OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

OÜ Täiskasvanute K
Firma:
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Telefon:
5304 5566
Facebook:www.facebook.com/Täiskasvanute-KoolituskeskusTäiskasvanute Koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu).


Meie peamisteks tegevusteks on:

  • sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine,
  • raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe),
  • palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine,
  • juhtimisarvestuse kursuste korraldamine.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.
Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Finantskoolitused  Juhiabi koolitus  Majandus  Personalijuht  Projektijuhtide koolitus  Sekretäride koolitus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Finantsplaneerimine  Personalijuhtimine  Personalijuhtimine  Bilansikursus    Sekretäritöö  Personalivalik  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Raamatupidamisarvestus  Krediidialased koolitused  Kuluarvestus  Personali arendus ja koolitus  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Raamatupidamise kursused  Kulude juhtimine  Projektijuhtimine  Eesti õigekeel ja õigekiri  Raamatupidamise täiendõpe  Sekretäri algkursused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Sekretärikoolitused  Sekretärikursused  Projektikirjutamise koolitus  Sekretär-juhiabi kiirkursus koos raamatupidamisega  Sekretär-juhiabi täiendkoolitus raamatupidamise algõppega  Ametialase suhtlemise õigekeel  OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

Soodusregistreerimine raamatupidamise algkursustele VEEBIPÕHINE KOOLITUS

2020-09-02

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. eesti keelses veebipõhises õppetöös  (õhtusel ajal) on soodushind 199 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel 17.08.2020(tavahind 225 eurot)

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi; 02.09.2020 – 26.10.2020.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 5304 5566

Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitus Tallinnas

2020-09-08

Koolituse soodushind registreerimisel kuni 17.08.2020 on 999 eurot + km (tavahind on 1 200 + km eurot). Koolituse lõpuks õppija oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest; tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes; on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises; valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist; tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku; hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid; on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 120 ak.t. 08.09.2020 – 10.11.2020.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitus VEEBIPÕHINE KOOLITUS!

2020-09-08

Koolituse soodushind registreerimisel kuni 17.08.2020 on 999 eurot + km (tavahind on 1 200 + km eurot). Koolituse lõpuks õppija oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest; tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes; on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises; valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist; tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku; hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid; on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 120 ak.t. 08.09.2020 – 10.11.2020.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

08.09.2020 algab Raamatupidamise täiendkoolitus Pärnus- ettevalmistus Raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks

2020-09-09

Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. Soodushind kuni  10.08.2020  on 598.8 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 658.80 eurot.

Hind: 598.80 €
Kestus: 120 ak. tundi; 08.09.2020 – 12.11.2020
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 53 045 566

09.09.2020 algab Raamatupidamise täiendkoolitus Tallinnas- ettevalmistus Raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks.

2020-09-09

Koolituse hind Tallinnas registreerimisel kuni 17.08.2020 on 499  eurot (hinnale ei lisandu km). Tavahind on 549 eurot (hinnale ei lisandu km). Koolituse lõpuks õppija:  on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel; oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades; on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Hind: 499.00 €
Kestus: 120 ak.t. 09.09.2020 – 09.11.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Raamatupidamise täiendkoolitus Tartus - ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

2020-09-09

Koolituse hind Tartus registreerimisel kuni 17.08.2020 on 499 eurot + km. Tavahind on 598.80+ km.  KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Hind: 598.00 €
Kestus: 120 ak.t. 09.09.2020 – 09.11.2020
Koht: Kaunase puiestee 70, Tartu

Telefon: 53 045 566

09.09.2020 algab Raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks. VEEBIPÕHINE KOOLITUS!

2020-09-09

Koolituse hind registreerimisel kuni 17.08.2020 on 499  eurot (hinnale ei lisandu km). Tavahind on 549 eurot (hinnale ei lisandu km). Koolituse lõpuks õppija:  on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel; oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades; on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Hind: 499.00 €
Kestus: 120 ak.t. 09.09.2020 – 09.11.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 53 045 566

Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

2020-09-21

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega). E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustest ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta. Koolituse soodushind kuni 09.09.2020 on 239 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 259 eurot.

