OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

OÜ Täiskasvanute K
Firma:
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Telefon:
5304 5566
Facebook:www.facebook.com/Täiskasvanute-KoolituskeskusTäiskasvanute Koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu).


Meie peamisteks tegevusteks on:

  • sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine,
  • raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe),
  • palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine,
  • juhtimisarvestuse kursuste korraldamine.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.
Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Finantskoolitused  Juhiabi koolitus  Majandus  Personalijuht  Projektijuhtide koolitus  Sekretäride koolitus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Finantsplaneerimine  Personalijuhtimine  Personalijuhtimine  Bilansikursus    Sekretäritöö  Personalivalik  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Raamatupidamisarvestus  Krediidialased koolitused  Kuluarvestus  Personali arendus ja koolitus  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Raamatupidamise kursused  Kulude juhtimine  Projektijuhtimine  Eesti õigekeel ja õigekiri  Raamatupidamise täiendõpe  Sekretäri algkursused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Sekretärikoolitused  Sekretärikursused  Projektikirjutamise koolitus  Sekretär-juhiabi kiirkursus koos raamatupidamisega  Sekretär-juhiabi täiendkoolitus raamatupidamise algõppega  Ametialase suhtlemise õigekeel  OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

Soodusregistreerumine! 28.01.19 algab koolitus-FIE maksustamine ja raamatupidamine, eesti keeles Tallinnas

2019-01-28

Toimub soodusregistreerimine 106.80 eur 28.01.19 toimuvale koolitusele- FIE maksustamine ja raamatupidamine (tavahind on 118.80). Koolituse eesmärk on koolitada välja isikud, kes on teadlikud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise põhitõdedest ja asjakohasest õiguslikust regulatsioonist.

Hind: 106.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 5304 5566

04.02.19 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Pärnus

2019-02-04

Toimub registreerimine 04.02.19 algavale palgaarvestuse ja tööõiguse koolitusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses.

Hind: 279.00 €
Kestus: 35 tundi; 04.02.2019 – 13.02.2019
Koht: Noorte väljak 2, Pärnu

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 04.02.2019 algab Raamatupidamise algkursus e-õppena

2019-02-04

 Eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada raamatupidamisvaldkonna lihtsustatud aruandeid.  Soodushind kuni 21.01.19 on 239 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 259 eurot.

Hind: 239.00 €
Kestus: 60 ak.t., 04.02.–25.03.2019
Koht: õppijale sobivas kohas

Telefon: 53 045 566

Льготная регистрация! Налогообложение и отчетность Физического лица предпринимателя с 04.02.2019 (язык обучения – русский) в Таллинн

2019-02-04

Льготная цена курсов 118.80 евро при регистрации до 12.01.19 (обычная цена 130.80). Несмотря на то, что регистрация Физического лица предпринимателя (ФЛП) через интернет производится достаточно просто и быстро, то налогообложение ФЛП является самым сложным по сравнению с другими формами бизнеса. Во избежание налоговых рисков, надо понимать основные принципы бухгалтерского учета и налогообложения ФЛП.

Hind: 118.80 €
Kestus: 8 академических часов
Koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 08.02.19 algab raamatupidamise täiendkoolitus Tallinnas- tase 5 eksamiks ettevalmistus

2019-02-08

Registreerimisel kuni 21.01.2019 on 658.80 eurot. Tavahind on 629 eurot.Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.   

Hind: 658.80 €
Kestus: 120 ak.t.; 08.02. – 29.04.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 5304 5566

Soodusregistreerimine! 11.02.19 algab raamatupidamise täiendkoolitus Tartus- tase 5 eksamiks ettevalmistus

2019-02-11

Toimub kuni 21.01.19 soodusregistreerimine  hinnaga 499 eurot (tavahind on 549 eurot) Tartus algavale raamatupidamise täiendkoolitusele- ettevalmistus raamatupidaja tase 5 kutseeksamiks. Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.   

Hind: 499.00 €
Kestus: 120 ak.t. 11.02. – 22.05.2019
Koht: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium).

