RA Koolitused OÜ

RA Koolitused OÜ; R
Firma:
RA Koolitused OÜ
Telefon:
+372 56934660
Koduleht:
www.rakoolitus.ee
RA Koolitused korraldab koolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.

 Aitame Teie ettevõttes korraldada ja läbi viia Teile vajalikke ohutusalaseid tellimuskoolitusi ja töötajate täiendjuhendamisi. Arvestame koolituse korraldamisel Teie soove, vajadusi, ettevõtte spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.
 
Ohutusalased koolitused:
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24-tunnine, eesti või vene keeles)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (eesti või vene keeles)
 • Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus (eesti või vene keeles)
 • Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus (eesti või vene keeles)
 • Psühholoogilise esmaabi koolitus
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas
 • Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele
 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes
 • Müra jm füüsikalised ohud tööstuses
 • Isikukaitsevahendite kasutamine tööstuses
 • Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe
 • Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
 
Kui tunnete huvi mõne eelpoolnimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku sisekoolituse teemat, siis palun kirjeldage oma soov allpoololeval päringuvormil või võtke meiega ühendust e-posti aadressil: koolitus@rakoolitus.ee
 
Vastame heameelega Teie täiendavatele küsimustele, arutame läbi teie vajadused ja soovid, koostame teile sobiva pakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse teie poolt soovitud ajal ja kohas.
 
ESITA MEILE HINNAPÄRING!

 
Meie lektorid
Meie eesmärgiks on oma koolitustel lektoritena kaasata nii oma ala hästi tundvaid ja tuntud lektoreid kui ka praktikuid, kes igapäevatööna tegelevad tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna ülesannetega. Tihti on meie loengutele esinema kutsutud ka erinevad ettevõtted ohutustoodete presentatsioonidega.


Krista Silbaum      
RA Koolitused OÜ juhataja ja töökeskkonnaspetsialist,  töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhina; töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades aastatel 2006-2013, omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames. Lektor Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Personali Arenduskeskuses. 


Monika Loit-Kilgas    
Psühholoog-koolitaja. Lõpetanud 1975 aastal Tartu Ülikooli. Töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning psühholoogina ehitusorganisatsioonis, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis. Psühholoogilise nõustamise ja teraapia kõrval tegelenud ka juhtide, õpetajate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate suhtlemis-, stressi-, kriisipsühholoogia- ja tervisealase koolitusega.


Aivar Põlda
Kahjuennetus OÜ tuleohutusekspert ja koolitaja, omab pikaajalist erasektoris tuleohutusalast töökogemust juba pea 10 aastat. Kahjuennetus OÜ tegeleb nii tuleohutusalaste koolituste ja õppuste läbiviimisega kui ka kahjuennetusteenuse osutamisega ettevõtetele ja asutustele. Huvi korral lisainfo Kahjuennetus OÜ kodulehelt. Aivar Põlda on lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ning on litsentseeritud tuleohutuse ekspert, MTR: EEK000641 ja EPE000521.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  E-õpe  Tuleohutusalane koolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Tuleohutusalane konsultatsioon  Sisekoolitused  Avalik sektor  Avalikud koolitused  Tuleohutustunnistuste väljastamine  Töökeskkonna riskianalüüs  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Nõuded tuleohutusaruandele ja enesekontrollile  Esmaabi täiendkoolitus  Töötervishoiualane täiendkoolitus  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Riskivältimise koolitus  Tuleohutuse seaduse muudatused   Soome tuleohutuskoolitus  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Psühholoogilise esmaabi koolitus  Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas  Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Müra jm füüsikalised ohud tööstuses  Isikukaitsevahendite kasutamine tööstuses  Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Riskianalüüs koolitused  RA Koolitused  RA Infokeskus OU  RA Koolitused OÜ 

KOOLITUSKALENDER

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (eesti keeles)

2020-09-07

Mis on uut tööohutusmaastikul? Täiendõppekoolitusel arutame muuhulgas kõiki seaduse muudatusi. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste eesmärgiks oli soodustada ohutu töökeskkonna loomist, töötaja tervisekahjustuste ennetamist ja et paraneks õigusselgus ning väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (eesti keeles)

2020-09-08

Oled töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige või hoopis alustav töökeskkonnaspetsialist?   Sellel koolitusel saad täpselt teada, millised on sinu õigused ja kohustused, kui oled valitud töökeskkonnavolinikuks või määratud töökeskkonnanõukogu liikmeks. Meie koolituse ülesehitus vastab Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.  

