OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

OÜ Täiskasvanute K
Firma:
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Telefon:
5304 5566
Facebook:www.facebook.com/Täiskasvanute-KoolituskeskusTäiskasvanute Koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu).


Meie peamisteks tegevusteks on:

  • sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine,
  • raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe),
  • palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine,
  • juhtimisarvestuse kursuste korraldamine.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.
Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Finantskoolitused  Juhiabi koolitus  Majandus  Personalijuht  Projektijuhtide koolitus  Sekretäride koolitus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Finantsplaneerimine  Personalijuhtimine  Personalijuhtimine  Bilansikursus    Sekretäritöö  Personalivalik  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Raamatupidamisarvestus  Krediidialased koolitused  Kuluarvestus  Personali arendus ja koolitus  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Raamatupidamise kursused  Kulude juhtimine  Projektijuhtimine  Eesti õigekeel ja õigekiri  Raamatupidamise täiendõpe  Sekretäri algkursused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Sekretärikoolitused  Sekretärikursused  Projektikirjutamise koolitus  Sekretär-juhiabi kiirkursus koos raamatupidamisega  Sekretär-juhiabi täiendkoolitus raamatupidamise algõppega  Ametialase suhtlemise õigekeel  OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

20.02.2020 algab raamatupidamise algkursus vene keeles Tallinnas

2020-02-20

Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Soodushind kuni 10.02.2020 on 245  eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 319 eurot.

Hind: 245.00 €
Kestus: 20.02.2020 – 14.04.2020 ; 60 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 5304 5566

20.02.20 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas õhtusel ajal

2020-02-20

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eur kuni 10.02.2020. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Hind: 199.00 €
Kestus: 20.02.2020 – 14.04.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

25.02.20 algab raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

2020-02-25

Koolituse hind: 259 eurot. Soodushind 10.02.2020 on 239 eurot. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Hind: 239.00 €
Kestus: 25.02.2020 – 13.04.2020.; 60 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

26.02.20 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas päevasel ajal

2020-02-26

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eur kuni 14.02.2020. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Hind: 199.00 €
Kestus: 26.02.2020 – 18.03.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

27.02.20 algab raamatupidamise algkursus Tartus

2020-02-27

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eur kuni 14.02.2020. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Hind: 199.00 €
Kestus: 27.02.2020 – 21.04.2020; 60 ak.t.
Koht: Vanemuise 35 (Jaan Poska Gümnaasium), Tartu

Telefon: 53 045 566

28.02.20 toimub turunduslikult efektiivse kodulehe tegemise koolitus algajatele Tallinnas

2020-02-28

Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 142.80 eurot kuni 01.02.2020. KOOLITUSE EESMÄRK: Aidata koolitusel osalejal luua turunduslikult läbimõeldud koduleht, mis aitab tal saavutada püstitatud eesmärke. Jõuda sihtgrupini ning kasvatada müüki või tuntust. Anda edasi vajalikud materjalid, juhendid, et koolitusel osaleja saaks iseseisvalt ja kerge vaevaga edaspidi kodulehte hallata, luua uusi kampaania- või maandumislehti ning arendada olemasolevat kodulehte töö käigus järjest paremaks.

Hind: 142.80 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

05.03.2020 toimub koolitus- Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs Tallinnas

2020-03-05

Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte rahavoogude aruande koostamiseks ja analüüsiks nii mineviku, oleviku kui ka eelarvestatud majandusnäitajate baasil.  Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 154.80 eurot kuni 06.02.2020 . 

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

06.03.2020 toimub majandusaasta aruande koolitus Pärnus

2020-03-06

 Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.Koolituse soodushind kuni 14.02.2020 on 154.80 eurot, tavahind on 178.80 eurot.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 53 045 566

09.03.2020 algab juhtimisarvestuse kursus Tartus

2020-03-09

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse soodushind kuni 17.02.2020 on 286.80 eurot, tavahind on 334.80 eurot.

Hind: 286.80 €
Kestus: 40 ak.t. 09.03.2020 – 08.04.2020
Koht: Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)

Telefon: 5304 5566

09.03.2020 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Tallinnas

2020-03-09

Täiendkoolituse eesmärk: koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.   Soodushind kuni  07.02.2020 299 eurot (tavahind 319 eurot).

Hind: 299.00 €
Kestus: 35 tundi; 09.03.2020 – 20.03.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

12.03.2020 algab juhtimisarvestuse kursus Pärnus

2020-03-12

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse soodushind kuni 17.02.2020 on 286.80 eurot, tavahind on 334.80 eurot.

Hind: 286.80 €
Kestus: 40 ak.t. 12.03.2020 – 16.04.2020
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 5304 5566

16.03.2020 algab juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2020-03-16

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse soodushind kuni 17.02.2020 on 150 eurot, tavahind on 190.80 eurot.

Hind: 150.00 €
Kestus: 40 ak.t. 16.03.2020 – 09.04.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 5304 5566

27.03.2020 toimub finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Pärnus

2020-03-27

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil. Koolituse soodushind kuni 28.02.2020 on 154.80 eurot, tavahind on 178.80 eurot.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 53 045 566

27.03.2020 toimub finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Tallinnas

2020-03-27

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil. Koolituse soodushind kuni 28.02.2020 on 70.80 eurot, tavahind on 118.80 eurot.

Hind: 70.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

03.04.2020 algab koolitus Praktilised sammud võlgade sissenõudmisel Tallinnas

2020-04-03

KOOLITUSE EESMÄRK: anda väike-ettevõttete juhtidele ja raamatupidajatele ülevaate, kuidas sõlmida koostööpartneritega lepinguid viisil, mis tagaksid maksimaalselt eduka nõuete maksmapaneku, kui koostööpartner jääb võlgu ning millised viisid on võlgade realiseerimisega inkasso, kohtu ja kohtutäituri abiga ning kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.  Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 154.80 eurot kuni 16.03.2020 . 

Hind: 154.80 €
Kestus: 6 ak.t. kell 10.00-15.15
Koht: Maakri 19-1, Tallinn

Telefon: 53 045 566

03.04.2020 toimub koolitus- Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele) Tallinnas

2020-04-03

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut.  Koolituse soodushind kuni 09.03.2020 on 70.80 eurot, tavahind on 118.80 eurot.

Hind: 70.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 09.04.2020 toimub koolitus investeeringute hindamine ja eelarvestamine Tallinnas

2020-04-09

Kuni 13.03.2020 toimub soodushinnaga registreerimine (154.80).  Tavahind on 178.80. Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. 

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

17.04.2020 toimub majandusaasta aruande koolitus Tallinnas

2020-04-17

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest. Soodushind kuni  on 154.80 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 178.80 eurot.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

20.04.20 algab raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena

2020-04-20

Koolituse hind: 382.80 eurot. Soodushind 03.04.2020 on 358.80 eurot. Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Hind: 358.80 €
Kestus: 20.04.2020 – 22.06.2020.; 74 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566