Hansa Konverentsid

Hansa Konverentsid
Firma:
Hansa Konverentsid
Aadress:
Tallinn
Telefon:
(+372) 56 93 3318 ja (+372) 611 5666
a a a a

Miks valida Hansa Konverentsid?
 

Head ettevõttesisesed koolitused on oskuste, soovide ja vajaduste sümbioos ning nende aluseks on kliendi soovid ja meie oskused. Hansa Konverentsid OÜ meeskond omab koolituste, konverentside ja seminaride korraldamise vallas kaheksa aasta pikkust töökogemust. Oleme valmis pakkuma sobivaid kliendikeskseid lahendusi, kaasama programmidesse parimad lektorid-praktikud ja asetama rõhku kvaliteetsele korraldustööle.

 
Hansa Konverentsid OÜ poolt pakutavad sisekoolitused / tellimuskoolitused on suunatud organisatsiooni meeskonnatöö ja töötajate isikliku efektiivsuse arendamisele. See on suurepärane võimalus anda ettevõtte töötajatele päevakajalist koolitust, arvesse võttes ettevõtte eripära ja senist arengut. Juhtkonna, personali -ja/või koolitusjuhi eestvedamisel ning Hansa Konverentsid OÜ abiga on võimalik käivitada vajalikud muutused oma ettevõttes. Organisatsioonisiseste koolituste puhul läheneme igale kliendile individuaalselt. Soovime, et kliendi (organisatsiooni) koolituspäev on eesmärgipäraselt püstitatud ja maksimaalselt tulemuslik. 
 
Projektijuhtimine

Visualiseerime projekti protsessi algusest lõpuni, koostöös kliendiga selgitame välja ürituse ootused, vajadused ja eesmärgi. Koostame projektiplaani ja eelarve ning jälgime selle täitmist. Leiame sobivad koostööpartnerid, suhtleme nendega koolituse / konverentsi eel ja üritusel kohapeal. Koostame ürituse kokkuvõtte aruandluse-tagasiside ja hindame ürituse tulemuslikkust. Meie hooleks võite usaldada arvete koostamise ja nende väljasaatmise, vajalikud ruumid, toitlustuse, esinejad, tehnika-, transpordi- ja majutuse korralduse. Usaldus, kiirus ja täpsus on märksõnad Hansa Konverentside meeskonna projektijuhtimise protsessis. Koostöös leiame alati parima võimaliku lahenduse!
 
Koolituste/konverentside visuaalne stiil, trükised ja meened
Loome koolitusele / konverentsile  visuaalse stiili ja kujundame ning trükime vajalikud materjalid. Ürituse kestvust, stiili ja sisu arvesse võttes, oleme valmis pakkuma vajalikke meelepäraseid kirjutusvahendeid, ärikingitusi ja meeneid.
 
Kommunikatsioon
Meie hooleks jätke koolituse / konverentsi suhtekorralduse pool ning turundus- ja teavituskampaania läbiviimine, mis sisaldab sh kutsete-, info saatmist kui ka reklaami ja telemarketingi. Pöörame tähelepanu projekti maine kujundamisele, mis annab tagasisidet projekti edukuse ja jätkusuutlikkuse kohta.
 
Ruumid, toitlustamine ja tehnilised lahendused
Leiame sobivama toimumiskoha ja korraldame ettevalmistused. Organiseerime toitlustuse, helitehnilise teenindamise ja vajamineva esitlustehnika. Soovi korral tagame sünkroontõlke koos tõlkidega. Hindame kliendi mugavust ja heaolu.
 
Kohapealne teenindus
Osalejate registreerimine koolitusel / konverentsil kohapeal. Pakume Teile professionaalset ja ladusat teenindust Hansa Konverentside sekretariaadi poolt. Sekretariaadi teenindus hõlmab esinejate, osalejate registreerimist, materjalide ja meenete kätteandmist, esinejate ja osalejate juhendamist ja suunamist, ruumide korrashoiu tagamist kohapeal.
 
