Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Excellence Koolitus-
Firma:
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Telefon:
+372 648 7000
Koduleht:
www.excellence.ee
Facebook: www.facebook.com/Excellence Koolitus ja ArenduskeskusExcellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist koolitusettevõttega, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsioonidele suunatud professionaalse koolitus- ja arendustegevuse tulemuslik teostamine teenusena.
 
Eesmärk on organisatsioonidele pakkuda nende tegevusvaldkonna spetsiifikast lähtuvalt süsteemset personali (juht, spetsialist) koolitus- ja arengu toetamise võimalusi.

Teenused
: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud koolitused, tellimuskoolitused, seminarid, konverentsid ja konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh koolitaja kompetentsi arendamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.
Arendus- ja koolitustegevuse teenused on sobilikud organisatsioonidele, kus puuduvad personalijuhi, koolitusjuhi või teised personali arendusega seotud ametikohad või organisatsioonidele, kus arendus- ja koolitustegevuse mahud on sedavõrd suured, et vajatakse abi ajutiselt teenuse tellimise näol.
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse poolt pakutava teenuse eesmärk on organisatsioonile vajalikus mahus ja sobivas vormis tulemusliku arendus- ja koolitustegevuse teostamine. 
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus pakub organisatsiooni personali arengu toetajatele (tegevjuhile, personalijuhile, koolitusjuhile, arendusjuhile, sisekoolitajale) konsultatsioone ja teenuseid järgmistel personali arendus- ja koolitusvaldkonna teemadel: 
 
  • Konsultatsiooni
  • Tellimuskoolitused
  • Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine
  • Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine
  • Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine
  • Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
  • Koolituste korraldamine ja koordineerimine
  • Koolitaja kompetentside arendamine

Konsultatsiooni pakuvad oma ala professionaalid, kellel on olemas teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Personalijuht  Personalile  Konsultatsioonid  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Koolitaja koolitus  Arendustegevus  Personalitööalased konsultatsioonid  Personali arendus ja koolitus  Personalijuhtimise arenguprogramm  Juhtimisalased koolitused  Sisekoolitussüsteemi loomine  Tellimuskoolitused  Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine  Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine  Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine  Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine  Koolituste korraldamine ja koordineerimine  Koolitaja kompetentside arendamine  Excellence Koolitus – ja Arenduskeskus  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus  Riskijuhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Mentorlus organisatsioonis – Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

2020-12-01

Koolitusel räägime, mis on mentorluse olemus ja miks on kasulik seda organisatsioonis rakendada. Saame teada, millistest etappidest mentorlusprotsess koosneb ja millised on arengut toetava mentori tegevused. Omandame praktilisi oskusi, kuidas organisatsioonis tulemuslikku mentorlusprotsessi üles ehitada ja rakendada. Hind: kuni 8. september 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 9. september 229 € + km. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?

2020-12-01

 Isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 näeb muuhulgas ette ka andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamise. Andmete töötlejad heameelega sellega ei tegeleks. Jätame seekord kõrvale kohustuslikkuse ja keskendume küsimusele, miks on hea omada andmekaitselast mõjuhinnangut isegi siis, kui see ei oleks kohustuslik. Samuti vaatleme mõjuhinnangu seost töötlemise läbipaistvuse nõude täitmisega.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:15
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kuidas saada strateegiliseks personalijuhiks?

2020-12-02

Koolitusel õpime analüüsima organisatsiooni strateegilisi vajadusi. Omandame teadmisi ja oskusi, kuidas olla juhtidele strateegiline partner organisatsiooni arendamisel ning kuidas koostada organisatsiooni strateegiat toetav personalistrateegia ja kuidas seda ellu viia. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Exit intervjuu – tööriist juhile ja personalijuhile

2020-12-09

Koolituse eesmärgiks on teadvustada exit intervjuude olulisust organisatsioonikultuuri kujundamisel, olemasoleva personali motiveerimisel ning tööandja maine kujundamisel. Koolitusel osaleja omandab exit intervjuude eduka   

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kuidas oskuslikult delegeerida?

2020-12-10

Koolitusel kuuleme, mis on ja mis ei ole delegeerimine ning millised on delegeerimise erinevad viisid ja vormid. Saame teada, kuidas luua delegeerimist toetav õhkkond ning kuidas valida töötajaid, kellele delegeerida. Omandame toimivaks delegeerimiseks vajalikud suhtlemisoskused ja tehnikad. Arutleme, kuidas muuta delegeerimine töötaja õppimist ja arengut toetavaks võimaluseks.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?

