Puhastusekspert OÜ

Puhastusekspert OÜ
Firma:
Puhastusekspert OÜ
Telefon:
509 2094
Facebook: www.facebook.com/Puhastusekspert
Omame koristusalase koolitamise ja nõustamise kogemust 1998. aastast.

Meie koolitustel on osalenud üle 13 000-e inimese.

Meie koolitajatel on andragoogiline ja/või  pedagoogiline kõrgharidus, puhastustööde juht III kutsekvalifikatsioon ja pikaajaline praktiline koristuskogemus koristusvaldkonnas. Mitmed meist on praktiseerinud Soomes, Norras, Taanis, Hollandis, Saksmaal ja Inglismaal.

Oleme alates 2003-ndast aastast puhastusteeninduse valdkonna kutse andjaks ja keskendume üksnes koristusalaste teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamisele.

NB! Oleme Eesti Töötukassa koolituspartner

OÜ Puhastusekspert eesmärgiks on pakkuda klientidele sõltumatut koristusalast nõu, teadmisi ja aidata leida ökonoomseid koristusviise.


Meie teenused:
• koristusalane koolitus
• koristustööde auditeerimine
• koristusalased koolitused ja konsultatsioonid
• koristustööde kvaliteedi kontrolli - protsessi ja lõpptulemuse eksperthinnangud (ka kvaliteedistandardi EVS 914:2012 INSTA 800 põhimõtetel), olemas standardi teadmiste tasemele 3 ja 4 Taanis sertifitseeritud konsultant.
• koristustööde mõõdistamine ehk reaalse tööaja ja kulude arvestamine
• uute objektide käivitamine
• koristustööde suunamise püsileping
• koristusteenuse ostjate konsulteerimine ja hangete koostamine
• koristuskontseptsioonide koostamine

 
Oskuslik koristamine aitab säästa raha ja tagada kvaliteeti!

Nõupidamisruumid  Puhastusalane koolitus  Seminariruumid  Ruumid  Võimalikud ruumide stiilid  Teatristiil  Seminaristiil  Diplomaadistiil  Ruum mahutab kuni 15 inimest   Sisekoolitused  Puhastusteenindus  Puhastusteenindus  Hügieenikoolitus  WIFI  Koristajate koolitus  Täiendkoolitused  Kodu koristamine  Обучение и курсы  U- kujuline  Ruumid koolitusteks  Koolitusruumid  Klassiruumistiil  Kohvipausi teenus  Parkimine  Pabertahvel  Data- projektor  Täiendõpe täiskasvanutele  Täiendõpe täiskasvanutele  Ruumirent  Koristuskoolitus  Puhastusteenindaja koolitus  Puhastusteenindus koolitus  Puhastuse koolitus  Koristusalane koolitus  Puhastusekspert OÜ  Kodukoristus 

KOOLITUSKALENDER

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-01-21

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed

2019-01-21

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 21.01.2019 - 22.01.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (40 tundi)

2019-01-21

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest, Soome puhastusteenindajaks tööle minejad. Koolituse sisu: Puhastusteenindaja põhitõed, Tulemuslik praktiline koristus, Erinevate pinnakatete hooldus, Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks.

Hind: 450.00 €
Kestus: 21.01.2019 - 10.04.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi, vene keeles)

2019-01-23

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1350.00 €
Kestus: 23.01.2019 - 24.05.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja põhitõed vene keeles

2019-01-23

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 09.15 ja lõppeb 16.15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (40 tundi, vene keeles)

2019-01-23

KOGEMUSTEGA, HETKEL TÖÖTAVATELE INIMESTELE! Eeldab lisaks iseseisvat tööd. Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest, Soome puhastusteenindajaks tööle minejad

Hind: 450.00 €
Kestus: 23.01.2019 - 20.03.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi, vene keeles)

2019-01-23

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest Koolituse sisu: Puhastustööde juhi põhitõed, Tulemuslik praktiline koristus, Erinevate pinnakatete hooldus, Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks.

Hind: 540.00 €
Kestus: 23.01.2019 - 20.03.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

EVS 914;2012 standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA) 3 teadmiste taseme koolitus (24 tundi)

2019-01-29

Koristus on sageli tegevuspõhine- teeme igapäevaselt hulka tegevusi, igal korral pea ühtemoodi, sageli mõtestamata miks, ehk puhtuse saavutamine jääb tahaplaanile. Koristustööde kvaliteedistandard aitab erinevatel osapooltel üheselt aru saada teenuse oodatavast tulemusest ning hiljem ka hinnata, kas oodatud tulemus on saavutatud.

