OÜ Companion

OÜ Companion
Firma:
OÜ Companion
Telefon:
372 605 1801
Koduleht:
companion.ee




OÜ Companion tegeleb alates 2005 aastast erinevatel teemadel seminaride ja kursuste väljatöötamise ja korraldamisega. Erilist tähelepanu pöörame EV seadusandluse muutumisega seotud seminaridele.
 

2008 loodi mittetulundusühing Companion Koolitus, mille peaülesandeks on kursuste korraldamine eraisikute jaoks eesmärgiga tõsta nende haridustaset.
OÜ Companion ja MTÜ Companion Koolitus korraldavad koolitusi ühise nime all – Companion Koolitus
 
Companion Koolitus – see on
• Haridusprogrammide kõrge kvaliteet: aktuaalsed teemad, juhtivate spetsialistide-praktikute loengud, väljasõidud tootmisobjektidele, meistriklassid, ekspertide konsultatsioonid ja diskussioonid kolleegidega, infomaterjalide komplekt;
• Kogemuste vahetamine oma kolleegidega teistest regioonidest, võimalus luua ärisidemeid uute partneritega, uued muljed ja ideed. ;
• Mugav formaat ja suurepärane teenindus: kohvipausid ja lõunad, isiklik õppekeskus, abi hotelli broneerimisel.
 
Me tagame, et Te saate:
• Usaldusväärset ja aktuaalset informatsiooni usaldusväärsetest allikatest, nede kasutamise praktilisi oskusi;
• Ekspertide soovitused, unikaalse suhtlemiskogemuse kolleegidega teistest regioonidest;
• Uued ärikontaktid ja ideed kasvuks ja arenguks.
 
Teenused korporatiivsetele klientidele:
• Korporatiivsete seminaride läbiviimine Teie asutuses, Teie linnas või meie õppekompleksis Tallinnas.
• Seminarid väljasõiduga välisriikidesse Teie tootmisharu ettevõtetesse, kus te saate tutvuda uusimate saavutustega maailmas. Osalemine rahvusvahelistes näitustes, stažeerimine ja palju muud.
 
Companion Koolitus areneb dünaamiliselt, me tõstame pidevalt infoteenuste kvaliteeti. Eksperdid loovad uusi programme, me valmistame teie jaoks ette uusi programme ja eripakkumisi.
 
Ei leidnud Teid huvitavat seminari või kursust?
Tellige ja pakkuge välja teema.  
Meie spetsialistid vaatavad teie ettepaneku tähelepanelikult läbi.
 
 
Oleme rõõmsad, nähes Teid meie seminaridel ja kursustel!
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ettevõtluskursused  Juhiabi koolitus  Dokumendihaldus  Sekretäride koolitus  Sekretäride koolitus  Tuleohutusalane koolitus  Võlaõigus  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Raamatupidamise algõpe  Töökeskkond ja tööohutus  Siidimaal  Asjaajamine  Sekretäritöö  Puhastusteenindus  Väikeettevõtlus ja väikeettevõtte töökorraldus  Klienditeenindus  Floristika  Raamatupidamise kursused  Tuleohutusvahendid  Основы секретарского дела  Floristide täiendkoolitus  Raamatupidaja koolitused  Raamatupidamise koolitused  Sekretäri algkursused  Sekretäri koolitused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Kaasaegne asjaajamine  TRANSPORDIVEOD. Sõidumeerikule ja dokumentatsioonile esitatavad nõuded. Juhi töö- ja puhkeaja arvestus  Бухгалтер - универсальный специалист в офисе  Lillekaupluse müüja  Eesti keel töös klientidega  Klienditeeninduse alane INGLISE KEEL  Эстонский язык при работе с клиентами  Klienditeeninduse alane VENE KEEL  Raamatupidamise alused algajatele raamatupidajatele  Nõuded tuleohutusaruandele ja enesekontrollile  Puhastusteenindaja (Cleaning service)  Edukas ettevõtja  OÜ Companion  бухгалтерские курсы  курсы в Таллинне  курсы на русском  Asjaajamine, haldus- dokumentatsioon  Personalijuhtimine  Personalitöö 

KOOLITUSKALENDER

Требования к системам безопасности. Обучение для техников и специалистов по установке систем безопасности

2019-06-20

Целевая аудитория:    техники и установщики систем безопасности, которые хотят сохранить или повысить свою квалификацию. Цель обучения: дать обзор требований, предъявляемых к системам безопасности на экзамене по повышению квалификации.