Telefon: 5304 5566

Soodusregistreerumine! 25.02.2019 algab Raamatupidamise algkursus päevasel ajal Tallinnas

2019-02-25

Soodushind 199 eurot registreerimisel 11.02.2019 (tavahind 225 eurot). Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t., 25.02.–18.03.2019; E ja K 09.45-11.15
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerumine! 25.02.2019 algab Raamatupidamise algkursus õhtuti Pärnus

2019-02-25

Soodushind 225 eurot registreerimisel 11.02.2019 (tavahind 245 eurot). Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ak.t., 25.02.–17.04.2019; E ja K 18.00-20.30
Koht: Pärnu Vabakool (Noorte väljak 2)

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 26.02.19 algab sekretär-asjaajaja koolitus Tallinnas

2019-02-26

Toimub kuni 11.02.19 soodusregistreerimine (239 eurot) 26.02.19 algavale sekretär-asjaajaja koolitusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilasele piisavad nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, oskused ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks või elukestvaks õppeks.

Hind: 259.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerumine! 26.02.2019 algab Raamatupidamise algkursus õhtuti Tallinnas

2019-02-26

Soodushind 199 eurot registreerimisel 11.02.2019 (tavahind 225 eurot). Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t., 26.02.–18.04.2019; T ja N 18.00-20.30
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerumine! 26.02.2019 algab Raamatupidamise algkursus õhtuti vene keeles Tallinnas

2019-02-26

Soodushind 225 eurot registreerimisel 11.02.2019 (tavahind 245 eurot). Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 ak.t., 26.02.–18.04.2019; T ja N 18.00-20.30
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

Льготная регистрация! Начальный курс по ведению бухгалтерского учета с 26.02.2019 в Таллинне (язык обучения – русский) в Таллинн

2019-02-26

Курсы предназначены для тех, кто интересуется бухгалтерией и у кого есть практическая необходимость в данной деятельности: предприниматели, новички, которые раньше не сталкивались с бухгалтерией, руководители семейных и малых фирм, секретари/помощники руководителя и другие заинтересованные лица. Льготная цена курсов 225 евро при регистрации до 11.02.2019 (обычная цена 245 евро). Учебная работа два раза в неделю по вторникам и четвергам с 18.00 до 20.30 (всего 16 раз).

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 академических часов, 26.02. – 18.04.2019
Koht: Пярну мнт 162, Таллинн

Telefon: 53 045 566

Soodusregistreerimine! 26.02.2019 algab Raamatupidamise algkursus Tartus

2019-02-26

 Eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada raamatupidamisvaldkonna lihtsustatud aruandeid.  Soodushind kuni 21.01.19 on 199 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 225 eurot.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 ak.t., 26.02. – 18.04.2019
Koht: Vanemuise 35 (Jaan Poska Gümnaasium), Tartu

Telefon: 53 045 566

Beebide võimlemine Tallinnas

2019-02-28

Koolitusel räägime väga lihtsalt lapse motoorsest arengust, beebieas esinevatest ohumärkidest ning tutvustame ja praktiseerime harjutusvara, mille abil saab lapsevanem aidata oma lapsel õppida olulisi motoorseid oskuseid.

Hind: 49.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5304 5566

AVERUS- avaliku ja erasektori koostöö

2019-03-01

AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö vormid ja võimalused (kontsessioonid, halduslepingud, avaliku sektori osalusega äriühingud, eri- või ainuõiguse andmine) Soodushind kuni 13.02.19 on 286.8 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 310.80 eurot.

Hind: 286.80 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 53 045 566

8.03.19 algab finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Tallinnas

2019-03-08

Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 154.80 eurot kuni 18.02.19. Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

11.03.19 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Tallinnas

2019-03-11

Toimub registreerimine 11.03.19 algavale palgaarvestuse ja tööõiguse koolitusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. 

Hind: 279.00 €
Kestus: 35 tundi; 11.03.2019 – 20.03.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566

11.03.19 algab juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2019-03-11

Toimub registreerimine 11.03.19 algavale juhtimisarvestuse kursusele Tartus. Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. 

Hind: 350.00 €
Kestus: 40 ak.t. 11.03.2019 – 04.04.2019
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 5304 5566

13.03.19 algab juhtimisarvestuse kursus Tartus

2019-03-13

Toimub registreerimine 13.03.19 algavale juhtimisarvestuse kursusele Tartus. Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. 

Hind: 350.00 €
Kestus: 40 ak.t. 13.03. – 17.04.2019
Koht: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium).

Telefon: 5304 5566

10.04.19 algab Majandusaasta aruande kursus Tallinnas

2019-04-10

Koolituse hind: 178.80 eurot. Soodushind 154.80 eurot registreerumisel kuni 25.03.19. Eesmärgiks on selgitada raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käiku, põhiaruannete koostamist ja lisade nõudeid.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn

Telefon: 53 045 566