TARTU ÜLIKOOL majandusteaduskonna kaugkoolitusprogramm

TARTU ÜLIKOOL majan
Firma:
TARTU ÜLIKOOL majandusteaduskonna kaugkoolitusprogramm
Telefon:
737 66 06
Koduleht:
finance.ut.ee
 Kui plaanite enesetäiendamist rahanduse, arvestuse, õiguse, kinnisvara või projektitöö alal ning kaugkoolituse õppevorm Teile sobib, siis Tartu Ülikool pakub võimalust osaleda erinevatel kursustel.
 
Neil kursustel ei ole "kohalkäimise kohustust". Õpite nii ja siis, kuidas ja millal Teile sobib. Kursuse õpikud on paberkandjal. Muu õpe - vahetestid, kodutööd, suhtlemine õppejõudude ja kursusekaaslastega - on Eesti e-Ülikooli veebipõhises koolituskeskkonnas Moodle. Õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl, mida toetavad klassikonsultatsioonid Tallinnas.
 
Kursused on kantud TÜ ühtsesse õppekavasse (4,5 - 9 ainepunkti) ja õppe edukat lõpetamist tõendab Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistus. Lisaks sellele saate majandusarvestuses ja kinnisvara astmes ettevalmistuse kutseeksami sooritamiseks.
 
E-õpe  Finantskoolitused  Juhtimine  Majandus  Projektijuhtide koolitus  Õigus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamine  Majandusarvestus  Finantsplaneerimine  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Majandusõiguse koolitus  Kinnisvarakoolitus  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Finantsteenused  Pangandus  Pangandus  Majandusõigus  Majandusõpe  Kinnisvarakursused   kinnisvara koolitus  Laenude juhtimine  Finantsjuhtimise alused  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolitusprogramm  Projektitöö ja organisatsiooni projektipõhine rahastamine  Kinnisvaraõigus  Kindlustuse alane koolitus  Kindlustuse alane koolitus  Finantsteemalised koolitused  Kinnisvara turg  Makroökonoomika  Ettevõtte rahandus  Eraisiku rahandus  Personal finance  Eraisiku finantsplaneerimine  Riigihanke korraldamise kursused  Riigihangete koolitus  Riigihanked  Riigihangete baaskoolitusprogramm 

KOOLITUSKALENDER

Majandusarvestus I, II

2019-05-09

Kaugkoolituskursuse esimene osa aitab raamatupidamisest huvitatul orienteeruda majandusarvestuse algtõdedes. Teises osas keskendume seostele  finantsarvestusega. Õpime süvendatult kajastama nõudeid, varusid, põhivara ja kohustusi. Kursus sobib raamatupidaja I ja osaliselt ka II taseme kutseeksamiks valmistumisel. 

Hind: 444.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Majandusõigus I, II

2019-05-09

Kaugkoolituskursuse eesmärgiks ongi anda õigusalaseid baasteadmisi neile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku lepingute täitmise või sõlmimisega, ettevõtlusega seotud registritoimingutega, finantsõigusküsimuste ja ettevõtlusvastutusega.

Hind: 444.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Majandusarvestus ja -õigus

2019-05-09

Õppima ootame nii alustavate kui juba tegutsevate ettevõtete juhte, majandusarvestajaid ja personalitöötajaid ning samuti neid, kes soovivad ettevõtjana alustada. Soovitame seda programmi kõigile, kes väärtustavad oskust tänapäeva majandusruumis paremini orienteeruda. Programm koosneb kahest ainest: MAJANDUSARVESTUS I, II MAJANDUSÕIGUS I, II.

Hind: 696.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Majandusarvestus III

2019-05-09

See on järg täiendusõppeprogrammile „Majandusarvestus I, II“. Tegeleme edasi raamatupidamisarvestuslike teemadega, lisandub juhtimisarvestuse temaatika. Kursus on seotud Eesti Raamatupidajate Kogu kutsenõuetega, raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Selgitame maksuseaduseid, toome esitatud teooriatele toetudes ka palju praktilisi näiteid. Juhtimisarvestuse osa on mahukas teoreetiline õppematerjal.

