Personaliekspert OÜ

Personaliekspert OÜ
Firma:
Personaliekspert OÜ
Telefon:
58 43 9917
Facebookwww.facebook.com/Personaliekspert-Koolitused

Tegeleme iga päev sellega, et luua parimaid ja kvaliteetsemaid 
koolitusi, rakendades oma 20 aastast kogemust professionaalina ning ka ülikoolitarkust.

Töökeskkonna koolitusi pakkuva ettevõttena oleme registreeritud  Sotsiaalministeeriumis.

21.07.2015 on erakool Personaliekspert Koolitused esitanud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) majandustegevusteate nr. 170797 koolituste läbiviimiseks.

Meie koolituskavad on järgmised:

Fotograafia

Töökeskkond

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus

Personalitöö

Personalispetsialist

Sekretär-personalitöötaja koolitus

Personalitöö praktikum


Töölepinguseadus praktikas

Arenguvestlus kui koostöövestlus

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

Müügitöö

Müügiesindaja intensiivkursus


Klienditeenindaja koolitus

Müügiassistent

Töökeskkonna E-ÕPE

Haridus

Täiskasvanute koolitaja koolitus
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ettevõtluskursused  E-õpe  Lepinguõigus  Tuleohutusalane koolitus  Tööõigus  Õigus  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Äriõigus  Stressi juhtimine  Töökeskkond ja tööohutus  Töökeskkond ja tööohutus  Personalijuhtimine  Suhtlemiskoolitus  Sekretäride koolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabiandja koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Ajajuhtimine  Majandusõiguse koolitus  Esmaabikoolitused  Esmaabikoolitused  Suhtlemine  Ettevõtluse alused  Müügijuhi koolitus  Ettevõtte juhtimine  Väikeettevõtte töökorraldus  Müügipsühholoogia  Müügipsühholoogia  Teeninduspsühholoogia  Dokumendihaldus  Väikeettevõtlus ja väikeettevõtte töökorraldus  Töökeskkonna riskianalüüs  Töökeskkonna riskianalüüs  Enesemotivatsioon  Müügiesindaja  Väikeettevõtlus  Klienditeenindus  Müügiprotsess  CV koostamine  Laenude juhtimine  Müügitreeningud  Обучение и курсы  Ametialane suhtlemine  Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine  Enesejõustamise- ja stressijuhtimise koolitus  Dokumentide arhiveerimine  Dokumendihalduse lühikursused  Esmaabi täiendkoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Töölepinguseaduse muudatused  Töölepinguseaduse muudatused  Tööstressi reguleerimine ja läbipõlemine  Kliendisuhtlus ja müük  Kliendisuhtlus ja müük  Kliendikeskne klienditeenindus  Personalitöö  Töötajate motiveerimine  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna täiendkoolitus   Töökeskkonna täiendkoolitus   Personaliekspert OÜ  Maksude optimeerimine ja kuidas käituda ja mida teha siis, kui saabub maksuameti kontroll  Erisoodustus ja keskmise töötasu arvestamine  Erisoodustus ja keskmise töötasu arvestamine  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Andragoogika  Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Müügiesindaja koolitus

2019-09-03

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 03.09 – 10.10; 160 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2019-09-03

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 917.00 €
Kestus: 03.09 – 24.09; 88 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2019-09-03

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 03.09 – 26.09; 72 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-09-03

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 03.09 – 31.10; 168 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiassistendi koolitus

2019-09-04

Koolituse lõppedes õppija: 1) oskab teha müügiassistendi tööd vastavalt seadusandluse, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale. 2) teab müügiassistendi töö olemust ja kujunemist. 3) oskab vormistada enamlevinuid müügi- töös kasutatavaid dokumente. 4) oskab kasutada müügiassistendi töös vajaminevaid arvutiprogramme jne.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 04.09 – 25.09; 136 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-09-04

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 04.09 – 18.10; 168 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist

2019-09-05

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 650.00 €
Kestus: 05.09 – 13.09; 56 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Sekretär-personalitöötaja koolitus

2019-09-05

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning tutvustada töölepinguseadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele, organisatsioonikultuuri kujundamist ja dokumentide käsitlemise nõudeid. Kursuse läbinu saavutab tunnustatud Personalispetsialist kutsestandardi 5. taseme kompetentsid.

