OÜ Companion

OÜ Companion
Firma:
OÜ Companion
Telefon:
372 605 1801
Koduleht:
companion.ee
OÜ Companion tegeleb alates 2005 aastast erinevatel teemadel seminaride ja kursuste väljatöötamise ja korraldamisega. Erilist tähelepanu pöörame EV seadusandluse muutumisega seotud seminaridele.
 

2008 loodi mittetulundusühing Companion Koolitus, mille peaülesandeks on kursuste korraldamine eraisikute jaoks eesmärgiga tõsta nende haridustaset.
OÜ Companion ja MTÜ Companion Koolitus korraldavad koolitusi ühise nime all – Companion Koolitus
 
Companion Koolitus – see on
• Haridusprogrammide kõrge kvaliteet: aktuaalsed teemad, juhtivate spetsialistide-praktikute loengud, väljasõidud tootmisobjektidele, meistriklassid, ekspertide konsultatsioonid ja diskussioonid kolleegidega, infomaterjalide komplekt;
• Kogemuste vahetamine oma kolleegidega teistest regioonidest, võimalus luua ärisidemeid uute partneritega, uued muljed ja ideed. ;
• Mugav formaat ja suurepärane teenindus: kohvipausid ja lõunad, isiklik õppekeskus, abi hotelli broneerimisel.
 
Me tagame, et Te saate:
• Usaldusväärset ja aktuaalset informatsiooni usaldusväärsetest allikatest, nede kasutamise praktilisi oskusi;
• Ekspertide soovitused, unikaalse suhtlemiskogemuse kolleegidega teistest regioonidest;
• Uued ärikontaktid ja ideed kasvuks ja arenguks.
 
Teenused korporatiivsetele klientidele:
• Korporatiivsete seminaride läbiviimine Teie asutuses, Teie linnas või meie õppekompleksis Tallinnas.
• Seminarid väljasõiduga välisriikidesse Teie tootmisharu ettevõtetesse, kus te saate tutvuda uusimate saavutustega maailmas. Osalemine rahvusvahelistes näitustes, stažeerimine ja palju muud.
 
Companion Koolitus areneb dünaamiliselt, me tõstame pidevalt infoteenuste kvaliteeti. Eksperdid loovad uusi programme, me valmistame teie jaoks ette uusi programme ja eripakkumisi.
 
Ei leidnud Teid huvitavat seminari või kursust?
Tellige ja pakkuge välja teema.  
Meie spetsialistid vaatavad teie ettepaneku tähelepanelikult läbi.
 
 
Oleme rõõmsad, nähes Teid meie seminaridel ja kursustel!
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ettevõtluskursused  Juhiabi koolitus  Dokumendihaldus  Sekretäride koolitus  Sekretäride koolitus  Tuleohutusalane koolitus  Võlaõigus  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Raamatupidamise algõpe  Töökeskkond ja tööohutus  Siidimaal  Asjaajamine  Sekretäritöö  Puhastusteenindus  Väikeettevõtlus ja väikeettevõtte töökorraldus  Klienditeenindus  Floristika  Raamatupidamise kursused  Tuleohutusvahendid  Основы секретарского дела  Floristide täiendkoolitus  Raamatupidaja koolitused  Raamatupidamise koolitused  Sekretäri algkursused  Sekretäri koolitused  Sekretäri kursused  Sekretäri täiendõpe  Sekretäri õpetus  Kaasaegne asjaajamine  TRANSPORDIVEOD. Sõidumeerikule ja dokumentatsioonile esitatavad nõuded. Juhi töö- ja puhkeaja arvestus  Бухгалтер - универсальный специалист в офисе  Lillekaupluse müüja  Eesti keel töös klientidega  Klienditeeninduse alane INGLISE KEEL  Эстонский язык при работе с клиентами  Klienditeeninduse alane VENE KEEL  Raamatupidamise alused algajatele raamatupidajatele  Nõuded tuleohutusaruandele ja enesekontrollile  Puhastusteenindaja (Cleaning service)  Edukas ettevõtja  OÜ Companion  бухгалтерские курсы  курсы в Таллинне  курсы на русском  Asjaajamine, haldus- dokumentatsioon  Personalijuhtimine  Personalitöö  Kunst ja disain 

