Juunika Koolitus

Juunika Koolitus; Ju
Firma:
Juunika Koolitus
Telefon:
(+372) 744 9604
Koduleht:
https://juunika.ee
Facebook: facebook.com/juunikakoolitus 

Juunika Koolitus on tegutsenud edukalt üle 20 aasta. Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Juunika Koolitus pakub juhtimis- ja arengu-, ohutus- ja ametikoolitusi regulaarselt kõigis Eesti maakondades.

SISEKOOLITUSED


Pakume Teie asutusele tellimuskoolitusi, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi, spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.
- Esmaabi
- Töötervishoid ja -ohutus

- Ohutuskoolitused

- Ametialased koolitused

- Eneseareng ja juhtimine

- Raamatupidamisalased koolitused


Kui tunnete huvi mõne eelpool nimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku teemat, siis palun võtke meiega ühendust koolitus@juunika.ee. Vastame heameelega Teie täiendavatele küsimustele, soovidele ja koostame hinnapakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse.

 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ehitus- ja töö  E-õpe  Inglise keel  Juhtimine  Keelekursused  Keeleõpe  Psühholoogia  Saksa keel  Soome keel  Toiduhügieeni koolitus  Tuleohutusalane koolitus  Turundus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Ärikeeleõpe  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Õpetajate täiendkoolitus  NLP  Meeskonnakoolitus  Arenguvestluste läbiviimine  Tehnika  Personalile  Tõstukijuhi koolitus  Esmaabiandja koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Eneseareng  Arvutiõpe ja IT  Ajajuhtimine  Esmaabikoolitused  NLP koolitused  Motivatsioonikoolitused  Teeninduskoolitus  Psühholoogia  Sisekoolitused  Sisekoolitused    Avalik sektor  Ehitus ja tööstus  Avalikud koolitused  Soome ärikeel  Tuleohutustunnistuste väljastamine  Raamatupidamisarvestus  Klienditeenindus  Raamatupidamise eriala  Raamatupidamise assistendi koolitus  Hea raamatupidamistava  Raamatupidamise kursused  Keeleõpe asutustes    Evakuatsiooniõppused  Tööohutus  Tööohutus  Coaching  Soome tööohutuskaardikoolitus  Mentorlus  Eneseareng  Arenguvestluste süsteemi loomine  Internetiturundus  Internetiturundus  Asbestitöö tegija  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Esmaabi täiendkoolitus  Soome tuleohutuskoolitus  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Raamatupidamine arvutil (Standard Hansa, Merit Aktiva, Merit Palk baasil ja MS Excel 2010)  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale  Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда  Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприяти  Asbesti lammutustööde koolitus  Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute   Turismi- ja teenindusalane keelekasutus   Koolitused haridusasutustele  Väärtuskasvatus  Lastekirjandus kui väärtuste kandja  Erivajadustega laps lasteaias  Lapse individuaalsuse ja koolivalmiduse kaart  Koostöö lapsevanemaga  Toimetulek käitumisprobleemidega õpilastega    Õppekava uuenduste lõiming koolitundi  Õppekavade muudatustest tulenevad koolitused  Juunika Koolitus  Efektiivne ajajuhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Э-ОБУЧЕНИЕ (в реальном времени) Oбучение для координаторов по безопасности на строительной площадке Tallinn

2021-03-09

 

Hind: 97.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Tuleohutuse enesekontrolli eest vastutavate isikute koolitus

2021-03-09

 

Hind: 94.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Tootmisettevõtte projektipõhise tootmise materjalivajaduse planeerimine Tallinnja varude juhtimine

2021-03-10

 

Hind: 215.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Tallinn

2021-03-10

Hind: 173.00 €
Kestus: 10.03.2021 - 12.03.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Tallinn

2021-03-10

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы по теме - Гигиена труда и безопасность труда (24-часовые)

2021-03-15

Hind: 173.00 €
Kestus: 15.03.2021 - 17.03.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t)

2021-03-17

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t)

2021-03-17

Hind: 173.00 €
Kestus: 17.03.2021 - 19.03.2021
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда Tallinn

2021-03-17

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00 - 17.00
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ Narva

2021-03-18

 

Hind: 94.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00
Koht: Narva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Tartu

2021-03-24

Hind: 173.00 €
Kestus: 24.03.2021 - 26.03.2021
Koht: Tartu

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Tartu

2021-03-24

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы по теме - Гигиена труда и безопасность труда (24-часовые) Narva

2021-03-29

Hind: 173.00 €
Kestus: 29.03.2021 - 31.03.2021
Koht: Narva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Jõhvi

2021-03-30

Hind: 173.00 €
Kestus: 30.03.2021 - 01.04.2021
Koht: Jõhvi

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Jõhvi

2021-03-30

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Jõhvi

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда Narva

2021-03-31

Hind: 99.00 €
Kestus:
Koht: Narva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Rakvere

2021-04-07

Hind: 173.00 €
Kestus: 07.04.2021 - 09.04.2021
Koht: Rakvere

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые) Jõhvi

2021-04-08

 

Hind: 77.00 €
Kestus: 08.04.2021 - 09.04.2021
Koht: Jõhvi

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Tallinn

2021-04-14

Hind: 173.00 €
Kestus: 14.04.2021 - 16.04.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Tallinn

2021-04-14

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

UUS! E-KOOLITUS (reaalajas) Tarkvara tootejuhtimine ja agiilse arenduse põhimõtted

2021-04-15

 

Hind: 248.00 €
Kestus:
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Tartu

2021-04-21

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Tartu

2021-04-21

Hind: 173.00 €
Kestus: 21.04.2021 - 23.04.2021
Koht: Tartu

Telefon: 744 9600; 556 63492

Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъёмностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины NARVA

2021-04-27

 

Hind: 99.00 €
Kestus: 7 akadeemilist tundi
Koht: Narva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Kuressaare

2021-04-28

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Kuressaare

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Kuressaare

2021-04-28

Hind: 173.00 €
Kestus: 28.04.2021 - 30.04.2021
Koht: Kuressaare

Telefon: 744 9600; 556 63492

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus Tallinn

2021-05-04

 

Hind: 99.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Viljandi

2021-05-05

Hind: 173.00 €
Kestus: 05.05.2021 - 07.05.2021
Koht: Viljandi

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые) Narva

2021-05-12

 

Hind: 77.00 €
Kestus: 12.05.2021 - 13.05.2021
Koht: Narva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Tallinn

2021-05-12

Hind: 173.00 €
Kestus: 12.05.2021 - 14.05.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Tallinn

2021-05-12

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи Narva

2021-05-13

 

Hind: 56.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Narva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomine, coachiv suhtlemisstiil

2021-05-13

Hind: 395.00 €
Kestus: 13.05.2021 - 14.05.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Базовый курс водителя погрузчика и оператора телескопического подъёмника Tallinn

2021-05-17

 

Hind: 171.00 €
Kestus: 17.05.2021 - 18.05.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Tartu

2021-05-19

Hind: 173.00 €
Kestus: 19.05.2021 - 21.05.2021
Koht: Tartu

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Tartu

2021-05-19

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы по теме - Гигиена труда и безопасность труда (24-часовые) Narva

2021-05-31

Hind: 173.00 €
Kestus: 31.05.2021 - 02.06.2021
Koht: Narva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда Narva

2021-06-02

Hind: 99.00 €
Kestus:
Koht: Narva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Гигиена труда и безопасность труда (24-часовые) Tallinn

2021-06-07

Hind: 173.00 €
Kestus: 07.06.2021 - 09.06.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда Tallinn

2021-06-09

Hind: 99.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492