Hind: 174.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30; 6 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Оценка психологического здоровья работников – новая обязанность работодателя

2019-06-25

С 1 января этого года по закону на предприятиях Эстонии необходимо измерять так называемый “социально-психологический климат”. Как это сделать, чтобы в итоге вышло не для галочки, а для реальной пользы предприятию?Сегодня, когда всё меняется быстрее, чем мы успеваем планировать, психологический климат в коллективе становится основой успешного бизнеса. ЦЕНА 127+KM.

Hind: 139.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 6 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов, на русском языке

2019-06-25

Выбранные на фирме уполномоченные или работодатели, выполняющие обязанности специалистов по гигиене и безопасности рабочей среды, для которых базовое обучение является обязательным в соответствии с законодательством ЭР.

Hind: 176.40 €
Kestus: 25.-27.06.2019; 24 ak.t.
Koht: Ахтри 8, Таллинн

Telefon: 605 1801

Обучение координатора по безопасности труда и охране здоровья

2019-06-28

На общей строительной площадке, где одновременно или поочерёдно работают представители двух и более работодателей, недостаточная координация работ может стать причиной несчастного случая. Для координации и взаимодействия на общей строительной площадке должен быть письменно назначен координатор оп безопасности труда и охране здоровья.

Hind: 127.00 €
Kestus: 09:00 - 16:00; 6 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Siidimaal, eesti ja vene keeles

2019-07-01

Kursuse eesmärk: tutvuda batika ajalooga, omandada suurema osa peamistest kangaga töötamise tehnikatest, mille loetelu hulka kuulub ka “batika” mõiste. Selgeks õppida värvidega töötamise võtted, siidi maalimise tehnika vedela vahaga, akvarellmaali, soola ja suhkruga töötamisele põhineva tehnika, sõlmtehnika, kuuma batika. Anda teadmised ja nipid, kuidas rakendada siidimaali oskusi eksklusiivsete rõivaste ja aksessuaaride valmistamisel. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 01 JUULI - 16 AUG, 120 ak.t.
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

РОСПИСЬ ПО ШЁЛКУ

2019-07-01

Цель курса: изучить приемы работы с цветом, технику росписи по шелку жидким воском, роспись акварелью и основанную на работе с солью и сахаром технику, узелковый метод, горячий батик, а так же получить знания и навыки о том, как можно применить полученные умения росписи по шелку в изготовлении эксклюзивных предметов гардероба и аксессуарах. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 01 ИЮЛЯ - 16 АВГ, 120 ак.ч
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Tööalane inglise suhtluskeele koolitus, tase B1 (100 ak.t)

2019-07-01

Sihtgrupp: Täiskasvanud keelehuvilised, kes on inglise keelt varem õppinud, omandavad inglise keele teadmised vastavalt tasemele A2 ja soovivad arendada praktilist igapäevases tööelus vajaminevat keelt (teenindus ja kontoritöö)

Hind: 1400.00 €
Kestus: 01 Juuli 2019 - 06 Dets 2019; 100 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Курс разговорного английского языка для работы, уровень B1 (100 ак.ч)

2019-07-01

Целевая группа: Знающие английский язык на уровень А2, те,  кто ранее учили английский язык, но не использовали его и хотят улучшить свои знания.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 01 июля 2019 - 06 Дек 2019; 100 ак. ч.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Tööalane inglise suhtluskeele koolitus, tase B1 (50 ak.t)

2019-07-01

Sihtgrupp: Täiskasvanud keelehuvilised, kes on inglise keelt varem õppinud, omandavad inglise keele teadmised vastavalt tasemele A2 ja soovivad arendada praktilist igapäevases tööelus vajaminevat keelt (teenindus ja kontoritöö)

Hind: 700.00 €
Kestus: 01 Juuli 2019 - 04 Sept 2019; 50 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Курс разговорного английского языка для работы, уровень B1 (50 ак.ч)

2019-07-01

Целевая группа: Знающие английский язык на уровень А2, те,  кто ранее учили английский язык, но не использовали его и хотят улучшить свои знания.

