Kersti Võlu Koolituskeskus

Kersti Võlu Koolitu
Firma:
Kersti Võlu Koolituskeskus
Telefon:
335 2707, 53 475 016 (EST); 335 2137, 555 83 410 (RUS)
Kesti Võlu Koolituskeskus alustas tööd 1989. aasta augustis Ida-Virumaa Keeltekeskuse nime all. Tookord oli tegemist munitsipaalasutusega. Olime Ida-Virumaal esimesed, kes hakkasid eesti keelt võõrkeelena õpetama. Täiendkoolitusega tegeleme aastast 1996.
 
2002. aasta detsembrist alates oleme iseseisev õppeasutus. Meie keskus on spetsialiseerunud täiend- ja ümberõppele, keelte õpetamisele ning majandusalasele koolitusele.
 
Meie teenused:
tööalane ettevalmistus, ümber- ja täiendõpe tööturul enimnõutud erialadel (majandus, rahandus, juhtimine, asjaajamine, teenindus, informaatika, arvutiasjandus, jm)
haridustöötajate tööalane koolitus ja täiendõpe
konsultatsioonide, seminaride ja konverentside korraldamine
õppereisid
 
Meil on:
suure töökogemusega ja hea väljaõppega koolitajad
individuaalne lähenemine igale õppijale
paindlik ajakava, mis võimaldab kliendil valida endale sobiv õppeaeg
suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe
 
Pakume laias valikus kvaliteetseid ja professionaalseid koolitusi. Kindlasti leiab igaüks endale sobiva:


SISEKOOLITUSED

- Konverentsiruumide rent
- Seminariruumide rent
- Õppeklasside rent
- Arvutiklassi rent (12 arvutit)
 

Pakume konverentsiteenuseid:
 
- registreerimise korraldamine ja arvete väljastamine
- konverentsimaterjalide kogumine, ettevalmistamine ja komplekteerimine
- ruumi kujundamine ja konverentsieelne ettevalmistamine
- sekretariaadi- ja tõlketeenuse korraldamine
- kohvipauside, lõuna- ja õhtusöökide, vastuvõttude ja bankettide organiseerimine
- fotograafi teenuse korraldamine
- majutuse organiseerimine
- vabaaja ja meelelahutuslike programmide koostamine ja korraldamine
- eelarve koostamine ja jälgimine

Sündmuse korraldamise päring ja täpsem info: info@kvkoolitus.ee 
 
Info ja broneerimine:
Hinnakiri
 
Telefon: 335 2707; 53 475 016 (eesti keeles)
Telefon: 335 2137; 55 583 410 (vene keeles)
E-post: info@kvkoolitus.ee

   

   
 
Pakume teile järgmisi tõlketeenuseid:
- kirjalik tõlge,
- suuline tõlge,
- tõlge ärikohtumisel,
- konverentstõlge,
- lepingute, ärikirjade, põhikirjade, jms tõlge

Pakume tõlketöid järgmistes suundades:
- eesti-vene, vene-eesti,
- eesti-inglise, inglise-eesti,
- vene-inglise, inglise-vene,
- eesti-saksa, saksa-eesti,
- eesti-soome, soome-eesti.
 
Tõlketeenuseid osutades lähtume alati kliendi soovidest ja vajadustest ning tagame kvaliteedi, millega jääb rahule ka kõige nõudlikum tellija. Meil töötavad tõlgid on kvalifitseeritud ja pikaajalise tõlkimiskogemusega filoloogid.
 
Tagame kliendile tõlgitava materjali ja andmete konfidentsiaalsuse.

Info ja broneerimine:
Telefon: 335 2707; 53 475 016 (eesti keeles)
Telefon: 335 2137; 55 583 410 (vene keeles)
E-post: info@kvkoolitus.ee

Об Учебном Центре
Центр обучения начал свою деятельность ещё в августе 1989 года под названием Центр обучения языкам в Ида-Вирумаа. В то время - это было муниципальное учереждение. Мы были первыми в Ида-Вирумаа, кто начал преподавать эстонский язык как иностранный. С 1996 года мы стали заниматься так же курсами повышения квалификации.
 
С декабря 2002 года мы существуем как самостоятельное образовательное учереждение. Наш центр является одним из ведущих учебных заведений, специализирующихся на деятельности в сфере дополнительного образования и повышения квалификации специалистов, а также распространение научно-технических и экономических знаний и передового опыта, способствующих интеллектуальному развитию и образованию граждан.
 
