Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Excellence Koolitus-
Firma:
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Telefon:
+372 648 7000
Koduleht:
www.excellence.ee
Facebook: www.facebook.com/Excellence Koolitus ja ArenduskeskusExcellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist koolitusettevõttega, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsioonidele suunatud professionaalse koolitus- ja arendustegevuse tulemuslik teostamine teenusena.
 
Eesmärk on organisatsioonidele pakkuda nende tegevusvaldkonna spetsiifikast lähtuvalt süsteemset personali (juht, spetsialist) koolitus- ja arengu toetamise võimalusi.

Teenused
: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud koolitused, tellimuskoolitused, seminarid, konverentsid ja konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh koolitaja kompetentsi arendamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.
Arendus- ja koolitustegevuse teenused on sobilikud organisatsioonidele, kus puuduvad personalijuhi, koolitusjuhi või teised personali arendusega seotud ametikohad või organisatsioonidele, kus arendus- ja koolitustegevuse mahud on sedavõrd suured, et vajatakse abi ajutiselt teenuse tellimise näol.
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse poolt pakutava teenuse eesmärk on organisatsioonile vajalikus mahus ja sobivas vormis tulemusliku arendus- ja koolitustegevuse teostamine. 
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus pakub organisatsiooni personali arengu toetajatele (tegevjuhile, personalijuhile, koolitusjuhile, arendusjuhile, sisekoolitajale) konsultatsioone ja teenuseid järgmistel personali arendus- ja koolitusvaldkonna teemadel: 
 
  • Konsultatsiooni
  • Tellimuskoolitused
  • Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine
  • Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine
  • Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine
  • Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
  • Koolituste korraldamine ja koordineerimine
  • Koolitaja kompetentside arendamine

Konsultatsiooni pakuvad oma ala professionaalid, kellel on olemas teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Personalijuht  Personalile  Konsultatsioonid  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Koolitaja koolitus  Arendustegevus  Personalitööalased konsultatsioonid  Personali arendus ja koolitus  Personalijuhtimise arenguprogramm  Juhtimisalased koolitused  Sisekoolitussüsteemi loomine  Tellimuskoolitused  Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine  Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine  Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine  Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine  Koolituste korraldamine ja koordineerimine  Koolitaja kompetentside arendamine  Excellence Koolitus – ja Arenduskeskus  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus  Riskijuhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Praktiline juhtimiskoolitus - spetsialistist inimeste juhiks

2020-08-18

Koolitusel räägime, mis on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis? Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissituatsioonide lahendamisel? Kuidas juhtida tulemuslikult meeskonnatööd? Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid?  Hind alates   21. aprill 429 € + km

Hind: 389.00 €
Kestus: 18.-19.08.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused

2020-08-25

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate, kuidas luua töötasusüsteemi, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades töötasustamise aluste vastavust organisatsiooni vajadustega. Hind alates  11. august 239 € + km.

Hind: 209.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 58 417 448

Exit intervjuu – tööriist juhile ja personalijuhile

2020-08-26

Koolituse eesmärgiks on teadvustada exit intervjuude olulisust organisatsioonikultuuri kujundamisel, olemasoleva personali motiveerimisel ning tööandja maine kujundamisel. Koolitusel osaleja omandab exit intervjuude eduka läbiviimise viisid ning saab nõuandeid exit intervjuude pööramiseks organisatsiooni kasuks.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 11. august 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 12. august 229 € + km.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Tootmise ja müügi koostöö

2020-08-26

Koolitusel räägivad kogenud juhtimiskonsultandid ja praktikud, kuidas taolistest vastuoludest üle saada ja saavutada organisatsioonis eesmärgiühtsus ning millised on parimad lahendused tootmisettevõtte efektiivse toimimise saavutamiseks läbi müügi ja tootmise ja tulemusliku koostöö. Hind alates 6. mai 239 € + km.

Hind: 209.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis

2020-09-03

Koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Projektijuhtimine praktikas - kuidas projekte tähtaegselt ja eelarve piires juhtida?

2020-09-08

Kahepäevasel praktilisel koolitusel omandatakse teadmisi ja oskusi, kuidas koostada projektiplaane, komplekteerida meeskondi, jälgida projektide kulgu ning tagada projekti eesmärgile orienteeritus, võttes arvesse aega, eelarvet ja teostust. Koolituse lõpuks oskab osaleja iseseisvalt koostada ja jälgida projekti vabavaralises programmis TeamGantt. Hind alates  12. mai 369 € + km.

Hind: 329.00 €
Kestus: 08.-09.09.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?