Hind: 348.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29. aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II

2019-05-09

Kursus on suunatud inimesele, kellel on oma töös vaja projekte kirjutada, neid juhtida ja oma organisatsioonile põhi- või lisaressursse hankida. Kursus tugineb õppejõudude pea kahekümne aasta kogemustele, mis on tekkinud üheltpoolt sadade projektide kirjutamisega ja teisalt kogemusega, mis on saadud töötades rahastaja poolel.  

Hind: 444.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29. aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: suhtleme meilitsi

Riigihanke planeeerimine ja -menetlus

2019-05-09

 Sellel kursusel õpime, kuidas riigihanget planeerida, milliste hankemenetluste vahel valida, kuidas riigihanke alusdokumente koostada, pakkumusi menetleda ning hankelepingut sõlmida ja muuta. Analüüsime, kuidas kirjeldada oma vajadusi, ja mõtestame lahti, miks on oluline esitada nõudeid riigihankes osalevatele ettevõtjatele.

Hind: 348.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29. aprillini
Koht: Teatri väljak 3, Tallinn

Telefon: 737 66 06

Kinnisvaraturg ja -äri I, II

2019-05-09

Kaugkoolituskursus käsitleb kinnisvara olemust, turu toimimise põhimõtteid ja tegevusi kinnisvaraturul, mida saab kokku võtta nimega kinnisvaraäri. Kursus on mõeldud nii eraisikust laenusoovijatele kui ka äriühingute kinnisvaraprojektidega tegelevatele töötajatele. Soovitame kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumisel.

Hind: 444.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november; Liitu 29. aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Kinnisvaraõigus

2019-05-09

Kaugkoolituskursus käsitleb asjaõiguse teemasid, võlaõiguslikke lepinguid, maksustamist, kortermajade haldamist ning ehituse ja planeerimise õiguslikke põhimõtteid. Soovitame kinnisvaraspetsialistile, ametnikule ja arendajale, omanikule ja lihtsalt huvilisele. Sobib kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumisel. 

Hind: 348.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november; Liitu 29. aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Kinnisvaraturg, -äri ja -õigus

2019-05-09

Programm on mõeldud nii eraisikust laenusoovijatele kui ka äriühingute kinnisvaraprojektidega tegelevatele töötajatele: kinnisvaraspetsialistile, ametnikule ja arendajale, omanikule. Programm koosneb kahest ainest: KINNISVARATURG JA -ÄRI I, II KINNISVARAÕIGUS

Hind: 696.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Panga funktsioonid

2019-05-09

Kaugkoolituskursusel õpite, mida saab lugeda rahaks; kuidas raha luuakse ja säästetakse; kuidas anda ja võtta laenu; arvutada intressi ja võrrelda tulusust.  Kui tahate majandusasjadest aru saada, aga oma haridusteel ei ole nende teemadega seni kokku puutunud, siis kindlasti soovitame! 

Hind: 288.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Finantsettevõtte majandustegevus

2019-05-09

Kaugkoolituskursus on mõeldud neile, kes on huvitatud finantsettevõtete - pankade, kindlustusettevõtete ja fondide - majandustegevusega seotud baasteadmiste omandamisest.

Hind: 288.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3, Tallinn

Telefon: 737 66 06

Finantsteenused

2019-05-09

Kaugkoolituskursuse eesmärgiks on saada ülevaade finantsasutuste poolt pakutavatest enamlevinud teenustest, mis väljuvad hoiuste ning laenuandmise raamidest. Väärt kursus nii kliendile kui ka tema teenindajale.

