5T Ohutuse OÜ

5T Ohutuse OÜ
Firma:
5T Ohutuse OÜ
Telefon:
+372 56 670 870
E-post:
info@5t.ee
Koduleht:
5t.ee
Üks kallimaid tarkusi on tagantjärele tarkus. Seda eelkõige ohutus valdkondades. Ohutusnõuete vastu eksimine on sageli kaasa toonud väga kurbi  tagajärgi. Tööelus on kümneid ja sadu kordi odavam panustada töötajate koolitamisesse ja töökeskkonna ohutumaks muutmisesse, kui võimalike õnnetuste tagajärgede korvamisele.  Erinevate ohutuskoolituste kaudu tahame ka meie anda omapoolse panuse ohutuma töökeskkonna saavutamiseks.
 
5T Ohutuse OÜ  viib vajalikke ohutus (kaardi) koolitusi läbi kaasajastatud  õppeprogrammide põhjal eesti, soome ja vene keeles , Baltimaades ja Soomes.
 
 Öeldakse, et õnnetus ei hüüa tulles. Igapäeva elus näeme aga sageli, et hüüab ikka küll. Tuleb osata vaid kuulata. Meie õpetame Sulle, kuidas seda teha.

5T Ohutuse OÜ on SPEK-i (Soome Päästeala Keskliidu) ja TTK ( Soome Tööturvalisuskeskuse ) tunnustatud koolitaja Soomes ja Baltimaades. 5T Ohutuse OÜ täiskasvanute koolitusasutus  5T Õppekeskus tegutseb riikliku koolitusloaga nr.6961 HTM.

5T Õppekeskus on Eesti Töötukassa partner! 

 
VIIME LÄBI SOOME TÖÖOHUTUSKAARDI  JA PÕJAMAADE TULETÖÖDEKAARDI KOOLITUSI ÜKSIKISIKUTELE JA ETTEVÕTETELE TALLINNAS, TARTUS, PÄRNUS JA RAKVERES. VAJADUSEL KA TELLIMUSKOOLITUSED.


ROHELINE KAART
Tööohutuskaart (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti) on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud riiklik meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu. Tööohutuskaardi kasutuselevõtt on töökohtades vabatahtlik, kuid enamus peatöövõtjatest nõuab juba oma alltöövõtjatelt Tööohutuskaarti. Seega ka ainuüksi pääs ühisele töömaale eeldab töötajatelt Tööturvalisuskaardi omamist. Samas ei asenda see kaart uute töötajate instrueerimist konkreetses töökohas. Kaart on praeguseks kasutusel ka mujal kui ühisel töömaal, näiteks tööstuses, ehituses ja ka avalikus sektoris. Kaardi kasutuselevõtt on läbi töötajate teadlikkuse kasvu muutnud Soome töökeskkonna ohutumaks.

5T poolt läbiviidav Tööohutuskaardi koolitus on ühepäevane ja sisaldab loenguid ja testi. Tööohutuskaart kehtib 5 aastat ja selle saamiseks nõutakse koolitusel osalemist täies mahus ning testi läbimist. Kohe peale õnnestunud õpet väljastatakse vajadusel ajutine tunnistus, mis kehtib Soomest kaardi saabumiseni. Tööohutuskaardi koolitust viiakse läbi vastavalt kliendi soovile eesti, soome või vene keeles avalike koolitustena või ettevõtte juures.

Avalik koolitus toimub hotelli DZINGEL konverentsikeskuses, Männiku tee 89. Hotelli taga on
tasuta parkla ligi 100 autole. Bussid 5, 32, 57 Karusmarja või P. Kerese peatus.

Õppepäeva maksumus 90 €.


TULETÖÖDE KAART

Tuletöid (töö, mille tegemisel tekib sädemeid, kasutatakse leeki või muud kuumust, mis on tuleohtlik – näiteks keevitamine, ketaslõikuri kasutamine jne.) tohib teha isik, kellel on kehtiv tuletöötunnistus (Standard SFS 5900). Tunnistus on vajalik ka tuletööloa väljastajale. Tuletöötunnistuse saamiseks peab isik läbima vastava tuleohutuskoolituse.

 5T viib läbi Soome tuleohutuskoolitusi, milles edukalt osalenu saab Soome tuletöötunnistuse ( tulityökortti), mis kehtib ka Rootsis, Norras ja Taanis. Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

 Koolitus on ühepäevane ja sisaldab teoorialoenguid, praktilisi kustutusharjutusi ja testi. Tuletööde kaart kehtib 5 aastat ja selle saamiseks nõutakse koolitusel osalemist täies mahus ning testi läbimist. Kohe peale õnnestunud õpet väljastatakse vajadusel ajutine tunnistus, mis kehtib Soomest kaardi saabumiseni.