KOOLITUSKALENDER

Küttesüsteemid ja soojussõlmed. Hooldus ja reguleerimisvõimalused. Koolitus annab 4,8 TP

2019-08-26

Kursuse eesmärk on anda osalejatele ülevaade hoonete küttesüsteemidest ja soojussõlmedest ning nende hooldus- ja reguleerimisvõimalustes. Koolitusel vaatame läbi vesiküttesüsteemide  ja soojussõlmede tööpõhimõtteid ja komponente. Arutame, Arutame, millised nôuded kehtivad hetkel küttesüsteemide ehitamisele, käivitamisele, häälestamisele ja hooldusele. Hinnale lisandub km.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Inglise keele koolitus algajatele, tase 0- A1

2019-08-26

Sihtgrupp: Täiskasvanud keelehuvilised, algajad, kes pole kunagi keelt õppinud Koolituse eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid ingliskeelseid lauseid. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument. Koolitusel käsitletavad teemad: Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 26 Aug 2019 - 02 Märt 2020; 100 ak.t.
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Inglise keele koolitus algajatele, tase 0- A1

2019-08-26

Sihtgrupp: Täiskasvanud keelehuvilised, algajad, kes pole kunagi keelt õppinud Koolituse eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid ingliskeelseid lauseid. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument. Koolitusel käsitletavad teemad: Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Hind: 700.00 €
Kestus: 26 AUG - 18 NOV 2019; 50 ak.t.
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Курс английского языка для начинающих, уровень 0-A1

2019-08-26

Целевая группа Курс предназначен для интересующихся языком взрослых, которые никогда ранее язык не учили. Цели обучения: К концу курса учащийся понимает простейшие ранее изучаемые фразы на английском языке на слух, может прочесть и понять смысл небольшого текста из знакомых фраз. Может понять задаваемые простые вопросы и ответить на них. Простейшими фразами может представить себя, свою семью, рассказать о работе и увлечениях. Знает основные правила чтения в английском языке.

Hind: 700.00 €
Kestus: 26 АВГ - 18 НОЯБ 50 ак. часов
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Inglise keele kursus edasijõudnutele, B1-B2

2019-08-27

Kursus on mõeldud B1 taset omavatele isikutele, kes soovivad arendada ja lihvida oma keeleoskust. Kursusel tegeleme suhtlemiseks hädavajaliku sõnavara ja grammatikaga sõltuvalt osalejate edasijõudmise tasemest. Eesmärk: arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 27 Aug 2019 - 27 Veeb 2020; 100 ak.t.
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Tööohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele

2019-08-27

Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 27. -29. august 2019 a. 24 ak. tundi
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Inglise keele koolitus, tase A2 (100 ak.t)

2019-08-27

Eesmärk: Arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument. Koolitusel käsitletavad teemad: Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 27 Aug 2019 - 27 Veeb 2020; 100 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Inglise keele koolitus, tase A2 (50 ak.t)

2019-08-27

Eesmärk: Arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument. Koolitusel käsitletavad teemad: Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Hind: 700.00 €
Kestus: 27 AUG - 19 NOV 2019; 50 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Курс английского языка для продолжающих, B1-B2

2019-08-27

Курс предназначен для тех, кто имеет уровень подготовки В1 и желает совершенствовать  и развивать свои знания. На курсе уделяем внимание разговорному языку, расширению словарного запаса, а также основной грамматике, необходимой для построения грамотной речи. Цели: развивать навыки говорения и понимания разговорной речи, а также придать уверенности в выражении своих мыслей и мнения на английском языке.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 27 АВГ - 27 ФЕВ 100 ак. часов
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Курс английского языка, уровень A2 (100 ак. ч)

2019-08-27

Курс предназначен для интересующихся языком взрослых, которые когда-то учили язык, но большую часть изученного успели забыть.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 27 АВГ - 27 ФЕВ; 100 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Курс английского языка, уровень A2 (50 ак. ч)

2019-08-27

Курс предназначен для интересующихся языком взрослых, которые когда-то учили язык, но большую часть изученного успели забыть.