Hind: 650.00 €
Kestus: 05.09 – 13.09 ; 64 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

2019-09-05

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).  Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 240.00 €
Kestus: 05.09 – 12.09; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-09-06

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 06.09 – 13.09; 24 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-09-06

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 06.09 – 12.09; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2019-09-09

Koolituse eesmärgiks on anda fotograafi alusoskused, kasutamaks neid põhitöö täiendamiseks ja/või valmistada ette edasist fotograafi kutseoskuste omandamist. Sihtrühm: alustavad ettevõtjad, tulevased fotograafid, fotograafiat kasutavad muu elukutsega töötajad. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 09.09 – 22.09; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-09-10

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 10.09 – 13.09; 24 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Sekretär-personalitöötaja koolitus

2019-09-17

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning tutvustada töölepinguseadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele, organisatsioonikultuuri kujundamist ja dokumentide käsitlemise nõudeid. Kursuse läbinu saavutab tunnustatud Personalispetsialist kutsestandardi 5. taseme kompetentsid.

Hind: 650.00 €
Kestus: 17.09.19-05.10.19; 64 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia koolitus

2019-09-20

Koolituse sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks tulevased fotograafid ja fotograafiat töövahendina vajavad muude elukutsete töötajad. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele. Õppe alustamise tingimused manuaalreziimis pildistamist võimaldava peegel- või hübriidkaamera olemasolu, fototöötlust võimaldava sülearvuti olemasolu.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 20.09.19-30.09.19; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-09-21

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 21.09.19-28.09.19; 168 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2019-09-24

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 917.00 €
Kestus: 24.09.19-17.10.19; 88 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-10-01

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 01.10 – 28.11; 168 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2019-10-01

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 01.10 – 21.10; 72 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-10-02

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 02.10 – 04.12; 168 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist

2019-10-03

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 650.00 €
Kestus: 03.10 – 18.10; 56 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

2019-10-03

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).  Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 240.00 €
Kestus: 03.10 – 09.10; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja koolitus

2019-10-07

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 07.10 – 31.10; 160 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2019-10-07

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 917.00 €
Kestus: 07.10 – 25.10; 88 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiassistendi koolitus

2019-10-07

Koolituse lõppedes õppija: 1) oskab teha müügiassistendi tööd vastavalt seadusandluse, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale. 2) teab müügiassistendi töö olemust ja kujunemist. 3) oskab vormistada enamlevinuid müügi- töös kasutatavaid dokumente. 4) oskab kasutada müügiassistendi töös vajaminevaid arvutiprogramme jne.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 07.10 – 30.10; 136 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-10-09

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 09.10 – 11.10; 24 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-10-09

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 09.10 – 10.10; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2019-10-12

Koolituse eesmärgiks on anda fotograafi alusoskused, kasutamaks neid põhitöö täiendamiseks ja/või valmistada ette edasist fotograafi kutseoskuste omandamist. Sihtrühm: alustavad ettevõtjad, tulevased fotograafid, fotograafiat kasutavad muu elukutsega töötajad. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 12.10.19-18.10.19; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2019-10-14

Koolituse eesmärgiks on anda fotograafi alusoskused, kasutamaks neid põhitöö täiendamiseks ja/või valmistada ette edasist fotograafi kutseoskuste omandamist. Sihtrühm: alustavad ettevõtjad, tulevased fotograafid, fotograafiat kasutavad muu elukutsega töötajad. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 14.10 – 27.10; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Sekretär-personalitöötaja koolitus

2019-10-15

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning tutvustada töölepinguseadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele, organisatsioonikultuuri kujundamist ja dokumentide käsitlemise nõudeid. Kursuse läbinu saavutab tunnustatud Personalispetsialist kutsestandardi 5. taseme kompetentsid.

Hind: 650.00 €
Kestus: 15.10.19-12.11.19; 64 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2019-10-15

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 15.10.19-02.11.19; 72 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2019-10-17

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 17.10.19-19.10.19; 24 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja koolitus

2019-10-22

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 22.10.19-23.11.19; 160 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist

2019-10-22

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 650.00 €
Kestus: 22.10.19-09.11.19; 56 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-10-22

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 22.10.19-07.12.19; 168 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia koolitus

2019-10-27

Koolituse sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks tulevased fotograafid ja fotograafiat töövahendina vajavad muude elukutsete töötajad. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele. Õppe alustamise tingimused manuaalreziimis pildistamist võimaldava peegel- või hübriidkaamera olemasolu, fototöötlust võimaldava sülearvuti olemasolu.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 27.10.19-11.11.19; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9/Pärnu Ringi 11

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-10-28

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 28.10 – 31.10; 24 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-10-29

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 29.10.19-31.10.19; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-11-01

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 01.11 – 05.12; 168 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-11-04

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 04.11 – 20.12; 168 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2019-11-04

Koolituse eesmärgiks on anda fotograafi alusoskused, kasutamaks neid põhitöö täiendamiseks ja/või valmistada ette edasist fotograafi kutseoskuste omandamist. Sihtrühm: alustavad ettevõtjad, tulevased fotograafid, fotograafiat kasutavad muu elukutsega töötajad. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 04.11 – 24.11; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist

2019-11-05

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 650.00 €
Kestus: 05.11 – 22.11; 56 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Sekretär-personalitöötaja koolitus

2019-11-05

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning tutvustada töölepinguseadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele, organisatsioonikultuuri kujundamist ja dokumentide käsitlemise nõudeid. Kursuse läbinu saavutab tunnustatud Personalispetsialist kutsestandardi 5. taseme kompetentsid.

