Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Excellence Koolitus-
Firma:
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Telefon:
+372 648 7000
Koduleht:
www.excellence.ee
Facebook: www.facebook.com/Excellence Koolitus ja ArenduskeskusExcellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist koolitusettevõttega, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsioonidele suunatud professionaalse koolitus- ja arendustegevuse tulemuslik teostamine teenusena.
 
Eesmärk on organisatsioonidele pakkuda nende tegevusvaldkonna spetsiifikast lähtuvalt süsteemset personali (juht, spetsialist) koolitus- ja arengu toetamise võimalusi.

Teenused
: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud koolitused, tellimuskoolitused, seminarid, konverentsid ja konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh koolitaja kompetentsi arendamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.
Arendus- ja koolitustegevuse teenused on sobilikud organisatsioonidele, kus puuduvad personalijuhi, koolitusjuhi või teised personali arendusega seotud ametikohad või organisatsioonidele, kus arendus- ja koolitustegevuse mahud on sedavõrd suured, et vajatakse abi ajutiselt teenuse tellimise näol.
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse poolt pakutava teenuse eesmärk on organisatsioonile vajalikus mahus ja sobivas vormis tulemusliku arendus- ja koolitustegevuse teostamine. 
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus pakub organisatsiooni personali arengu toetajatele (tegevjuhile, personalijuhile, koolitusjuhile, arendusjuhile, sisekoolitajale) konsultatsioone ja teenuseid järgmistel personali arendus- ja koolitusvaldkonna teemadel: 
 
  • Konsultatsiooni
  • Tellimuskoolitused
  • Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine
  • Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine
  • Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine
  • Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
  • Koolituste korraldamine ja koordineerimine
  • Koolitaja kompetentside arendamine

Konsultatsiooni pakuvad oma ala professionaalid, kellel on olemas teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Personalijuht  Personalile  Konsultatsioonid  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Koolitaja koolitus  Arendustegevus  Personalitööalased konsultatsioonid  Personali arendus ja koolitus  Personalijuhtimise arenguprogramm  Juhtimisalased koolitused  Sisekoolitussüsteemi loomine  Tellimuskoolitused  Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine  Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine  Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine  Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine  Koolituste korraldamine ja koordineerimine  Koolitaja kompetentside arendamine  Excellence Koolitus – ja Arenduskeskus  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus  Riskijuhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Riigihangete algkursus

2019-05-07

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.   Hind alates 23. aprill 359 € + km osaleja kohta.

Hind: 309.00 €
Kestus: 7.-8.05.2019; 12 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Visualiseerimine igapäevatöös – kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?

2019-05-08

Koolitus sobib kõigile, kellel on vaja igapäevatöös juhtida keerukaid olukordi, tõhustada koosolekuid ja strateegiate loomist ning oma projekte efektiivsemalt esitleda ja analüüsida, andes praktilised oskused, kuidas mõjusamalt oma ideid edasi anda, olulisi mõtteid struktureerida ja kõige tähtsam välja tuua ning seeläbi oma igapäevatööd tõhustada ja ideid tulemuslikumalt ellu viia. Hind  alates  24. aprill 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktikult praktikule- keskastmejuhi arenguprogramm

2019-05-09

Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued olukorrad võivad osutuda suurteks väljakutseteks. Hind  alates 25. aprill 565 € + km.

Hind: 515.00 €
Kestus: 09.05-30.05.2019
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- enesejuhtimine

2019-05-09

Koolituse eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Hind  alates 25. aprill 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Praktiline juhtimiskoolitus- Spetsialistist inimeste juhiks

2019-05-14

Koolitusel räägime, mis on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis? Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissitsuatsioonide lahendamisel? Kuidas juhtida tulemuslikult meeskonnatööd? Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid? Hind  alates 30. aprill 419 € + km.

