Toretto Koolitus

Toretto Koolitus; To
Firma:
Toretto Koolitus
Telefon:
372 527 1907
E-post:
aile@toretto.ee
Toretto Koolitus on  täienduskoolitusasutus, mis asutatud  Toretto OÜ poolt eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi.
 
ÕPPETÖÖ TOIMUB:
 
e-õppe vormis
  • avalike loengute ja/või praktilise töö vormis
  • ettevõttesiseste loengute ja/või praktilise töö vormis
  • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, akadeemiline tund on 45 minutit.
 
Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 156198
 
Väljastatud koolitusluba nr 7291HTM 05.03.2016
 
Väljastatud koolitusluba nr 6664HTM 14.06.2012
 


E-KOOLITUSED
 
 E-koolitus on kiire, mugav, ajaliselt sõltumatu võimalus täiendada oma teadmisi.
 
 
 
 
ETTEVÕTTESISESED KOOLITUSED JA AVALIKUD KOOLITUSED/INFOPÄEVAD
 
Ettevõttesiseste koolituste eeliseks on ettevõtte töö spetsiifikale vastavate teemade põhjalikum käsitlemine.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  E-õpe  Tervisekoolitused  Toiduhügieeni koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Sisekoolitused  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Soome tööohutuskaardikoolitus  Toiduhügieen  Toiduhügieenikoolitus  Töötervishoiualane täiendkoolitus  HACCP põhine enesekontrolliplaan toidukäitlemisettevõttes  HACCP põhise enesekontrollisüsteemi rakendamine toidukäitlemise ettevõttes  HACCP põhise enesekontrolliplaani eeltingimusprogrammi ja enesekontrolliplaani koostamine toidukäitlemisettevõttes  Söödahügieen  HACCP põhine enesekontrolliplaan söödakäitlemisettevõttes  HACCP põhise enesekontrollisüsteemi rakendamine söödakäitlemisettevõttes  HACCP põhise enesekontrolliplaani eeltingimus-programmi ja enesekontrolliplaani koostamine söödakäitlemisettevõttes  Koolitusluba nr 6664HTM  Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus  Euroopa tööohutuskaart (European Occupational Safety Card)  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Tööohutuspassi koolitus  Toretto Koolitus  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele  Toiduhügieenikoolitus toidu käitlejatele  Toiduhügieenikoolitus toidukäitlejatele  Töökaitse spetsialist ja volinik  Ehitusplatsi töötervishoid ja tööohutus  Ehitusplatsi töötervishoid ja tööohutus  Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele  Toiduhügieeni põhimõtted  Enesekontrolliplaani koostamise koolitus  Toiduhügieeni keskastme koolitus (24h kursus)