Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Excellence Koolitus-
Firma:
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Telefon:
+372 648 7000
Koduleht:
www.excellence.ee
Facebook: www.facebook.com/Excellence Koolitus ja Arenduskeskus
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist täiskasvanute täienduskoolitusettevõttega, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsiooni personali professionaalne arengu toetamine.
 
Eesmärk on olla professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku koolitus- ja arendustegevuse teostamisel vajalikus mahus ja sobivas vormis.

Teenused: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud koolitused, tellimuskoolitused, seminarid, konverentsid ja konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh koolitaja kompetentsi arendamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.
 
Arendus- ja koolitustegevuse teenused on sobilikud organisatsioonidele, kus arendus- ja koolitustegevuse mahud on sedavõrd suured, et vajatakse abi professionaalse teenuse tellimise näol või organisatsioonid,
kus puuduvad personali arendusega seotud ametikohad.
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse poolt pakutava teenuse eesmärk on organisatsioonile vajalikus mahus ja sobivas vormis professionaalse ning tulemusliku arendus- ja koolitustegevuse teostamine. 
 
 
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on paindlik ja usaldusväärne partner organisatsioonidele:
 
  • koolitusstrateegia väljatöötamisel
  • koolitusprotsessi juhtimisel
  • koolitusprotsessi haldamisel
  • koolitustegevuse koordineerimisel
  • koolitus- ja arenguvajaduse väljaselgitamisel
  • koolitusprogrammide väljatöötamisel ja arendamisel
  • sisekoolitussüsteemi ülesehitamisel
  • sisekoolitajate kompetentsuse arendamisel
  • sisekoolitajate arengu toetamisel
  • muudatuste kommunikeerimisel
 
Teenust teostavad oma ala professionaalid, kellel on olemas teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Personalijuht  Personalile  Konsultatsioonid  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Sisekoolitused  Koolitaja koolitus  Arendustegevus  Personalitööalased konsultatsioonid  Personali arendus ja koolitus  Personalijuhtimise arenguprogramm  Juhtimisalased koolitused  Sisekoolitussüsteemi loomine  Tellimuskoolitused  Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine  Sisekoolitussüsteemi loomine, haldamine ja juhtimine  Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine  Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine  Koolituste korraldamine ja koordineerimine  Koolitaja kompetentside arendamine  Excellence Koolitus – ja Arenduskeskus  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus  Riskijuhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

2021-08-24

Koolitusel omandame teadmisi kompententsimudeli rakendamise olulisusest ja eelistest ning organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega sidumiseks. Õpime, kuidas hästi töötavat kompentsimudelit luua ja värbamisel, personali hindamisel ning arendamisel reaalselt kasutada. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

VEEBIKOOLITUS Kõik oluline erisoodustustest sh jõustunud muudatuste praktika

2021-08-24

Tunnustatud maksuvaldkonna spetsialist Aule Kindsigo selgitab põhjalikult erisoodustuste maksustamise põhimõtteid ning annab ülevaate, millistel juhtudel kehtib erisoodustus ja millal mitte. Toob Teieni viimase aasta muudatuste praktika. 

Hind: 189.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis

2021-09-08

Koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitus- ja arendustegevuse kavandamiseks ja elluviimiseks.

Hind: 389.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused

2021-09-16

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate, kuidas luua töötasusüsteemi, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades töötasustamise aluste vastavust organisatsiooni vajadustega.

Hind: 209.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 58 417 448

Kuidas saavutada keerulistes suhtlemissituatsioonides kvaliteet ja tulemus?

2021-09-22

Koolitusel õpime suhtlemisprotsessi juhtimise võtteid ning räägime eneseväljendusviisi olulisusest suhete kvaliteedi tagamisel. Analüüsime lahenduskeskse lähenemisviisi mõju suhtlemise tulemuslikkuse ja suhete kvaliteedi kontekstis.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 20. jaanuar 209 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 21. jaanuar 239 € + km

Hind: 209.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kuidas luua onboardingu kaudu meeldejäävat ja personaalset uue töötaja kogemust?