Hind: 172.00 €
Kestus: 8.-10. september 2020, 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Ohutusjuhendite koostamise koolitus (eesti keeles)

2020-09-15

Tööohutusalne dokumentatsioon korda – kuidas seda teha? Tavapäraselt ei võimalda töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24-tunnise väljaõppekoolituse piiratud maht osalejatega piisavalt ja neile vajalikul määral praktiliselt harjutada tööohutusalase dokumentatsiooni koostamist, mida osalejad oma igapäevatöös peale koolituse läbimist vajavad. Koolituse eesmärgiks ongi abistada töökeskkonnaspetsialisti tööohutusalase dokumentatsiooni ettevalmistamisel ja haldamisel. Muuhulgas tutvustatakse seadusandlusest tulenevaid nõudeid töökeskkonna ja tööohutusalase dokumentatsiooni vormistamisele.

Hind: 140.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (eesti keeles)

2020-10-06

Oled töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige või hoopis alustav töökeskkonnaspetsialist?   Sellel koolitusel saad täpselt teada, millised on sinu õigused ja kohustused, kui oled valitud töökeskkonnavolinikuks või määratud töökeskkonnanõukogu liikmeks. Meie koolituse ülesehitus vastab Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.  

Hind: 172.00 €
Kestus: 06.-10. oktoober 2020, 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

uleohutuse eest vastutava isiku kohustused ja enesekontrolli aruande koostamine (eesti keeles)

2020-10-20

Mis on tuleohutuse eest vastutava töötaja ülesanded ja kuidas korraldada evakuatsiooni oma ettevõttes või asutuses? Vastavalt seadusandlusele on ettevõtte ja asutuse juhi kohustuseks tutvustada töötajatele tuleohutusnõudeid ning kontrollida nende täitmist. Selleks, et oleks võimalik seadusest tulenevaid kohustusi mõistlikult täita, tuleks määrata tuleohutuse eest vastutav isik. Tuleohutuse eest vastutav isik vajab teadmisi uuenenud seadusandluse nõuetest ning nende rakendamisvõimalustest töökeskkonnas ja objektil ning just seda saame meie pakkuda tuleohutuse eest vastutava isiku koolitusel.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (eesti keeles)

2020-11-02

Oled töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige või hoopis alustav töökeskkonnaspetsialist?   Sellel koolitusel saad täpselt teada, millised on sinu õigused ja kohustused, kui oled valitud töökeskkonnavolinikuks või määratud töökeskkonnanõukogu liikmeks. Meie koolituse ülesehitus vastab Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.  

Hind: 172.00 €
Kestus: 2.-4. november 2020, 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus

2020-11-12

Koolitusel õpid Eneseohutusest mitmesugustes õnnetusolukordades Kuidas korraldada abi Kannatanu esmast ja ka teist ülevaatus läbi viima Ohuolukordadest: Elupäästva esmaabi andmine uppumise, südameinfarkti ja elektriga seotud õnnetuste puhul Harjutamise käigus elustamist elustamisnukkudel Little Anne QCPR® ja Baby Ann CPR® Traumahaige käsitlemist ja esmaabi mitmesuguste traumade puhul Erinevad sidumisviise ja püsivat külili asendit praktilise harjutamise käigus Diabeedist, astmast, epilepsiast, insuldist ja allergiatest ning esmaabi andmisest nende seisundite puhul

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: Väike-Paala 1, Tallinn

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (eesti keeles)

2020-12-08

Oled töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige või hoopis alustav töökeskkonnaspetsialist?   Sellel koolitusel saad täpselt teada, millised on sinu õigused ja kohustused, kui oled valitud töökeskkonnavolinikuks või määratud töökeskkonnanõukogu liikmeks. Meie koolituse ülesehitus vastab Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.  

Hind: 172.00 €
Kestus: 8.-10. detsember 2020, 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus

2021-02-08

Koolitusel õpid Eneseohutusest mitmesugustes õnnetusolukordades Kuidas korraldada abi Kannatanu esmast ja ka teist ülevaatus läbi viima Ohuolukordadest: Elupäästva esmaabi andmine uppumise, südameinfarkti ja elektriga seotud õnnetuste puhul Harjutamise käigus elustamist elustamisnukkudel Little Anne QCPR® ja Baby Ann CPR® Traumahaige käsitlemist ja esmaabi mitmesuguste traumade puhul Erinevad sidumisviise ja püsivat külili asendit praktilise harjutamise käigus Diabeedist, astmast, epilepsiast, insuldist ja allergiatest ning esmaabi andmisest nende seisundite puhul

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: Väike-Paala 1, Tallinn

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus

2021-05-03

Mis on uut tööohutusmaastikul? Täiendõppekoolitusel arutame muuhulgas kõiki seaduse muudatusi. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste eesmärgiks oli soodustada ohutu töökeskkonna loomist, töötaja tervisekahjustuste ennetamist ja et paraneks õigusselgus ning väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: Väike-Paala 1, Tallinn

Telefon: +372 56934660