Personaliekspert OÜ

Personaliekspert OÜ
Firma:
Personaliekspert OÜ
Telefon:
58 43 9917
Tegeleme iga päev sellega, et luua parimaid ja kvaliteetsemaid koolitusi, rakendades oma 20 aastast kogemust professionaalina ning ka ülikoolitarkust.

Töökeskkonna koolitusi pakkuva ettevõttena oleme registreeritud  Sotsiaalministeeriumis.

21.07.2015 on erakool Personaliekspert Koolitused esitanud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) majandustegevusteate nr. 170797 koolituste läbiviimiseks.

Meie koolituskavad on järgmised:

Fotograafia

Töökeskkond

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus

Personalitöö

Personalispetsialist

Sekretär-personalitöötaja koolitus

Personalitöö praktikum


Töölepinguseadus praktikas

Arenguvestlus kui koostöövestlus

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

Müügitöö

Müügiesindaja intensiivkursus


Klienditeenindaja koolitus

Müügiassistent

Töökeskkonna E-ÕPE

Haridus

Täiskasvanute koolitaja koolitus
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ettevõtluskursused  E-õpe  Lepinguõigus  Tuleohutusalane koolitus  Tööõigus  Õigus  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Äriõigus  Stressi juhtimine  Töökeskkond ja tööohutus  Töökeskkond ja tööohutus  Personalijuhtimine  Suhtlemiskoolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabiandja koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Ajajuhtimine  Majandusõiguse koolitus  Esmaabikoolitused  Esmaabikoolitused  Suhtlemine  Ettevõtluse alused  Müügijuhi koolitus  Ettevõtte juhtimine  Väikeettevõtte töökorraldus  Müügipsühholoogia  Müügipsühholoogia  Teeninduspsühholoogia  Dokumendihaldus  Väikeettevõtlus ja väikeettevõtte töökorraldus  Töökeskkonna riskianalüüs  Töökeskkonna riskianalüüs  Enesemotivatsioon  Müügiesindaja  Väikeettevõtlus  Klienditeenindus  Müügiprotsess  CV koostamine  Laenude juhtimine  Müügitreeningud  Обучение и курсы  Ametialane suhtlemine  Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine  Enesejõustamise- ja stressijuhtimise koolitus  Dokumentide arhiveerimine  Dokumendihalduse lühikursused  Esmaabi täiendkoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Töölepinguseaduse muudatused  Töölepinguseaduse muudatused  Tööstressi reguleerimine ja läbipõlemine  Kliendisuhtlus ja müük  Kliendisuhtlus ja müük  Kliendikeskne klienditeenindus  Personalitöö  Töötajate motiveerimine  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna täiendkoolitus   Töökeskkonna täiendkoolitus   Personaliekspert OÜ  Maksude optimeerimine ja kuidas käituda ja mida teha siis, kui saabub maksuameti kontroll  Erisoodustus ja keskmise töötasu arvestamine  Erisoodustus ja keskmise töötasu arvestamine  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe 

KOOLITUSKALENDER

Personalitöö praktikum

2018-01-22

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on rakendada teoreetilised teadmised praktikasse, saavutades Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .

Hind: 311.65 €
Kestus: 22.-23. jaanuar; 24 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-01-24

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 24, 25 ja 26. jaanuar
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-01-24

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2018-01-24

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 24.jaanuar- 07. veebruar; 72 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-01-24

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 24. - 25. jaanuar; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2018-01-24

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 817.00 €
Kestus: 24. jaanuar - 15. veebruar; 88 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanud õppija eripära ja kogemus

2018-01-26

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade täiskasvanud õppija eripäradest ja toetada õpetajate koostööoskusi kolleegidega HEV õppijate toetamiseks. Õppekava koostamise aluseks on õpetaja kutsestandard 7, osa B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine (tegevusnäitaja - õpetab, lähtudes õppija eripärast)

Hind: 140.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Väärtustades vaimset tervist

2018-01-26

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda erinevates ametites stressiga toimetulemiseks ja enesejuhtimise parendamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Hind: 59.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-01-29

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 29, 30 ja 31. jaanuar
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-01-29

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-01-29

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 29. - 30. jaanuar; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiassistendi koolitus

2018-02-06

Koolituse lõppedes õppija: 1) oskab teha müügiassistendi tööd vastavalt seadusandluse, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale. 2) teab müügiassistendi töö olemust ja kujunemist. 3) oskab vormistada enamlevinuid müügi- töös kasutatavaid dokumente. 4) oskab kasutada müügiassistendi töös vajaminevaid arvutiprogramme jne.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 06.- 28.veebruar; 136 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2018-02-09

Koolituse sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks tulevased fotograafid ja fotograafiat töövahendina vajavad muude elukutsete töötajad. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 09.- 25. veebruar; 98 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Sekretär-personalitöötaja

