Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Excellence Koolitus-
Firma:
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Telefon:
+372 648 7000
Koduleht:
www.excellence.ee
Facebook: www.facebook.com/Excellence Koolitus ja ArenduskeskusExcellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist koolitusettevõttega, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsioonidele suunatud professionaalse koolitus- ja arendustegevuse tulemuslik teostamine teenusena.
 
Eesmärk on organisatsioonidele pakkuda nende tegevusvaldkonna spetsiifikast lähtuvalt süsteemset personali (juht, spetsialist) koolitus- ja arengu toetamise võimalusi.

Teenused
: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud koolitused, tellimuskoolitused, seminarid, konverentsid ja konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh koolitaja kompetentsi arendamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.
Arendus- ja koolitustegevuse teenused on sobilikud organisatsioonidele, kus puuduvad personalijuhi, koolitusjuhi või teised personali arendusega seotud ametikohad või organisatsioonidele, kus arendus- ja koolitustegevuse mahud on sedavõrd suured, et vajatakse abi ajutiselt teenuse tellimise näol.
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse poolt pakutava teenuse eesmärk on organisatsioonile vajalikus mahus ja sobivas vormis tulemusliku arendus- ja koolitustegevuse teostamine. 
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus pakub organisatsiooni personali arengu toetajatele (tegevjuhile, personalijuhile, koolitusjuhile, arendusjuhile, sisekoolitajale) konsultatsioone ja teenuseid järgmistel personali arendus- ja koolitusvaldkonna teemadel: 
 
  • Konsultatsiooni
  • Tellimuskoolitused
  • Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine
  • Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine
  • Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine
  • Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
  • Koolituste korraldamine ja koordineerimine
  • Koolitaja kompetentside arendamine

Konsultatsiooni pakuvad oma ala professionaalid, kellel on olemas teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Personalijuht  Personalile  Konsultatsioonid  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Koolitaja koolitus  Arendustegevus  Personalitööalased konsultatsioonid  Personali arendus ja koolitus  Personalijuhtimise arenguprogramm  Juhtimisalased koolitused  Sisekoolitussüsteemi loomine  Tellimuskoolitused  Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine  Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine  Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine  Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine  Koolituste korraldamine ja koordineerimine  Koolitaja kompetentside arendamine  Excellence Koolitus – ja Arenduskeskus  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus  Riskijuhtimine 

KOOLITUSKALENDER

E-arvete saatmise kohustus praktikas

2019-12-12

Koolitusel saab teadmisi ja praktilisi kogemusi e-arvetele üleminekuga seonduvast.  Anname ülevaate ostuarvete käsitluse parimast praktikast maailmas ning Eestis. Tutvustame ostuarvete menetlusprogrammi ja räägime selle kasudest.  Hind alates  28. november 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski mnt 4, Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Maksuseaduse muudatused 2020 ja aktuaalsed probleemid

2020-01-21

Põhjaliku ülevaate juba 1. jaanuarist 2020 jõustuvatest ning hiljem jõustuma hakkavatest muudatustest maksuseaduses ja maksuküsimustega seotud probleemidest annab Eesti üks pädevamaid maksueksperte, Aule Kindsigo, kes omab pikaajalist töökogemust Maksu- ja Tolliametis. Hind alates  7. jaanuar 179 € + km 

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Väärtustav ja kaasav juhtimine- kuidas avada meeskonna potentsiaal?

2020-01-21

Kaheetapilise koolituse eesmärk ongi õppida kasutama kaasamise tööriistu meeskonnaliikmete pühendumise suurendamiseks. Kuid tööriistadest üksi on vähe, vaja on ka õigeid hoiakuid – väärtustavat lähenemist. Koolitusel leiab käsitlust, mis on väärtustav lähenemine, mida see tähendab ja milles avaldub. Hind  alates 7. jaanuar 379 € + km.

Hind: 329.00 €
Kestus: 21.01 ja 11.02.2020; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kuidas saada strateegiliseks personalijuhiks?

2020-01-22

Koolitusel õpime analüüsima organisatsiooni strateegilisi vajadusi. Omandame teadmisi ja oskusi, kuidas olla juhtidele strateegiline partner organisatsiooni arendamisel ning kuidas koostada organisatsiooni strateegiat toetav personalistrateegia ja kuidas seda ellu viia.  Hind alates 8. jaanuar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski mnt 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktikult praktikule- Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

2020-01-23

Koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Samuti kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni kui jõu osakaalud on erinevad läbirääkimistel. Koolituse saavad osalejad reaalselt õpitut kohe ka praktikas kasutada.  Hind alates 9. jaanuar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Praktikult praktikule- keskastmejuhi arenguprogramm

2020-01-23

Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued olukorrad võivad osutuda suurteks väljakutseteks. Hind  alates 9. jaanuar 585 € + km.

