OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

OÜ Täiskasvanute K
Firma:
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Telefon:
5304 5566
Facebook:www.facebook.com/Täiskasvanute-KoolituskeskusTäiskasvanute Koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu).


Meie peamisteks tegevusteks on:

  • sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine,
  • raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe),
  • palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine,
  • juhtimisarvestuse kursuste korraldamine.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.
Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Finantskoolitused  Juhiabi koolitus  Majandus  Personalijuht  Projektijuhtide koolitus  Sekretäride koolitus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Finantsplaneerimine  Personalijuhtimine  Personalijuhtimine  Bilansikursus    Sekretäritöö  Personalivalik  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Raamatupidamisarvestus  Krediidialased koolitused  Kuluarvestus  Personali arendus ja koolitus  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Raamatupidamise kursused  Kulude juhtimine  Projektijuhtimine  Eesti õigekeel ja õigekiri  Raamatupidamise täiendõpe  Sekretäri algkursused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Sekretärikoolitused  Sekretärikursused  Projektikirjutamise koolitus  Sekretär-juhiabi kiirkursus koos raamatupidamisega  Sekretär-juhiabi täiendkoolitus raamatupidamise algõppega  Ametialase suhtlemise õigekeel  OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

03.04.2020 toimub koolitus- Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele) Veebipõhine koolitus

2020-04-03

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut.  Koolituse soodushind kuni 09.03.2020 on 70.80 eurot, tavahind on 118.80 eurot.

Hind: 70.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

09.04.2020 toimub koolitus investeeringute hindamine ja eelarvestamine Tallinnas. Veebipõhine koolitus

2020-04-09

Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

17.04.2020 toimub majandusaasta aruande koolitus Veebipõhine koolitus

2020-04-17

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest. Soodushind kuni  on 154.80 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 178.80 eurot.   

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

20.04.20 algab raamatupidamise täiendkursus e-õppena

2020-04-20

Koolituse hind: 382.80 eurot. Soodushind 03.04.2020 on 358.80 eurot. Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.Juhul kui riigis kehtib endiselt  eriolukord, siis õppetöö viiakse läbi kasutades sümbioosis kaugõppe ja koduõppe võimalusi. Sellisel juhul on osalejal vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Hind: 358.80 €
Kestus: 20.04.2020 – 22.06.2020.; 74 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

21.04.2020 algab sekretär-asjaajaja koolitus Tallinnas

2020-04-21

Soodushind kuni 10.04.2020 ühele osalejale 310.80 (tavahind 358.80)Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilasele piisavad nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, oskused ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks või elukestvaks õppeks.     

Hind: 310.80 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi, 21.04.2020 – 09.06.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

27.04.20 algab raamatupidamise algkursus Pärnus. Veebipõhine koolitus

2020-04-27

Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Hind kuni 14.04.2020 on 225 eurot  (tavahind on 245 eurot). Arvestades eriolukorda, siis vajadusel viiakse õppetöö läbi kasutades sümbioosis kaugõppe ja koduõppe võimalusi.     

Hind: 225.00 €
Kestus: 27.04.2020 – 17.06.2020; 60 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

27.04.20 algab raamatupidamise algkursus e-õppena

2020-04-27

Koolituse hind: 259 eurot. Soodushind 13.04.2020 on 239 eurot. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.  Juhul kui riigis kehtib endiselt  eriolukord, siis õppetöö viiakse täielikult läbi e-õppena. Sellisel juhul on osalejal vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.   

Hind: 239.00 €
Kestus: 27.04.2020 – 19.06.20; 60 ak.t.
Koht: E-õpe

Telefon: 53 045 566

27.04.20 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas päevasel ajal ja eesti keeles. Veebipõhine koolitus

2020-04-27

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eur kuni 13.04.2020. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Arvestades eriolukorda, siis vajadusel viiakse õppetöö läbi kasutades sümbioosis kaugõppe ja koduõppe võimalusi.   

Hind: 199.00 €
Kestus: 27.04.2020 – 18.05.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

28.04.20 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas õhtusel ajal ja eesti keeles. Veebipõhine koolitus

2020-04-28

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eur kuni 13.04.2020. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Arvestades eriolukorda, siis vajadusel viiakse õppetöö läbi kasutades sümbioosis kaugõppe ja koduõppe võimalusi. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 28.04.2020 – 18.06.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

28.04.20 algab raamatupidamise algkursus Tartus. Veebipõhine koolitus

2020-04-28

Koolituse hind: 225 eurot. Soodushind 199 eur kuni 15.04.2020. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Arvestades eriolukorda, siis vajadusel viiakse õppetöö läbi kasutades sümbioosis kaugõppe ja koduõppe võimalusi.   

Hind: 199.00 €
Kestus: 28.04.2020 – 18.06.2020; 60 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

28.04.20 algab raamatupidamise algkursus Tallinnas õhtusel ajal ja vene keeles. Veebipõhine koolitus

2020-04-28

Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Soodushind kuni  13.04.2020 on 245  eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 319 eurot. Arvestades eriolukorda, siis vajadusel viiakse õppetöö läbi kasutades sümbioosis kaugõppe ja koduõppe võimalusi. 

Hind: 245.00 €
Kestus: 28.04.2020 – 18.06.2020 ; 60 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 5304 5566

18.05.20 algab Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus. Veebipõhine koolitus

2020-05-18

Koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas. Koolituse soodushind kuni 15.04.2020 ühele osalejale 299 eurot (tavahind 319 eurot). Arvestades eriolukorda, siis vajadusel viiakse õppetöö läbi kasutades sümbioosis kaugõppe ja koduõppe võimalusi.   

Hind: 299.00 €
Kestus: 35 tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53045566

08.09.2020 algab Raamatupidamise täiendkoolitus Pärnus- ettevalmistus Raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks

2020-09-09

Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. Soodushind kuni  10.08.2020  on 598.8 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 658.80 eurot.

Hind: 598.80 €
Kestus: 120 ak. tundi; 08.09.2020 – 12.11.2020
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 53 045 566