Hind: 379.00 €
Kestus: 14.-15.05.2019 kell 10.00–17.00; 16 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Dividendide maksustamine ja deklareerimine 2019

2019-05-15

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate dividendidega väljamaksmisega seotud õiguslikest võimalustest, maksude arvestamisest  ning nende deklareerimisest. Teadmisi ja kogemusi jagavad valdkonna pädevamad eksperdid Siim Maripuu ja Aule Kindsigo. Hind alates 1. mai 189 €  + km

Hind: 159.00 €
Kestus: 10:00-14:00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- meeskonna juhtimine

2019-05-16

Koolituse eesmärk on omandada parimad teadmised meeskonna juhtimiseks. On ütlus, kui soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos teistega. Keskendume sellele, mida on juhina vaja teha, et saada oma meeskonna peamiseks julgustajaks ja inimeste arengu toetajaks. Hind  alates 2. mai 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kuidas emotsioone teadlikult juhtida?

2019-05-21

Juhtides teadlikult oma emotsioone ja vastates konstruktiivselt teiste emotsioonidele suurendame nii enda kui ka meeskonna võimekust ja mõjujõudu. Emotsionaalne kirjaoskus on üks tähtsamaid kompetentse töötades inimestega ja juhtides meeskondi.  Hind alates 7. mai 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Renditööjõu kasutamine- millal ja kuidas rakendada?

2019-05-22

Koolitusel räägime, kuidas edukalt tulla toime kolmepoolse töösuhtega: mida peab teadma renditööjõu kasutamisest, millised on selle õiguslikud alused ja erinevate osapoolte kohustused ning kuidas valmistuda renditööjõu kasutusele võtmiseks organisatsioonis. Praktilisi näpunäiteid ja soovitusi jagavad nii rendiettevõte kui ka kasutajaettevõte ning tööõiguse spetsialist. K uni 7. mai 189 €  + km, alates 8. mai 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Keskastmejuhi arenguprogramm- protsesside juhtimine

2019-05-23

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi, kuidas protsesse edukalt juhtida, et saavutada kvaliteet ning vastavus klientide kõrgetele ootustele. Mõtteid sellest, kui oluline on igapäevane pidev arenemine. Hind alates 9. mai 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus

2019-05-28

Koolitusel saab ülevaate korrektsete ingliskeelsete ametikirjade kirjutamisest rekvisiitide paigutuse ja kirja ülesehituse, õige stiilivaliku ja kaasaegse keelekasutuse osas. Saavutatakse kindlustunne sagedamini ettetulevate ametikirjade ja e-kirjade kirjutamisel. Alates 14. mai 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine

2019-05-30

Koolituse eesmärk on toetada koolitusel osalejat erinevate plaanide koostamisel, ideede genereerimisel ning pakutud ideede vahel otsustamisel. Lisaks anda teadmisi ja oskusi muudatuste läbiviimiseks ning muudatuste vastuseisuga toimetulekuks. Hind 16. mai 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Küberhügieen ja infoturve

2019-06-04

Koolitusel antakse ülevaade küberhügieeni ja infoturbe põhimõtetest ning jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas neid oma organisatsioonis rakendada: kuidas jälgida üldist infoturbe taset, ära hoida turvaintsidente, vähendada riske läbi teadlikkuse tõstmise ja sisemise teavituse ning nõustada oma organisatsiooni töötajaid erinevate ohuolukordade vältimisel ja ennetamisel. Hind alates 21. mai 179 € + km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:45; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 523 6146

Kategooriate juhtimine kaubanduses

2019-06-05

Koolitusel saab ülevaate kategooria juhtimisest kaubanduses. Omandatakse teadmised ja oskused kategooriajuhtimise olemusest, kategooriate rollide ja strateegia määramisest ning saadakse teada, kuidas süsteemne  kategooriajuhtimine praktikas toimub. Hind alates  23. mai 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-16:15
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

E-arvete saatmise kohustus 1. juulist 2019

2019-06-11

1. juulist 2019 muutub avaliku sektori asutustele e-arvete edastamine kohustuslikuks. See tähendab, et edaspidi saavad avalikule sektorile kaupu/teenuseid müüa vaid ettevõtted, kes suudavad väljastada e-arveid.  Alates 28. mai 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 528 3177

Lihthankemenetluse eelised ja kitsaskohad praktikas

2019-06-12

Koolitus annabki ülevaate lihthankemenetluse läbiviimise peamistest reeglitest ning kohalduvatest nõuetest. Samuti käsitleme koolitusel seda, milline on hankija otsustusruum tingimuste kehtestamisel ning milliseid tingimusi oleks hankijal mõistlik ja otstarbekas lihthankemenetluse läbiviimisel kehtestada. Hind alates 29. mai 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Uus ärisaladuse kaitse seadus- kuidas kaitsta ettevõtte ärisaladusi?

