RA Koolitused OÜ

RA Koolitused OÜ; R
Firma:
RA Koolitused OÜ
Telefon:
+372 56934660
Koduleht:
www.rakoolitus.ee
RA Koolitused korraldab koolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.

 Aitame Teie ettevõttes korraldada ja läbi viia Teile vajalikke ohutusalaseid tellimuskoolitusi ja töötajate täiendjuhendamisi. Arvestame koolituse korraldamisel Teie soove, vajadusi, ettevõtte spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.
 
Ohutusalased koolitused:
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24-tunnine, eesti või vene keeles)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (eesti või vene keeles)
 • Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus (eesti või vene keeles)
 • Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus (eesti või vene keeles)
 • Psühholoogilise esmaabi koolitus
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas
 • Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele
 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes
 • Müra jm füüsikalised ohud tööstuses
 • Isikukaitsevahendite kasutamine tööstuses
 • Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe
 • Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
 
Kui tunnete huvi mõne eelpoolnimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku sisekoolituse teemat, siis palun kirjeldage oma soov allpoololeval päringuvormil või võtke meiega ühendust e-posti aadressil: koolitus@rakoolitus.ee
 
Vastame heameelega Teie täiendavatele küsimustele, arutame läbi teie vajadused ja soovid, koostame teile sobiva pakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse teie poolt soovitud ajal ja kohas.
 
ESITA MEILE HINNAPÄRING!

 
Meie lektorid
Meie eesmärgiks on oma koolitustel lektoritena kaasata nii oma ala hästi tundvaid ja tuntud lektoreid kui ka praktikuid, kes igapäevatööna tegelevad tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna ülesannetega. Tihti on meie loengutele esinema kutsutud ka erinevad ettevõtted ohutustoodete presentatsioonidega.


Krista Silbaum      
RA Koolitused OÜ juhataja ja töökeskkonnaspetsialist,  töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhina; töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades aastatel 2006-2013, omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames. Lektor Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Personali Arenduskeskuses. 


Monika Loit-Kilgas    
Psühholoog-koolitaja, haridus: Tartu Ülikool, täiendõpe pere- ja gestaltteraapias, muusika-ja kunstiteraapias, Adleri individuaalpsühholoogias ja paarinõustamises, traumateraapia – EMDR – meetodis, Jungi analüütilises psühholoogias ja liivateraapias ning vabastava hingamise valdkonnas. Töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning psühholoogina ehitusorganisatsioonis, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, kus osales ka diabeedi päevakliiniku „Õunake“ töös, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis.


Aivar Põlda
Kahjuennetus OÜ tuleohutusekspert ja koolitaja, omab pikaajalist erasektoris tuleohutusalast töökogemust juba pea 10 aastat. Kahjuennetus OÜ tegeleb nii tuleohutusalaste koolituste ja õppuste läbiviimisega kui ka kahjuennetusteenuse osutamisega ettevõtetele ja asutustele. Huvi korral lisainfo Kahjuennetus OÜ kodulehelt. Aivar Põlda on lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ning on litsentseeritud tuleohutuse ekspert, MTR: EEK000641 ja EPE000521.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  E-õpe  Tuleohutusalane koolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Tuleohutusalane konsultatsioon  Sisekoolitused  Avalik sektor  Avalikud koolitused  Tuleohutustunnistuste väljastamine  Töökeskkonna riskianalüüs  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Nõuded tuleohutusaruandele ja enesekontrollile  Esmaabi täiendkoolitus  Töötervishoiualane täiendkoolitus  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Riskivältimise koolitus  Tuleohutuse seaduse muudatused   Soome tuleohutuskoolitus  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Psühholoogilise esmaabi koolitus  Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas  Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Müra jm füüsikalised ohud tööstuses  Isikukaitsevahendite kasutamine tööstuses  Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Riskianalüüs koolitused  RA Koolitused  RA Infokeskus OU  RA Koolitused OÜ 

KOOLITUSKALENDER

Esmaabiandjate täiendõpe

2019-01-21

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00
Koht: Pärnu, Kuninga 30A

Telefon: 58444458

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe eesti keeles - TTOS muudatused 2019

2019-01-21

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Soodushind: 78 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Väike-Paala 1

Telefon: +372 56934660

Esmaabiandjate väljaõpe

2019-01-24

Esmaabikoolituste eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral meditsiinilise abi saabumiseni.Soodushind: 55 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 60.00 €
Kestus: 24.-25.01.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Eha 8

Telefon: +372 56934660

Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja ohutuskultuur Eesti ettevõtetes

2019-01-29

Soodushind: 125 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 155.00 €
Kestus: 9:00-16:00; 8 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus VII koolituspäev

2019-01-29

Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas sh töökiusamise ennetamine 6 akadeemilist tundi, koolitaja: Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes. Kuidas väärtused juhivad meie käitumist? 2 akadeemilist tundi, koolitaja: Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent.  -10%, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 1 kuu enne koolituse algust).

