5T Ohutuse OÜ

5T Ohutuse OÜ
Firma:
5T Ohutuse OÜ
Telefon:
+372 56 670 870
E-post:
info@5t.ee
Koduleht:
5t.ee
Üks kallimaid tarkusi on tagantjärele tarkus. Seda eelkõige ohutus valdkondades.
Ohutusnõuete vastu eksimine on sageli kaasa toonud väga kurbi  tagajärgi. Tööelus on kümneid ja sadu kordi odavam panustada töötajate koolitamisesse ja töökeskkonna ohutumaks muutmisesse, kui võimalike õnnetuste tagajärgede korvamisele.  Erinevate
ohutuskoolituste kaudu tahame ka meie anda omapoolse panuse ohutuma töökeskkonna saavutamiseks.
Öeldakse, et õnnetus ei hüüa tulles. Igapäeva elus näeme aga sageli, et hüüab ikka küll. Tuleb osata vaid kuulata. Meie õpetame Sulle, kuidas seda teha.
 
5T Ohutuse OÜ  viib Soome tööohutuskaardi (nn. rohelise kaardi) ja Põhjamaade tuletöödekaardi koolitusi läbi kaasajastatud  õppeprogrammide põhjal eesti, vene ja soome keeles. Koolitused toimuvad avatud gruppides või tellimisel.
 
 
5T Ohutuse OÜ on SPEK-i (Soome Päästeala Keskliidu) ja TTK (Soome Tööturvalisuskeskuse ) tunnustatud koolitaja.
5T Õppekeskus on Eesti Töötukassa partner! 
 
ROHELINE KAART
Tööohutuskaart (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti) on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud riiklik meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu. Tööohutuskaardi kasutuselevõtt on töökohtades vabatahtlik, kuid enamus peatöövõtjatest nõuab juba oma alltöövõtjatelt Tööohutuskaarti. Seega ka ainuüksi pääs ühisele töömaale eeldab töötajatelt Tööturvalisuskaardi omamist. Samas ei asenda see kaart uute töötajate juhendamist konkreetses töökohas. Kaart on praeguseks kasutusel ka mujal kui ühisel töömaal, näiteks tööstuses, ehituses ja ka avalikus sektoris. Kaardi kasutuselevõtt on läbi töötajate teadlikkuse kasvu muutnud Soome töökeskkonna ohutumaks.
5T poolt läbiviidav Tööohutuskaardi koolitus on ühepäevane ja sisaldab loenguid ja testi Tööohutuskaart kehtib 5 aastat ja selle saamiseks nõutakse koolitusel osalemist täies mahus ning testi läbimist. Kohe peale õnnestunud õpet väljastatakse vajadusel ajutine tunnistus, mis kehtib Soomest kaardi saabumiseni. Tööohutuskaardi koolitust viiakse läbi vastavalt kliendi soovile eesti, soome või vene keeles avalike koolitustena või ettevõtte juures. Edukalt koolituse läbinud registreeritakse Soome Tööohutuskeskuse registris.

Õppepäeva maksumus 90 €.
 
TULETÖÖDE KAART
Tuletöid (töö, mille tegemisel tekib sädemeid, kasutatakse leeki või muud kuumust, mis on tuleohtlik – näiteks keevitamine, ketaslõikuri kasutamine jne.) tohib teha isik, kellel on kehtiv tuletöötunnistus (Standard SFS 5900). Alates 2016 aastast võeti Soomes kasutusele ühine tuletööde kaart nii tavaliste tuletööde, kui ka katuse- ja hüdroisolatsiooni tuletööde jaoks. Ehk siis ühendati sinine ja must kaart. Tunnistus on vajalik ka tuletööloa väljastajale. Tuletöötunnistuse saamiseks peab isik läbima vastava tuleohutuskoolituse. 5T viib läbi Soome tuleohutuskoolitusi, milles edukalt osalenu saab Soome tuletöötunnistuse (tulityökortti), mis kehtib ka Rootsis, Norras, Taanis ja Eestis. Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

Koolitus on ühepäevane ja sisaldab teoorialoenguid, praktilisi kustutusharjutusi ja testi. Tuletööde kaart kehtib 5 aastat ja selle saamiseks nõutakse koolitusel osalemist täies mahus ning testi läbimist. Kohe peale õnnestunud õpet väljastatakse vajadusel ajutine tunnistus, mis kehtib Soomest kaardi saabumiseni.
 Põhjamaade tuletööde koolitust viiakse läbi vastavalt kliendi soovile eesti, soome või vene keeles avalike koolitustena või ettevõtte juures.
 
