Puhastusekspert OÜ

Puhastusekspert OÜ
Firma:
Puhastusekspert OÜ
Telefon:
509 2094
Facebook: www.facebook.com/Puhastusekspert
Omame koristusalase koolitamise ja nõustamise kogemust 1998. aastast.

Meie koolitustel on osalenud üle 13 000-e inimese.

Meie koolitajatel on andragoogiline ja/või  pedagoogiline kõrgharidus, puhastustööde juht III kutsekvalifikatsioon ja pikaajaline praktiline koristuskogemus koristusvaldkonnas. Mitmed meist on praktiseerinud Soomes, Norras, Taanis, Hollandis, Saksmaal ja Inglismaal.

Oleme alates 2003-ndast aastast puhastusteeninduse valdkonna kutse andjaks ja keskendume üksnes koristusalaste teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamisele.

NB! Oleme Eesti Töötukassa koolituspartner

OÜ Puhastusekspert eesmärgiks on pakkuda klientidele sõltumatut koristusalast nõu, teadmisi ja aidata leida ökonoomseid koristusviise.


Meie teenused:
• koristusalane koolitus
• koristustööde auditeerimine
• koristusalased koolitused ja konsultatsioonid
• koristustööde kvaliteedi kontrolli - protsessi ja lõpptulemuse eksperthinnangud (ka kvaliteedistandardi EVS 914:2012 INSTA 800 põhimõtetel), olemas standardi teadmiste tasemele 3 ja 4 Taanis sertifitseeritud konsultant.
• koristustööde mõõdistamine ehk reaalse tööaja ja kulude arvestamine
• uute objektide käivitamine
• koristustööde suunamise püsileping
• koristusteenuse ostjate konsulteerimine ja hangete koostamine
• koristuskontseptsioonide koostamine

 
Oskuslik koristamine aitab säästa raha ja tagada kvaliteeti!

Nõupidamisruumid  Puhastusalane koolitus  Seminariruumid  Ruumid  Võimalikud ruumide stiilid  Teatristiil  Seminaristiil  Diplomaadistiil  Ruum mahutab kuni 15 inimest   Sisekoolitused  Puhastusteenindus  Puhastusteenindus  Hügieenikoolitus  WIFI  Koristajate koolitus  Täiendkoolitused  Kodu koristamine  Обучение и курсы  U- kujuline  Ruumid koolitusteks  Koolitusruumid  Klassiruumistiil  Kohvipausi teenus  Parkimine  Pabertahvel  Data- projektor  Täiendõpe täiskasvanutele  Täiendõpe täiskasvanutele  Ruumirent  Koristuskoolitus  Puhastusteenindaja koolitus  Puhastusteenindus koolitus  Puhastuse koolitus  Koristusalane koolitus  Puhastusekspert OÜ  Kodukoristus 

KOOLITUSKALENDER

EVS 914;2012 standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA 800) teadmiste tase 4 koolitus

2019-11-19

Optimaalse kvaliteediprofiili loomine on standardi tulemusliku kasutamise alus. Antud koolitusele ootame eelneva kogemusega ja tase 3 teadmiste koolituse lõpetanuid, et õppida koos tulemuslikult koostama kvaliteediprofiile.

Hind: 264.00 €
Kestus: 19.11.2019 - 20.11.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Koristusteenuse müümine

2019-11-21

Koolituse sisu: Millised on ostja ootused kvaliteetsele koristusteenusele? Kuidas aidata kliendil mõista miks tasub investeerida koristamisse? Kuidas tagada kõigi osapoolte rahulolu lepingu täitmisel? Mis mõjutab teenuse hinda? Kuidas eristuda konkurentsitihedal turul? Kuidas hinnata tööde mahtu? Kas kogemuslikust ruutmeetrist piisab?

Hind: 149.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Praktilised eripuhastustööd

2019-11-25

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud katteid. Koolituselt saad rohkelt teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 245.00 €
Kestus: 25.11.2019 - 26.11.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2019-12-02

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2083.00 €
Kestus: 02.12.2019 - 30.06.2020; 268 tundi
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitus kodukoristuse suunitlusega

2019-12-02

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1666.00 €
Kestus: 02.12.2019 - 30.06.2020; 228 tundi
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 või 4 kutseeksamiks ettevalmistus

2019-12-02

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 02.12.2019 - 30.06.2020; 204 tundi
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed

2019-12-03

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 03.12.2019 - 04.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2019-12-03

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 03.12.2019 - 06.02.2020
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2019-12-03

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 595.00 €
Kestus: 03.12.2019 - 06.02.2020
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-12-03

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Erinevate pinnakatete hooldus

2019-12-11

-enamlevinud pinnakatete (plastik, linoleum, kivi, laminaat, tekstiil jne) omadused ja eripärad. -mis rikub katteid? -hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale. 

Hind: 139.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-12-11

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Koristustööde kvaliteedikontrollide kasutamine arendustöös, INSTA800 näitel

2019-12-12

Koolituse sisu: Koristustööde kvaliteedikontrollide tulemuste kasutamine töö arendamisel; Mida välja lugeda INSTA800 (EVS 914:2012) kontrolli tulemustest; Kas liiga hästi koristamine võib olla probleem? Kuidas sellest aru saada? Kuidas kasutada INSTA800-t töö arendamisel?

