ENTRUM (Entrepreneurial Centrum)

ENTRUM (Entrepreneur
Firma:
ENTRUM (Entrepreneurial Centrum)
Aadress:
Laki 24, Tallinn
Telefon:
372 55 656 392
Koduleht:
www.entrum.ee
a a a a a a a a a a a
Facebook: Noorteprogramm Entrum
YouTube: EntrumTV
 
ENTRUM (Entrepreneurial Centrum) on Eesti Energia vastutustundliku ettevõtluse programmi raames algatatud noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm. ENTRUM missiooniks on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline Eesti majandus, mille nurgakiviks on ettevõtlikud ehk oma eluga hakkama saavad noored inimesed, kes tunnevad vajadust realiseerida oma ideed Eesti kasuks. 
Selleks, et oma missiooni täita, korraldab Sihtasutus Entrum igaaastaselt konkreetses eraldivõetud piirkonnas ENTRUM kaubamärgi all meedia- ja koolitussündmuste sarja, mille hulka kuuluvad ENTRUM sessioonid, praktilised seminarid ehk kohtumised ettevõtjatega ja ettevõtlikkusideede konkurss „Olen ettevõtlik!“. ENTRUM märksõnadeks on noorte inspireerimine, ettevõtlikku eluhoiakut iseloomustavate teadmiste ja oskuste õppimine ning sotsialiseerumine tegutsevate ettevõtjate juhendamisel. 
 
Igaaastaselt sünnib ENTRUM programmi järel mitu idufirmat. Samas ei ole see peamine. Oluline on, et ENTRUM programmi tagajärjel muutub piirkonna noorte mõtteviis ja hoiakud. ENTRUMi turvaline keskkond pakub noortele võimaluse proovida realiseerida oma ideed ning õppida selle kaudu iseseisvust ja pealehakkamist ning muud ettevõtlikule käitumisele iseloomulikku. Eriti muljetavaldav oli ENTRUM Ida-Virumaa hooaeg õppeaastal 2010/2011, mille tulemuseks oli eesti ja vene emakeelega noorte vastastikune soov õppida üksteise keelt ning elavdada regiooni majandust tervikuna.   
 
Tihtipeale on noored harjunud mõttega, et ühiskonna ja majanduse areng ei sõltu neist ja selle edendamine ei ole nende võimuses. ENTRUM programmi läbinud noorel on kõrgendatud isiklik saavutamisvajadus, ta on iseseisev eesmärkide püstitamisel ja nende täideviimisel, ta on suuteline oma tegevuste eest vastutama ja ta julgeb ning on valmis oma eluga midagi suuremat ette võtma, näiteks rajama oma ettevõtte.
 
2010. aastal startinud ENTRUMi sihiks on nelja aastaga käia läbi kogu Eesti ning kujundada aktiivset eluhoiakut vähemalt 15 protsendis 13-19-aastastes Eesti noortes. 
 
Õppeaastal 2010/2011 tegutses ENTRUM Ida-Virumaal.
Õppeaastal 2011/2012 haaras ENTRUM korraga Lõuna-Eesti viis maakonda
Õppeaastal 2012/2013 tegutses ENTRUM Lääne-Eestis: Hiiumaal, Pärnumaal, Saaremal ja Viljandimaal.
Õppeaastal 2013/2014 lõpetab ENTRUM oma esimese tegutsemistsükli Põhja-Eestis, pakkudes ettevõtlikkusharidust Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa ja Järvamaa noortele.
Igal aastal võetakse tasuta ettevõtlikkusõppesse vähemalt 500 13-19-aastast noort. 
 
ENTRUM rakendab oma tegevuses aktiivselt uusi õppemeetodeid. Näiteks on ENTRUM Eestis esimene koolinoortele suunatud programm, kus õppetöö on ülesehitatud ettevõtjate kaasamisel noorte koolitajate ja juhendajatena. ENTRUM praktilised seminarid ja kohtumised ettevõtjatega on ENTRUM programmi üks peamine osa.
 
ENTRUM programm on nimetatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi konkursil 2011. aasta parimaks ettevõtluse edendajaks, Rootsi Äriauhinna 2011 konkursil parimaks sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse algatuseks, EMSL 2011. aasta konkursil parimaks kodanikuühiskonna ärisektori algatuseks, Ülemaailmse Kaubanduskodade Konkursil 2013. aasta parimaks noorte ettevõtluse arendamise projektiks.
 
Rohkem informatsiooni ENTRUMi kohta leiab kodulehelt www.entrum.ee 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Laste- ja noortelaagrid  Noorteorganisatsioonid  Huviringid lastele  Koolitused ja kursused noortele  Noortevahetus  ENTRUM   Entrepreneurial Centrum  Noored