2020-12-21

Koolitus keskendub innovatiivsele värbamisprotsessile, mis arvestab nii tööandja kui ka töötaja vajadusi ning keskkonnast tulenevaid ootusi.  

Hind: 199.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused

2021-01-19

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate, kuidas luua töötasusüsteemi, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades töötasustamise aluste vastavust organisatsiooni vajadustega. Hind alates  11. august 239 € + km.

Hind: 209.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 58 417 448

Kuidas luua onboargingu kaudu meeldejäävat ja personaalset uue töötaja kogemust?

2021-01-20

Värbamist saab lugeda õnnestunuks alles siis, kui uus töötaja on läbinud sisseelamisprogrammi ning katseaja. See, kuidas organisatsioon on oma uute töötajate tulekuks valmis, võtab neid vastu ning alustavate töötajate sisseelamist toetab, on väga suure tähtsusega. Onboardingul alguse saanud uue töötaja kogemus paneb aluse edasisele positiivsele töötajakogemusele ning lojaalsele töösuhtele.

Hind: 219.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 52 30 718

Praktikult praktikule- Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

2021-01-21

Koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Samuti kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni kui jõu osakaalud on erinevad läbirääkimistel. Koolituse saavad osalejad reaalselt õpitut kohe ka praktikas kasutada.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 6. jaanuar 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 7. jaanuar 229 € + km. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Autoriõigusest digiajastul

2021-01-28

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis. Hind 13. oktoober 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/697 rikkumise menetluspraktikat (natuke) meilt ja (peamiselt) mujalt

2021-02-02

Koolitusel saab ülevaate isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 rikkumiste kohta Eesti kohtutes ja teiste riikide järelvalve asutustes tehtud lahenditest. Samuti ülevaade Andmekaitse Inspektsiooni poolt ettekirjutustest.

Hind: 159.00 €
Kestus: 10:00-13:15
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal

2021-02-03

Uue töötaja liitumine organisatsiooniga on enamasti oodatud sündmuseks. Kui aja- ja ressursimahukas värbamisprotsess seljataga, oodatakse uuelt töötajalt kiiret kohanemist, sest harilikult on sellega seotud mõne võtmerolli täitmine, äraoleva töötaja asendamine,  töökoormuse leevendamine ja ettevõtte laienemine.  Hind alates  10. märts 229 € + km

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Visuaalne hõlbustamine- sirgeldades ideed ja protsessid lihtsaks

2021-02-03

Koolituselt saavad kasu kõik, kes töötavad igapäevaselt inimeste ja/või protsesside juhtimise ja juhendamisega ning soovivad visuaalsete materjalide abiga toetada info mõistmist, seostamist, meeldejätmist, uute ideede genereerimist ja elluviimist.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 7. oktoober 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 8. oktoober 229 € + km

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Esinemishirmust vabaks- Kuidas saavutada enesekindlus esinemisel?

2021-02-09

Tegemist on praktilise koolitusega, kus jagame nii teadmisi kui ka koheselt kasutatavaid tehnikaid, mis aitavad vabaneda hirmust esinemise ees. Need on lihtsad tehnikad, mida saab iga inimene omal käel praktiseerida ja tulemustes veenduda.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 25. jaanuar 189 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 26. jaanuar 219 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30
Koht: Tallinn

Telefon: 372 648 7000

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?

2021-02-09

Koolitusel räägime, kuidas edukalt tulla toime kolmepoolse töösuhtega: mida peab teadma renditööjõu kasutamisest, millised on selle õiguslikud alused ja erinevate osapoolte kohustused. Praktilisi näpunäiteid ja soovitusi jagavad nii tööõiguse spetsialist kui ka rendiettevõte.  

Hind: 159.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Praktiline ostujuhtimine. Tulemuslik ostutegevus kaubanduses

2021-02-11

Ostutegevusel on kaubandusettevõtte tuludele väga suur tähtsus. Ostud ja ostutegevusega seonduvad maksed moodustavad ettevõtte kuludest valdava osa. Ostutegevusega saab mõjutada märkimisväärselt äritegevuse tulemit, seega peaaegu iga tulu ja kulu euro liigub läbi ostu. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Alustava värbaja ABC baaskoolitus

2021-03-02

Koolitusel omandatakse baasteadmised ja oskused süsteemseks ning tulemuslikuks personali värbamiseks, teadvustades värbaja rolli, süsteemse värbamise protsessi tegevusi (töökuulutuse koostamine, värbamiskanali valik, töövestluse meetodid)  ning eduka värbamise põhitõdesid pidevalt muutuval tööturul. 