Osalejate eest hoolitsemine enne koolitust või konverentsi
Kanname hoolt selle eest, et osalejatel tekiks kindlustunne juba enne üritusepäeva toimumist. Kõikidele osalejatele saadame kinnituse registreerumise järel. Broneerime hotellid ja lisateenused. Oleme avatud ja vastame meeleldi osalejate küsimustele. Oleme valmis koostama ürituse eel- ja järelprogramme. Broneerime vajalikud paketid.
 
Sisu
Hansa Konverentside meeskonnal on kaheksa aasta pikkune kogemus Eesti koolitus -ja konverentsiturul. See on andnud meile kogemuse, millele tuginedes saame anda Teile soovitusi ja ettepanekuid, nõustame klienti alati hea meelega. Aitame koostada just Teie vajadustest lähtuva programmi alates visuaalse imagoloogia väljatöötamisest kuni ürituse projekti elluviimiseni.
 
Eel- ja järelprogrammide koostamine
Oleme valmis organiseerima eriprogramme, vastuvõtte, näituseid, tootetutvustusi, õhtuseid meelelahutusi ja muid Teie soovide kohaseid üritusi.
 
 
Ideest teostuseni!
 
Teie Hansa Konverentsid
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Finantskoolitused  Juhtimine  Kodulehekülje täiendamise koolitus  Psühholoogia  Riigihanke korraldamise kursused  Turundus  Finantsjuhtimine  Finantskonsultatsioonid  Finantsplaneerimine  Finantsplaneerimine  Finantsanalüüs  Ärijuhtimine  Turunduskommunikatsiooni koolitus  Arvutiõpe ja IT  Finantskursus juhile  Juhtimisalased konsultatsioonid  Läbirääkimised ja esinemine  Teeninduskoolitus  Esinemisoskused  Psühholoogia  Sisekoolitused  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Meedia  Isiksuse areng    Turundusjuhtimine  Koduleht  Teeninduspsühholoogia  Eesti õigekeel  Excel  Turundus & Marketing  Suhtluskeel  Ärisuhtlus  Mittefinantsjuhtide koolitus  Tulemuslikkuse mõõtmine  Teenindusmudel  Klienditeenindus  Raske klient  Läbirääkimised  Suhtlemine meediaga  Suhtlemine meediaga  E-kliendikirjade koostamine  Arvutiõpe  PowerPoint  Eesti õigekeel ja õigekiri  Coaching  Klienditeenindus telefoni teel  Kliendisuhete juhtimine  Võtmekliendid  Juhtimisalased koolitused  Kirjalik suhtlus  Psühholoogiakursused  Ärietiketi koolitus  Kliendihaldus ja selle olulisus kaasaegses organistasioonis  Tellimuskoolitused  Kodulehe valmiskujunduste muutmine  Kodulehe valmiskujunduste muutmine  Kodulehe tegemine  Suhtlus  Hansa Konverentsid OÜ  Seadusemuudatuste koolitused  Erinevate maksumuudatustega seotud seadused  Tuleohutuse seaduse muudatused   Liiklusseaduse muudatused  Töölepinguseaduse muudatused  Tolliseaduse muudatused  Tööohutuseseaduse muudatused  Õigekiri ja e-suhtlus  Õigekiri ja e-suhtlus  Eesmärgikeskne e-suhtlus: põhimõtted, õigekiri ja hea stiil  Eesmärgikeskne e-suhtlus: põhimõtted, õigekiri ja hea stiil  Kuidas kirjutada head kodulehte  Inglisekeelne e-suhtlus ja õigekiri   Finantsanalüüs- ja planeerimine - informatsioon juhtimise jaoks  Konsolideerimine  Ettevõtte varade ja kohustuste hindamine  Kommunikatsioon ja meedia  Sisekommunikatsiooni väljakutsed - ühes rütmis hingav organisatsioon  Kultuuridevaheline kommunikatsioon  Ärietikett  Läbirääkimisoskused  Kultuuridevaheline suhtlemine  Exceli ja Wordi baaskursused  Powerponti baaskursused  Excel ja Wordi kursused raamatupidajatele  Excel, Word ja Powerpoint edasijõudnudtele  Riigihanked  Riigihangete praktiline korraldamine  Riigihanked pakkujale - eduka osalemise tõed  Proaktiivne ärijuhtimine  Esinemine 