2019-06-13

Seminaril tutvustab Advokaadibüroo LEXTAL partner Kristi Sild 2018. aasta detsembris jõustunud ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadust (EKTÄKS), mis kehtestab meetmed ärisaladuse kaitseks ja ebaausa konkurentsi takistamiseks.  Hind alates 30. mai 179 € + km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:30; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Miks ja kuidas ennetada ning maandada vaimse tervise riske töökohal?

2019-09-19

Koolitusel räägime, kuidas tööohutuse seisukohast kaardistada vaimse tervise riske töökohal ning tunda ära peamiseid töötaja kriise, mis puudutavad tööd. Õpime ennetama ja toime tulema levinumate vaimse tervise probleemidega töökohal.  Hind alates  5. september 219 €  + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Tööheaolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs

2019-09-24

Koolitusel omandatakse tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa juhendamisel praktilised teadmised ja oskused tööheaolu-uuringute planeerimisest, meetodidest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest. Hind alates 10. september 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktikult praktikule- Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

2019-09-25

Koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Samuti kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni ja erinevad jõu osakaalud läbirääkimistel.  Hind alates 11. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kuidas saab müügi- ja teenindusjuht meeskonna tulemuslikkust tõsta?

2019-09-26

Müügitegevuse juhtimine on oma olemuselt süsteemne protsess, mille suunamisel on oluline roll müügi- ja teenindusjuhil. Selleks et meeskonna tulemuslikkust kasvatada, on juhil oluline omandada vajalikud kompetentsid ning teadvustada erinevaid müügitegevuse juhtimise etappe – mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine. Alates 12. september 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Spetsialistist juhiks- suhtlemiskompetentsid

2019-10-01

Spetsialistist meeskonna juhiks saamisel tekib vajadus omandada uus tööroll ja sellest tulenevalt uued suhtlemisoskused. Koolitusel käsitleme peamiseid suhtlemiskompetentse, mida juhil vaja läheb ning kuidas ennast kehtestada ja toetada rahulolu teket meeskonnas, kus just oldi ise spetsialist.  Hind alates 17. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Autoriõigusest digiajastul

2019-10-02

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis. Hind alates 18. september 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Esmaklassiline telefoniteenindus

2019-10-15

Suur osa ametialasest suhtlusest toimub telefonitsi. Eriti probleemsete olukordade puhul eelistavad kliendid pigem helistada kui kasutada teisi suhtluskanaleid. Selleks, et telefoniteenindus oleks võimalikult tulemuslik ja korrektne, on oluline tunda ja arvestada teatud eripärasid. Hind alates 1. oktoober 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

2019-10-16

Inimesed organisatsioonis on kõige olulisemad ning vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist. Vaid tänu motiveeritud ja koolitatud töötajatele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi edu. Hind alates 2. oktoober 429 € + km.

Hind: 359.00 €
Kestus: 16.–17. oktoober 2019; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 523 0718

Praktiline ostujuhtimine. Tulemuslik ostutegevus kaubanduses

2019-10-30

Ostutegevusel on kaubandusettevõtte tuludele väga suur tähtsus. Ostud ja ostutegevusega seonduvad maksed moodustavad ettevõtte kuludest valdava osa. Ostutegevusega saab mõjutada märkimisväärselt äritegevuse tulemit, seega peaaegu iga tulu ja kulu euro liigub läbi ostu. Hind alates 16. oktoober 219 € + km osaleja kohta.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend

2019-11-07

Kuidas tegelikult tulemusi mõõta ja hinnata? Millised on X, Y ja Z generatsiooni vajadused arenguvestlusel? Mida töötajad vestluselt ootavad? Millest lähtuda arenguvestluste planeerimisel ja läbiviimisel? Kuidas rääkida keerulistel teemadel ja kuidas töötajaid motiveerida? Hind alates 24. oktoober 229 € + km osaleja kohta.

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00–17.15; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448