Hind: 539.00 €
Kestus: 23.01-13.02.2020; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- enesejuhtimine

2020-01-23

Koolituse eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt tuleb hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale. Hind alates 9. jaanuar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 523 0718

Töösuhte korrektne sõlmimine ja lõpetamine

2020-01-28

Koolitusel annab tunnustatud tööõiguse spetsialist ja jurist Heli Raidve põhjaliku ülevaate erinevate töölepingu vormide korrektsest sõlmimisest ja lõpetamisest, ilmestades teemasid läbivalt näidetega kohtupraktikast ning andes soovitusi vigade vältimiseks. Hind alates 14. jaanuar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Paldiski mnt 4, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Keskastmejuhi arenguprogramm- meeskonna juhtimine

2020-01-30

Koolituse eesmärk on omandada parimad teadmised meeskonna juhtimiseks. On ütlus, kui soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos teistega. Keskendume sellele, mida on juhina vaja teha, et saada oma meeskonna peamiseks julgustajaks ja inimeste arengu toetajaks. Hind  alates 16. jaanuar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Teenusedisain – baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest

2020-02-05

Praktilise suunitlusega koolitusel omandatakse teadmised teenusedisaini olemusest ja rakendusvõimalustest ning oskused teenuste disaini meetodite ja töövahendite kasutamiseks. Hind  alates 22. jaanuar 359 € + km

Hind: 309.00 €
Kestus: 5. ja 19.02.2020
Koht: Toimumiskoht Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Keskastmejuhi arenguprogramm- protsesside juhtimine

2020-02-06

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi, kuidas protsesse edukalt juhtida, et saavutada kvaliteet ning vastavus klientide kõrgetele ootustele. Mõtteid sellest, kui oluline on igapäevane pidev arenemine. Hind alates  23. jaanuar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused

2020-02-12

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate, kuidas luua töötasusüsteemi, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades töötasustamise aluste vastavust organisatsiooni vajadustega. Hind alates  29. jaanuar 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 58 417 448

Keskastmejuhi arenguprogramm- planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine

2020-02-13

Koolituse eesmärk on toetada koolitusel osalejat erinevate plaanide koostamisel, ideede genereerimisel ning pakutud ideede vahel otsustamisel. Lisaks anda teadmisi ja oskusi muudatuste läbiviimiseks ning muudatuste vastuseisuga toimetulekuks. Hind 30. jaanuar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

VÄRBAMISKONVERENTS 2020- Milline on värbamismaastiku reaalsus?

2020-02-20

Värbamismaastiku reaalsus, lähiaastate trendid ning väljakutsed – need on teemad, mis võtame fookusesse uue kümnendi esimesel värbamiskonverentsil. Arutleme, kuhu liiguvad tööjõupuudus, majanduse kiire kasv ja palgad. Analüüsime, milliseid muutuseid värbamisstrateegias toovad kaasa ettevõtte strateegia, missiooni ja visiooni muutumine.   Hind alates  6. veebruar 249 € + km osaleja kohta.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:45; 7 ak.t.
Koht: Hestia Hotel Europa Paadi 5, Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Korrektne keelekasutus ametikirjades

2020-03-04

Koolitusel saab teada, kuidas koostada grammatiliselt õigeid ja selgelt arusaadavaid ametikirju. Õpime kirjateel ennast loogiliselt väljendama arvestades selle mõju ja eesmärki sõnumi edastamisel, mis tagaks usaldusväärsuse ja korrektsuse võimalikult paljudele kirja saajatele. Lisaks tutvume ka uuemate keelereeglite ja teksti sobimatute väljendite ning kantseliidiga. Hind alates 119. veebruar 219 € + km

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, TallinnPark Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, 10117 Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus

2020-03-10

Koolitusel saab ülevaate korrektsete ingliskeelsete ametikirjade kirjutamisest rekvisiitide paigutuse ja kirja ülesehituse, õige stiilivaliku ja kaasaegse keelekasutuse osas. Saavutatakse kindlustunne sagedamini ettetulevate ametikirjade ja e-kirjade kirjutamisel. Alates 25. veebruar 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kuidas saavutada suhete kvaliteet ja tulemus keerulistes suhtlemissituatsioonides?

2020-03-11

Koolitusel õpime suhtlemisprotsessi juhtimise võtteid ning räägime eneseväljendusviisi olulisusest suhete kvaliteedi tagamisel. Analüüsime lahenduskeskse lähenemisviisi mõju suhtlemise tulemuslikkuse ja suhete kvaliteedi kontekstis.  Alates  25. veebruar 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kaug- ja virtuaaltöö - kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal?

2020-03-18

Koolituse käigus vaatame üle paindlike töövormide ja IT arenguga  toimunud muudatused organisatsioonides. Omandame teadmised, millised on tüüpprobleemid seoses virtuaal- ja kaugtööga ning praktilised oskused, kuidas nendega toime tulla.  Hind  4. märts 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktiline ostujuhtimine. Tulemuslik ostutegevus kaubanduses

2020-10-29

Ostutegevusel on kaubandusettevõtte tuludele väga suur tähtsus. Ostud ja ostutegevusega seonduvad maksed moodustavad ettevõtte kuludest valdava osa. Ostutegevusega saab mõjutada märkimisväärselt äritegevuse tulemit, seega peaaegu iga tulu ja kulu euro liigub läbi ostu. Hind alates 15. oktoober 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718