Hind: 700.00 €
Kestus: 01 июля 2019 - 04 Сент 2019; 50 ак. ч.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Inglise keele koolitus, tase A2 (100 ak.t)

2019-07-02

Eesmärk: Arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument. Koolitusel käsitletavad teemad: Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 02 Juuli 2019 - 29 Nov 2019; 100 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Курс английского языка, уровень A2 (100 ак. ч)

2019-07-02

Курс предназначен для интересующихся языком взрослых, которые когда-то учили язык, но большую часть изученного успели забыть.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 02 июля 2019 - 29 Нояб 2019; 100 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Inglise keele koolitus, tase A2 (50 ak.t)

2019-07-02

Eesmärk: Arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument. Koolitusel käsitletavad teemad: Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Hind: 700.00 €
Kestus: 02 Juuli 2019 - 03 Sept 2019; 50 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Курс английского языка, уровень A2 (50 ак. ч)

2019-07-02

Курс предназначен для интересующихся языком взрослых, которые когда-то учили язык, но большую часть изученного успели забыть.

Hind: 700.00 €
Kestus: 02 июля 2019 - 03 Сент 2019; 50 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Dekoraator eesti ja vene keeles

2019-07-03

 Sise- ja välispindade dekoreerimise kursused pakuvad praktilist tutvumist tehnikate ja tehnoloogiatega, mis on vajalikud interjööride kujundamisel. Antud kursused on mõeldud eelkõige osalejatele, kes soovivad omandada disainer-dekoraatori töös vajalikke teadmisi ja oskusi.  

Hind: 1690.00 €
Kestus: 03 JUULI - 29 AUG; 120 tundi
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Декоратор интерьера

2019-07-03

Курс обучения декорированию интерьеров и экстерьеров предлагает практическое знакомство с техниками и технологиями, необходимыми для декорирования интерьера и предназначен для желающих получить знания и навыки, необходимые в работе дизайнера-декоратора. В рамках курса мы научимся создавать оригинальные изделия и композиции из натуральных материалов, которые оживляют интерьер и придают ему необычный вид.

Hind: 1690.00 €
Kestus: 03 ИЮЛЯ - 29 АВГ; 120 ак.часов
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Töökeskkonna vaimse tervise mõõtmine – uus tööandjate kohustus

2019-07-04

1.jaanuaril 2019 jõustusid muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses,seoses sellega on tööandjatel uus kohustus – mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulevad vaised ohutegurid. Muidugi, neid tuleb mitte ainult kaardistada, kuid ka rakendada abinõusid tervisekahjustuse ennetamiseks. Millised väljakutsed paneb see uus kohustus tööandjale, mis on psühhosotsiaalne ohutegur ja kuidas seda hinnata?

Hind: 127.00 €
Kestus: 10:00 - 15:00; 6 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Aksessuaaride disain ja stilistika, eesti ja vene keeles

2019-07-08

Kursuse eesmärk: omandada erinvad tehnikad, kuidas valmistada kõikvõimalikke aksessuaare, olgu nendeks siis eksklusiivsed peakatted, kotid, kaelakeed, prossid, kõrvarõngad, käevõrud, käpikud, sallid, ja isegi dekoratiivsed ordenid. 

Hind: 980.00 €
Kestus: 08 JUULI - 30 AUG, 120 a.tundi
Koht: Kaupmehe 8 Tallinn

Telefon: 605 1801

Аксессуар — дизайн и стилистика

2019-07-08

На протяжении всей истории украшения и костюм имели прочные связи, постоянно взаимодействуя, дополняя и влияя друг на друга. Соотношение одежды и аксессуара создаёт законченную, неповторимую пластику образа. Благодаря умелой стилистике аксессуаров в одном и том же платье можно выглядеть совершенно по новому – секреты и навыки подобных метаморфоз вы можете получить, пройдя обучение на курсе «Аксессуар-дизайн и стилистика».

Hind: 980.00 €
Kestus: 08 ИЮЛЯ - 30 АВГ
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Обучение по оказанию первой доврачебной помощи

2019-07-15

Задача:           в соответствии с требованиями положения Министра социальных дел №80 дать базовые знания по оказанию первой помощи лицам, которые в случае  необходимости должны её осуществлять на предприятии Целевая группа:        работники, отвечающие за оказание первой помощи на предприятии, а также все желающие

Hind: 110.00 €
Kestus: 15 июля 2019 - 16 июля 2019
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Tööohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele vene keeles

2019-08-21

Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". 