 Põhjamaade tuletööde koolitust viiakse läbi vastavalt kliendi soovile eesti, soome või vene keeles avalike koolitustena või ettevõtte juures.

Avalik koolitus toimub hotelli DZINGEL konverentsikeskuses, Männiku tee 89. Hotelli taga on tasuta parkla ligi 100 autole. Bussid 5, 32, 57 Karusmarja või P. Kerese peatus.

 Õppepäeva maksumus  90 € (sisaldab KM, õppematerjali, toitlustust ja Tööohutuskaarti) tasutakse enne koolitusele tulekut.
 

О ФИРМЕ
 
5T Ohutuse OÜ проводит необходимые обучения по карточкам безопасности на основании современных учебных программ на эстонском , русском и финском языках в Прибалтике и в Финляндии .Беда приходит внезапно – так говорят . Но если подумать, приходит ли всегда внезапно, часто можно ее предотвращать . Мы научим тебя как это делать.
 
 
Карточка рабочей безопасности Финляндии
 
Карточка рабочей безопасности Финляндии – зеленая карточка – разработана государством для повышения уровня трудовой безопасности . Карточка выдается после прохождения однодневного курса обучения и выполнения теста . Введение карточки работодателем добровольна , но большинство генподрядчиков требует от своих подрядчиков , чтобы работники имели карточки безопасности . Вход на общую рабочую территорию требует наличие карточки безопасности . Это не заменяет инструктаж новых работников на данном рабочем месте . Кроме общей рабочей территории надо иметь карточку безопасности и на многих предприятиях – промышленности , строительства, а так же, например, в государственном секторе . Через рост сознательности работников , обучение по карточке безопасности изменило финскую рабочую среду более безопасной . Проводимый 5Т курс однодневный и содержит лекции и тест. Карточка действительна 5 лет. Для получения карточки требуется обучение курса в полном объеме и прохождения теста . После удачного обучения выдается при необходимости временное удостоверение до получения карточки из Финляндии.
 
 
Карточка пожарной безопасности Северных стран
 
Огневые работы работа при выполнении которой образуются искры , используют пламя или прочие высокие температуры , которые огнеопасны - например сварочные работы, отрезные диски итд . может выполнять работник который имеет действительную карточку огневых работ (Standard SFS 5900). Карточка пожарной безопасности необходима и тому, кто выдает разрешение на проведение огневых работ . Для получения карточки пожарной безопасности надо пройти курс обучения пожарной безопасности . 5Т проводит обучение пожарной безопасности по Финской программе , после окончания чего участник получает карточку пожарной безопасности (“Tulityökortti”) , которая действительна и в Швеции, Норвегии и Дании . Все владельцы карточек пожарной безопасности будут зарегистрированы центральным союзом финских спасателей (SPEK). Курс однодневный и содержит лекции по теории , практические упражнения по тушению огня и тест . Карточка действительна 5 лет. Для получения карточки требуется обучение курса в полном объеме и прохождения теста . После удачного обучения выдается при необходимости временное удостоверение до получения карточки из Финляндии.
 
 
Yrityksestä
 
5T  on vuodesta 2012 laadukkaasti toteuttanut niin Työturvallisuus kortti-, SOSTER kortti- kuin Tulityökorttikoulutusta  Virossa ja Suomessa sijaitsevissa opetustiloissa sekä asiakasyritysten omissa tiloissa. Koulutuksia toteutetaan sekä viron-, venäjän että suomenkielisinä. Lisätietoja koulutustarjonnasta valikosta.
 
Kurssipakettien (sis. ALV 20%, materiaali, lounas, todistus, kortti) hinnaksi on 90 euroa. Maksu tapahtuu laskulla. Ryhmien tapauksessa kysy tarjousta.
 
 
Työturvallisuuskorttikoulutus
 
Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.
 
Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on
 
-   parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä   työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
-   tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
-   antaa perustietoa työsuojelustä
-   vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
-   herättää työpaikoilla kiinnostusta ja   motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
-   pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita
 
Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.
 
Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.
 
Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille jne. (www.ttk.fi)
 
 
Koulutuksen painopiste

On käytännön paloturvallisuus-, poistumisturvallisuus-, hätäensiapu- ja väkivaltatilanne-osaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan muokata ja painottaa kohderyhmän mukaan.
 