Основные направления деятельности Учебного Центра Керсти Вылу:
- развитие системы непрерывного образования специалистов и населения;
- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов;
- организация и проведение международных и региональных мероприятий по актуальной - экономической и научно-технической тематике;
- содействие предприятиям и организациям во внедрении передовых технологий в - различных отраслях народного хозяйства для достижения максимального экономического эффекта их деятельности;
- развитие системы дополнительного и среднего профессионального образования.
 
Образовательные программы Учебного Центра Керсти Вылу реализуются в разнообразных формах деятельности, в том числе:
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в рамках дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным на рынке труда специальностям (экономика и финансы, управление, делопроизводство, сфера сервиса, архитектура и дизайн, информатика и вычислительная техника и др.);
- образовательная деятельность в рамках среднего профессионального и дополнительного образования;
- проведение научно-практических и консультационных семинаров и конференций в Эстонии и зарубежом.
 
Отличительные черты нашего Учебного Центра:
- Идеальное соотношение цены и качества.
- Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, обучение проводится в малых группах.
- Гибкий график проведения занятий, позволяющий клиентам выбрать удобное время посещения занятий.
- Высококвалифицированные преподаватели, многие из которых имеют учебную степень.
- Учебные планы и интенсивные программы обучения разработаны при непосредственном участии ведущих специалистов эстонских ВУЗов, руководителей и экспертов инвестиционных и аудиторских компаний, юридических центров, финансовых учереждений, а также с помощью разработанных авторских методик и программ, отвечающих современным требованиям.
- Серьёзная опора на фундаментальную подготовку слушателей и развитие их творческого потенциала.
 
Приходите в наш Учебный Центр и Вы сами убедитесь, что здесь начинается Ваш путь к успеху!
 
Мы предлагаем широкий выбор высококачественного и профессионального обучения, где каждый найдет для себя подходящее.

 
 
 
 
 
 
 


 
В нашем Учебном центре по адресу Кооли 7, Йыхви  
предлагаем современные помещения в аренду.