Hind: 650.00 €
Kestus: 05.11 – 21.11; 64 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

2019-11-05

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).  Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 240.00 €
Kestus: 05.11 – 14.11; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiassistendi koolitus

2019-11-05

Koolituse lõppedes õppija: 1) oskab teha müügiassistendi tööd vastavalt seadusandluse, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale. 2) teab müügiassistendi töö olemust ja kujunemist. 3) oskab vormistada enamlevinuid müügi- töös kasutatavaid dokumente. 4) oskab kasutada müügiassistendi töös vajaminevaid arvutiprogramme jne.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 05.11 – 02.12; 136 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2019-11-05

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 917.00 €
Kestus: 05.11.19-30.11.19; 88 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-11-05

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 05.11.19-21.01.19; 168 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja koolitus

2019-11-06

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 06.11 – 29.11; 160 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2019-11-06

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 917.00 €
Kestus: 06.11 – 25.11; 88 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja koolitus

2019-11-06

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 06.12 – 27.12; 160 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia koolitus

2019-11-09

Koolituse sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks tulevased fotograafid ja fotograafiat töövahendina vajavad muude elukutsete töötajad. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele. Õppe alustamise tingimused manuaalreziimis pildistamist võimaldava peegel- või hübriidkaamera olemasolu, fototöötlust võimaldava sülearvuti olemasolu.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 09.11.19-18.11.19; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9/Pärnu Ringi 11

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2019-11-11

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 11.11 – 29.11; 72 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-11-12

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 12.11 – 14.11; 24 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-11-12

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 12.11 – 13.11; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-11-20

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 20.11 – 22.11; 24 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja koolitus

2019-12-02

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 02.12 – 23.12; 160 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-12-02

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 02.12 – 17.01; 168 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiassistendi koolitus

2019-12-02

Koolituse lõppedes õppija: 1) oskab teha müügiassistendi tööd vastavalt seadusandluse, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale. 2) teab müügiassistendi töö olemust ja kujunemist. 3) oskab vormistada enamlevinuid müügi- töös kasutatavaid dokumente. 4) oskab kasutada müügiassistendi töös vajaminevaid arvutiprogramme jne.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 02.12 – 19.12; 136 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2019-12-02

Koolituse eesmärgiks on anda fotograafi alusoskused, kasutamaks neid põhitöö täiendamiseks ja/või valmistada ette edasist fotograafi kutseoskuste omandamist. Sihtrühm: alustavad ettevõtjad, tulevased fotograafid, fotograafiat kasutavad muu elukutsega töötajad. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 02.12 – 15.15; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-12-03

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 03.12 – 20.01; 168 ak/h
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2019-12-03

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 03.12 – 18.12; 72 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist

2019-12-04

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 650.00 €
Kestus: 04.12 – 20.12; 56 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Sekretär-personalitöötaja koolitus

2019-12-04

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning tutvustada töölepinguseadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele, organisatsioonikultuuri kujundamist ja dokumentide käsitlemise nõudeid. Kursuse läbinu saavutab tunnustatud Personalispetsialist kutsestandardi 5. taseme kompetentsid.

Hind: 650.00 €
Kestus: 04.12 – 19.12; 64 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

2019-12-05

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).  Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 240.00 €
Kestus: 05.12 – 11.12; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2019-12-06

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 917.00 €
Kestus: 06.12 – 17.12; 88 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2019-12-09

Koolituse eesmärgiks on anda fotograafi alusoskused, kasutamaks neid põhitöö täiendamiseks ja/või valmistada ette edasist fotograafi kutseoskuste omandamist. Sihtrühm: alustavad ettevõtjad, tulevased fotograafid, fotograafiat kasutavad muu elukutsega töötajad. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 09.12 – 20.12; 98 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-12-09

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 09.12 – 11.12; 24 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24h

2019-12-10

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 135.00 €
Kestus: 10.12 – 12.12; 24 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-12-11

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 11.12 – 12.12; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917