Hind: 330.00 €
Kestus: 29.01.2019 - 06.02.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5)

2019-01-29

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2050.00 €
Kestus: 29.01.2019 - 31.05.2019; 268 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Koristustööde arendamine – ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks (40 tundi)

2019-02-05

Sihtrühm: töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, kes soovivad tõsta koristustööde efektiivsust ja /või sooritada Puhastustööde juht tase 5 kutseeksam

Hind: 495.00 €
Kestus: 05.02.2019 - 09.05.2019; 40 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Tulemuslik praktiline koristamine (vene keeles)

2019-02-13

NB! Eelduskoolitus „Puhastusteenindaja põhitõed“ Sihtrühm: puhastusteenindajad, koristajad, toateenijad, objektijuhid, puhastustööde juhid, töödejuhatajad, haldurid jne. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 13.02.2019 - 14.02.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Tulemuslik praktiline koristamine

2019-02-19

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 220.00 €
Kestus: 19.02.2019 - 20.02.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Erinevate pinnakatete hooldus (8 tundi, vene keeles)

2019-02-26

Igal pinnakattel on oma koristuslik eripära, mis vajab individuaalset lähenemist. Kuidas hooldada ja kaitsta erinevaid pinnakatteid nii, et need säiliksid kaua nägusad ja neid oleks igapäevaselt lihtne hooldada. Tundmata pinnakatet, on seda väga lihtne koristamisega ära rikkuda. Koolitusel õpime tundma enamlevinumaid pinnakatteid ja nende koristamise eripärasid.

Hind: 129.00 €
Kestus: kell 09.15 ja lõppeb 16.15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Koristustööde arendamine, muudatuste läbiviimine

2019-03-05

Sihtrühm: puhastustööde juhid, kes juhivad puhastustöid toiduainetetööstuses, suurköökides jms kohtades; kõik inimesed, kes vajavad toiduhügieenialaseid teadmisi koristamise vaatenurgast.

Hind: 129.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Erinevate pinnakatete hooldus

2019-03-21

-enamlevinud pinnakatete (plastik, linoleum, kivi, laminaat, tekstiil jne) omadused ja eripärad. -mis rikub katteid? -hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale. 

Hind: 129.00 €
Kestus: kell 09.15 ja lõppeb 16.15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

EVS 914;2012 standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA) 3 teadmiste taseme koolitus (24 tundi) vene keeles

2019-03-26

Koristus on sageli tegevuspõhine- teeme igapäevaselt hulka tegevusi, igal korral pea ühtemoodi, sageli mõtestamata miks, ehk puhtuse saavutamine jääb tahaplaanile. Koristustööde kvaliteedistandard aitab erinevatel osapooltel üheselt aru saada teenuse oodatavast tulemusest ning hiljem ka hinnata, kas oodatud tulemus on saavutatud.

Hind: 330.00 €
Kestus: 26.03.2019 - 01.04.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Praktilised eripuhastustööd (vene keeles)

2019-04-08

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud katteid. Koolituselt saad rohkelt teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 220.00 €
Kestus: 08.04.2019 - 09.04.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Mõistlikud ja reaalsed tööajanormid ning kvaliteedi hindamise erinevad meetodid koristamises

2019-04-11

NB! Eelduskoolitus „Puhastustööde juhi põhitõed“ Sihtrühm: koristustöödes tööaja määratlemisega tegelevad töödejuhatajad, müügiesindajad, arendajad jne Eesmärk: objektiivse ja reaalse tööaja määratlemine koristustöödel ning saavutatud tulemuse hindamise erinevate võimaluste tutvustamine. 

Hind: 129.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Mõistlikud ja reaalsed tööajanormid ning kvaliteedi hindamise erinevad meetodid koristamises

2019-04-11

NB! Eelduskoolitus „Puhastustööde juhi põhitõed“ Sihtrühm: koristustöödes tööaja määratlemisega tegelevad töödejuhatajad, müügiesindajad, arendajad jne Eesmärk: objektiivse ja reaalse tööaja määratlemine koristustöödel ning saavutatud tulemuse hindamise erinevate võimaluste tutvustamine. 

Hind: 129.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2019-04-16

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 540.00 €
Kestus: 16.04.2019 - 23.05.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2019-04-16

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 630.00 €
Kestus: 16.04.2019 - 23.05.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 509 2094

Puhastustööde juhi põhitõed

2019-04-16

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 16.04.2019 - 17.04.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-04-16

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 ak.t. kell: 09:15 - 16:15
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5)

2019-04-16

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2050.00 €
Kestus: 16.04.2019 - 31.12.2019; 268 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Erinevate pinnakatete hooldus

2019-04-25

-enamlevinud pinnakatete (plastik, linoleum, kivi, laminaat, tekstiil jne) omadused ja eripärad. -mis rikub katteid? -hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale. 

Hind: 129.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Tulemuslik praktiline koristamine

2019-05-15

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 220.00 €
Kestus: 15.05.2019 - 16.05.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

Praktilised eripuhastustööd

2019-05-20

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud katteid. Koolituselt saad rohkelt teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 220.00 €
Kestus: 20.05.2019 - 21.05.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094

EVS 914;2012 standardi Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine (INSTA) 3 teadmiste taseme koolitus (24 tundi)

2019-05-28

Koristus on sageli tegevuspõhine- teeme igapäevaselt hulka tegevusi, igal korral pea ühtemoodi, sageli mõtestamata miks, ehk puhtuse saavutamine jääb tahaplaanile. Koristustööde kvaliteedistandard aitab erinevatel osapooltel üheselt aru saada teenuse oodatavast tulemusest ning hiljem ka hinnata, kas oodatud tulemus on saavutatud.

Hind: 330.00 €
Kestus: 28.05.2019 - 04.06.2019
Koht: Tartu mnt 83, Tallinn

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991