 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Inglise keel  Itaalia keel  Juhiabi koolitus  Keeleõpe  Konverentsiruumid  Nõupidamisruumid  Prantsuse keel  Saksa keel  Sekretäride koolitus  Seminariruumid  Soome keel  Toiduhügieeni koolitus  Vene keel  Ruumid  Toitlustus ja catering  Meditsiinikoolitus  Õpetajate täiendkoolitus  Helitehnika  Helitehnika rent  Esmaabiandja koolitus  Võimalikud ruumide stiilid  Teatristiil  Seminaristiil  Diplomaadistiil  Ruum mahutab kuni 15 inimest   Ruum mahutab 16 kuni 50 inimest  Ruumi mahutab 51 kuni 100 inimest  Esmaabikoolitused  Sisekoolitused  Asjaajamine  Sekretäritöö  Teabepäevad  Sotsiaalhooldaja koolitus  Avalikud koolitused  WIFI  Meditsiiniabikoolitused  Lapsehoidjate koolitus  Loovus ja spontaansus  Arvutiklassi rent  ADR koolitus  Эстонский язык  итальянский язык  английский язык  немецкий язык  финский язык  Обучение и курсы  U- kujuline  Loovuse arendamine  Языковые курсы  Ruumid koolitusteks  Koolitusruumid  Toiduhügieen  Toiduhügieenikoolitus  Töötute koolitamine (ümberõpe)  Vastuvõtt  Kabareestiilis  Klassiruumistiil  Kohvipausi teenus  TV ja Video  Parkimine  Grafoprojektor  Arvuti laenutamine  Pabertahvel  Data- projektor  Sekretäri algkursused  Sekretäri koolitused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Sekretärikursused  Kaasaegne asjaajamine  Esmaabi täiendkoolitus  Ruumirent  Lapsehoidja kutse koolitus  Lapsehoidja täienduskoolitus  Lapsehoidja kutse täienduskoolitus  Lapsehoidja kutse täienduskoolitus  Töökeskkonna täiendkoolitus   Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale  Õppekavade muudatustest tulenevad koolitused  Haridusasutuste töötajate koolitused  Praktiline eesti keel teise keelena  Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise võimalused  Eesti keele keelenõuded ja tasemeeksamid  Haridusasutuste õpetajate töötasustamise süsteem  Haridusasutuste arengukoostöö edendamine läbi UNESCO ühendkoolide võrgustiku  GeoGebra kasutamine 6., 8. ja 9. klassi matemaatika tundides  GeoGebra  Eripärad töös neuropsühhiaatriliste häiretega lastega  Kursus inglise keele õpetajatele  Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart - otstarve, täitmine, kasutamine  Kaasaegne haridus: loovus, intellekt, talent  Muusika kuulamine  HEV õpilane tavakooli tingimustes: koolipoolsed võimalused HEV õpilase toetamiseks  Haridusasutuste sekretäride koolitus  HEV laps ja hariduskorraldus  Immuniseerimise baaskoolitus  Kooliõe töö - teooria ja praktika  Meeste tervis ja seksuaalsus   Elustamise ABC  Arvutiga töö ja tervis  Õendusabi protseduurid  Elustamine, monitooring ja teised intensiivravi protseduurid  Hospitaalinfektsioonide vältimine  Immuniseerimise jätkukoolitus  EKG koolitus  Kardioloogiline patsient  Töökeskkonnaspetsialisti täiendõpe  Sekretär asjaaja koolitus  Hariduslike erivajadustega laste märkamine ja jõukohase õppe korraldamine koolis  Õpiabirühma töö planeerimine  Kaasaegsed metoodikad õpetaja töös  HEV laste märkamine ja toetamine  HEV laste märkamine ja toetamine  Kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine lasteaias  Kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine I-II kooliastmes  Kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine  Juhi roll kaasaegses haridusasutuses  Läbipõlemine ja selle ennetamine  Menüü koostamine ja kalkulatsioon asutustele  Kersti Võlu Koolituskeskus   Образование  Практический курс  Создание обучающих электронных ресурсов на интерактивной доске  Применение программы GeoGebra на уроках математики в 6/8/9 классax  Особенности работы с детьми, имеющими нервно-психические расстройства  Особенности работы с детьми  Обучение на улице  Курсы для учителей английского языка  Слушание музыки  Медицина  Иммунизация  Иммунизация  Работа школьной медсестры  Мужское здоровье  Программа ABC азбука оживления  Здоровье и работа за компьютером  Процедуры по уходу за больными  Оживление, мониторинг и другие процедуры в отделении реанимации  Профилактика внутрибольничных инфекций  Электрокардиография  Kардиологический пациент  Первая помощь и рабочая среда  Первая помощь  Оказание первой помощи на предприятии  Обучение по гигиене и безопасности труда  Пожарная безопасность и техника при проведении огневых работ  Обучение пожарной безопасности  Обучение для работников складов и магазинов: перемещение тяжестей вручную  Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке  Дополнительное обучение  Корпоративные обучения  Обучение в других областях  Общие правила гигиены питания  Обучение для водителей ADR  Расчет калькуляции блюд и составление меню  Конференции  Новые подходы в управлении учебным заведением  Реализация развития учебного учреждения через международную сеть школ ЮНЕСКО   Современные методы и приемы преподавания английского языка  Методика частичного и полного погружения при изучении иностранного языка  Tehnika 

KOOLITUSKALENDER

Esmaabiandja väljaõpe

2017-10-23

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

Hind: 66.00 €
Kestus: 23.-24.10.2017, 16 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Mütsi viltimise õpituba vene keeles

2017-10-24

Kõik materjalid saab kohapealt. Inimene läheb koju oma tehtud valmis mütsiga. Hinnale lisandub km.

Hind: 35.00 €
Kestus: kell 11.00-17:00;
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Esmaabiandja täiendõpe

2017-10-24

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

ANDMEKAITSEREFORMIST TULENEVAD MUUDATUSED. MIDA PEAVAD ASUTUSED / ETTEVÕTTED MUUTMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL?

2017-10-26

Eesmärk: koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusest ning õiguskaitse asutustes isikuandmete töötlemise ja nende vaba liikumise direktiivist. Antakse juhiseid, mida peavad asutused/ettevõtted oma tegevuses muutma isikuandmete kaitsmisel, töötlemisel ja säilitamisel. Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

Hind: 162.00 €
Kestus: 10:00-15:00; 6 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Toiduhügieenikoolitus vene keeles

2017-10-26

Sihtgrupp: toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, klienditeenindajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejana.

Hind: 30.00 €
Kestus: 09:00 – 14:00; 6 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕIGUSLIK REGULEERIMINE

2017-10-26

Koolitus mõeldud eeskätt koolidirektoritele, õppealajuhatajatele, maakondade ja omavalitsuste haridusametnikele, omavalitsusjuhtidele, juristidele, hoolekogude liikmetele, haridus-, nõustamis-, sotsiaal- ja alaealiste komisjonide liikmetele, kuid ka kõigile õpetajatele. Hinnale lisandub km.

