OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

OÜ Täiskasvanute K
Firma:
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Telefon:
5304 5566
Facebook:www.facebook.com/Täiskasvanute-KoolituskeskusTäiskasvanute Koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu).


Meie peamisteks tegevusteks on:

  • sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine,
  • raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe),
  • palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine,
  • juhtimisarvestuse kursuste korraldamine.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.
Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Finantskoolitused  Juhiabi koolitus  Majandus  Personalijuht  Projektijuhtide koolitus  Sekretäride koolitus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Finantsplaneerimine  Personalijuhtimine  Personalijuhtimine  Bilansikursus    Sekretäritöö  Personalivalik  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Raamatupidamisarvestus  Krediidialased koolitused  Kuluarvestus  Personali arendus ja koolitus  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Raamatupidamise kursused  Kulude juhtimine  Projektijuhtimine  Eesti õigekeel ja õigekiri  Raamatupidamise täiendõpe  Sekretäri algkursused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Sekretärikoolitused  Sekretärikursused  Projektikirjutamise koolitus  Sekretär-juhiabi kiirkursus koos raamatupidamisega  Sekretär-juhiabi täiendkoolitus raamatupidamise algõppega  Ametialase suhtlemise õigekeel  OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

25.11.2019 algab päevasel ajal toimuv Raamatupidamise algkursus Tallinnas

2019-11-25

 Eesmärk: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Soodushind kuni 11.11.19 on 199 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 225 eurot.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t., 25.11.2019 – 16.12.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

25.11.2019 algab õhtusel ajal toimuv Raamatupidamise algkursus Pärnus

2019-11-25

 Eesmärk: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega. 

Hind: 245.00 €
Kestus: 60 ak.t., 25.11.2019 – 29.01.2020
Koht: Pärnu Ühisgümnaasium (aadress Kooli 13, Pärnu, 80019)

Telefon: 53 045 566

25.11.2019 algab raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

2019-11-25

Koolituse eesmärk: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega). E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta. Soodushind kuni 14.11.19 on 239 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 259 eurot.

Hind: 239.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi 25.11.2019 – 27.01.2020.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

25.11.2019 algab Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena

2019-11-25

Koolituse eesmärk: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise  süvateadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta. Soodushind kuni 11.11.19 on 299 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 319 eurot.

Hind: 299.00 €
Kestus: 74 akadeemilist tundi 25.11.2019 – 13.02.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

25.11.19 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Tallinnas

2019-11-25

Täiendkoolituse eesmärk: koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.   Soodushind kuni  11.11.2019  299 eurot (tavahind 319 eurot).

Hind: 299.00 €
Kestus: 35 tundi; 25.11.2019 – 06.12.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

26.11.2019 algab õhtusel ajal toimuv Raamatupidamise algkursus Tallinnas

2019-11-26

 Eesmärk: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Soodushind kuni 11.11.19 on 199 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 225 eurot.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t., 26.11.2019 – 30.01.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

26.11.2019 algab õhtusel ajal toimuv Raamatupidamise algkursus Tartus

2019-11-26

 Eesmärk: Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.  Soodushind kuni 12.11.19 on 199 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 225 eurot.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t., 26.11.2019 – 03.02.2020
Koht: Vanemuise 35 (Jaan Poska Gümnaasium)

Telefon: 53 045 566

28.11.2019 toimub koolitus- Üldine küberhügieeni koolitus täiskasvanutele

2019-11-28

 Eesmärk: koolituse tulemusena on koolitusel osalenu teadlikkus tõstetud kübermaastikul toimuvast, et näha ja tunda ära ennast, oma lähedasi ja töökaaslasi ümbritsevaid ohtusid. Koolituse tulemusena koolitusel osalenu teab, kuidas ohtudele reageerida ja mismoodi igapäevases elus tegutseda. Soodushind kuni  15.11.2019 on 154.80  eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 178.80 eurot.