Hind: 239.00 €
Kestus: 21.09.2020 – 15.11.2020.; 60 akadeemilist tundi.
Koht: E-õpe

Telefon: 53045566

Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena

2020-09-21

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta. E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise süvateadmised ka isikutel, kes ei saa kõikidest loengukursustest ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta. Koolituse soodushind kuni 09.09.2020 on 299 eurot + km. Tavahind on 358,80 eurot + km.

Hind: 358.00 €
Kestus: 21.09.2020 – 22.11.2020.; 74 akadeemilist tundi.
Koht: E-õpe

Telefon: 53045566

Soodusregistreerimine 60- tunnisele raamatupidamise algkursusele Pärnus

2020-09-21

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Koolituse soodushind ühele osalejale kuni 07.09.2020 on 225 eurot (hind sisaldab km) (tavahind on 245 eurot). Hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on välja prinditud.

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ak. tundi; 21.09.2020 – 18.11.2020.
Koht: Kooli 13, Pärnu (Pärnu Ühisgümnaasium)

Telefon: 53 045 566

Sekretär-asjaajaja kursus Tallinnas toimub ajavahemikul 22.09.2020 – 10.11.2020

2020-09-22

KOOLITUSE EESMÄRK: koolitus annab koolituse lõpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. SIHTGRUPP: sekretärid, sekretär-asjaajajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, personalitöötajad, kes soovivad juba olemasolevaid teadmisi täiendada või isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi juhiabi tööst, dokumendihaldusest ja asjaajamisest. Koolituse soodushind kuni  07.09.2020 ühele osalejale 259 eurot + km (tavahind 310,80 eurot + km). Hinna sees on loengud ja õppetööks vajalik loengukonspekt.

Hind: 310.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine 60- tunnisele raamatupidamise algkursusele Tartus

2020-09-22

Koolituse maksumus: koolituse soodushind ühele osalejale kuni 07.09.2020 on 199 eurot (hind sisaldab km) (tavahind on 225 eurot).  KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on välja prinditud.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t. 22.09.2020 – 11.11.2020.
Koht: Vanemuise 36, Tartu 51003 (Tartu Jaan Poska Gümnaasium).

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine 60- tunnisele raamatupidamise algkursusele Tallinnas (eesti keeles ja päevasel ajal)

2020-09-23

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on välja prinditud.

Hind: 199.00 €
Kestus: 23.09.2020 – 14.10.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine 60- tunnisele raamatupidamise algkursusele Tallinnas (vene keeles ja õhtusel ajal)

2020-09-23

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Vene keelses õppetöös on soodushind 245 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel  kuni 08.09.2020 (tavahind 319 eurot).

Hind: 245.00 €
Kestus: 60 tundi
Koht: Pärnu mnt 162, 11317 Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 53045566

Soodusregistreerimine 60- tunnisele raamatupidamise algkursusele Tallinnas (eesti keeles ja õhtusel ajal)

2020-09-24

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on välja prinditud.

Hind: 199.00 €
Kestus: 24.09.2020 – 17.11.2020
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs

2020-09-24

Koolituse soodushind kuni 07.09.2020 on 129 eurot + km, tavahind on 174,80 eurot + km. KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte rahavoogude aruande koostamiseks ja analüüsiks nii mineviku, oleviku kui ka eelarvestatud majandusnäitajate baasil. Koolituse tulemusel oskab õppija kavandada ettevõtte majandustegevuse rahavoogusid ning pakkuda ettevõtte juhtidele tuge rahavooge puudutavate juhtimisotsuste langetamiseks.

Hind: 174.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine 80- tunnisele raamatupidamise jätkukoolitusele Tallinnas (vene keeles ja õhtusel ajal)

2020-09-24

KOOLITUSE EESMÄRK: Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Hind: 478.00 €
Kestus: 80 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, 11317 Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 53 045 566

Registreerimine palgaarvestuse ja tööõiguse 35 tunnisele koolitusele

2020-09-28

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas. Koolituse soodushind kuni 11.09.2020 ühele osalejale 299 eurot (tavahind 319 eurot). Hind sisaldab km.

Hind: 299.00 €
Kestus: 35 ak.t. 28.09.2020 – 09.10.2020.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

2020-09-29

Koolituse soodushind kuni 14.09.2020 on 129 eurot + km, tavahind on 149 eurot + km. KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte investeerimisprojektide eelarvestamiseks, hindamiseks ja võrdlemiseks, et teha informeeritud investeerimisotsuseid. MIKS KOOLITUS VAJALIK ON? Tegevuse tasuvus ja rahavood määravad ettevõtte edu. Tasuvuse ja konkurentsivõime tõhustamine ning väärtuse loomine (lisanduvate vabade rahavoogude teke) nõuavad investeeringuid – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse.