Hind: 50.00 €
Kestus: 11:00 – 17:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

ADR-koolitus vene keeles

2017-10-27

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele (ADR-kursusele) võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

Hind: 214.00 €
Kestus: 27.-29.10.2017
Koht: Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Esmaabiandja väljaõpe vene keeles

2017-10-31

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

Hind: 72.00 €
Kestus: 31.10.-03.11.2017, 16 ak.t
Koht: Aleksander Puškini 28, Narva (Hotell Inger)

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe vene keeles

2017-10-31

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. Hinnale lisandub km.

Hind: 45.00 €
Kestus: 31.10.-01.11.2017; 6 ak.t
Koht: Aleksander Puškini 28, Narva (Hotell Inger)

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Mobiilifotograafia ja fototöötlus

2017-10-31

Sisu: Mobiilikaamera võimalused ja käsitsi seadistamine. Valgus ja lisaseadmed. Foto kompositsioonielemendid – kuldlõige, jooned. Värvidega mõjutamine. Tasuta fototöötlusprogrammid ja valik fotode töötlemise võtteid. Fotode veebis jagamise võimalused, fotograafia kui lisasissetuleku võimalus. 

Hind: 42.00 €
Kestus: kell 10:00-16:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Формирующее оценивание

2017-11-02

Цель семинара: познакомить с принципами формирующего оценивания на примере Нарвской Ваналиннаской государственной школыРабочий язык: русский языкСодержание семинара: — толкование формирующего оценивания на примере Нарвской

Hind: 255.00 €
Kestus: 02.-04.11.2017
Koht: отель Toila SPA Hotell

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Toiduhügieenikoolitus

2017-11-02

Sihtgrupp: toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, klienditeenindajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejana. Hinnale lisandub km.

Hind: 30.00 €
Kestus: 09:00 – 14:00; 6 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Exceli koolitus “Edasijõudnud”

2017-11-06

Exceli koolitus “Edasijõudnud” koosneb 6-st teemaplokist, millest kõige mahukama osa moodustab Exceli funktsioonide tundmaõppimine. Hinnale lisandub km.

Hind: 120.00 €
Kestus: 11:00-16:15
Koht: Kreutzwaldi hotell (Endla 23), Tallinn

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Troppija kursus vene keeles

2017-11-06

Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Ohutusmeetmed. Töö- ja tööohutuse õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi

Hind: 116.40 €
Kestus: kl. 8.30 – 16.00
Koht: Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Ekskavaatorijuhi kursus vene keeles

2017-11-06

Ekskavaatorite ja rataslaadur-ekskavaatorite ehitus, erinevused, kasutusnõuded ja hooldamine. Pinnased. Kaeve- ja laadimistööde teostamise kord. Ohutusmeetmed. Tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi

Hind: 327.00 €
Kestus: 06.-09.11.2017
Koht: Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Tornkraana juhi kursus vene keeles

2017-11-06

KESTUS: teooriaõpe 32 akad tundi + praktika 64 akad tundi omas ettevõttes + eksam 8 akad tundi Tunnistuse saamise eelduseks on praktilise kogemuse omamine vähemalt 64 akad tundi omas ettevõttes

Hind: 378.00 €
Kestus: 06.-08.11.2017
Koht: Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Korrektne eesti ametikeel

2017-11-07

Eesmärk: Osata kirjutada korrektseid ja selgeid ametikirju ning tarbetekste; värskendada õigekirjareeglite teadmisi; õppida kasutama tasuta häid keelehooldeallikaid internetis.

Hind: 72.00 €
Kestus: 09:00 – 15:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Bibabo mänguasja viltimine vene keeles

2017-11-11

Bibabo on tore mänguasi. See on käpiknukk. Kõik materjalid saab kohalt, koju lähete valmis mänguasjaga. Hinnale lisandub km.

Hind: 45.00 €
Kestus: kell 11.00-17:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus (vene k)

2017-11-14

Koolituse eesmärk: • saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest; • saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet; • mõista õppija töökeskkonnast tulenevaid ohtusid; • omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 14-16.11.2017; 24 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137 ; 555 83 410

Tellingute kasutamine ehitus- ja remonditöödes

2017-11-15

Sihtrühm:  ehituse valdkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldaja õpet  ettevõtete töötajad, kelle ametijuhendis on ette nähtud tellingute paigaldamise tööde teostamine.