Hind: 154.80 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 53 045 566

6.12.2019 toimub õigusloome metoodika koolitus Tallinnas

2019-12-06

Koolituse eesmärk: koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikud  omandanud teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks ning õigustloovate aktide koostamiseks.  Koolituse soodushind kuni 18.11.2019 on 154.80 eurot, tavahind on 178.80 eurot.

Hind: 178.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Mere puiestee 6, 10111 Tallinn (Roseni Torn)

Telefon: 53 045 566

10.12.2019 algab raamatupidamise algkursus vene keeles Tallinnas

2019-12-10

Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Soodushind kuni 18.11.2019 on 245  eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 319 eurot.

Hind: 245.00 €
Kestus: 10.12.2019 – 13.02.2020; 60 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 5304 5566

Soodusregistreerimine! 23.12.19 algab 60-tunnine sekretär-asjaajaja kursus Tallinnas

2019-12-23

Täiendkoolituse eesmärk: koolitus annab koolituse lõpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Soodushind kuni 13.11.2019 on 310,80 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 358.80 eurot

Hind: 310.80 €
Kestus: 23.12.2019 – 05.01.2020; 60 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

04.02.2020 algab Raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks Tallinnas

2020-02-04

Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid.  Koolituse hind: 1440 eurot. Soodushind 1198.80 eurot kuni 06.01.2020 . 

Hind: 1198.80 €
Kestus: 120 ak.t. 04.02.2020 – 05.05.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 06.02.2020 algab raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks Tallinnas

2020-02-06

Koolituse hind: 599 eurot. Soodushind 459 eurot registreerumisel kuni 30.12.2019. Täiendkoolituse eesmärk: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Hind: 459.00 €
Kestus: 06.02.2020 – 30.04.2020; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 10.02.2020 algab Raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks Tartus

2020-02-10

Koolituse hind: 658.8 eurot. Soodushind 598.80 eurot registreerumisel kuni 30.12.2019. Täiendkoolituse eesmärk: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Hind: 598.80 €
Kestus: 10.02.2020 – 13.05.2020.; 120 ak.t.
Koht: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)

Telefon: 53 045 566

06.03.2020 toimub koolitus- Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs Tallinnas

2020-03-06

Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte rahavoogude aruande koostamiseks ja analüüsiks nii mineviku, oleviku kui ka eelarvestatud majandusnäitajate baasil.  Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 154.80 eurot kuni 06.02.2020 . 

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

09.03.2020 algab juhtimisarvestuse kursus Tartus

2020-03-09

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse soodushind kuni 17.02.2020 on 238.80 eurot, tavahind on 286.80 eurot.

Hind: 238.80 €
Kestus: 40 ak.t. 09.03.2020 – 08.04.2020
Koht: Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)

Telefon: 5304 5566

16.03.2020 algab juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2020-03-16

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse soodushind kuni 17.02.2020 on 238.80 eurot, tavahind on 286.80 eurot.

Hind: 238.80 €
Kestus: 40 ak.t. 16.03.2020 – 09.04.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 5304 5566

27.03.2020 toimub finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Tallinnas

2020-03-27

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil. Koolituse soodushind kuni 06.10.2019 on 94.80 eurot, tavahind on 118.80 eurot.

Hind: 118.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

03.04.2020 toimub koolitus- Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele) Tallinnas

2020-04-03

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut.  Koolituse soodushind kuni 09.03.2020 on 154.80 eurot, tavahind on 178.80 eurot.

Hind: 178.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 04.04.2020 toimub koolitus investeeringute hindamine ja eelarvestamine Tallinnas

2020-04-10

Kuni 13.03.2020 toimub soodushinnaga registreerimine (154.80).  Tavahind on 178.80. Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. 

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

17.04.2020 algab majandusaasta aruande koolitus

2020-04-17

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest. Soodushind kuni  on 154.80 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 178.80 eurot.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

21.04.2020 algab raamatupidamine edasijõudnutele Pärnus

2020-04-21

 Eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. Soodushind kuni  24.03.2020 on 382,2 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 230,80 eurot.

Hind: 382.20 €
Kestus: 80 ak.t., 21.04.2020– 09.06.2020
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 53 045 566