OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

OÜ Täiskasvanute K
Firma:
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Telefon:
5304 5566
Facebook:www.facebook.com/Täiskasvanute-KoolituskeskusTäiskasvanute Koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu).


Meie peamisteks tegevusteks on:

  • sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine,
  • raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe),
  • palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine,
  • juhtimisarvestuse kursuste korraldamine.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.
Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Finantskoolitused  Juhiabi koolitus  Majandus  Personalijuht  Projektijuhtide koolitus  Sekretäride koolitus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Finantsplaneerimine  Personalijuhtimine  Personalijuhtimine  Bilansikursus    Sekretäritöö  Personalivalik  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Raamatupidamisarvestus  Krediidialased koolitused  Kuluarvestus  Personali arendus ja koolitus  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Raamatupidamise kursused  Kulude juhtimine  Projektijuhtimine  Eesti õigekeel ja õigekiri  Raamatupidamise täiendõpe  Sekretäri algkursused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Sekretärikoolitused  Sekretärikursused  Projektikirjutamise koolitus  Sekretär-juhiabi kiirkursus koos raamatupidamisega  Sekretär-juhiabi täiendkoolitus raamatupidamise algõppega  Ametialase suhtlemise õigekeel  OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

29.04.19 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas päevasel ajal

2019-04-29

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eurot kuni 15.04.2019 . Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t. 29.04.2019 – 22.05.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

29.04.19 algab raamatupidamise algkursus Pärnus õhtusel ajal

2019-04-29

Koolituse hind: 245 eurot. Soodushind 225 eurot kuni 15.04.2019 . Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ak.t. 29.04.2019 – 19.06.2019
Koht: Pärnu Vabakool (Noorte väljak 2)

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 29.04.2019 algab Raamatupidamise algkursus e-õppena

2019-04-29

 Eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada raamatupidamisvaldkonna lihtsustatud aruandeid.  Soodushind kuni 12.04.19 on 239 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 259 eurot.

Hind: 239.00 €
Kestus: 60 ak.t., 29.04.2019 – 17.06.2019
Koht: õppijale sobivas kohas

Telefon: 53 045 566

30.04.19 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas õhtusel ajal

2019-04-30

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eurot kuni 15.04.2019 . Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t. 30.04.2019 – 20.06.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

30.04.19 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas õhtusel ajal vene keeles

2019-04-30

Koolituse hind: 245 eurot. Soodushind 225 eurot kuni 16.04.2019 . Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ak.t. 30.04.2019 – 20.06.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Льготная регистрация! Начальный курс по ведению бухгалтерского учета с 30.04.2019 в Таллинне (язык обучения – русский) в Таллинн

2019-04-30

Курсы предназначены для тех, кто интересуется бухгалтерией и у кого есть практическая необходимость в данной деятельности: предприниматели, новички, которые раньше не сталкивались с бухгалтерией, руководители семейных и малых фирм, секретари/помощники руководителя и другие заинтересованные лица. Льготная цена курсов 225 евро при регистрации до 15.04.2019 (обычная цена 245 евро). Учебная работа два раза в неделю по вторникам и четвергам с 18.00 до 20.30 (всего 16 раз).

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 академических часов, 30.04. – 20.06.2019
Koht: Пярну мнт 162, Таллинн

Telefon: 53 045 566

02.05.19 algav sekretär-asjaajaja kursus Tallinnas

2019-05-02

Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilasele piisavad nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, oskused ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks või elukestvaks õppeks. Soodushind kuni 15.04.2019 on 310,80 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 358.80 eurot

Hind: 310.80 €
Kestus: 02.05. – 20.06.2019; 60 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Beebide võimlemine Tallinnas

2019-05-17

Koolitusel räägime väga lihtsalt lapse motoorsest arengust, beebieas esinevatest ohumärkidest ning tutvustame ja praktiseerime harjutusvara, mille abil saab lapsevanem aidata oma lapsel õppida olulisi motoorseid oskuseid. 

Hind: 58.80 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Sõle 23, Tallinn

Telefon: 5304 5566

31.05.19 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Tallinnas

2019-05-31

Toimub registreerimine 31.05.19 algavale palgaarvestuse ja tööõiguse koolitusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. 

Hind: 279.00 €
Kestus: 35 tundi; 31.05.2019 – 10.06.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

04.09.2019 algab Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus- ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks Tartus

2019-09-04

Koolituse hind: 658.80 eurot. Soodushind 598.80 eurot registreerumisel kuni 12.08.19. Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. 

Hind: 598.80 €
Kestus: 04.09.2019 – 27.11.2019.; 120 ak.t.
Koht: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)

Telefon: 53 045 566

06.09.2019 algab Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus- ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks Tallinnas

2019-09-06

Koolituse hind: 682.80 eurot. Soodushind 658.80 eurot registreerumisel kuni 12.08.19. Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. 

Hind: 658.80 €
Kestus: 06.09.2019 – 11.11.2019; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

03.10.19 algab juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2019-10-03

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse hind: 394.80 eurot. Soodushind 346.80 eurot registreerumisel kuni 23.09.19.

Hind: 346.80 €
Kestus: 40 ak.t. 03.10.2019 – 28.10.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 5304 5566

07.10.19 algab juhtimisarvestuse kursus Tartus

2019-10-07

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse hind: 394.80 eurot. Soodushind 346.80 eurot registreerumisel kuni 23.09.19.

Hind: 346.80 €
Kestus: 40 ak.t. 07.10.2019 – 30.10.2019
Koht: Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)

Telefon: 5304 5566

11.10.2019 toimub finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Tallinnas

2019-10-11

Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 154.80 eurot kuni 23.09.2019. Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566