2020-09-10

Koolitusel räägime, kuidas edukalt tulla toime kolmepoolse töösuhtega: mida peab teadma renditööjõu kasutamisest, millised on selle õiguslikud alused ja erinevate osapoolte kohustused. Praktilisi näpunäiteid ja soovitusi jagavad nii tööõiguse spetsialist kui ka rendiettevõte.  

Hind: 159.00 €
Kestus: 10:00-13:15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Töösuhte korrektne sõlmimine ja lõpetamine

2020-09-15

Koolitusel annab tunnustatud tööõiguse spetsialist ja jurist Heli Raidve põhjaliku ülevaate erinevate töölepingu vormide korrektsest sõlmimisest ja lõpetamisest, ilmestades teemasid läbivalt näidetega kohtupraktikast ning andes soovitusi vigade vältimiseks. Hind alates 1. september 229 € + km

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kaug- ja virtuaaltöö - kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal?

2020-09-16

Koolituse käigus vaatame üle paindlike töövormide ja IT arenguga  toimunud muudatused organisatsioonides. Omandame teadmised, millised on tüüpprobleemid seoses virtuaal- ja kaugtööga ning praktilised oskused, kuidas nendega toime tulla.  Hind  2. september 239 € + km.

Hind: 209.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kuidas saada strateegiliseks personalijuhiks?

2020-09-17

Koolitusel õpime analüüsima organisatsiooni strateegilisi vajadusi. Omandame teadmisi ja oskusi, kuidas olla juhtidele strateegiline partner organisatsiooni arendamisel ning kuidas koostada organisatsiooni strateegiat toetav personalistrateegia ja kuidas seda ellu viia.  Hind alates 3. september 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

VEEBISEMINAR Kuidas kujundada töötajaid innustavat tööandja väärtuspakkumist kriisiolukorras?

2020-09-22

KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 18. september 79 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 19. september 99 € + km. EESMÄRK Omandada teadmisi, kuidas teadlikult luua ja hoida atraktiivset ja eristuvat tööandja brändi. Õppida tundma tööandja väärtuspakkumise sisu ning materiaalsete ja mittemateriaalsete motivaatorite rolli selles. Omandada oskusi teadlikku tööandja brändi ja väärtuspakkumise kommunikatsiooni kujundamiseks nii oma kui ka potentsiaalsetele töötajatele.  

Hind: 79.00 €
Kestus: 10:00-13:15
Koht: Veebiseminar

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Alustava värbaja ABC baaskoolitus

2020-09-22

Koolitusel omandatakse baasteadmised ja oskused süsteemseks ning tulemuslikuks personali värbamiseks, teadvustades värbaja rolli, süsteemse värbamise protsessi tegevusi (töökuulutuse koostamine, värbamiskanali valik, töövestluse meetodid)  ning eduka värbamise põhitõdesid pidevalt muutuval tööturul. 

Hind: 219.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 52 30 718

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus

2020-09-22

Koolitusel saab ülevaate korrektsete ingliskeelsete ametikirjade kirjutamisest rekvisiitide paigutuse ja kirja ülesehituse, õige stiilivaliku ja kaasaegse keelekasutuse osas. Saavutatakse kindlustunne sagedamini ettetulevate ametikirjade ja e-kirjade kirjutamisel.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 7. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 8. september 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, TallinN

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Mentorlus organisatsioonis – Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

2020-09-23

Koolitusel räägime, mis on mentorluse olemus ja miks on kasulik seda organisatsioonis rakendada. Saame teada, millistest etappidest mentorlusprotsess koosneb ja millised on arengut toetava mentori tegevused. Omandame praktilisi oskusi, kuidas organisatsioonis tulemuslikku mentorlusprotsessi üles ehitada ja rakendada. Hind: kuni 8. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 9. september 229 € + km. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 8 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, 10117 Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktikult praktikule- keskastmejuhi arenguprogramm

2020-09-24

Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued olukorrad võivad osutuda suurteks väljakutseteks.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 9. september 549 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 10. september 595 € + km. 

Hind: 549.00 €
Kestus: 24.09-15-10
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- enesejuhtimine

2020-09-24

Koolituse eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt tuleb hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 9. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 10. september 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 523 0718

Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?

2020-09-29

KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 14. september 149 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 15. september 179 € + km. Isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 näeb muuhulgas ette ka andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamise. Andmete töötlejad heameelega sellega ei tegeleks. Jätame seekord kõrvale kohustuslikkuse ja keskendume küsimusele, miks on hea omada andmekaitselast mõjuhinnangut isegi siis, kui see ei oleks kohustuslik. Samuti vaatleme mõjuhinnangu seost töötlemise läbipaistvuse nõude täitmisega.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:15
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?

