OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

OÜ Täiskasvanute K
Firma:
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Telefon:
5304 5566
Facebook:www.facebook.com/Täiskasvanute-KoolituskeskusTäiskasvanute Koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu).


Meie peamisteks tegevusteks on:

  • sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine,
  • raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe),
  • palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine,
  • juhtimisarvestuse kursuste korraldamine.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.
Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Finantskoolitused  Juhiabi koolitus  Majandus  Personalijuht  Projektijuhtide koolitus  Sekretäride koolitus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Finantsplaneerimine  Personalijuhtimine  Personalijuhtimine  Bilansikursus    Sekretäritöö  Personalivalik  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Raamatupidamisarvestus  Krediidialased koolitused  Kuluarvestus  Personali arendus ja koolitus  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Raamatupidamise kursused  Kulude juhtimine  Projektijuhtimine  Eesti õigekeel ja õigekiri  Raamatupidamise täiendõpe  Sekretäri algkursused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Sekretärikoolitused  Sekretärikursused  Projektikirjutamise koolitus  Sekretär-juhiabi kiirkursus koos raamatupidamisega  Sekretär-juhiabi täiendkoolitus raamatupidamise algõppega  Ametialase suhtlemise õigekeel  OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

Soodusregistreerimine! 06.09.19 algab Raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks Tartus

2019-09-04

Koolituse hind: 658.80 eurot. Soodushind 598.80 eurot registreerumisel kuni 12.08.19. Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. 

Hind: 598.80 €
Kestus: 04.09.2019 – 27.11.2019.; 120 ak.t.
Koht: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 06.09.19 algab Raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks Tallinnas

2019-09-06

Koolituse hind: 1440 eurot. Soodushind 1198.80 eurot kuni 20.08.2019 . Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. 

Hind: 1198.80 €
Kestus: 120 ak.t. 06.09.2019 – 12.11.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 06.09.19 algab Raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks Tallinnas

2019-09-06

Koolituse hind: 682.80 eurot. Soodushind 658.80 eurot registreerumisel kuni 12.08.19. Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. 

Hind: 658.80 €
Kestus: 06.09.2019 – 11.11.2019; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 16.09.2019 algab raamatupidamise täiendkursus e-õppena

2019-09-16

Koolituse hind: 382.80 eurot. Soodushind 358.80 eurot kuni 06.09.19. Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Hind: 358.80 €
Kestus: 16.09.2019 – 17.11.2019; 74 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 17.09.19 algab raamatupidamise täiendkoolitus Pärnus

2019-09-17

Koolituse hind: 430,80 eurot. Soodushind 382,80 eurot registreerumisel kuni 20.08.2019. Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid.

Hind: 382.80 €
Kestus: 80 ak. tundi; 17.09.2019 – 07.11.2019
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 20.09.19 algab raamatupidamisprogrammide ACCLOUDING, ACCOUNTSTUDIO ja SMARTACCOUNTS toimimistest ülevaate andmise koolitus

2019-09-20

Koolituse hind: 118.80 eurot. Soodushind 94.80 eurot registreerumisel kuni 08.09.19. Eesmärgiks on omandada koolituse käigus teoreetilised oskused ja teadmised raamatupidamisprogrammide – “Acclouding”, “AccountStudio” ja “SmartAccounts” kasutamiseks, mh saada ülevaade nende võimalustest ja tugevustest ning osata võrrelda neid programme üksteisega.

Hind: 94.80 €
Kestus: 10.00-18.00.; 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 23.09.19 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas, päevasel ajal ja eesti keeles

2019-09-23

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eurot kuni 09.09.2019. Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t. 23.09.2019 – 14.10.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 23.09.2019 algab Raamatupidamise algkursus e-õppena (auditoorne õppetöö Tallinn)

2019-09-23

 Eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada raamatupidamisvaldkonna lihtsustatud aruandeid.  Soodushind kuni 09.09.19 on 239 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 259 eurot.

Hind: 239.00 €
Kestus: 60 ak.t., 23.09.2019 – 11.11.2019
Koht: Auditoorsete tundide toimumine: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 23.09.19 algab raamatupidamise algkursus Pärnus õhtusel ajal

2019-09-23

Koolituse hind: 245 eurot. Soodushind 225 eurot kuni 09.09.2019. Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ak.t. 23.09.2019 – 20.11.2019
Koht: Pärnu Ühisgümnaasium (aadress Kooli 13, Pärnu, 80019)

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 24.09.2019 algab Raamatupidamise algkursus Tartus

2019-09-24

 Eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada raamatupidamisvaldkonna lihtsustatud aruandeid.  Soodushind kuni 10.09.19 on 199 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 225 eurot.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t., 24.09.2019 – 14.11.2019
Koht: Vanemuise 35 (Jaan Poska Gümnaasium), Tartu

