Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Excellence Koolitus-
Firma:
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Telefon:
+372 648 7000
Koduleht:
www.excellence.ee
Facebook: www.facebook.com/Excellence Koolitus ja ArenduskeskusExcellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist koolitusettevõttega, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsioonidele suunatud professionaalse koolitus- ja arendustegevuse tulemuslik teostamine teenusena.
 
Eesmärk on organisatsioonidele pakkuda nende tegevusvaldkonna spetsiifikast lähtuvalt süsteemset personali (juht, spetsialist) koolitus- ja arengu toetamise võimalusi.

Teenused
: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud koolitused, tellimuskoolitused, seminarid, konverentsid ja konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh koolitaja kompetentsi arendamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.
Arendus- ja koolitustegevuse teenused on sobilikud organisatsioonidele, kus puuduvad personalijuhi, koolitusjuhi või teised personali arendusega seotud ametikohad või organisatsioonidele, kus arendus- ja koolitustegevuse mahud on sedavõrd suured, et vajatakse abi ajutiselt teenuse tellimise näol.
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse poolt pakutava teenuse eesmärk on organisatsioonile vajalikus mahus ja sobivas vormis tulemusliku arendus- ja koolitustegevuse teostamine. 
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus pakub organisatsiooni personali arengu toetajatele (tegevjuhile, personalijuhile, koolitusjuhile, arendusjuhile, sisekoolitajale) konsultatsioone ja teenuseid järgmistel personali arendus- ja koolitusvaldkonna teemadel: 
 
  • Konsultatsiooni
  • Tellimuskoolitused
  • Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine
  • Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine
  • Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine
  • Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
  • Koolituste korraldamine ja koordineerimine
  • Koolitaja kompetentside arendamine

Konsultatsiooni pakuvad oma ala professionaalid, kellel on olemas teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Personalijuht  Personalile  Konsultatsioonid  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Koolitaja koolitus  Arendustegevus  Personalitööalased konsultatsioonid  Personali arendus ja koolitus  Personalijuhtimise arenguprogramm  Juhtimisalased koolitused  Sisekoolitussüsteemi loomine  Tellimuskoolitused  Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine  Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine  Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine  Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine  Koolituste korraldamine ja koordineerimine  Koolitaja kompetentside arendamine  Excellence Koolitus – ja Arenduskeskus  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus  Riskijuhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused

2019-08-28

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate, kuidas luua töötasusüsteemi, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades töötasustamise aluste vastavust organisatsiooni vajadustega. Hind alates  14. august 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: +372 58 417 448

Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana

2019-08-29

E-õppe keskkondi ja digivahendeid on õppeprotsessi toetamiseks kasutatud juba ligi 20 aastat. Selle ajaga on e-õppe keskkondade valik ja võimalused väga palju muutunud ning mitmekesistunud. Kas ja kuidas võiks neid kasutada tänapäeval organisatsiooni sisekoolitustes või koolitusprotsessis laiemalt? Hind alates  15. august 259 € + km

Hind: 229.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: +372 58 417 448

Lihthankemenetluse eelised ja kitsaskohad praktikas

2019-09-04

Koolitus annabki ülevaate lihthankemenetluse läbiviimise peamistest reeglitest ning kohalduvatest nõuetest. Samuti käsitleme koolitusel seda, milline on hankija otsustusruum tingimuste kehtestamisel ning milliseid tingimusi oleks hankijal mõistlik ja otstarbekas lihthankemenetluse läbiviimisel kehtestada. Hind alates 21. august 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kuidas võtta vastu otsuseid pingelistes olukordades?

2019-09-10

Koolitusel räägime, kuidas pinged raskendavad otsustamist ning mida saame ise kontrollida ja muuta, et luua läbimõeldud otsustamisprotsess ning langetada väärtuspõhiseid otsuseid. Analüüsime igapäevatöös ja –elus ettetulevaid pingeolukordi ja õpime erinevaid eneseregulatsioonitehnikaid läbimõeldumate otsuste vastuvõtmiseks.  Alates 27. august 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Küberhügieen ja infoturve

2019-09-11

Koolitusel antakse ülevaade küberhügieeni ja infoturbe põhimõtetest ning jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas neid oma organisatsioonis rakendada: kuidas jälgida üldist infoturbe taset, ära hoida turvaintsidente, vähendada riske läbi teadlikkuse tõstmise ja sisemise teavituse ning nõustada oma organisatsiooni töötajaid erinevate ohuolukordade vältimisel ja ennetamisel. Hind alates 28. august 179 € + km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:45; 4 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 523 6146

Väärtustav ja kaasav juhtimine- kuidas avada meeskonna potentsiaal?

