RA Koolitused OÜ

RA Koolitused OÜ; R
Firma:
RA Koolitused OÜ
Telefon:
+372 56934660
Koduleht:
www.rakoolitus.ee
RA Koolitused korraldab koolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.

 Aitame Teie ettevõttes korraldada ja läbi viia Teile vajalikke ohutusalaseid tellimuskoolitusi ja töötajate täiendjuhendamisi. Arvestame koolituse korraldamisel Teie soove, vajadusi, ettevõtte spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.
 
Ohutusalased koolitused:
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24-tunnine, eesti või vene keeles)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (eesti või vene keeles)
 • Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus (eesti või vene keeles)
 • Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus (eesti või vene keeles)
 • Psühholoogilise esmaabi koolitus
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas
 • Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele
 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes
 • Müra jm füüsikalised ohud tööstuses
 • Isikukaitsevahendite kasutamine tööstuses
 • Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe
 • Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
 
Kui tunnete huvi mõne eelpoolnimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku sisekoolituse teemat, siis palun kirjeldage oma soov allpoololeval päringuvormil või võtke meiega ühendust e-posti aadressil: koolitus@rakoolitus.ee
 
Vastame heameelega Teie täiendavatele küsimustele, arutame läbi teie vajadused ja soovid, koostame teile sobiva pakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse teie poolt soovitud ajal ja kohas.
 
ESITA MEILE HINNAPÄRING!

 
Meie lektorid
Meie eesmärgiks on oma koolitustel lektoritena kaasata nii oma ala hästi tundvaid ja tuntud lektoreid kui ka praktikuid, kes igapäevatööna tegelevad tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna ülesannetega. Tihti on meie loengutele esinema kutsutud ka erinevad ettevõtted ohutustoodete presentatsioonidega.


Krista Silbaum      
RA Koolitused OÜ juhataja ja töökeskkonnaspetsialist,  töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhina; töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades aastatel 2006-2013, omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames. Lektor Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Personali Arenduskeskuses. 


Monika Loit-Kilgas    
Psühholoog-koolitaja. Lõpetanud 1975 aastal Tartu Ülikooli. Töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning psühholoogina ehitusorganisatsioonis, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis. Psühholoogilise nõustamise ja teraapia kõrval tegelenud ka juhtide, õpetajate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate suhtlemis-, stressi-, kriisipsühholoogia- ja tervisealase koolitusega.


Aivar Põlda
Kahjuennetus OÜ tuleohutusekspert ja koolitaja, omab pikaajalist erasektoris tuleohutusalast töökogemust juba pea 10 aastat. Kahjuennetus OÜ tegeleb nii tuleohutusalaste koolituste ja õppuste läbiviimisega kui ka kahjuennetusteenuse osutamisega ettevõtetele ja asutustele. Huvi korral lisainfo Kahjuennetus OÜ kodulehelt. Aivar Põlda on lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ning on litsentseeritud tuleohutuse ekspert, MTR: EEK000641 ja EPE000521.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  E-õpe  Tuleohutusalane koolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Tuleohutusalane konsultatsioon  Sisekoolitused  Avalik sektor  Avalikud koolitused  Tuleohutustunnistuste väljastamine  Töökeskkonna riskianalüüs  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Nõuded tuleohutusaruandele ja enesekontrollile  Esmaabi täiendkoolitus  Töötervishoiualane täiendkoolitus  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Riskivältimise koolitus  Tuleohutuse seaduse muudatused   Soome tuleohutuskoolitus  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Psühholoogilise esmaabi koolitus  Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas  Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Müra jm füüsikalised ohud tööstuses  Isikukaitsevahendite kasutamine tööstuses  Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Riskianalüüs koolitused  RA Koolitused  RA Infokeskus OU  RA Koolitused OÜ 

KOOLITUSKALENDER

Esmaabiandjate täiendõpe

2019-12-11

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00
Koht: Tallinn

Telefon: 58444458

Esmaabiandjate täiendõpe

2019-12-13

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00
Koht: Pärnu

Telefon: 58444458

Esmaabiandjate väljaõpe

2019-12-16

Esmaabikoolituste eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral meditsiinilise abi saabumiseni.Soodushind: 55 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 60.00 €
Kestus: 16.-17.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Pärnu

Telefon: +372 56934660

Töökeskkonnaspetsialistide PÄDEVUSKOOLITUS I-III koolituspäev

2020-01-07

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Soodushind: 950 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 07.-09.01.2020; 72 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus (Peterburi ärimaja)

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe eesti keeles - TTOS muudatused 2019

2020-01-13

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Soodushind: 78 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Väike-Paala 1

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2020-01-14

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 172.00 €
Kestus: 14.-16.01.2020; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töökeskkonnaspetsialistide PÄDEVUSKOOLITUS IV-VI koolituspäev

2020-01-21

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Soodushind: 950 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 21.-23.01.2020; 72 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus (Peterburi ärimaja)

Telefon: +372 56934660

Töökeskkonnaspetsialistide PÄDEVUSKOOLITUS VII-IX koolituspäev

2020-02-04

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Soodushind: 950 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 04.-06.02.2020; 72 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus (Peterburi ärimaja)

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2020-02-11

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 172.00 €
Kestus: 11.-13.02.2020; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe eesti keeles - TTOS muudatused 2019

2020-03-09

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Soodushind: 78 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Väike-Paala 1

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2020-03-10

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 172.00 €
Kestus: 10.-12.03.2020; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus (TEVI)

2020-03-16

Ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuete ja seadusandlike aktidega kurssi viia. Soodushind: 78 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 96.00 €
Kestus: kell 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus (Peterburi ärimaja)

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2020-04-07

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 172.00 €
Kestus: 07.-09.04.2020; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe vene keeles

2020-04-14

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 172.00 €
Kestus: 14.-16.04.2020; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe eesti keeles - TTOS muudatused 2019

2020-05-04

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Soodushind: 78 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Väike-Paala 1

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2020-05-05

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 172.00 €
Kestus: 05.-07.05.2020; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2020-06-02

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 172.00 €
Kestus: 02.-04.06.2020; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660