Hind: 700.00 €
Kestus: 27 АВГ - 19 НОЯБ; 50 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Küttesüsteemid ja soojussõlmed. Hooldus ja reguleerimisvõimalused. Koolitus annab 4,8 TP vene keeles

2019-08-30

Kursuse eesmärk on anda osalejatele ülevaade hoonete küttesüsteemidest ja soojussõlmedest ning nende hooldus- ja reguleerimisvõimalustes. Koolitusel vaatame läbi vesiküttesüsteemide  ja soojussõlmede tööpõhimõtteid ja komponente. Arutame, Arutame, millised nôuded kehtivad hetkel küttesüsteemide ehitamisele, käivitamisele, häälestamisele ja hooldusele. Hinnale lisandub km.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Отопительные системы и тепловые узлы. Обслуживание и возможности регулирования, (4,8TP)

2019-08-30

Цель курса – дать слушателям обзор отопительных систем и тепловых узлов зданий, рассказать об их обслуживании и возможностях регулирования.  ЦЕНА 127€ +НСО.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Siidimaal, eesti ja vene keeles

2019-09-02

Kursuse eesmärk: tutvuda batika ajalooga, omandada suurema osa peamistest kangaga töötamise tehnikatest, mille loetelu hulka kuulub ka “batika” mõiste. Selgeks õppida värvidega töötamise võtted, siidi maalimise tehnika vedela vahaga, akvarellmaali, soola ja suhkruga töötamisele põhineva tehnika, sõlmtehnika, kuuma batika. Anda teadmised ja nipid, kuidas rakendada siidimaali oskusi eksklusiivsete rõivaste ja aksessuaaride valmistamisel. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 02 SEPT - 18 OKT, 120 ak.t.
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

РОСПИСЬ ПО ШЁЛКУ

2019-09-02

Цель курса: изучить приемы работы с цветом, технику росписи по шелку жидким воском, роспись акварелью и основанную на работе с солью и сахаром технику, узелковый метод, горячий батик, а так же получить знания и навыки о том, как можно применить полученные умения росписи по шелку в изготовлении эксклюзивных предметов гардероба и аксессуарах. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 02 СЕНТ - 18 ОКТ; 120 ак.ч
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Dekoraator eesti ja vene keeles

2019-09-04

 Sise- ja välispindade dekoreerimise kursused pakuvad praktilist tutvumist tehnikate ja tehnoloogiatega, mis on vajalikud interjööride kujundamisel. Antud kursused on mõeldud eelkõige osalejatele, kes soovivad omandada disainer-dekoraatori töös vajalikke teadmisi ja oskusi.  

Hind: 1690.00 €
Kestus: 04 Sept 2019 - 31 Dets 2019; 120 tundi
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Декоратор интерьера

2019-09-04

Курс обучения декорированию интерьеров и экстерьеров предлагает практическое знакомство с техниками и технологиями, необходимыми для декорирования интерьера и предназначен для желающих получить знания и навыки, необходимые в работе дизайнера-декоратора. В рамках курса мы научимся создавать оригинальные изделия и композиции из натуральных материалов, которые оживляют интерьер и придают ему необычный вид.

Hind: 1690.00 €
Kestus: 04 СЕНТ - 31 ДЕК; 120 ак.часов
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Võlanõustamine eesti ja vene keeles

2019-09-06

Sihtrühm: sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega ja kõik, kes soovivad omandada uut elukutset ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Hind: 1860.00 €
Kestus: 160 ak.t. 06 Sept 2019 - 09 Nov 2019
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Kemikaaliohutus. Biotsiidikäitleja väljaõpe vene keeles

2019-09-09

Eesmark:  anda ülevaade Euroopa Liidus ja Eestis kehtestatud kemikaaliohutuse regulatsioonide  sh. REACH ja CLP nõuetest/     kohustustest ning nende täitmiseks vajalikest tegevustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Флористика

2019-09-09

Флористика – это искусство создавать прекрасное, вносить в мир яркость солнечного дня, нежнейший аромат цветов и праздник цвета.