2019-09-12

Kaheetapilise koolituse eesmärk ongi õppida kasutama kaasamise tööriistu meeskonnaliikmete pühendumise suurendamiseks. Kuid tööriistadest üksi on vähe, vaja on ka õigeid hoiakuid – väärtustavat lähenemist. Koolitusel leiab käsitlust, mis on väärtustav lähenemine, mida see tähendab ja milles avaldub. Hind  alates 29. august 379 € + km.

Hind: 329.00 €
Kestus: 12.09 ja 3.10.2019; 12 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Uus ärisaladuse kaitse seadus- kuidas kaitsta ettevõtte ärisaladusi?

2019-09-17

Seminaril tutvustab Advokaadibüroo LEXTAL partner Kristi Sild 2018. aasta detsembris jõustunud ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadust (EKTÄKS), mis kehtestab meetmed ärisaladuse kaitseks ja ebaausa konkurentsi takistamiseks.  Hind alates 3. september 179 € + km

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:30; 4 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kõik oluline erisoodustustest sh jõustunud muudatuste praktika

2019-09-18

Tunnustatud maksuvaldkonna spetsialist Aule Kindsigo selgitab põhjalikult erisoodustuste maksustamise põhimõtteid ning annab ülevaate, millistel juhtudel kehtib erisoodustus ja millal mitte. Toob Teieni viimase aasta muudatuste praktika. Hind alates  4. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Miks ja kuidas ennetada ning maandada vaimse tervise riske töökohal?

2019-09-19

Koolitusel räägime, kuidas tööohutuse seisukohast kaardistada vaimse tervise riske töökohal ning tunda ära peamiseid töötaja kriise, mis puudutavad tööd. Õpime ennetama ja toime tulema levinumate vaimse tervise probleemidega töökohal.  Hind alates  5. september 219 €  + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktikult praktikule- keskastmejuhi arenguprogramm

2019-09-20

Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued olukorrad võivad osutuda suurteks väljakutseteks. Hind  alates 6. september 565 € + km.

Hind: 515.00 €
Kestus: 20.09-11.10.2019; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- enesejuhtimine

2019-09-20

Koolituse eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt tuleb hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale. Hind alates 6. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 523 0718

Tööheaolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs

2019-09-24

Koolitusel omandatakse tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa juhendamisel praktilised teadmised ja oskused tööheaolu-uuringute planeerimisest, meetodidest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest. Hind alates 10. september 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktikult praktikule- Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

2019-09-26

Koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Samuti kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni ja erinevad jõu osakaalud läbirääkimistel.  Hind alates 12. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- meeskonna juhtimine

2019-09-27

Koolituse eesmärk on omandada parimad teadmised meeskonna juhtimiseks. On ütlus, kui soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos teistega. Keskendume sellele, mida on juhina vaja teha, et saada oma meeskonna peamiseks julgustajaks ja inimeste arengu toetajaks. Hind  alates 13. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Spetsialistist juhiks- suhtlemiskompetentsid

2019-10-01

Spetsialistist meeskonna juhiks saamisel tekib vajadus omandada uus tööroll ja sellest tulenevalt uued suhtlemisoskused. Koolitusel käsitleme peamiseid suhtlemiskompetentse, mida juhil vaja läheb ning kuidas ennast kehtestada ja toetada rahulolu teket meeskonnas, kus just oldi ise spetsialist.  Hind alates 17. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Autoriõigusest digiajastul

2019-10-02

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis. Hind alates 18. september 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Teenindus- ja müügioskuste tipptase - jaatav sõnum

2019-10-02

Koolitusel õpime tähele panema, millisel viisil ennast seni väljendame ning kuidas kohandada jaatav sõnum üheks mõnusaks ja käepäraseks tööriistaks. Vaatleme erinevate keelekasutuste kaugeleulatuvat mõju sõnumi tõhususele nii töökeskkonnas kui teenindus- ja müügisituatsioonis. Alates 18. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- protsesside juhtimine