Hind: 155.00 €
Kestus: 8 ak.t. 9:00- 16:00
Koht: Väike-Paala 1, Tallinn

Telefon: 58444458

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-01-31

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00; 8 ak.t.
Koht: Eesti Punase Risti koolituskeskus, Eha tn 8, Tallinn

Telefon: 56934660

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-01-31

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00; 8 ak.t.
Koht: Eesti Punase Risti koolituskeskus, Eha tn 8, Tallinn

Telefon: 56934660

Psühholoogilise esmaabi baaskoolitus

2019-02-04

Koolituse eesmärk on anda teadmisi inimese käitumisest ja reaktsioonidest traumaatilistes kriisiolukordades; teadvustada inimliku toetuse ja psühholoogilise abi vajalikkust kriisiolukordades, sh töökohal; anda teadmisi psühholoogilise esmaabi andmise põhimõtetest; tähtsustada abistaja eneseabivajadust ning tutvustada lihtsamaid eneseabitehnikaid. Soodushind: 125 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 140.00 €
Kestus: kuupäev täpsustamisel! 8 ak.t.
Koht: Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus

Telefon: +372 56934660

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus (TEVI)

2019-02-07

Ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuete ja seadusandlike aktidega kurssi viia. Soodushind: 78 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 96.00 €
Kestus: kell 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus (Peterburi ärimaja)

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe eesti keeles - TTOS muudatused 2019

2019-02-11

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Soodushind: 78 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Väike-Paala 1

Telefon: +372 56934660

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

2019-02-12

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust). Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%  

Hind: 172.00 €
Kestus: 12.-14.02.2019; 24 ak.t.
Koht: TALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

Telefon: +372 56934660

Esmaabiandjate täiendõpe

2019-02-13

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00
Koht: Tallinn, Eha 8

Telefon: 58444458

Esmaabiandjate väljaõpe

2019-02-14

Esmaabikoolituste eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral meditsiinilise abi saabumiseni.Soodushind: 55 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 60.00 €
Kestus: 14.-15.02.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Eha 8

Telefon: +372 56934660

Esmaabiandjate täiendõpe

2019-02-19

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00
Koht: Tallinn, Eha 8

Telefon: 58444458

Esmaabiandjate väljaõpe

2019-02-20

Esmaabikoolituste eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral meditsiinilise abi saabumiseni.Soodushind: 55 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 60.00 €
Kestus: 20.-21.02.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Eha 8

Telefon: +372 56934660

Nähtamatud riskid kõrgustes töötamisel, Tasuta

2019-02-20

Infotunnis räägitakse: – Kuidas seab vale turvavarustus inimesed ohtu? – Töötaja kukkus rakmetesse ja sai eluohtliku trauma – miks? – Nähtamatud riskid millest paljud ei tea (rippumistrauma) – Varustus, millega on kõrgustes töötamine efektiivsem – Mida nõuab seadus ja kes vastutab?

Hind: 0.00 €
Kestus: 10:00-12:00; 2 ak.t.
Koht: Tallinn, Lina 5

Telefon: +372 56934660

Töötajate tervisekontrolli ja esmaabi korraldus

2019-02-21

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Soodushind: 125 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 155.00 €
Kestus: 9:00-16:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Väike-Paala 1

Telefon: +372 56934660

Esmaabiandjate väljaõpe

2019-02-21

Esmaabikoolituste eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral meditsiinilise abi saabumiseni.Soodushind: 55 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 60.00 €
Kestus: 21.-22.02.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Eha 8

Telefon: +372 56934660

Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus VIII koolituspäev

2019-02-21

Esmaabi korraldus ettevõttes 2 akadeemilist tundi, koolitaja: Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent Töötajate tervisekontrolli korraldus, ülevaade kutsehaigustest 2 akadeemilist tundi, koolitaja: Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest 4 akadeemilist tundi, koolitaja:  Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor.  -10%, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 1 kuu enne koolituse algust).

Hind: 155.00 €
Kestus: 8 ak.t. 9:00- 16:00
Koht: Väike-Paala 1, Tallinn

Telefon: 58444458

Tööõnnetused

2019-02-22

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Soodushind: 125 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 155.00 €
Kestus: 9:00-16:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Väike-Paala 1

Telefon: +372 56934660

Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus IX koolituspäev

2019-02-22

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumenteerimine 4 akadeemilist tundi, koolitaja: Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor Töökeskkonna sisekontrolli korraldus, 2 akadeemilist tundi, koolitaja: Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor Töökeskkonnaspetsialistide teadmiste kontroll 2 akadeemilist tundi, koolitaja: Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor.  -10%, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 1 kuu enne koolituse algust).

Hind: 155.00 €
Kestus: 8 ak.t. 9:00- 16:00
Koht: Väike-Paala 1, Tallinn

Telefon: 58444458

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии на русском языке

2019-02-25

16-tunnine esmaabiandjate väljaõpe on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja. Soodushind: 55 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 60.00 €
Kestus: 25.-26.02.2019; 16 ak.t.
Koht: Eesti Punase Risti koolituskeskus, Eha tn 8, Tallinn

Telefon: 56934660

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-02-28

Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant. Soodushind: 30 eurot + km/osaleja: Varasele registreerijale (kuni 10 päeva enne koolituse algust) Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

Hind: 35.00 €
Kestus: 9:00 16:00; 8 ak.t.
Koht: Eesti Punase Risti koolituskeskus, Eha tn 8, Tallinn

Telefon: 56934660

Redelikoolitus

2019-03-27

Koolitus annab ülevaate redelitega töötamise riskidest ja nende maandamisest. Tutvustatakse seadusandlust, kasutamise parimaid praktikaid, riskianalüüsi põhimõtteid.  Soodushind: 109 eurot + km/osaleja: Varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

Hind: 149.00 €
Kestus: 9:00-16:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Lina 5

Telefon: +372 56934660