Hind: 117.60 €
Kestus: 9.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Töökeskkonna ohutegurid ning riskianalüüsi koostamine vene keeles

2017-11-15

Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Hind: 78.00 €
Kestus: 09:00 - 16:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekursus (vene k)

2017-11-16

Sihtrühm: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid. Eesmärk: •saada ülevaade olulistest ja määravatest töökeskkonna õigusaktidest, •omandada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet ja oskusi ning osata seda kasutada igapäevases töös. Hinnale lisandub km.

Hind: 65.00 €
Kestus: 09:00-16:00; 8 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137 ; 555 83 410

Esmaabiandja väljaõpe vene keeles

2017-11-16

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 55.00 €
Kestus: 16-17.11.2017; 16 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Esmaabiandja täiendõpe vene keeles

2017-11-17

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. Hinnale lisandub km.

Hind: 45.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

EKG lugemine ja teostamine. Elustamise ABC vene keeles

2017-11-17

Koolituse sisu: – Südametegevuse füsioloogia. – EKG olemus ja teostamise tehnika. – Probleemid EKG registreerimisel. – EKG lugemine. Normnäidud. – Elustamise ABC. Hinnale lisandub km.

Hind: 130.00 €
Kestus: 17.-18.11.2017; 16 ak.tundi
Koht: L.Koidula 19a, Narva-Jõesuu (Noorus Spa)

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Jõulukaunistuste ja kuuseehete valmistamise õpituba vene keeles

2017-11-18

Õpitoas vildime imekauneid kuuseehteid ja jõuludekoratsioone. Kõik materjalid saab kohapealt, koju lähete valmis toodetega. Hinnale lisandub km.

Hind: 30.00 €
Kestus: kell 11.00-17:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Lapsehoidja koolitus vene keeles

2017-11-20

Lapsehoidja koolituse eesmärgiks on õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös perega last hooldada ja toetada lapse arengut. 

Hind: 2230.00 €
Kestus: 20.11.2017-23.03.2018; 160 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Lapsehoidja koolitus

2017-11-21

Lapsehoidja koolituse eesmärgiks on õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös perega last hooldada ja toetada lapse arengut. 

Hind: 2230.00 €
Kestus: 21.11.2017-26.03.2018; 160 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Tõstukijuhi kursus

2017-11-21

Teooriaõpe (16 ak.t) Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Nende ehitus, kasutamine ja hooldamine. Laadimistööde teostamise kord. Ohutusmeetmed. Liiklusseadus. Esmaabi ja elustamise võtted. Tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Eksam.

Hind: 132.00 €
Kestus: 21.-22.11.2017; 16 ak.t teooriat
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Tõstukijuhi kursus vene keeles

2017-11-23

Teooriaõpe (16 ak.t) Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Nende ehitus, kasutamine ja hooldamine. Laadimistööde teostamise kord. Ohutusmeetmed. Liiklusseadus. Esmaabi ja elustamise võtted. Tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Eksam. 

Hind: 132.00 €
Kestus: 23.-24.11.2017; 16 ak.t teooriat
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕIGUSLIK REGULEERIMINE

2017-11-23

Koolitus mõeldud eeskätt koolidirektoritele, õppealajuhatajatele, maakondade ja omavalitsuste haridusametnikele, omavalitsusjuhtidele, juristidele, hoolekogude liikmetele, haridus-, nõustamis-, sotsiaal- ja alaealiste komisjonide liikmetele, kuid ka kõigile õpetajatele. Hinnale lisandub km.

Hind: 50.00 €
Kestus: 11:00 – 17:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Toiduhügieenikoolitus vene keeles

2017-11-30

Sihtgrupp: toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, klienditeenindajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejana.

Hind: 30.00 €
Kestus: 09:00 – 14:00; 6 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Exceli alg- ja kesktaseme koolitus

2017-12-01

Exceli koolitus “Alg- ja kesktase” koosneb 18-st teemaplokist. Alguse osa võib tunduda lihtsam ja juba omandatud, kuid ka siin saad uusi teadmisi, mis lihtsustavad tööd ja avardavad võimalusi. Mida edasi, seda rohkem kuuleb seni tundmata teemadest ja kasutamata võimalustest. Koolituse tarvilikkuses veendumiseks võite kasutada koolituse vajalikkuse testi.