Hind: 1960.00 €
Kestus: 09 Сент 2019 - 12 Нояб 2019; 210 часа
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Флористика + Съедобные букеты, объем курса

2019-09-09

Наш курс по флористике на 90% состоит из практических занятий с живыми цветами, а еще мы добавили модуль по составлению вкусных букетов! 

Hind: 2400.00 €
Kestus: 09 СЕНТ - 20 НОЯБ; 234 часа
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Aksessuaaride disain ja stilistika, eesti ja vene keeles

2019-09-09

Kursuse eesmärk: omandada erinvad tehnikad, kuidas valmistada kõikvõimalikke aksessuaare, olgu nendeks siis eksklusiivsed peakatted, kotid, kaelakeed, prossid, kõrvarõngad, käevõrud, käpikud, sallid, ja isegi dekoratiivsed ordenid. 

Hind: 980.00 €
Kestus: 09 SEPT - 31 OKT, 120 a.tundi
Koht: Kaupmehe 8 Tallinn

Telefon: 605 1801

Аксессуар — дизайн и стилистика

2019-09-09

На протяжении всей истории украшения и костюм имели прочные связи, постоянно взаимодействуя, дополняя и влияя друг на друга. Соотношение одежды и аксессуара создаёт законченную, неповторимую пластику образа. Благодаря умелой стилистике аксессуаров в одном и том же платье можно выглядеть совершенно по новому – секреты и навыки подобных метаморфоз вы можете получить, пройдя обучение на курсе «Аксессуар-дизайн и стилистика».

Hind: 980.00 €
Kestus: 09 СЕНТ - 31 ОКТ
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Химическая безопасность. Обучение лиц, работающих с биоцидами

2019-09-09

Целевая группа: специалисты по безопасности рабочей среды, уполномоченные- и другие лица, связанные с безопасностью химических веществ на предприятиях, где химикаты /биоциды используются для внутренних нужд. 

Hind: 165.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Kemikaaliohutus. Biotsiidikäitleja väljaõpe

2019-09-11

Eesmark:  anda ülevaade Euroopa Liidus ja Eestis kehtestatud kemikaaliohutuse regulatsioonide  sh. REACH ja CLP nõuetest/     kohustustest ning nende täitmiseks vajalikest tegevustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Dekoraator eesti ja vene keeles

2019-09-16

 Sise- ja välispindade dekoreerimise kursused pakuvad praktilist tutvumist tehnikate ja tehnoloogiatega, mis on vajalikud interjööride kujundamisel. Antud kursused on mõeldud eelkõige osalejatele, kes soovivad omandada disainer-dekoraatori töös vajalikke teadmisi ja oskusi.  

Hind: 1690.00 €
Kestus: 16 SEPT - 08 NOV; 120 tundi
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Декоратор интерьера

2019-09-16

Курс обучения декорированию интерьеров и экстерьеров предлагает практическое знакомство с техниками и технологиями, необходимыми для декорирования интерьера и предназначен для желающих получить знания и навыки, необходимые в работе дизайнера-декоратора. В рамках курса мы научимся создавать оригинальные изделия и композиции из натуральных материалов, которые оживляют интерьер и придают ему необычный вид.

Hind: 1690.00 €
Kestus: 16 СЕНТ - 08 НОЯБ; 120 ак.часов
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Raamatupidamise koolitus algajatele Tallinnas õhtune õpe

2019-09-17

Sihtgrupp: Kõik kes soovivad omandada põhiteadmisi raamatupidamisest ja/või töötada raamatupidajana: ettevõtjad, algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhid, sekretärid/juhiabid ja teised huvilised.

