Personaliekspert OÜ

Personaliekspert OÜ
Firma:
Personaliekspert OÜ
Telefon:
58 43 9917
Facebookwww.facebook.com/Personaliekspert-Koolitused

Tegeleme iga päev sellega, et luua parimaid ja kvaliteetsemaid 
koolitusi, rakendades oma 20 aastast kogemust professionaalina ning ka ülikoolitarkust.


21.07.2015 on erakool Personaliekspert Koolitused esitanud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) majandustegevusteate nr. 214253 koolituste läbiviimiseks.

Meie koolituskavad on järgmised:

Fotograafia alused

Töökeskkond

Personalitööt

Personalitöötaja-juhiabi

Müügitöö

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Projekt Väärtustades vaimset tervist
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ettevõtluskursused  E-õpe  Lepinguõigus  Tuleohutusalane koolitus  Tööõigus  Õigus  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Äriõigus  Stressi juhtimine  Töökeskkond ja tööohutus  Töökeskkond ja tööohutus  Personalijuhtimine  Suhtlemiskoolitus  Sekretäride koolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabiandja koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Ajajuhtimine  Majandusõiguse koolitus  Esmaabikoolitused  Esmaabikoolitused  Suhtlemine  Ettevõtluse alused  Müügijuhi koolitus  Ettevõtte juhtimine  Väikeettevõtte töökorraldus  Müügipsühholoogia  Müügipsühholoogia  Teeninduspsühholoogia  Dokumendihaldus  Väikeettevõtlus ja väikeettevõtte töökorraldus  Töökeskkonna riskianalüüs  Töökeskkonna riskianalüüs  Enesemotivatsioon  Müügiesindaja  Väikeettevõtlus  Klienditeenindus  Müügiprotsess  CV koostamine  Laenude juhtimine  Müügitreeningud  Обучение и курсы  Ametialane suhtlemine  Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine  Enesejõustamise- ja stressijuhtimise koolitus  Dokumentide arhiveerimine  Dokumendihalduse lühikursused  Esmaabi täiendkoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Töölepinguseaduse muudatused  Töölepinguseaduse muudatused  Tööstressi reguleerimine ja läbipõlemine  Kliendisuhtlus ja müük  Kliendisuhtlus ja müük  Kliendikeskne klienditeenindus  Personalitöö  Töötajate motiveerimine  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna täiendkoolitus   Töökeskkonna täiendkoolitus   Personaliekspert OÜ  Maksude optimeerimine ja kuidas käituda ja mida teha siis, kui saabub maksuameti kontroll  Erisoodustus ja keskmise töötasu arvestamine  Erisoodustus ja keskmise töötasu arvestamine  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Andragoogika  Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Personalitöötaja-juhiabi baaskoolitus

2019-11-05

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade personalitöö ja juhiabi töö põhifunktsioonidest ja teadmised, kuidas tänapäevaselt läbi nende funktsioonide toetada organisatsiooni kasumlikkust. Sihtrühm: Sekretärid, personalitöötajad, juhiabid, väikeettevõtte juhid jt valdkonna vastu huvi tundvad inimesed. Hinnale lisandub km.

Hind: 780.00 €
Kestus: 05.11.19-06.12.19; 80 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalitöötaja-juhiabi baaskoolitus

2019-11-08

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade personalitöö ja juhiabi töö põhifunktsioonidest ja teadmised, kuidas tänapäevaselt läbi nende funktsioonide toetada organisatsiooni kasumlikkust. Sihtrühm: Sekretärid, personalitöötajad, juhiabid, väikeettevõtte juhid jt valdkonna vastu huvi tundvad inimesed. Hinnale lisandub km.

Hind: 780.00 €
Kestus: 08.11.19-30.11.19; 80 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus

2019-11-11

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena. Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 11.11.19-20.01.20; 130 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus

2019-11-15

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena. Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 15.11.19-27.01.20; 130 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Tööohutusalane koolitus 24h

2019-11-19

Koolituse eesmärk:  õppijal on ülevaade töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast vajalikest seaduse nõuetest. Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid.​ Hinnale lisandub km.

Hind: 129.00 €
Kestus: 19.11.19-22.11.19; 24 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-11-25

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1380.00 €
Kestus: 25.11.2019-02.03.2020; 160 ak/h
Koht: Tallinn

Telefon: 58 43 9917

Tööohutusalane koolitus 24h

2019-11-27

Koolituse eesmärk:  õppijal on ülevaade töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast vajalikest seaduse nõuetest. Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid.​ Hinnale lisandub km.

Hind: 129.00 €
Kestus: 27.11.19-29.11.19; 24 ak.t.
Koht: Endla 4 Tallinn

Telefon: 58 43 9917

Müügispetsialisti baaskoolitus

2019-12-10

Koolituse eesmärgiks on anda tugev teadmiste pagas nii hetkel töötavatele kui ka tulevastele mügivaldkonna töötajatele professionaalse müügitöötajana töötamiseks B2B sektoris ning toetada Müügikorraldaja kutsestandardi tase 5 järgmiste kompetentside saavutamist: B.2.1., B.2.5., B.2.6. Hinnale lisandub km.

Hind: 1275.00 €
Kestus: 10.12.19-15.01.20; 150 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalitöötaja-juhiabi baaskoolitus

2019-12-11

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade personalitöö ja juhiabi töö põhifunktsioonidest ja teadmised, kuidas tänapäevaselt läbi nende funktsioonide toetada organisatsiooni kasumlikkust. Sihtrühm: Sekretärid, personalitöötajad, juhiabid, väikeettevõtte juhid jt valdkonna vastu huvi tundvad inimesed. Hinnale lisandub km.

Hind: 780.00 €
Kestus: 11.12.19-20.01.20; 80 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917