Juunika Koolitus

Juunika Koolitus; Ju
Firma:
Juunika Koolitus
Telefon:
(+372) 744 9604
Koduleht:
https://juunika.ee
Facebook: facebook.com/juunikakoolitus 

Juunika Koolitus on tegutsenud edukalt üle 20 aasta. Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Juunika Koolitus pakub juhtimis- ja arengu-, ohutus- ja ametikoolitusi regulaarselt kõigis Eesti maakondades.

SISEKOOLITUSED


Pakume Teie asutusele tellimuskoolitusi, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi, spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.
- Esmaabi
- Töötervishoid ja -ohutus

- Ohutuskoolitused

- Ametialased koolitused

- Eneseareng ja juhtimine

- Raamatupidamisalased koolitused


Kui tunnete huvi mõne eelpool nimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku teemat, siis palun võtke meiega ühendust koolitus@juunika.ee. Vastame heameelega Teie täiendavatele küsimustele, soovidele ja koostame hinnapakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse.

 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ehitus- ja töö  Inglise keel  Keelekursused  Keeleõpe  Saksa keel  Soome keel  Toiduhügieeni koolitus  Tuleohutusalane koolitus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Ärikeeleõpe  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Õpetajate täiendkoolitus  Arenguvestluste läbiviimine  Esmaabiandja koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Esmaabikoolitused  Sisekoolitused    Ehitus  Avalikud koolitused  Soome ärikeel  Tuleohutustunnistuste väljastamine  Raamatupidamisarvestus  Raamatupidamise eriala  Raamatupidamise assistendi koolitus  Hea raamatupidamistava  Raamatupidamise kursused  Keeleõpe asutustes    Evakuatsiooniõppused  Tööohutus  Soome tööohutuskaardikoolitus  Arenguvestluste süsteemi loomine  Asbestitöö tegija  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Esmaabi täiendkoolitus  Soome tuleohutuskoolitus  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Raamatupidamine arvutil (Standard Hansa, Merit Aktiva, Merit Palk baasil ja MS Excel 2010)  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale  Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда  Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприяти  Asbesti lammutustööde koolitus  Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute   Turismi- ja teenindusalane keelekasutus   Koolitused haridusasutustele  Väärtuskasvatus  Lastekirjandus kui väärtuste kandja  Erivajadustega laps lasteaias  Lapse individuaalsuse ja koolivalmiduse kaart  Koostöö lapsevanemaga  Toimetulek käitumisprobleemidega õpilastega    Õppekava uuenduste lõiming koolitundi  Õppekavade muudatustest tulenevad koolitused  Juunika Koolitus  Tehnika  Internetiturundus  E-õpe  Juhtimine  Psühholoogia  Psühholoogia  Turundus  NLP  NLP koolitused  Meeskonnakoolitus  Personalile  Tõstukijuhi koolitus  Eneseareng  Eneseareng  Arvutiõpe ja IT  Ajajuhtimine  Efektiivne ajajuhtimine  Motivatsioon  Teeninduskoolitus  Klienditeenindus  Tööohutus  Coaching  Mentorlus  Internetiturundus  Sisekoolitused  Avalik sektor 

KOOLITUSKALENDER

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые) Narva

2020-06-01

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 01.06.2020 - 02.06.2020; 16 ak.t.
Koht: Narva, Puškini 28 (hotell Inger)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи 8 ak tundi Narva

2020-06-01

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Narva, Puškini 28 (hotell Inger)

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS Töökeskkonna riskid kaugtööl

2020-06-01

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 38.00 €
Kestus: 3 ak tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

2020-06-02

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani. Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Hind: 995.00 €
Kestus: 81. ak.t; 02- 17.06.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Э-ОБУЧЕНИЕ Гигиена труда и безопасность труда (24-часовые)

2020-06-03

Обучение гигиене и безопасности труда было подготовлено в соответствии с  порядком обучения и усовершенствования знаний по гигиене и безопасности труда, установленным Министерством социальных дел 22.11.2018. Постановлением № 50 ‘

Hind: 173.00 €
Kestus: 03.06.2020 - 05.06.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E- ÕPE Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine (vene keeles) Narvas

2020-06-03

Sihtrühm: Ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes paigaldavad, demonteerivad, muudavad tellinguid Eesmärk: Pakkuda Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30) vastavat koolitust. Hinnale lisandub km.

Hind: 121.00 €
Kestus: 03.06.2020, 09.06.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Э-ОБУЧЕНИЕ (в реальном времени) Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда

2020-06-05

Обучение гигиене и безопасности труда было подготовлено в соответствии с  порядком обучения и усовершенствования знаний по гигиене и безопасности труда, установленным Министерством социальных дел 22.11.2018

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00 - 17.00
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2020-06-08

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 08.06.2020 - 16.06.2020; 16 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые) Tallinn

2020-06-08

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 08.06.2020 - 09.06.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t)

2020-06-09

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 09.06.2020, 16.06.2020 ; 8 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи 8 ak tundi Tallinn

2020-06-09

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

2020-06-09

Eesmärk: Anda teadmisi kuidas ennetada ohte ehitusplatsidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 97.00 €
Kestus: 10.00 - 17.00; 8 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ Narva

2020-06-09

Eesmärk: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. Hinnale lisandub km.