Hind: 350.00 €
Kestus: 17 Sept 2019 - 05 Nov 2019; 60 ak.t.
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Tööohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele vene keeles

2019-09-30

Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 30 SEPT - 02 OKT, 24 ak. tundi
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов, на русском языке

2019-09-30

Выбранные на фирме уполномоченные или работодатели, выполняющие обязанности специалистов по гигиене и безопасности рабочей среды, для которых базовое обучение является обязательным в соответствии с законодательством ЭР.

Hind: 176.40 €
Kestus: 30 СЕНТ - 02 ОКТ; 24 ak.t.
Koht: Ахтри 8, Таллинн

Telefon: 605 1801

Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов, на русском языке

2019-09-30

Выбранные на фирме уполномоченные или работодатели, выполняющие обязанности специалистов по гигиене и безопасности рабочей среды, для которых базовое обучение является обязательным в соответствии с законодательством ЭР.

Hind: 176.40 €
Kestus: 30 SEPT - 02 OKT; 24 ak.t.
Koht: Ахтри 8, Таллинн

Telefon: 605 1801

Raamatupidamise alused algajatele (vene k.)

2019-10-14

Eesmärk: koolitada raamatupidajaid, kes saaksid iseseisvalt töötada väikeettevõttes või perefirmas, oskaksid teha peamiseid aruandeid ja analüüsida firma finantsseisundit. Hinnale lisandub km.

Hind: 320.00 €
Kestus: 14 Okt 2019 - 02 Dets 2019, 72 tundi
Koht: Tallinnas, Ahtri 8, WTCT maja

Telefon: +372 605 1801

Raamatupidamise alused algajatele + raamatudidamisprogramm Merit (vene k.)

2019-10-14

Sihtgrupp: Kõik kes soovivad omandada põhiteadmisi raamatupidamisest ja/või töötada raamatupidajana: ettevõtjad, algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhid, sekretärid/juhiabid ja teised huvilised. Eesmärk: koolitada raamatupidajaid, kes saaksid iseseisvalt töötada väikeettevõttes või perefirmas, oskaksid teha peamiseid aruandeid ja analüüsida firma finantsseisundit. Hinnale lisandub km.

Hind: 406.00 €
Kestus: 14 Okt 2019 - 16 Dets 2019; 76 ak.t.
Koht: Tallinnas, Ahtri 8, WTCT maja

Telefon: +372 605 1801

Основы бухгалтерского учета в Таллинне

2019-10-14

Целевая группа: все желающие изучить основы бухгалтерского учета, в т.ч. ассистенты бухгалтера, секретари по продаже, владельцы небольших и семейных фирм.  ЦЕНА 320€ +НСО.

Hind: 320.00 €
Kestus: 14 ОКТ - 02 ДЕК; 60-часовой курс
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Основы бухгалтерского учета в Таллинне + бухгалтерская программа Merit

2019-10-14

Целевая группа: все желающие изучить основы бухгалтерского учета, в т.ч. ассистенты бухгалтера, секретари по продаже, владельцы небольших и семейных фирм.   Задача: познакомить с принципами бухгалтерского учета и дать основы для работы бухгалтером в небольшой фирме. ЦЕНА 320€ +НСО.

Hind: 320.00 €
Kestus: 14 Окт 2019 - 16 Дек 2019; 76-часовой курс
Koht: Ahtri 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

E-poe loomine ja turundamine (vene k.)

2019-10-21

Целевая группа: все желающие создать интернет-магазин для продажи товаров и уметь продвигать свой бизнес посредством интернета. Цели курса:  научить создавать сайт для интернет-магазина на платформе WordPress, настраивать его внешний вид и изображение товаров. Научить рекламировать интернет-магазин в социальных сетях и адаптировать его под поисковые системы.