Hind: 288.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3, Tallinn

Telefon: 737 66 06

Panganduse põhiaste

2019-05-09

Programm on mõeldud neile, kes tunnevad huvi rahamaailma vastu ja tahavad end finantsettevõtete - pankade, kindlustusettevõtete ja fondide - tegevusega kurssi viia. Programm koosneb kolmest ainest: PANGA FUNKTSIOONID FINANTSETTEVÕTTE MAJANDUSTEGEVUS FINANTSTEENUSED

Hind: 696.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Eraisiku finantsplaneerimine

2019-05-09

Selle kaugkoolituskursuse eesmärgiks ei ole anda retsepti, kuidas kiirelt rikastuda. Pigem käsitleme üldisemaid põhimõtteid ja pakume konkreetselt rakendatavaid tööriistu. Kõiki ideid ja meetode on võimalik rakendada sõltumata sellest, kas leibkonda kuulub üks, kaks, kolm või enam pereliiget.

Hind: 288.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3, Tallinn

Telefon: 737 66 06

Väärtuspõhine finantsjuhtimine

2019-05-09

Väärtuspõhine finantsjuhtimine lähtub ideest, et ettevõtte tegevuse eesmärgiks on tema omanike vara väärtuse maksimiseerimine. Kaugkoolituskursusel õpib finantsjuht, kuidas hinnata oma otsuste võimalikku mõju ettevõtte tulevasele rahaloomele ja selle kaudu omanike vara väärtusele.

Hind: 348.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Makromajandus ja rahapoliitika

2019-05-09

Kursus käsitleb makromajanduse ja raha olemust ning keskpankade rahapoliitika mõju reaalmajandusele. Kursuse käigus mõtestame lahti majandusindikaatorite olemuse, makromajanduse seosed ja rahapoliitika mõju majandustsüklitele.

Hind: 348.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Panganduse keskaste

2019-05-09

Programm on suunatud nii finantsjuhtidele kui ka neile, kelle tööülesanneteks on finantsnõustamine, -analüüs ja -planeerimine, samuti kõigile rahapoliitikast huvitatud inimestele. Programm koosneb kolmest ainest: ERAISIKU FINANTSPLANEERIMINE VÄÄRTUSPÕHINE FINANTSJUHTIMINE MAKROMAJANDUS JA RAHAPOLIITIKA

Hind: 696.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06

Eralaenujuhtimine

2019-05-09

Kursus käsitleb protsessi, mis hõlmab endas kogu eraisikuid puudutava krediidiasutuse laenutegevuse. See protsess algab krediidiriskide juhtimis-, hindamis- ja jälgimispõhimõtete ning laenupoliitika ja -tingimuste väljatöötamisega. Järgmised etapid on laenude andmine, jälgimine ning lõpetamine.

Hind: 348.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3, Tallinn

Telefon: 737 66 06

Finantsturud

2019-05-09

Kaugkoolituskursus on mõeldud eelkõige neile, kes peavad oma igapäevatöös selgitama ja soovitama klientidele erinevaid investeerimisvõimalusi. Sobib ka algajale portfellihaldurile ja väärtpaberimaaklerile. Kasulikke teadmisi leiavad ka ettevõtete finantsjuhid, kes aeg-ajalt puutuvad finantsturgudega kokku.  

Hind: 348.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3, Tallinn

Telefon: 737 66 06

Kahjukindlustus

2019-05-09

Kursuse süsteemne läbitöötamine on kasulik kõigile neile, kes soovivad rohkem teada saada kahjukindlustuse toimimispõhimõtetest. Kindlustusalaste teadmiste jagamisega samaaegselt näevad autorid kursuse eesmärgina ettevõtte riskide tunnetamise ning nende hindamise ja vähendamiseks erinevate lahenduste leidmise võimaluste tutvustamist.

Hind: 348.00 €
Kestus: 09.mai - 02.november. Liitu 29.aprillini
Koht: Teatri väljak 3 Tallinn

Telefon: 737 66 06