2019-10-04

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi, kuidas protsesse edukalt juhtida, et saavutada kvaliteet ning vastavus klientide kõrgetele ootustele. Mõtteid sellest, kui oluline on igapäevane pidev arenemine. Hind alates  20. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Piiriülene tööõigus ja maksustamine

2019-10-09

Koolitusel saab teada, millised on peamised tööõiguslikud küsimused seoses välistööjõu töötamisega Eestis ning millised on tööjõu piiriülese liikumisega seotud olulised aspektid maksustamises. Hind alates 25. septemrbist 229 eurot + 20% km osaleja kohta.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 523 0718

Keskastmejuhi arenguprogramm- planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine

2019-10-11

Koolituse eesmärk on toetada koolitusel osalejat erinevate plaanide koostamisel, ideede genereerimisel ning pakutud ideede vahel otsustamisel. Lisaks anda teadmisi ja oskusi muudatuste läbiviimiseks ning muudatuste vastuseisuga toimetulekuks. Hind 27. september 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

2019-10-16

Inimesed organisatsioonis on kõige olulisemad ning vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist. Vaid tänu motiveeritud ja koolitatud töötajatele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi edu. Hind alates 2. oktoober 429 € + km.

Hind: 359.00 €
Kestus: 16.–17. oktoober 2019; 12 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 523 0718

Riigihangete algkursus

2019-10-29

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.   Hind alates 15. oktoober 359 € + km

Hind: 309.00 €
Kestus: 29.-30.10.2019; 12 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski maantee 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktiline ostujuhtimine. Tulemuslik ostutegevus kaubanduses

2019-10-30

Ostutegevusel on kaubandusettevõtte tuludele väga suur tähtsus. Ostud ja ostutegevusega seonduvad maksed moodustavad ettevõtte kuludest valdava osa. Ostutegevusega saab mõjutada märkimisväärselt äritegevuse tulemit, seega peaaegu iga tulu ja kulu euro liigub läbi ostu. Hind alates 16. oktoober 219 € + km osaleja kohta.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kuidas saavutada suhete kvaliteet ja tulemus keerulistes suhtlemissituatsioonides?

2019-11-05

Koolitusel õpime suhtlemisprotsessi juhtimise võtteid ning räägime eneseväljendusviisi olulisusest suhete kvaliteedi tagamisel. Analüüsime lahenduskeskse lähenemisviisi mõju suhtlemise tulemuslikkuse ja suhete kvaliteedi kontekstis.  Alates 22. oktoober 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend

2019-11-07

Kuidas tegelikult tulemusi mõõta ja hinnata? Millised on X, Y ja Z generatsiooni vajadused arenguvestlusel? Mida töötajad vestluselt ootavad? Millest lähtuda arenguvestluste planeerimisel ja läbiviimisel? Kuidas rääkida keerulistel teemadel ja kuidas töötajaid motiveerida? Hind alates 24. oktoober 229 € + km osaleja kohta.

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00–17.15; 8 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktiline juhtimiskoolitus- Spetsialistist inimeste juhiks

2019-11-19

Koolitusel räägime, mis on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis? Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissitsuatsioonide lahendamisel? Kuidas juhtida tulemuslikult meeskonnatööd? Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid? Hind  alates 5. november 419 € + km.

Hind: 379.00 €
Kestus: 19.-20.11.2019 kell 10.00–17.00; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Töösuhte korrektne sõlmimine ja lõpetamine

2019-12-05

Koolitusel annab tunnustatud tööõiguse spetsialist ja jurist Heli Raidve põhjaliku ülevaate erinevate töölepingu vormide korrektsest sõlmimisest ja lõpetamisest, ilmestades teemasid läbivalt näidetega kohtupraktikast ning andes soovitusi vigade vältimiseks. Hind alates 21. november 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus

2020-03-10

Koolitusel saab ülevaate korrektsete ingliskeelsete ametikirjade kirjutamisest rekvisiitide paigutuse ja kirja ülesehituse, õige stiilivaliku ja kaasaegse keelekasutuse osas. Saavutatakse kindlustunne sagedamini ettetulevate ametikirjade ja e-kirjade kirjutamisel. Alates 25. veebruar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718