Hind: 149.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Tulemuslik praktiline koristamine

2020-01-14

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 229.00 €
Kestus: 14.01.2020 - 15.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Koristustööde arendamine – ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks (40 tundi)

2020-01-16

Sihtrühm: töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, kes soovivad tõsta koristustööde efektiivsust ja /või sooritada Puhastustööde juht tase 5 kutseeksam

Hind: 545.00 €
Kestus: 16.01.2020 - 19.05.2020; 40 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Tulemuslik praktiline koristamine

2020-01-21

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 229.00 €
Kestus: 21.01.2020 - 22.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Praktilised eripuhastustööd

2020-01-29

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud katteid. Koolituselt saad rohkelt teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 245.00 €
Kestus: 29.01.2020 - 30.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

EVS 914;2012 standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA) 3 teadmiste taseme koolitus (24 tundi)

2020-02-04

Koristus on sageli tegevuspõhine- teeme igapäevaselt hulka tegevusi, igal korral pea ühtemoodi, sageli mõtestamata miks, ehk puhtuse saavutamine jääb tahaplaanile. Koristustööde kvaliteedistandard aitab erinevatel osapooltel üheselt aru saada teenuse oodatavast tulemusest ning hiljem ka hinnata, kas oodatud tulemus on saavutatud.

Hind: 360.00 €
Kestus: 04.02.2020 - 11.02.2020
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Koristusteenuse müümine

2020-02-12

Koolituse sisu: Millised on ostja ootused kvaliteetsele koristusteenusele? Kuidas aidata kliendil mõista miks tasub investeerida koristamisse? Kuidas tagada kõigi osapoolte rahulolu lepingu täitmisel? Mis mõjutab teenuse hinda? Kuidas eristuda konkurentsitihedal turul? Kuidas hinnata tööde mahtu? Kas kogemuslikust ruutmeetrist piisab?

Hind: 149.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Puhastusteenindaja põhitõed vene keeles

2020-02-13

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell 09.15 ja lõppeb 16.15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed (vene keeles)

2020-02-13

Iga koolitus on sama valdkonna inimestega kohtumine. Koostöös peitub jõud näha lihtsates asjades lahendusi. Head mõtted väärivad jagamist ja teostamist. Tule ja leia Sinagi koolituselt mõni väärt mõte, mida teostada.

Hind: 239.00 €
Kestus: 13.02.2020 - 14.02.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi) vene keeles

2020-02-13

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 13.02.2020 - 20.04.2020; 56 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi, vene keeles)

2020-02-13

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 595.00 €
Kestus: 13.02.2020 - 20.04.2020; 48 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 või 4 kutseeksamiks ettevalmistus vene keeles

2020-02-13

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 13.02.2020 - 30.06.2020; 204 tundi
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Koristustööde arendamine, muudatuste läbiviimine

2020-02-20

Sihtrühm: puhastustööde juhid, kes juhivad puhastustöid toiduainetetööstuses, suurköökides jms kohtades; kõik inimesed, kes vajavad toiduhügieenialaseid teadmisi koristamise vaatenurgast.

Hind: 149.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Erinevate pinnakatete hooldus vene keeles

2020-02-27

-enamlevinud pinnakatete (plastik, linoleum, kivi, laminaat, tekstiil jne) omadused ja eripärad. -mis rikub katteid? -hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale. 

Hind: 139.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2020-03-10

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2083.00 €
Kestus: 10.03.2020 - 30.12.2020; 268 tundi
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitus kodukoristuse suunitlusega

2020-03-10

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1666.00 €
Kestus: 10.03.2020 - 30.12.2020; 228 tundi
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 või 4 kutseeksamiks ettevalmistus

2020-03-10

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 10.03.2020 - 30.12.2020; 204 tundi
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2020-03-11

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed

2020-03-11

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 11.03.2020 - 12.03.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Kodukoristuse teenuse kiirkursus

2020-03-11

Koolituse sisu: Miks me koristame, mis on koristamise eesmärk? Miks see on tähtis? Millist koristusmeetodid valida – kuiv, väheniiske, niiske, märg? Lühiülevaade koristusainetest- mida, miks ja kuhu? Millised on kõige olulisemad koristustarvikud? Kuidas neid kasutada jne.

Hind: 280.00 €
Kestus: 11.03.2020 - 08.04.2020; 24 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2020-03-11

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 11.03.2020 - 20.05.2020
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2020-03-11

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 595.00 €
Kestus: 11.03.2020 - 20.05.2020
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Erinevate pinnakatete hooldus

2020-03-25

-enamlevinud pinnakatete (plastik, linoleum, kivi, laminaat, tekstiil jne) omadused ja eripärad. -mis rikub katteid? -hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale. 

Hind: 139.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Koristustööde kvaliteedikontrollide kasutamine arendustöös, INSTA800 näitel

2020-05-06

Koolituse sisu: Koristustööde kvaliteedikontrollide tulemuste kasutamine töö arendamisel; Mida välja lugeda INSTA800 (EVS 914:2012) kontrolli tulemustest; Kas liiga hästi koristamine võib olla probleem? Kuidas sellest aru saada? Kuidas kasutada INSTA800-t töö arendamisel?

Hind: 149.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

EVS 914;2012 standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA) 3 teadmiste taseme koolitus (24 tundi)

2020-06-02

Koristus on sageli tegevuspõhine- teeme igapäevaselt hulka tegevusi, igal korral pea ühtemoodi, sageli mõtestamata miks, ehk puhtuse saavutamine jääb tahaplaanile. Koristustööde kvaliteedistandard aitab erinevatel osapooltel üheselt aru saada teenuse oodatavast tulemusest ning hiljem ka hinnata, kas oodatud tulemus on saavutatud.

Hind: 360.00 €
Kestus: 02.06.2020 - 09.06.2020
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991