Hind: 94.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00
Koht: Narva, Puškini 28 (hotell Inger)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe e-koolitus 24. ak.t

2020-06-10

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 173.00 €
Kestus: 24. ak.t; 10.06.2020 - 12.06.2020
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine

2020-06-10

Sihtrühm: Ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes paigaldavad, demonteerivad, muudavad tellinguid Eesmärk: Pakkuda Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30) vastavat koolitust.

Hind: 121.00 €
Kestus: 10.06.2020 - 11.06.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus

2020-06-10

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule jne. Hinnale lisandub km. 

Hind: 173.00 €
Kestus: 24 ak.t., 10.06.2020 - 12.06.2020
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS Agiilne projektijuhtimine, 1. osa

2020-06-11

Sihtgrupp:  projektijuhid, keskastmejuhid, juhtivspetsialistid, tarkvara tooteomanikud Eesmärk: Seminari eesmärk on analüüsida ja tutvustada agiilse projektijuhtimise aluspõhimõtteid. Miks agiilsust on vaja, mis see täpsemalt on ja mis on kõige olulisemad lähtepunktid? Samuti käsitletakse enam levinud riske ja müüte.

Hind: 29.00 €
Kestus: 2h
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t) Tartu

2020-06-15

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 09.00 - 15.30 ; 8 ak.t.
Koht: Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t)

2020-06-15

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00- 16.00
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t)

2020-06-15

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 173.00 €
Kestus: 24 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Базовый курс водителя погрузчика и оператора телескопического подъёмника

2020-06-15

Как правило, несчастные случаи связанные с погрузчиками имеют серьезные последствия, часто из-за небрежности, невнимательности и неосмотрительности.  Hinnale lisandub km.

Hind: 171.00 €
Kestus: 15.06.2020 - 16.06.2020; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 139c, Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS Agiilne projektijuhtimine 2. osa

2020-06-16

Agiilne ehk paindlik projektijuhtimine on tänapäeval jõudmas kõigisse eluvaldkondadesse. Seda hakati esmalt rakendama tootmises, seejärel võeti väga edukalt ja laialdaselt kasutusele tootearenduses ning tarkvaraarenduses. Tõenäoliselt jõuab agiilne projektijuhtimine lähiajal pea kõigisse sektoritesse.

Hind: 29.00 €
Kestus: 2h JÄRELVAADATAV VEEBISEMINAR
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) Pärnu

2020-06-17

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 17.06.2020 - 18.06.2020; 16 ak.t.
Koht: Pärnu, Sadama 15 (Viiking Spaa Hotell Christina ruum)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele MS Exceli baasil

2020-06-17

Koolituse eesmärgid: Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse tööriistu ja võimalusi andmete edasiseks käitlemiseks. Õpetada haldama MS Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid MS Exceli funktsioone.  Hinnale lisandub km.  

Hind: 280.00 €
Kestus: 17.06.2020-19.06.2020; 15 ak.t.
Koht: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh mobiilse sülearvutiklassiga)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) Tartu

2020-06-18

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 18.06.2020 - 19.06.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t)Pärnu

2020-06-18

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10.00 - 16.30 ; 8 ak.t.
Koht: Pärnu, Sadama 15 (Viiking Spaa Hotell Klubiruum)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t) Tallinn

2020-06-22

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10.00 - 16.30 ; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale (eesti ja vene keeles)

2020-07-01

Sihtrühm: Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Hind: 25.00 €
Kestus: 6. ak.t; 01.07.2020-31.12.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые) Tallinn

2020-07-01

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 01.07.2020 - 02.07.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t)

2020-07-01

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 173.00 €
Kestus:
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS Agiilne projektijuhtimine, 1. osa

2020-07-02

Sihtgrupp:  projektijuhid, keskastmejuhid, juhtivspetsialistid, tarkvara tooteomanikud Eesmärk: Seminari eesmärk on analüüsida ja tutvustada agiilse projektijuhtimise aluspõhimõtteid. Miks agiilsust on vaja, mis see täpsemalt on ja mis on kõige olulisemad lähtepunktid? Samuti käsitletakse enam levinud riske ja müüte.

Hind: 29.00 €
Kestus: 2h
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи 8 ak tundi Tallinn

2020-07-02

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) Tartu

2020-07-06

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 06.07.2020 - 07.07.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS Töökeskkonna riskid kaugtööl

2020-07-07

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 38.00 €
Kestus: 3 ak tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) Tallinn

2020-07-08

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 08.07.2020 - 09.07.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t) Tartu

2020-07-09

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 09.00 - 15.30 ; 8 ak.t.
Koht: Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t)

2020-07-13

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00- 16.00
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t)

2020-07-13

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 173.00 €
Kestus: 24 ak.t.; 13.07.2020 - 15.07.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t)

2020-07-15

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00- 17.00
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus) Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS Agiilne projektijuhtimine 2. osa

2020-07-20

Agiilne ehk paindlik projektijuhtimine on tänapäeval jõudmas kõigisse eluvaldkondadesse. Seda hakati esmalt rakendama tootmises, seejärel võeti väga edukalt ja laialdaselt kasutusele tootearenduses ning tarkvaraarenduses. Tõenäoliselt jõuab agiilne projektijuhtimine lähiajal pea kõigisse sektoritesse.