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 26.09.19 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas, õhtusel ajal ja vene keeles

2019-09-26

Koolituse hind: 245 eurot. Soodushind 225 eurot kuni 13,09.2019. Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ak.t. 26.09.2019 – 19.11.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Pегистрация со скидкой! Начальный курс по ведению бухгалтерского учета с 26.09.2019 в Таллинне (язык обучения – русский)

2019-09-26

Курсы предназначены для тех, кто интересуется бухгалтерией и у кого есть практическая необходимость в данной деятельности: предприниматели, новички, которые раньше не сталкивались с бухгалтерией, руководители семейных и малых фирм, секретари/помощники руководителя и другие заинтересованные лица. Льготная цена курсов 225 евро при регистрации до 13.09.2019 (обычная цена 245 евро).

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ак.ч. 26.09.2019 – 19.11.2019
Koht: Пярну мнт 162, Таллинн

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 26.09.19 algab 60-tunnine sekretär-asjaajaja kursus Tallinnas

2019-09-26

Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilasele piisavad nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, oskused ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks või elukestvaks õppeks. Soodushind kuni 09.09.2019 on 310,80 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 358.80 eurot

Hind: 310.80 €
Kestus: 26.09. – 14.11.2019; 60 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 26.09.19 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas, õhtusel ajal ja eesti keeles

2019-09-26

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eurot kuni 13.09.2019. Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t. 26.09.2019 – 21.11.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 27.09.2019 toimub koolitus- rahavoogude aruanne Tallinnas

2019-09-27

Kuni  13.09.2019 toimub soodushinnaga (154.80) registreerimine. Tavahind 154.80. Koolitusel käsitleme rahavoogude aruande koostamise nõudeid lähtuvalt RTJ-is 2, IAS-is 7 ja rahandusteooria vabade rahavoogude definitsioonist.  Näidete abil koostame mineviku ja oleviku andmete põhjal rahavoogude aruandeid.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 27.09.19 algab turunduslikult efektiivse kodulehe tegemise koolitus algajatele

2019-09-27

Koolituse hind: 166.80 eurot. Soodushind 130.80 eurot kuni 15.09.2019. KOOLITUSE EESMÄRK: Aidata koolitusel osalejal luua turunduslikult läbimõeldud koduleht, mis aitab tal saavutada püstitatud eesmärke. Jõuda sihtgrupini ning kasvatada müüki või tuntust. Anda edasi vajalikud materjalid, juhendid, et koolitusel osaleja saaks iseseisvalt ja kerge vaevaga edaspidi kodulehte hallata, luua uusi kampaania- või maandumislehti ning arendada olemasolevat kodulehte töö käigus järjest paremaks.

Hind: 130.80 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 28.09.2019 algab päevasel ajal toimuv Raamatupidamise algkursus Tartus

2019-09-28

 Eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada raamatupidamisvaldkonna lihtsustatud aruandeid.  Soodushind kuni 16.09.19 on 199 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 225 eurot.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t., 28.09.2019 – 06.11.2019
Koht: Toimimise koht on Kaunase puiestee 70, 50704 Tartu (Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 03.10.19 algab juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2019-10-03

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse hind: 394.80 eurot. Soodushind 346.80 eurot registreerumisel kuni 23.09.19.

Hind: 346.80 €
Kestus: 40 ak.t. 03.10.2019 – 28.10.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 5304 5566

Soodusregistreerimine! 07.10.19 algab juhtimisarvestuse kursus Tartus

2019-10-07

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse hind: 394.80 eurot. Soodushind 346.80 eurot registreerumisel kuni 23.09.19.

Hind: 346.80 €
Kestus: 40 ak.t. 07.10.2019 – 30.10.2019
Koht: Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)

Telefon: 5304 5566

Soodusregistreerimine! 11.10.2019 toimub finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Tallinnas

2019-10-11

Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 154.80 eurot kuni 23.09.2019. Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 14.10.2019 toimub koolitus- Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele) Tallinnas

2019-10-14

Kuni 23.09.2019  toimub soodushinnaga 154.80 registreerimine. Tavahind 178.80. Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 28.10.2019 algab investeeringute hindamine ja eelarvestamine Tallinnas

2019-10-28

Kuni 01.10.2019 toimub soodushinnaga registreerimine (154.80).  Tavahind on 178.80. Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. 

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 01.11.19 algab Majandusaasta aruande koostamise koolitus Tallinnas

2019-11-01

Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 154.80 eurot kuni 14.10.2019 . Eesmärgiks on selgitada raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käiku, põhiaruannete koostamist ja lisade nõudeid.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 ak.t. 10.00-17.15
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566