhihariduse nõudeta
 
Hariduslike erivajadustega (HEV)
Paindlik õpe (sobib töötavale inimesele):
erialade valiku leiad siit
 

Haridustasemete
kohta loe siit
 
Täiskasvanute täiendus- ja tasemeõppe kohta leiad informatsiooni siin!
 
Kui Teil on omal ajal jäänud kool pooleli või kui soovite töö kõrvalt omandada haridust, siis on võimalus taotleda varasema õpi- ja töökogemuse arvestamist VÕTA programmi raames.
 
Võtke julgesti ühendust meie kooli õpinõustajaga e-aadressil kristi.koit@jkhk.ee ning arutage koos läbi võimalused.
 

 
Tere tulemast!
 
Kutsehariduskeskuse õppurite käsutuses on õpilaskodud Paides ja Säreveres.
 
Kutseharidusekeskuse õppuritel on võimalus saada järgmisi toetusi:
 
Toetuste maksmist reguleerib õppekorralduse eeskiri.

 
Kutsealane eelkoolitus
 
Järvamaa Kutsehariduskeskus on juba 8 aastat pakkunud põhikooli 8. klasside õpilastele kutsealase eelkoolituse õppe võimalust, mille jooksul tutvutakse Järvamaa Kutsehariduskeskuses õpitavate erialadega. Lisaks sellele külastame kutsealase eelkoolituse käigus mitmeid Järvamaa ettevõtteid.
 
Kutsealase  eelkoolituse eesmärgiks on luua noortele võimalus tutvuda tööeluga ja omandada esmased ametialased oskused ning teadmised. Lisaväärtus kutsealase eelkoolituse juures on erinevad praktilised tegevused ja ülesanded.
 
Kutsealase eelkoolituse läbinu saab ettekujutuse valitud erialast, tajub oma sobivust läbitud valdkonda, on kutsevalikute tegemisel enesekindlam ja teadlikum, ning tööturul konkurentsivõimelisem.
 
Õppimine on avastamisrõõm - TULE SINAGI !
 
Küsimused ja ettepanekud: Gärt Oselin, koolitusjuht gart.oselin@jkhk.ee, tel 5155611
Kutsehariduskoolid  Eelkutseõpe  Kutsenõustamine  Puhastusteenindus  Müüja eriala  Kodumajandus  Arvutid ja arvutivõrgud  Kutsekoolid  Kutseõpe  Kutseõppeasutused (rakenduskõrghariduse õpe)  Arvutid ja arvutivõrgud  Veokorraldaja  Puhastusteenindaja (Cleaning service)  Puhastusteenindaja koolitus  Puhastusteenindus koolitus  Järvamaa Kutsehariduskeskus  Kutseõpe põhihariduse baasil  Kutseõpe keskhariduse baasil  Kutseõpe haridusnõudeta  Paindlik õpe  IT süsteemide spetsialist  Logistiku abi  Laotöö  Puhastusteenindaja-abiline  Puhastusteenindaja eriala  Puhastusteenindaja-juhendaja