KOOLITUSKALENDER

Müügiedu 12 seadust (I). Praktiline koolitus

2020-02-28

Koolituse eesmärk: suurendada osalejate oskust oma suhtumise mõistmiseks; arendada oskuseid, et suurendada kliendi rahulolu ja oma tulemuslikkust. Koolituse tulemusel on müügiinimesed võimelised rohkem saavutama, sest 12 müügiseadust töötavad erinevates olukordades teenust, toodet müües. Alates 18.02.2020 tavahind 198 eurot + km.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10.00-15.30 (6 ak. tundi)
Koht: Tartu mnt 44 seminarisaal, Tallinn

Telefon: 56933318

Tuletöö tegemise koolitus tuletööde tegijatele Tallinnas

2020-03-04

Tuletööd võib teostada isik, kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellele on väljastatud tuletöötunnistus. Koolituse eesmärk: omandada vajalikud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010). Alets 22.02.2020 osaleja tavahind 149 eurot + km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Toompuiestee 10, Tallinn

Telefon: 56933318

Tõhus ajakasutus. Praktiline koolitus

2020-03-12

Koolituse eesmärk – Väärtustada meie kasutuses olevat aega ja muuta oma mõtteviisi selle ressursi veelgi tulemuslikumaks kasutamiseks. – Leida praktilisi tööriistu oma senise ajakasutuse analüüsimiseks, muutuste tegemiseks ning selle kaudu eesmärkideni jõudmiseks. Alates 25.02.2020 tavahind 214 eurot + km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 10:00 − 15:30
Koht: Tartu mnt 44 seminarisaal, Tallinn

Telefon: 56933318

Meeskonna efektiivne juhtimine. Kahepäevane koolitus

2020-03-13

Koolituse eesmärk on meenutada juhtimise põhioskusi ning läbi arutluste, (grupi)tööde ja praktiliste tegevuste leida uusi võimalusi ja lahendusi juhi töös ette tulevatele olukordadele. Alates 18.02.2020 kehtib tavahind 419 eurot + km.

Hind: 358.00 €
Kestus: 13. ja 27. märtsil
Koht: Lõõtsa 6, Tallinn

Telefon: 56933318

Konsolideerimine. Arvestuse fööniks-kontsern. 3-osaline kursus

2020-03-25

3-osaline kursus on sülearvutipõhine, mille ülesehitus järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid ja keskendume ülesannete ja näidete abil kontserniarvestuse koostamise alustel, võtmeküsimustel ja konsolideerimises ette tulevatel kitsaskohtadel. Alates 03.03.2020 tavahind 479 eurot + km.

Hind: 398.00 €
Kestus: 25. märtsil, 1. ja 8. aprillil
Koht: Tartu mnt 44 seminarisaal, Tallinn

Telefon: 56933318

Müügiedu 12 seadust (II). Praktiline koolitus

2020-04-02

Koolitus müügiinimestele, kes soovivad saada juurde teadmisi ja oskusi kuidas olla oma tegevustes veelgi edukamad ja tulemuslikumad. Koolituse eesmärk on õppida, kuidas saab iseennast paremini motiveerida, et jõuda eesmärkideni ja ka vastutada eesmärkideni jõudmise eest. Alates 17.03.2020 kehtib tavahind 198 eurot + km.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10.00-15.30 (6 ak tundi)
Koht: Tartu mnt 44 seminarisaal, Tallinn

Telefon: 56933318

Mõjus kliendisuhtlus. Praktiline koolitus

2020-04-03

Koolituse eesmärk …on mitte lihtsalt osalejaid “harida”, vaid kutsuda esile nähtavaid positiivseid muutusi osalejate käitumises, hoiakutes ja töö tulemustes. Leida lihtsaid võimalusi, kuidas konkreetselt jagada informatsiooni, kuulata ära rahulolematu klient-helistaja ning pakkuda tema probleemile lahendust. Alates 17.03.2020 tavahind 204 eurot + km.

Hind: 169.00 €
Kestus: 10:00 − 15:30
Koht: Tartu mnt 44 seminarisaal, Tallinn

Telefon: 56933318