TARTU ÜLIKOOL majandusteaduskonna kaugkoolitusprogramm

TARTU ÜLIKOOL majan
Firma:
TARTU ÜLIKOOL majandusteaduskonna kaugkoolitusprogramm
Telefon:
737 66 06
Koduleht:
finance.ut.ee
 Kui plaanite enesetäiendamist rahanduse, arvestuse, õiguse, kinnisvara või projektitöö alal ning kaugkoolituse õppevorm Teile sobib, siis Tartu Ülikool pakub võimalust osaleda erinevatel kursustel.
 
Neil kursustel ei ole "kohalkäimise kohustust". Õpite nii ja siis, kuidas ja millal Teile sobib. Kursuse õpikud on paberkandjal. Muu õpe - vahetestid, kodutööd, suhtlemine õppejõudude ja kursusekaaslastega - on Eesti e-Ülikooli veebipõhises koolituskeskkonnas Moodle. Õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl, mida toetavad klassikonsultatsioonid Tallinnas.
 
Kursused on kantud TÜ ühtsesse õppekavasse (4,5 - 9 ainepunkti) ja õppe edukat lõpetamist tõendab Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistus. Lisaks sellele saate majandusarvestuses ja kinnisvara astmes ettevalmistuse kutseeksami sooritamiseks.
 
E-õpe  Finantskoolitused  Juhtimine  Majandus  Projektijuhtide koolitus  Õigus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamine  Majandusarvestus  Finantsplaneerimine  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Majandusõiguse koolitus  Kinnisvarakoolitus  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Finantsteenused  Pangandus  Pangandus  Majandusõigus  Majandusõpe  Kinnisvarakursused   kinnisvara koolitus  Laenude juhtimine  Finantsjuhtimise alused  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolitusprogramm  Projektitöö ja organisatsiooni projektipõhine rahastamine  Kinnisvaraõigus  Kindlustuse alane koolitus  Kindlustuse alane koolitus  Finantsteemalised koolitused  Kinnisvara turg  Makroökonoomika  Ettevõtte rahandus  Eraisiku rahandus  Personal finance  Eraisiku finantsplaneerimine  Riigihanke korraldamise kursused  Riigihangete koolitus  Riigihanked  Riigihangete baaskoolitusprogramm