Hind: 129.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

30.09.2020 toimub koolitus Praktilised sammud võlgade sissenõudmisel Tallinnas

2020-09-30

KOOLITUSE EESMÄRK: anda väike-ettevõttete juhtidele ja raamatupidajatele ülevaate, kuidas sõlmida koostööpartneritega lepinguid viisil, mis tagaksid maksimaalselt eduka nõuete maksmapaneku, kui koostööpartner jääb võlgu ning millised viisid on võlgade realiseerimisega inkasso, kohtu ja kohtutäituri abiga ning kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.  Koolituse soodushind kuni 14.09. 2020 on 129 eurot + km, tavahind on 154,80 + km.   

Hind: 154.00 €
Kestus: 6 ak.t. kell 10.00-15.15.
Koht: Maakri 19-1, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Majandusaasta aruande koostamine Pärnus

2020-10-01

 Koolituse soodushind on kuni 18.09. 2020 129 eurot +km. Koolituse tavahind on 174,80 eurot + km.  KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE: koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid.  Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded  ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.  

Hind: 174.00 €
Kestus: 8 ak. tundi
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 53 045 566

Finantsanalüüs suhtarvude abil algajatele Tallinnas

2020-10-02

Koolituse soodushind kuni 14.09.2020 on 129 eurot + km, tavahind on 174,80 eurot + km. KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil. Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel. Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Hind: 174.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Juhtimisarvestuse kursus osaliselt e-õppena

2020-10-04

KOOLITUSE EESMÄRK: Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks

Hind: 178.00 €
Kestus: 04.10.2020 – 08.11.2020. 52 akadeemilist tundi
Koht: E-õpe

Telefon: 53 045 566

Juhtimisarvestuse koolitused Tartus

2020-10-05

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse soodushind registreerimisel kuni 14.09.2020 on 239 eurot + km. Tavahind on 259+ km. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 52 ak.t.; 05.10.2020– 24.10.2020.
Koht: Kaunase puiestee 70, Tartu

Telefon: 5304 5566

Juhtimisarvestuse koolitused Pärnus

2020-10-06

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse soodushind registreerimisel kuni 14.09.2020 on 239 eurot + km. Tavahind on 259+ km. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 52 ak.t. 06.10.2020 – 06.11.2020
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2)

Telefon: 5304 5566

Juhtimisarvestuse koolitused Tallinnas

2020-10-07

 Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolituse soodushind  registreerimisel kuni 14.09.2020 on 129  eurot + km. Tavahind on 159 eurot + km. 

Hind: 129.00 €
Kestus: 52 ak.t. 07.10.2020 – 02.11.2020.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 5304 5566

Finantsanalüüs suhtarvude abil edasijõudnutele Tallinnas

2020-10-08

Koolituse soodushind kuni 14.09.2020 on 129 eurot + km, tavahind on 174,80 eurot + km. KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.  

Hind: 174.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Haldusmenetlus. Haldusakti koostamine

2020-10-09

KOOLITUSE EESMÄRK: anda koolitusel osalejale teadmine, oskus ja julgus leida ise igale elujuhtumile heale haldusele sobilik lahendus nii, et samaaegselt on tasakaalus riigi avalik ja isiku erahuvi. Koolituse soodushind on 149 eurot + km kuni 21.09.2020.Koolituse tavahind on 178,80  eurot +km.  

Hind: 178.00 €
Kestus: 8 ak.t. kell 10.00-17.15.
Koht: Hotel L'Embitu (Lembitu 12, 10114, Tallinn)

Telefon: 53 045 566

Majandusaasta aruanne Tallinn

2020-10-16

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande  koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest. SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud kõikidele, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Koolituse soodushind on kuni 28.09.2020 129 eurot +km. Koolituse tavahind on 174,80 eurot + km. 

Hind: 174.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Pärnus

2020-10-30

Koolituse soodushind kuni 01.10.2020 on 129 eurot + km, tavahind on 174,80 eurot + km. KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil. Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel. Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Hind: 174.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2).

Telefon: 53 045 566