Hind: 29.00 €
Kestus: 2h JÄRELVAADATAV VEEBISEMINAR
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2020-07-29

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 29.07.2020 - 31.07.2020; 16 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t)

2020-07-30

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 30.07.2020, 31.07.2020 ; 8 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) Tartu

2020-08-04

Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 04.08.2020 - 05.08.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые) Tallinn

2020-08-06

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 06.08.2020 - 07.08.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи 8 ak tundi Tallinn

2020-08-10

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t)

2020-08-10

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 173.00 €
Kestus: 24 ak.t.; 10.08.2020 - 12.08.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus

2020-08-10

Sihtrühm: alustavad tõstukijuhid ja need, kes senise töö käigus on põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktori poolset juhendamist.

Hind: 171.00 €
Kestus: 10.08.2020 - 11.08.2020 09.00 - 16.00
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Troppija koolitus Tallinn

2020-08-12

Sihtrühm: Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal, või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt. Eesmärk: Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00 - 17.00
Koht: Pärnu mnt 139c, Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) Tallinn

2020-08-13

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 13.08.2020 - 14.08.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

2020-08-17

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani. Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Hind: 995.00 €
Kestus: 81. ak.t; 17.08.2020- 02.09.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) Jõhvi

2020-08-17

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 17.08.2020 - 18.08.2020; 16 ak.t.
Koht: Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Гигиена труда и безопасность труда (24-часовые) Tallinn

2020-08-17

Обучение гигиене и безопасности труда было подготовлено в соответствии с  порядком обучения и усовершенствования знаний по гигиене и безопасности труда, установленным Министерством социальных дел 22.11.2018. Постановлением № 50 ‘

Hind: 173.00 €
Kestus: 17.08.2020 - 19.08.2020
Koht: Pärnu mnt 139c, Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t) Jõhvi

2020-08-18

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда Tallinn

2020-08-19

Обучение гигиене и безопасности труда было подготовлено в соответствии с  порядком обучения и усовершенствования знаний по гигиене и безопасности труда, установленным Министерством социальных дел 22.11.2018

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00 - 17.00
Koht: Pärnu mnt 139c, Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

2020-08-24

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 24.08.2020 - 26.08.2020; 16 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи Narva

2020-08-24

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Narva, Puškini 28 (hotell Inger)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t) Tallinn

2020-08-24

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00- 17.00
Koht: Pärnu mnt 139c, Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad t) Tallinn

2020-08-24

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Hind: 173.00 €
Kestus: 24 ak.t.; 24.08.2020 - 26.08.2020
Koht: Pärnu mnt 139c, Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t)

2020-08-25

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 25.08.2020 - 26.08.2020 ; 8 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые) Jõhvi

2020-08-27

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 27.08.2020 - 28.08.2020; 16 ak.t.
Koht: Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) Pärnu

2020-08-27

Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 77.00 €
Kestus: 27.08.2020 - 28.08.2020; 16 ak.t.
Koht: Pärnu, Sadama 15 (Viiking Spaa Hotell Christina ruum)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t) Pärnu

2020-08-27

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10.00 - 16.30 ; 8 ak.t.
Koht: Pärnu, Sadama 15 (Viiking Spaa Hotell Klubiruum)

Telefon: 744 9600; 556 63492

Курсы стропальщиков Tallinn

2020-08-27

Результат: После прохождения обучения участник может выполнять работы по застропке и перемещению грузов с помощью грузоподъёмного оборудования

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00 - 17.00
Koht: Pärnu mnt 139c, Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъёмностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины

2020-08-27

Результат: После обучения имеют право работы на мостовых, козловых и консольных кранах грузоподъёмностью до и выше 5 тонн, управляемых вне кабины (при помощи переносного пульта), а также имеют право работать стропальщиком.

Hind: 171.00 €
Kestus: 16 академических часов; 27.08.2020 - 28.08.2020
Koht: Pärnu mnt 139c, Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t) Tallinn

2020-08-31

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised. Hinnale lisandub km.

Hind: 56.00 €
Kestus: 10.00 - 16.30 ; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

2020-09-14

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani. Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Hind: 995.00 €
Kestus: 81. ak.t; 14.09.2020- 29.09.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale

2020-09-30

Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.   Käsitletavad teemad: 1) Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk; 2) Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud; 3) Kiirgusohutuse alused; 4) Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded; 5) Tegutsemine avariiolukorras 6) Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Hind: 120.00 €
Kestus: 13:00-16:15
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492

E-KOOLITUS (reaalajas) Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale

2020-12-08

Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.   Käsitletavad teemad: 1) Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk; 2) Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud; 3) Kiirgusohutuse alused; 4) Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded; 5) Tegutsemine avariiolukorras 6) Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Hind: 120.00 €
Kestus: 13:00-16:15
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 744 9600; 556 63492