2020-09-30

Koolitus keskendub innovatiivsele värbamisprotsessile, mis arvestab nii tööandja kui ka töötaja vajadusi ning keskkonnast tulenevaid ootusi.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 15. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 16. september 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Keskastmejuhi arenguprogramm- meeskonna juhtimine

2020-10-01

Koolituse eesmärk on omandada parimad teadmised meeskonna juhtimiseks. On ütlus, kui soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos teistega. Keskendume sellele, mida on juhina vaja teha, et saada oma meeskonna peamiseks julgustajaks ja inimeste arengu toetajaks.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 16. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 17. september 229 € + km

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kuidas oskuslikult delegeerida?

2020-10-01

Koolitusel kuuleme, mis on ja mis ei ole delegeerimine ning millised on delegeerimise erinevad viisid ja vormid. Saame teada, kuidas luua delegeerimist toetav õhkkond ning kuidas valida töötajaid, kellele delegeerida. Omandame toimivaks delegeerimiseks vajalikud suhtlemisoskused ja tehnikad. Arutleme, kuidas muuta delegeerimine töötaja õppimist ja arengut toetavaks võimaluseks.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 8 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, 10117 Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Piiriülene tööõigus ja maksustamine

2020-10-06

Koolitusel saab teada, millised on peamised tööõiguslikud küsimused seoses välistööjõu töötamisega Eestis ning millised on tööjõu piiriülese liikumisega seotud olulised aspektid maksustamises. Hind alates  22. september 239 € + km.  

Hind: 209.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 523 0718

Probleemlahenduse koolitus -Kuidas lahendada pretensioone tagades kliendirahulolu?

2020-10-07

Koolitusel saab teada, miks inimesed käituvad probleem- või veaolukorras nii, nagu nad käituvad. Omandame praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas reageerida, et jääda probleemolukorras neutraalseks ja aidata tõhusamalt lahendada kliendi probleeme, isegi kui alguses tundub, et lahendus puudub.   . Hind alates  11. märts 229 € + km.

Hind: 229.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Miks ja kuidas ennetada ning maandada vaimse tervise riske töökohal?

2020-10-07

Koolitusel räägime, kuidas tööohutuse seisukohast kaardistada vaimse tervise riske töökohal ning tunda ära peamiseid töötaja kriise, mis puudutavad tööd. Õpime ennetama ja toime tulema levinumate vaimse tervise probleemidega töökohal. Arutleme, millised on juhi võimalused ja vastutus töötajate probleemide korral ning kuidas toetada kolleege kriisidega toimetulekul.  Hind alates  18. märts 229 € + km

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Keskastmejuhi arenguprogramm- protsesside juhtimine

2020-10-08

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi, kuidas protsesse edukalt juhtida, et saavutada kvaliteet ning vastavus klientide kõrgetele ootustele. Mõtteid sellest, kui oluline on igapäevane pidev arenemine.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 23. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 24. september 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kuidas saavutada keerulistes suhtlemissituatsioonides kvaliteet ja tulemus?

2020-10-13

Koolitusel õpime suhtlemisprotsessi juhtimise võtteid ning räägime eneseväljendusviisi olulisusest suhete kvaliteedi tagamisel. Analüüsime lahenduskeskse lähenemisviisi mõju suhtlemise tulemuslikkuse ja suhete kvaliteedi kontekstis.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 28. september 209 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 29. september 239 € + km.

Hind: 209.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 7 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

2020-10-14

KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 29. september 389 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 30. september 429 € + km.  EESMÄRK Omandada teadmisi töösuhte lõpetamisel töötaja väärikaks väljajuhtimiseks, selle planeerimisest, peamistest tegevustest ning tööandja maine säilitamisest. ÕPIVÄLJUNDID Seminari tulemusena osaleja: • teab, millised on väljajuhtimise peamised tegevused ja etapid; • teab, kuidas korraldada kommunikatsiooni keerulistes olukordades ja hoida tööandja mainet; • on tutvunud praktiliste võtetega emotsionaalse tasakaalu taastamiseks; • teab, kuidas toetada töötajat väljajuhtimisel ning hoida meeskonna motivatsiooni.