2021-09-23

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate, kuidas luua töötasusüsteemi, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades töötasustamise aluste vastavust organisatsiooni vajadustega.

Hind: 189.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: +372 58 417 448

VEEBIKOOLITUS Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?

2021-09-28

 Isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 näeb muuhulgas ette ka andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamise. Andmete töötlejad heameelega sellega ei tegeleks. Jätame seekord kõrvale kohustuslikkuse ja keskendume küsimusele, miks on hea omada andmekaitselast mõjuhinnangut isegi siis, kui see ei oleks kohustuslik. Samuti vaatleme mõjuhinnangu seost töötlemise läbipaistvuse nõude täitmisega.

Hind: 149.00 €
Kestus:
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Projektijuhtimine praktikas - kuidas projekte tähtaegselt ja eelarve piires juhtida?

2021-09-29

Kahepäevasel praktilisel koolitusel omandatakse teadmisi ja oskusi, kuidas koostada projektiplaane, komplekteerida meeskondi, jälgida projektide kulgu ning tagada projekti eesmärgile orienteeritus, võttes arvesse aega, eelarvet ja teostust. Koolituse lõpuks oskab osaleja iseseisvalt koostada ja jälgida projekti vabavaralises programmis TeamGantt.

Hind: 329.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Autoriõigusest digiajastul

2021-10-12

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis.

Hind: 199.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Keskastmejuhi arenguprogramm- enesejuhtimine

2021-10-14

Koolituse eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt tuleb hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale.    

Hind: 199.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 523 0718

VEEBIKOOLITUS Kuidas tulla toime pikaleveninud määramatusega ning hoida enda ja meeskonna vaimset tervist?

2021-10-19

 

Hind: 79.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Miks ja kuidas ennetada ning maandada vaimse tervise riske töökohal?

2021-10-20

Koolitusel räägime, kuidas tööohutuse seisukohast kaardistada vaimse tervise riske töökohal ning tunda ära peamiseid töötaja kriise, mis puudutavad tööd. Õpime ennetama ja toime tulema levinumate vaimse tervise probleemidega töökohal. Arutleme, millised on juhi võimalused ja vastutus töötajate probleemide korral ning kuidas toetada kolleege kriisidega toimetulekul.

Hind: 199.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/697 rikkumise menetluspraktikat (natuke) meilt ja (peamiselt) mujalt

2021-11-02

Koolitusel saab ülevaate isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 rikkumiste kohta Eesti kohtutes ja teiste riikide järelvalve asutustes tehtud lahenditest. Samuti ülevaade Andmekaitse Inspektsiooni poolt ettekirjutustest.

Hind: 159.00 €
Kestus: 10:00-13:15
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Spetsialistist juhiks- suhtlemiskompetentsid

2021-11-03

Spetsialistist meeskonna juhiks saamisel tekib vajadus omandada uus tööroll ja sellest tulenevalt uued suhtlemisoskused. Koolitusel käsitleme peamiseid suhtlemiskompetentse, mida juhil vaja läheb ning kuidas ennast kehtestada ja toetada rahulolu teket meeskonnas, kus just oldi ise spetsialist.

Hind: 199.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 53800727

Riigihangete algkursus

2021-11-10

Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.

Hind: 329.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend

2021-11-17

Kuidas tegelikult tulemusi mõõta ja hinnata? Millised on X, Y ja Z generatsiooni vajadused arenguvestlusel? Mida töötajad vestluselt ootavad? Millest lähtuda arenguvestluste planeerimisel ja läbiviimisel? Kuidas rääkida keerulistel teemadel ja kuidas töötajaid motiveerida? 

Hind: 209.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis

2021-11-18

Koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada.  

Hind: 209.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448