Hind: 144.00 €
Kestus: 09:00 - 16:00
Koht: Tallinn

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Troppija kursus

2017-12-04

Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Ohutusmeetmed. Töö- ja tööohutuse õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi

Hind: 116.40 €
Kestus: kl. 8.30 – 16.00
Koht: Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Ekskavaatorijuhi kursus

2017-12-04

Ekskavaatorite ja rataslaadur-ekskavaatorite ehitus, erinevused, kasutusnõuded ja hooldamine. Pinnased. Kaeve- ja laadimistööde teostamise kord. Ohutusmeetmed. Tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi. 

Hind: 327.00 €
Kestus: 04.-07.12.2017; 32 ak. t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Tornkraana juhi kursus

2017-12-04

KESTUS: teooriaõpe 32 akad tundi + praktika 64 akad tundi omas ettevõttes + eksam 8 akad tundi Tunnistuse saamise eelduseks on praktilise kogemuse omamine vähemalt 64 akad tundi omas ettevõttes.

Hind: 378.00 €
Kestus: 04.-06.12.2017
Koht: Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus

2017-12-05

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid Eesmärk: •saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest; •saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet, omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 05-07.12.2017; 24 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Töökeskkonna ohutegurid ning riskianalüüsi koostamine

2017-12-06

Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Hind: 78.00 €
Kestus: 09:00 - 16:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekursus

2017-12-07

Sihtrühm: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid.

Hind: 65.00 €
Kestus: 09:00-16:00; 8 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Kinnaste viltimise õpituba vene keeles

2017-12-09

Õpime kindaid viltima. Kõik materjalid saab kohapeal. Koju lähete valmis kinnastega. Hinnale lisandub km.

Hind: 30.00 €
Kestus: kell 11.00-17:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Exceli koolitus “Edasijõudnud”

2017-12-12

Exceli koolitus “Edasijõudnud” koosneb 6-st teemaplokist, millest kõige mahukama osa moodustab Exceli funktsioonide tundmaõppimine. Hinnale lisandub km.

Hind: 120.00 €
Kestus: 11:00-16:15
Koht: Kreutzwaldi hotell (Endla 23), Tallinn

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja väljaõpe vene keeles

2017-12-14

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 55.00 €
Kestus: 14-15.12.2017; 16 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕIGUSLIK REGULEERIMINE

2017-12-14

Koolitus mõeldud eeskätt koolidirektoritele, õppealajuhatajatele, maakondade ja omavalitsuste haridusametnikele, omavalitsusjuhtidele, juristidele, hoolekogude liikmetele, haridus-, nõustamis-, sotsiaal- ja alaealiste komisjonide liikmetele, kuid ka kõigile õpetajatele. Hinnale lisandub km.

Hind: 50.00 €
Kestus: 11:00 – 17:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe vene keeles

2017-12-15

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. Hinnale lisandub km.

Hind: 45.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak. t.
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Susside viltimise õpituba vene keeles

2017-12-16

Õpime susse viltima, kõik materjalid saab kohapealt. Koju lähete valmis sussikestega. Hinnale lisandub km.

Hind: 35.00 €
Kestus: kell 11.00-17:00
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Esmaabiandja väljaõpe

2017-12-27

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

Hind: 66.00 €
Kestus: 27.-28.12.2017, 16 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe

2017-12-28

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja väljaõpe

2018-02-01

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

Hind: 66.00 €
Kestus: 01.-02.02.2018, 16 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe

2018-02-02

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Cеминар «Психологические и социальные факторы психосоматических расстройств и заболеваний»

2018-02-08

Целевая группа: врачи различных специальностей, медицинские психологи, социальные работники, организатори здравоохранения, преподаватели медицинских и психологических вузов, студенты.

Hind: 300.00 €
Kestus: 08.- 09.02.18 17:00
Koht: Hotel Dzingel , Männiku tee 89, Tallinn

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja väljaõpe

2018-04-05

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

Hind: 66.00 €
Kestus: 05.-06.04.2018, 16 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe

2018-04-06

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja väljaõpe

2018-06-18

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

Hind: 66.00 €
Kestus: 18.-19.06.2018, 16 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe

2018-06-19

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak.t
Koht: Kooli 7, Jõhvi

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabiandja täiendõpe

2018-06-19

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. 

Hind: 54.00 €
Kestus: 16:00-19:00; 6 ak.t
Koht: Aleksander Puškini 28, Narva (Hotell Inger)

Telefon: 33 52 707; 53 475 016