Hind: 389.00 €
Kestus: 14.- 15. oktoober 2020 10:00-15:30
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine

2020-10-15

Koolituse eesmärk on toetada koolitusel osalejat erinevate plaanide koostamisel, ideede genereerimisel ning pakutud ideede vahel otsustamisel. Lisaks anda teadmisi ja oskusi muudatuste läbiviimiseks ning muudatuste vastuseisuga toimetulekuks.  kuni 30. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 1. oktoober 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Riigihangete algkursus

2020-10-20

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.    KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 5. oktoober 329 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 6. oktoober 369 € + km. 

Hind: 329.00 €
Kestus: 20.-21.10.2020; 12 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Visuaalne hõlbustamine- sirgeldades ideed ja protsessid lihtsaks

2020-10-22

Koolituselt saavad kasu kõik, kes töötavad igapäevaselt inimeste ja/või protsesside juhtimise ja juhendamisega ning soovivad visuaalsete materjalide abiga toetada info mõistmist, seostamist, meeldejätmist, uute ideede genereerimist ja elluviimist.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 7. oktoober 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 8. oktoober 229 € + km

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Autoriõigusest digiajastul

2020-10-27

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis. Hind 13. oktoober 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Spetsialistist juhiks- suhtlemiskompetentsid

2020-10-28

Spetsialistist meeskonna juhiks saamisel tekib vajadus omandada uus tööroll ja sellest tulenevalt uued suhtlemisoskused. Koolitusel käsitleme peamiseid suhtlemiskompetentse, mida juhil vaja läheb ning kuidas ennast kehtestada ja toetada rahulolu teket meeskonnas, kus just oldi ise spetsialist.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 13. oktoober 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 14. oktoober 229 € + km

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Telefon: 53800727

Praktiline ostujuhtimine. Tulemuslik ostutegevus kaubanduses

2020-10-29

Ostutegevusel on kaubandusettevõtte tuludele väga suur tähtsus. Ostud ja ostutegevusega seonduvad maksed moodustavad ettevõtte kuludest valdava osa. Ostutegevusega saab mõjutada märkimisväärselt äritegevuse tulemit, seega peaaegu iga tulu ja kulu euro liigub läbi ostu. Hind alates 15. oktoober 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal

2020-11-04

Uue töötaja liitumine organisatsiooniga on enamasti oodatud sündmuseks. Kui aja- ja ressursimahukas värbamisprotsess seljataga, oodatakse uuelt töötajalt kiiret kohanemist, sest harilikult on sellega seotud mõne võtmerolli täitmine, äraoleva töötaja asendamine,  töökoormuse leevendamine ja ettevõtte laienemine.  Hind alates  10. märts 229 € + km

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

DiSC Workplace Profile käitumisstiilide avastamine. Tunne ennast ja oma kolleegi – tasakaalukamad suhted ja tõhusam koostöö

2020-11-05

Oma DiSC käitumisstiili avastamine aitab paremini mõista enda ja teiste stiilide esindajate reaktsioone ja käitumise motivaatoreid. Samuti viib DiSC mudeli kasutamine, oma ja teiste käitumisstiilide teadvustamine, tõhusamate  käitumisstrateegiateni.  Käitumisstrateegiate teadvustamine võimaldab selgemat suhtlemist ja tulemuslikumat emotsioonide juhtimist, mis aitab tõhustada koostööd. 

Hind: 289.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend

2020-11-10

Kuidas tegelikult tulemusi mõõta ja hinnata? Millised on X, Y ja Z generatsiooni vajadused arenguvestlusel? Mida töötajad vestluselt ootavad? Millest lähtuda arenguvestluste planeerimisel ja läbiviimisel? Kuidas rääkida keerulistel teemadel ja kuidas töötajaid motiveerida? Hind alates 27. oktoober 239 € + km.

Hind: 209.00 €
Kestus: 10:00-17:15; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kategooriajuhtimine ja sortimendianalüüs

2020-11-19

Koolitusel saab ülevaate kategooriajuhtimisest ja sortimendianalüüsist kaubanduses. Omandatakse teadmisi ja oskusi kategooriajuhtimise olemusest, kategooriate rollide ja strateegia määramisest ning saadakse teada, kuidas süsteemne  kategooriajuhtimine praktikas toimub. Koolitusel lahendatakse läbivalt praktilisi ülesandeid. MAKSUMUS   kuni 4. november 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 5. november 229 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Praktikult praktikule- Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

2021-01-21

Koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Samuti kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni kui jõu osakaalud on erinevad läbirääkimistel. Koolituse saavad osalejad reaalselt õpitut kohe ka praktikas kasutada.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 6. jaanuar 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 7. jaanuar 229 € + km. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718