Hind: 219.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 52 30 718

DiSC Workplace Profile käitumisstiilide avastamine- Tunne ennast ja oma kolleegi – tasakaalukamad suhted ja tõhusam koostöö

2021-03-03

Oma DiSC käitumisstiili avastamine aitab paremini mõista enda ja teiste stiilide esindajate reaktsioone ja käitumise motivaatoreid. Samuti viib DiSC mudeli kasutamine, oma ja teiste käitumisstiilide teadvustamine, tõhusamate  käitumisstrateegiateni.  Käitumisstrateegiate teadvustamine võimaldab selgemat suhtlemist ja tulemuslikumat emotsioonide juhtimist, mis aitab tõhustada koostööd.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 16. veebruar 259 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 17. veebruar 289 € + km.

Hind: 259.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 53800727

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus

2021-03-10

Koolitusel saab ülevaate korrektsete ingliskeelsete ametikirjade kirjutamisest rekvisiitide paigutuse ja kirja ülesehituse, õige stiilivaliku ja kaasaegse keelekasutuse osas. Saavutatakse kindlustunne sagedamini ettetulevate ametikirjade ja e-kirjade kirjutamisel. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kõik oluline erisoodustustest sh jõustunud muudatuste praktika

2021-03-16

Tunnustatud maksuvaldkonna spetsialist Aule Kindsigo selgitab põhjalikult erisoodustuste maksustamise põhimõtteid ning annab ülevaate, millistel juhtudel kehtib erisoodustus ja millal mitte. Toob Teieni viimase aasta muudatuste praktika.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 1. märts 149 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 2. märts 179 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, tõendit

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Park Inn By Radisson Central Tallinn (Narva maantee 7c, Tallinn)

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kategooriajuhtimine ja sortimendianalüüs

2021-03-17

Koolitusel saab ülevaate kategooriajuhtimisest ja sortimendianalüüsist kaubanduses. Omandatakse teadmisi ja oskusi kategooriajuhtimise olemusest, kategooriate rollide ja strateegia määramisest ning saadakse teada, kuidas süsteemne  kategooriajuhtimine praktikas toimub. Koolitusel lahendatakse läbivalt praktilisi ülesandeid.

Hind: 199.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Riigihangete algkursus

2021-03-17

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.

Hind: 329.00 €
Kestus: 17.03-18.03.2021; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Väikeettevõtte personalijuhtimise eripärad

2021-03-18

Koolituse eesmärk on jagada teadmisi, oskusi ja parimaid praktikaid väikeettevõtetele, kes soovivad arendada oma meeskonnas tugevat kultuuri, head meeskonnatööd ning tegeleda personalijuhtimises sellega, mis looks ettevõttele pigem lisaväärtust, mitte ei kulutaks ülemäära ressurssi.

Hind: 189.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 523 0718

Praktikult praktikule- keskastmejuhi arenguprogramm

2021-03-25

Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued olukorrad võivad osutuda suurteks väljakutseteks. 

Hind: 549.00 €
Kestus: 25.03, 01.04, 08.04, 15.04.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- enesejuhtimine

2021-03-25

Koolituse eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt tuleb hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale.    

Hind: 199.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 523 0718

Keskastmejuhi arenguprogramm- meeskonna juhtimine

2021-04-01

Koolituse eesmärk on omandada parimad teadmised meeskonna juhtimiseks. On ütlus, kui soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos teistega. Keskendume sellele, mida on juhina vaja teha, et saada oma meeskonna peamiseks julgustajaks ja inimeste arengu toetajaks. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- protsesside juhtimine

2021-04-08

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi, kuidas protsesse edukalt juhtida, et saavutada kvaliteet ning vastavus klientide kõrgetele ootustele. Mõtteid sellest, kui oluline on igapäevane pidev arenemine. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Keskastmejuhi arenguprogramm- planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine

2021-04-15

Koolituse eesmärk on toetada koolitusel osalejat erinevate plaanide koostamisel, ideede genereerimisel ning pakutud ideede vahel otsustamisel. Lisaks anda teadmisi ja oskusi muudatuste läbiviimiseks ning muudatuste vastuseisuga toimetulekuks.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718