Hind: 2500.00 €
Kestus: 21 Okt 2019 - 17 Apr 2020; 200 ak.t.
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

WEB MASTERING. WEB-disaini alused. Põhiprogrammid

2019-10-21

Целевая аудитория: специалисты, которым по работе приходится обрабатывать изображения, фотографии, готовить материалы для печати и тд, а также все желающие овладеть этими полезными навыками.

Hind: 2500.00 €
Kestus: 21 Okt 2019 - 17 Apr 2020
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Создание интернет — магазина с нуля и способы его раскрутки в сети

2019-10-21

Целевая группа: все желающие создать интернет-магазин для продажи товаров и уметь продвигать свой бизнес посредством интернета. Цели курса:  научить создавать сайт для интернет-магазина на платформе WordPress, настраивать его внешний вид и изображение товаров. Научить рекламировать интернет-магазин в социальных сетях и адаптировать его под поисковые системы.

Hind: 1760.00 €
Kestus: 21 Окт 2019 - 17 Апр 2020; 200-часовой курс
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Siidimaal, eesti ja vene keeles

2019-10-28

Kursuse eesmärk: tutvuda batika ajalooga, omandada suurema osa peamistest kangaga töötamise tehnikatest, mille loetelu hulka kuulub ka “batika” mõiste. Selgeks õppida värvidega töötamise võtted, siidi maalimise tehnika vedela vahaga, akvarellmaali, soola ja suhkruga töötamisele põhineva tehnika, sõlmtehnika, kuuma batika. Anda teadmised ja nipid, kuidas rakendada siidimaali oskusi eksklusiivsete rõivaste ja aksessuaaride valmistamisel. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 28 OKT - 18 DETS, 120 ak.t.
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

РОСПИСЬ ПО ШЁЛКУ

2019-10-28

Цель курса: изучить приемы работы с цветом, технику росписи по шелку жидким воском, роспись акварелью и основанную на работе с солью и сахаром технику, узелковый метод, горячий батик, а так же получить знания и навыки о том, как можно применить полученные умения росписи по шелку в изготовлении эксклюзивных предметов гардероба и аксессуарах. 

Hind: 1100.00 €
Kestus: 28 ОКТ - 18 ДЕК; 120 ак.ч
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Aksessuaaride disain ja stilistika, eesti ja vene keeles

2019-11-04

Kursuse eesmärk: omandada erinvad tehnikad, kuidas valmistada kõikvõimalikke aksessuaare, olgu nendeks siis eksklusiivsed peakatted, kotid, kaelakeed, prossid, kõrvarõngad, käevõrud, käpikud, sallid, ja isegi dekoratiivsed ordenid. 

Hind: 980.00 €
Kestus: 04 NOV - 23 DETS, 120 a.tundi
Koht: Kaupmehe 8 Tallinn

Telefon: 605 1801

Аксессуар — дизайн и стилистика

2019-11-04

На протяжении всей истории украшения и костюм имели прочные связи, постоянно взаимодействуя, дополняя и влияя друг на друга. Соотношение одежды и аксессуара создаёт законченную, неповторимую пластику образа. Благодаря умелой стилистике аксессуаров в одном и том же платье можно выглядеть совершенно по новому – секреты и навыки подобных метаморфоз вы можете получить, пройдя обучение на курсе «Аксессуар-дизайн и стилистика».

Hind: 980.00 €
Kestus: 04 НОЯБ - 23 ДЕК
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn

Telefon: 605 1801

Tööohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele vene keeles

2019-11-11

Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". 

Hind: 176.40 €
Kestus: 11 NOV - 13 NOV; 24 ak. tundi
Koht: Ahtri 8 Tallinn

Telefon: +372 605 1801

Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов, на русском языке

2019-11-11

Выбранные на фирме уполномоченные или работодатели, выполняющие обязанности специалистов по гигиене и безопасности рабочей среды, для которых базовое обучение является обязательным в соответствии с законодательством ЭР.

Hind: 176.40 €
Kestus: 11 NOV - 13 NOV; 24 ak.t.
Koht: Ахтри 8, Таллинн

Telefon: 605 1801