2018-02-12

Koolituse eesmärk: anda teadmisi sekretäri- ja personalitöö üldistest põhimõtetest ja tutvustada praktilisi lahendusi edukaks tööks sekretär-personalitöötajana Sihtrühm: sekretärid, juhiabid ja kõik teised töötajad, kelle ülesandeks on kontori asjaajamise sujuv korraldamine. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 550.00 €
Kestus: 12. - 28. veebruar; 64 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja

2018-02-13

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 järgmised kompetentsid: B 2.1; B 2.2; B 2.3; B 2.6; B 2.6. Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 920.00 €
Kestus: 13.veebruar - 13. aprill; 184 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-02-19

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 19, 20 ja 21. veebruar
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-02-19

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist

2018-02-19

Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .  Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 350.00 €
Kestus: 19.veebruar - 09. märts; 52 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-02-19

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 19 ja 20. veebruar; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2018-02-20

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 20. veebruar - 07. märts; 72 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja koolitus

2018-03-01

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 01. märts - 10. aprill; 160 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-03-05

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 05, 06 ja 07. märts
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-03-05

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-03-05

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 05 ja 06. märts; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2018-03-07

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 817.00 €
Kestus: 07 - 30. märts; 88 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiassistendi koolitus

2018-03-12

Koolituse lõppedes õppija: 1) oskab teha müügiassistendi tööd vastavalt seadusandluse, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale. 2) teab müügiassistendi töö olemust ja kujunemist. 3) oskab vormistada enamlevinuid müügi- töös kasutatavaid dokumente. 4) oskab kasutada müügiassistendi töös vajaminevaid arvutiprogramme jne.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 12. märts - 03.aprill; 136 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2018-03-12

Koolituse sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks tulevased fotograafid ja fotograafiat töövahendina vajavad muude elukutsete töötajad. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 12.-21. märts; 98 ak.t.
Koht: Pärnu

Telefon: 58 43 9917

Sekretär-personalitöötaja

2018-03-12

Koolituse eesmärk: anda teadmisi sekretäri- ja personalitöö üldistest põhimõtetest ja tutvustada praktilisi lahendusi edukaks tööks sekretär-personalitöötajana Sihtrühm: sekretärid, juhiabid ja kõik teised töötajad, kelle ülesandeks on kontori asjaajamise sujuv korraldamine. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 550.00 €
Kestus: 12. - 29. märts; 64 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Väärtustades vaimset tervist

2018-03-16

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda erinevates ametites stressiga toimetulemiseks ja enesejuhtimise parendamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Hind: 59.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Arenguvestlus kui koostöövestlus

2018-03-19

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused arenguvestluse/koostöövestluse protsessi kavandamiseks ja tulemuslikuks läbiviimiseks. Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on juhid ning hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 115.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-03-20

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 20.-22.märts
Koht: PÄRNU, Roheline 1b (Nooruse maja)

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2018-03-22

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 22.märts - 10.aprill; 72 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja intensiivkursus

2018-03-22

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 817.00 €
Kestus: 22. märts - 18. aprill; 88 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Arenguvestlus kui koostöövestlus

2018-03-26

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused arenguvestluse/koostöövestluse protsessi kavandamiseks ja tulemuslikuks läbiviimiseks. Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on juhid ning hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 115.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-03-27

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 27, 28 ja 29. märts
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-03-27

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-03-27

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 27 ja 28. märts ; 16 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Sekretär-personalitöötaja

2018-04-09

Koolituse eesmärk: anda teadmisi sekretäri- ja personalitöö üldistest põhimõtetest ja tutvustada praktilisi lahendusi edukaks tööks sekretär-personalitöötajana Sihtrühm: sekretärid, juhiabid ja kõik teised töötajad, kelle ülesandeks on kontori asjaajamise sujuv korraldamine. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 550.00 €
Kestus: 09. - 30.aprill; 64 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist

2018-04-10

Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .  Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 350.00 €
Kestus: 10.-27.aprill; 52 ak/h
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Müügiesindaja koolitus

2018-04-12

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 12.-30.aprill; 160 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-04-16

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 16, 17 ja 18. aprill
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-04-16

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2018-04-16

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 16.aprill - 30.aprill; 72 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-04-16

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 16. ja 17. aprill; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Fotograafia alused

2018-04-20

Koolituse sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks tulevased fotograafid ja fotograafiat töövahendina vajavad muude elukutsete töötajad. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1250.00 €
Kestus: 20.-29.aprill; 98 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-04-25

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 25, 25 ja 27. aprill
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-04-25

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-05-07

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 07, 08 ja 09. mai
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-05-07

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h

2018-05-22

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 152.00 €
Kestus: 22. 23 ja 24. mai
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus 8 h

2018-05-22

Koolituse eesmärk: anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes. Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Hind: 92.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Klienditeenindaja koolitus

2018-05-22

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 22.mai - 06.juuni; 72 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-05-22

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 22. ja 23. mai; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 4

Telefon: 58 43 9917