 
 
Tulityökorttikoulutus
 
Jokaiselta, jonka työssä ollaan tekemisissä tulen tai tulta mahdollisesti aiheuttavan prosessin kanssa, edellytetään tulityökorttia. Tällaisia työvaiheita ovat mm. hitsaus, poltto- tai kaarileikkaus, metallin hionta ja avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttö.
 
Vakuutusyhtiöt ovat uudistaneet vuonna 2011 tulitöiden suojeluohjeenensa. Keskeisiä uudistuksia ovat mm. tulityöluvan myöntäjältä vaadittava tulitöiden turvallisuustutkinto ja voimassa oleva tulityökortti sekä tulitöiden yhteydessä tehtävä vaarojen selvitys ja arviointi.
 
Kurssi muodostuu teoriaosuudesta, suojaus- ja sammutusharjoituksesta. Teoriaosuus ja suojausharjoitus kestävät noin 8 tuntia (6 teoriaosiota) lisäksi alkusammutus harjoitus noin 45 minuuttia ja tutkintokoe. Teoriaosuudessa käydään läpi lakisääteinen tulitöiden turvallisuuskurssin materiaali. Jokainen kurssille osallistuja saa Tulityöt hanskassa -kirjasen ja muita tulitöihin liittyviä monisteita käyttöönsä.
 
Koulutuksen asiasisältö:
  • Turvallisuus (yleinen työjarru vai yhteinen etumme)
  • Suunnittelemalla säästyy selittelyiltä
  • Pykäläviidakko (yleiset tulitöitä koskevat lait ja asetukset)
  • Turvatoimet ja tulitöiden turvallinen toteutus
  • Jos kuitenkin syttyy (toimintaohjeet tulipalotilanteissa)
  • Alkusammutusharjoitus
  • Koe ja kokeen palautus
 
Alkusammutusharjoituksessa jokainen käyttää kouluttajan opastuksella käsisammutinta ja sammutuspeitettä. Alkusammutusharjoittelu toteutetaan moderneilla harjoitusvälineillä, jotka eivät aiheuta savu- / hajuhaittoja ympäristöön. Sammutteena käytämme vesipohjaista sammutinta joka ei likaa ympäristöä. Harjoitus voidaan toteuttaa piha-alueilla tai parkkipaikalla. Alkusammutusharjoitus toteutetaan turvallisesti ja ennen kaikkea ympäristöystävällisesti asiakkaalle
 
Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään tulityökortti, joka on voimassa viisi vuotta.
Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa myös muissa pohjoismaissa
 
Kokeen jälkeen saa tilapäistodistuksen, joka on voimassa virallisen kortin tuloon saakka. Vakituiset tulityökortit saapuvat noin kahden viikon kuluessa kurssista.
 
5T kouluttajat ovat suorittaneet Suomen Palopäällystöliiton tulityökurssin kurssinjohtajien koulutuksen. Tulityökurssit toteutetaan valtakunnallisen tulityötoimikunnan ohjeiden mukaisesti. Tulityökurssit ovat päivän mittaisia ja niihin sisältyy tarvittava oppimateriaali sekä alkusammutusharjoitus.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Tuleohutusalane koolitus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutusalane konsultatsioon  Tuleohutustunnistuste väljastamine  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Soome tööohutuskaardikoolitus  Põhjamaade tuletöödekaardi koolitus  5T Ohutuse OÜ  Карточка рабочей безопасности Финляндии  Карточка пожарной безопасности Северных стран  Työturvallisuuskorttikoulutus  Tulityökorttikoulutus  Roheline kaart  Punane kaart  Soome tööohutuskaart 

KOOLITUSKALENDER

Soome tööohutuskaardi koolitus RAKVERES

2019-11-05

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: üks päev, 09:00 - 17:00
Koht: Rakvere Ametikooli ruumes, Piiri tn.8.

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Soome tööohutuskaardi koolitus TARTUS

2019-11-12

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:30 - 17:00
Koht: Tartu Teaduspargis, Riia mnt.185, II korrus, ruum 215

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Soome tööohutuskaardi koolitus RAKVERES

2019-11-19

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: üks päev, 09:00 - 17:00
Koht: Rakvere Ametikooli ruumes, Piiri tn.8.

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Soome tööohutuskaardi koolitus TARTUS

2019-11-26

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:30 - 17:00
Koht: Tartu Teaduspargis, Riia mnt.185, II korrus, ruum 215

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee