Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõ
Firma:
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Telefon:
737 0209
Leia meid Facebookis: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 
 


7 põhjust miks tulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli  täienduskoolitustele?


 • Õppimine teeb õnnelikuks!
 • Korraldame koolitusi tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas ning pakume konkurentsivõimelist, kvaliteetset, innovaatilist, rahvusvahelist, arendus- ja uurimistöödele baseeruvat elukestvat õpet.
 • Meie koolitusi viivad läbi  professionaalsed, mitmekülgsete kogemuste ja teadmistega koolitajad.
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ilusas õppehoones on mõnus õppida ning kasutada on kõige kaasaegsemad õppevahendid.
 • Meie koolituste hulgast leiad endale sobiva koolituse, sest teemade ring on lai.
 • Meie koolitustel on positiivne, innustav ja toetav õhkkond, mis aitab kaasa parema lõpptulemuse saavutamisele.
 • Kõiki meie koolitusi on võimalik tellida ka oma ettevõttesse ning tuleme koolitama üle Eesti.

Tulles meie täienduskoolitustele, pea meeles järgmist: 

 • Ole alati avatud uutele ideedele ja valmis õppima!
 • Oluline ei ole omandatavate teadmiste hulk, vaid oskus neid teadmisi enda huvides kasutada.  
 • Õpi tundma oma võimeid. Pane ennast pingutust nõudvatesse situatsioonidesse ning võrdle end teistega – see aitab sul näha nii oma tugevaid kui ka nõrku külgi.
 • Õpi õpetades. Teiste õpetamine on üks efektiivsemaid meetodeid ise õppida.
 • Ei pea olema ekspert kõiges, mida teed ja õpid.
 • Otsi väljakutseid. Väljakutsed on selleks, et neid vastu võtta, probleemid selleks, et neid lahendada ning vead selleks, et nendest õppida! Öeldakse, et kui otsid suurt võimalust, leia endale probleem.
 • Ära karda eksida. Ei eksi ainult see, kes midagi ei tee. Võta iga eksimust kui uut õppetundi.
 • Albert Einstein on öelnud, et kes pole kunagi ühtegi viga teinud, pole kunagi midagi uut õppinud.
 • Suhtle koolitusele tulles erinevate inimestega – see annab sulle uusi mõtteid ja ideid, mis võivad viia innovaatilistele muutustele.
 • Ära kunagi karda küsida! 
   
Ootame Teid täienduskoolitustele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli! Koolitustel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kõrgkooli koduleheküljel. Osalejatel on võimalik ööbida Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamus Nooruse 5, eelneval isiklikul registreerimisel. 

Kontakt: 
Merlis Karja-Kännaste
Täienduskoolituse spetsialist
7370209


Ruumide rentimine 
Kõrgkooli ruume on võimalik rentida näiteks seminaride, konverentside, õppepäevade, koolituste jms korraldamiseks. Õppehoone 0-korrusel on kolm omavahel video- ja audiosüsteemidega ühendatud auditooriumi, neist suurimasse mahub 160 inimest, teistes on kohti vastavalt 150 ja 85. Lisaks on võimalik rentida ka väiksemaid auditooriume. Ruumides on võimalik kasutada audio- ja videosüsteeme, dataprojektoreid, dokumendikaameraid, interaktiivseid tahvleid ja teisi kaasaegseid vahendeid.
 
Eelistatult rendime ruume koostööpartneritele, meditsiini ja tervishoiu valdkonna sündmuste tarbeks. Kuna ruume kasutatakse igapäevaselt eelkõige õppetööks, tuleks rendisoov varakult edastada vormi kaudu.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Konverentsiruumid  Massaazikursused  Nõupidamisruumid  Tervisekoolitused  Ruumid  Meeskonnakoolitus  Helitehnika  Helitehnika rent  Aroomiteraapia  Esmaabiandja koolitus  Teatristiil  Seminaristiil  Diplomaadistiil  Ruum mahutab kuni 15 inimest   Ruum mahutab 16 kuni 50 inimest  Ruum mahutab 51 kuni 100 inimest  Ruum mahutab rohkem kui 100 inimest  Esmaabikoolitused  Ravimassaaz  Konfliktide juhtimine  Klassikaline massaaz  WIFI  Lapsehoidjate koolitus  Meeskonnatöö  Meeskonnatöö arendamine  Tartu Tervishoiu Kõrgkool  Ruumid koolitusteks  Koolitusruumid  Koolitusruumid  Kabareestiilis  Klassiruumistiil  Parkimine  Grafoprojektor  Arvuti laenutamine  Pabertahvel  Data- projektor  Esmaabi täiendkoolitus  Tai massaaž  Lapsehoidja kutse koolitus  Lapsehoidja täienduskoolitus  Lapsehoidja kutse täienduskoolitus  Lapsehoidjate täienduskoolitus: Äriplaani koostamine  Kognitiiv-käitumisteraapia tehnikate kasutamine õendusabis  Kriisis patsiendiga suhtlemine  Koolitused meditsiiniõdedele  Patsiendi motiveerimine  Teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“  Esmaabi elustamiskoolitus  Vägivalla- ja traumaohvrite psühholoogiline abistamine  Esmaabi väljaõppe koolitus  Praktikajuhendajate jätkukursus  Suhtlemine demntsussündroomiga inimestega  Praktiline stressijuhtimine  Koolitus- Muudame ürituse sündmuseks  Lapse turvavarustuse kasutamine  Tactile massage/Taktiilne massaaž  Point of Care Testing (POCT, patsiendi lähiuuringud)  Patsiendikeskne meeskonnatöö  Elastse teibi kasutusvõimalused kliinilises praktikas (algkursus)  Lihasenergeetilised tehnikad (Muscle energy techniques – PIR and PFS)  Geriaatriline patsient  Elektriravi võimalused tänapäeva füsioteraapias  Õendustöötaja emotsionaalse võimekuse arendamine  NANDA I õendusdiagnooside rakendamine õenduspraktikasse  Tööst tulenevad haigused ja praktiline ergonoomika  Suhtlemine eaka patsiendiga  Triggerpunktiravi koolitus  Tervisealane infokirjaoskus  Lapse senso-motoorse arengu toetamise võimalused  Abivahendite tõenduspõhine hindamine ja soovitamine  Konfliktide juhtimine ja enesekehtestamine  Spordimassaaži koolitus algajatele  Spordimassaaži koolitus  Hooldustegevust toetav massaaž  Tööfüsioteraapia koolitus  Ultraheli spetsialisti koolitus  Praktikajuhendamine multikultuurses keskkonnas  Vägivallata suhtlemine  Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid  Praktikajuhendajate baaskoolitus  Hooldustöötajate täienduskoolitused  Lõputööde juhendamise koolitus  Multikultuurne teadlikkus  Füsioteraapia koolitused  Vananemine ja sellega kaasnevad muutused  Ergonoomika  Kehatajuteraapia  Meditsiinikoolitus