Õppepäeva maksumus  90 € .
 
О ФИРМЕ
 
5T Ohutuse OÜ проводит необходимые обучения по карточкам безопасности на основании современных учебных программ на эстонском , русском и финском языках . Беда приходит внезапно – так говорят . Но если подумать, приходит ли всегда внезапно, часто можно ее предотвращать . Мы научим тебя как это делать.
 
 
 
Карточка рабочей безопасности Финляндии
 
Карточка рабочей безопасности Финляндии – зеленая карточка – разработана государством для повышения уровня трудовой безопасности . Карточка выдается после прохождения однодневного курса обучения и выполнения теста . Введение карточки работодателем добровольна, но большинство генподрядчиков требует от своих подрядчиков, чтобы работники имели карточки безопасности. Вход на общую рабочую территорию требует наличие карточки безопасности. Это не заменяет инструктаж новых работников на данном рабочем месте. Кроме общей рабочей территории надо иметь карточку безопасности и на многих предприятиях – промышленности , строительства, а так же, например, в государственном секторе . Через рост сознательности работников, обучение по карточке безопасности изменило финскую рабочую среду более безопасной. Проводимый 5Т курс однодневный и содержит лекции и тест. Карточка действительна 5 лет. Для получения карточки требуется обучение курса в полном объеме и прохождения теста. После удачного обучения выдается при необходимости временное удостоверение до получения карточки из Финляндии.
 
 
Карточка пожарной безопасности Северных стран
 
Огневые работы работа при выполнении которой образуются искры , используют пламя или прочие высокие температуры , которые огнеопасны - например сварочные работы, отрезные диски итд. может выполнять работник который имеет действительную карточку огневых работ (Standard SFS 5900). Карточка пожарной безопасности необходима и тому, кто выдает разрешение на проведение огневых работ . Для получения карточки пожарной безопасности надо пройти курс обучения пожарной безопасности. 5Т проводит обучение пожарной безопасности по Финской программе, после окончания чего участник получает карточку пожарной безопасности (“Tulityökortti”), которая действительна и в Швеции, Норвегии и Дании. Все владельцы карточек пожарной безопасности будут зарегистрированы центральным союзом финских спасателей (SPEK). Курс однодневный и содержит лекции по теории, практические упражнения по тушению огня и тест. Карточка действительна 5 лет. Для получения карточки требуется обучение курса в полном объеме и прохождения теста. После удачного обучения выдается при необходимости временное удостоверение до получения карточки из Финляндии.
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Tuleohutusalane koolitus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutusalane konsultatsioon  Tuleohutustunnistuste väljastamine  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Soome tööohutuskaardikoolitus  Põhjamaade tuletöödekaardi koolitus  5T Ohutuse OÜ  Карточка рабочей безопасности Финляндии  Карточка пожарной безопасности Северных стран  Työturvallisuuskorttikoulutus  Tulityökorttikoulutus  Roheline kaart  Punane kaart  Soome tööohutuskaart 

KOOLITUSKALENDER

Soome tööohutuskaardi koolitus TARTUS

2020-03-03

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:30 - 17:00
Koht: Tartu, Teaduspargi tn.7

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Soome tööohutuskaardi koolitus RAKVERES

2020-03-10

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: üks päev, 09:00 - 17:00
Koht: Rakvere Ametikooli ruumes, Piiri tn.8.

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Soome tööohutuskaardi koolitus TARTUS

2020-03-17

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:30 - 17:00
Koht: Tartu, Teaduspargi tn.7

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Soome tööohutuskaardi koolitus RAKVERES

2020-03-24

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: üks päev, 09:00 - 17:00
Koht: Rakvere Ametikooli ruumes, Piiri tn.8.

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee

Soome tööohutuskaardi koolitus TARTUS

2020-03-31

Tööohutuskaart  (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti)  on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud  meede. Kaardi saab ühepäevase koolituse ja selle lõpus edukalt testi läbinu.

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:30 - 17:00
Koht: Tartu, Teaduspargi tn.7

Telefon: 56670870
Email: info@5t.ee