Hind: 176.40 €
Kestus: 21 AUG - 23 AUG; 24 ak. tundi
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов, на русском языке

2019-08-21

Выбранные на фирме уполномоченные или работодатели, выполняющие обязанности специалистов по гигиене и безопасности рабочей среды, для которых базовое обучение является обязательным в соответствии с законодательством ЭР.

Hind: 176.40 €
Kestus: 21 АВГ - 23 АВГ; 24 ak.t.
Koht: Ахтри 8, Таллинн

Telefon: 605 1801

Siidimaal, eesti ja vene keeles

2019-09-02

Kursuse eesmärk: tutvuda batika ajalooga, omandada suurema osa peamistest kangaga töötamise tehnikatest, mille loetelu hulka kuulub ka “batika” mõiste. Selgeks õppida värvidega töötamise võtted, siidi maalimise tehnika vedela vahaga, akvarellmaali, soola ja suhkruga töötamisele põhineva tehnika, sõlmtehnika, kuuma batika. Anda teadmised ja nipid, kuidas rakendada siidimaali oskusi eksklusiivsete rõivaste ja aksessuaaride valmistamisel. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 02 SEPT - 18 OKT, 120 ak.t.
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

РОСПИСЬ ПО ШЁЛКУ

2019-09-02

Цель курса: изучить приемы работы с цветом, технику росписи по шелку жидким воском, роспись акварелью и основанную на работе с солью и сахаром технику, узелковый метод, горячий батик, а так же получить знания и навыки о том, как можно применить полученные умения росписи по шелку в изготовлении эксклюзивных предметов гардероба и аксессуарах. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 02 СЕНТ - 18 ОКТ; 120 ак.ч
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Võlanõustamine eesti ja vene keeles

2019-09-06

Sihtrühm: sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega ja kõik, kes soovivad omandada uut elukutset ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Hind: 1860.00 €
Kestus: 160 ak.t. 06 Sept 2019 - 09 Nov 2019
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Aksessuaaride disain ja stilistika, eesti ja vene keeles

2019-09-09

Kursuse eesmärk: omandada erinvad tehnikad, kuidas valmistada kõikvõimalikke aksessuaare, olgu nendeks siis eksklusiivsed peakatted, kotid, kaelakeed, prossid, kõrvarõngad, käevõrud, käpikud, sallid, ja isegi dekoratiivsed ordenid. 

Hind: 980.00 €
Kestus: 09 SEPT - 31 OKT, 120 a.tundi
Koht: Kaupmehe 8 Tallinn

Telefon: 605 1801

Аксессуар — дизайн и стилистика

2019-09-09

На протяжении всей истории украшения и костюм имели прочные связи, постоянно взаимодействуя, дополняя и влияя друг на друга. Соотношение одежды и аксессуара создаёт законченную, неповторимую пластику образа. Благодаря умелой стилистике аксессуаров в одном и том же платье можно выглядеть совершенно по новому – секреты и навыки подобных метаморфоз вы можете получить, пройдя обучение на курсе «Аксессуар-дизайн и стилистика».

Hind: 980.00 €
Kestus: 09 СЕНТ - 31 ОКТ
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Химическая безопасность. Обучение лиц, работающих с биоцидами

2019-09-09

Целевая группа: специалисты по безопасности рабочей среды, уполномоченные- и другие лица, связанные с безопасностью химических веществ на предприятиях, где химикаты /биоциды используются для внутренних нужд. 

Hind: 165.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Kemikaaliohutus. Biotsiidikäitleja väljaõpe

2019-09-11

Eesmark:  anda ülevaade Euroopa Liidus ja Eestis kehtestatud kemikaaliohutuse regulatsioonide  sh. REACH ja CLP nõuetest/     kohustustest ning nende täitmiseks vajalikest tegevustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Dekoraator eesti ja vene keeles

2019-09-16

 Sise- ja välispindade dekoreerimise kursused pakuvad praktilist tutvumist tehnikate ja tehnoloogiatega, mis on vajalikud interjööride kujundamisel. Antud kursused on mõeldud eelkõige osalejatele, kes soovivad omandada disainer-dekoraatori töös vajalikke teadmisi ja oskusi.  

Hind: 1690.00 €
Kestus: 16 SEPT - 08 NOV; 120 tundi
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Декоратор интерьера

2019-09-16

Курс обучения декорированию интерьеров и экстерьеров предлагает практическое знакомство с техниками и технологиями, необходимыми для декорирования интерьера и предназначен для желающих получить знания и навыки, необходимые в работе дизайнера-декоратора. В рамках курса мы научимся создавать оригинальные изделия и композиции из натуральных материалов, которые оживляют интерьер и придают ему необычный вид.

Hind: 1690.00 €
Kestus: 16 СЕНТ - 08 НОЯБ; 120 ак.часов
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Tööohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele vene keeles

2019-10-02

Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". 

Hind: 176.40 €
Kestus: 02 OKT - 04 OKT; 24 ak. tundi
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов, на русском языке

2019-10-02

Выбранные на фирме уполномоченные или работодатели, выполняющие обязанности специалистов по гигиене и безопасности рабочей среды, для которых базовое обучение является обязательным в соответствии с законодательством ЭР.

Hind: 176.40 €
Kestus: 02 ОКТ - 04 ОКТ; 24 ak.t.
Koht: Ахтри 8, Таллинн

Telefon: 605 1801

Siidimaal, eesti ja vene keeles

2019-10-28

Kursuse eesmärk: tutvuda batika ajalooga, omandada suurema osa peamistest kangaga töötamise tehnikatest, mille loetelu hulka kuulub ka “batika” mõiste. Selgeks õppida värvidega töötamise võtted, siidi maalimise tehnika vedela vahaga, akvarellmaali, soola ja suhkruga töötamisele põhineva tehnika, sõlmtehnika, kuuma batika. Anda teadmised ja nipid, kuidas rakendada siidimaali oskusi eksklusiivsete rõivaste ja aksessuaaride valmistamisel. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 28 OKT - 18 DETS, 120 ak.t.
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

РОСПИСЬ ПО ШЁЛКУ

2019-10-28

Цель курса: изучить приемы работы с цветом, технику росписи по шелку жидким воском, роспись акварелью и основанную на работе с солью и сахаром технику, узелковый метод, горячий батик, а так же получить знания и навыки о том, как можно применить полученные умения росписи по шелку в изготовлении эксклюзивных предметов гардероба и аксессуарах. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 28 ОКТ - 18 ДЕК; 120 ак.ч
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Aksessuaaride disain ja stilistika, eesti ja vene keeles

2019-11-04

Kursuse eesmärk: omandada erinvad tehnikad, kuidas valmistada kõikvõimalikke aksessuaare, olgu nendeks siis eksklusiivsed peakatted, kotid, kaelakeed, prossid, kõrvarõngad, käevõrud, käpikud, sallid, ja isegi dekoratiivsed ordenid. 

Hind: 980.00 €
Kestus: 04 NOV - 23 DETS, 120 a.tundi
Koht: Kaupmehe 8 Tallinn

Telefon: 605 1801

Аксессуар — дизайн и стилистика

2019-11-04

На протяжении всей истории украшения и костюм имели прочные связи, постоянно взаимодействуя, дополняя и влияя друг на друга. Соотношение одежды и аксессуара создаёт законченную, неповторимую пластику образа. Благодаря умелой стилистике аксессуаров в одном и том же платье можно выглядеть совершенно по новому – секреты и навыки подобных метаморфоз вы можете получить, пройдя обучение на курсе «Аксессуар-дизайн и стилистика».

Hind: 980.00 €
Kestus: 04 НОЯБ - 23 ДЕК
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Tööohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele vene keeles

2019-12-04

Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". 

Hind: 176.40 €
Kestus: 04 DETS - 06 DETS; 24 ak. tundi
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов, на русском языке

2019-12-04

Выбранные на фирме уполномоченные или работодатели, выполняющие обязанности специалистов по гигиене и безопасности рабочей среды, для которых базовое обучение является обязательным в соответствии с законодательством ЭР.

Hind: 176.40 €
Kestus: 04 ДЕК - 06 ДЕК; 24 ak.t.
Koht: Ахтри 8, Таллинн

Telefon: 605 1801