Koolitusveeb.ee

Koolitusveeb.ee
Firma:
Koolitusveeb.ee
Telefon:
+372 66 22 669

Kohustuslikud koolitused Internetis - tere tulemast Koolitusveebi!
 
UUDIS!
 
 
Koolitusveebis on toiduhügieeni- ja töökeskkonnaalane koolitus võrreldes tavakoolitusega
 
 • kiirem
 • odavam
 • lisakulutusteta (lähetuskulud, keskmine töötasu, ruumi rent, kohvipausid vms.)                                                                       
 • iseseisev (koolitusele registreerimisest tunnistuse printimiseni)
 • Teile sobilikul ajal (24tundi ööpäevas)
 • kohast sõltumata (kasvõi kodus)
   
Koolituskeskkond võimaldab:
 
 • tellijal jälgida koolitatavate eksami tulemusi.
 • koolitada eesti ja vene keeles.
   
Koolitusveeb OÜ poolt pakutav toiduhügieeni- ja töökeskkonnaalane koolitus on kooskõlas EV-s koolitusi reguleerivate õigusaktidega.
 
Esmatellijatele kehtib 100% garantii ehk koolituse mittesobivusel tagastame koolituse maksumuse 100%! Täpsem info siit. 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Tööohutuspassi koolitus  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Toiduhügieeni koolitus  Toitlustus  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Toitlustus ja catering  Hügieenikoolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine  Обучение и курсы  Обучение и курсы  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele  Töökeskkonna riskianalüüs  Töökeskkonnaspetsialisti täiendõpe  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  ГИГИЕНА ПИТАНИЯ  Koolitusveeb  Toiduhügieen  Toiduhügieenikoolitus  Hügieeni  Hügieeni koolitus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele  Toiduhügieenikoolitus toidu käitlejatele  Toiduhügieenikoolitus toidukäitlejatele  Toidu hügieeni koolitused  Töökeskkonna täiendkoolitus   Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Soome tööohutuskaardikoolitus  Tööohutuseseaduse muudatused  Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus  Euroopa tööohutuskaart (European Occupational Safety Card)  Soome tööohutuskaart  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Ehitusplatsi töötervishoid ja tööohutus  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 

KOOLITUSKALENDER

Toiduhügieeni koolitus

2019-05-21

 Toiduhügieeni koolitus koosneb kolmest osast, sisaldab vaheteste ning lõppeb eksamiga. Kui eksamil on õigete vastuste hulk 100%-st üle 20%-i, loetakse eksam sooritatuks ning koheselt on võimalik tunnistus kas välja printida, salvestada või saata e- postiga edasi. Kui valede vastuste hulk ületab lubatu, ei loeta toiduhügieeni koolituse eksamit sooritatuks ning tunnistust ei väljastata. 

Hind: 10.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

2019-05-21

SIHTGRUPP: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Sobilik nii esmaseks- kui ka täiendkoolituseks (max iga 5a. tagant). VASTAVUS: Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr. 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” KINNITUS: Sotsiaalministeerium 12.01.2018 nr. 1/2018.

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Обучение по охране здоровья и безопасности труда (учебная программа на 8 часа)

2019-05-23

 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: специалист, уполномоченный, член совета по рабочей среде. Подходит как в качестве начального, так и в качестве дополнительного обучения (с обновлением максимум каждые 5 лет). • ОСНОВАНИЕ: Постановление № 80 министра социальных дел от 14 декабря 2000 года «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

2019-05-24

SIHTGRUPP: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Sobilik nii esmaseks- kui ka täiendkoolituseks (max iga 5a. tagant). VASTAVUS: Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr. 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” KINNITUS: Sotsiaalministeerium 12.01.2018 nr. 1/2018.

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Обучение по охране здоровья и безопасности труда (учебная программа на 8 часа)

2019-05-26

 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: специалист, уполномоченный, член совета по рабочей среде. Подходит как в качестве начального, так и в качестве дополнительного обучения (с обновлением максимум каждые 5 лет). • ОСНОВАНИЕ: Постановление № 80 министра социальных дел от 14 декабря 2000 года «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Toiduhügieeni koolitus

2019-05-28

 Toiduhügieeni koolitus koosneb kolmest osast, sisaldab vaheteste ning lõppeb eksamiga. Kui eksamil on õigete vastuste hulk 100%-st üle 20%-i, loetakse eksam sooritatuks ning koheselt on võimalik tunnistus kas välja printida, salvestada või saata e- postiga edasi. Kui valede vastuste hulk ületab lubatu, ei loeta toiduhügieeni koolituse eksamit sooritatuks ning tunnistust ei väljastata. 

Hind: 10.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

2019-05-28

SIHTGRUPP: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Sobilik nii esmaseks- kui ka täiendkoolituseks (max iga 5a. tagant). VASTAVUS: Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr. 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” KINNITUS: Sotsiaalministeerium 12.01.2018 nr. 1/2018.

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus eesti keeles (24h õppekava alusel)

2019-05-29

SIHTGRUPP: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Sobilik nii esmaseks- kui ka täiendkoolituseks (max iga 5a. tagant). VASTAVUS: Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr. 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” KINNITUS: Sotsiaalministeerium 12.01.2018 nr. 1/2018.

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Обучение по охране здоровья и безопасности труда (учебная программа на 8 часа)

2019-05-30

 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: специалист, уполномоченный, член совета по рабочей среде. Подходит как в качестве начального, так и в качестве дополнительного обучения (с обновлением максимум каждые 5 лет). • ОСНОВАНИЕ: Постановление № 80 министра социальных дел от 14 декабря 2000 года «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Обучение по охране здоровья и безопасности труда (учебная программа на 24 часа)

2019-05-31

 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: специалист, уполномоченный, член совета по рабочей среде. Подходит как в качестве начального, так и в качестве дополнительного обучения (с обновлением максимум каждые 5 лет). • ОСНОВАНИЕ: Постановление № 80 министра социальных дел от 14 декабря 2000 года «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

2019-05-31

SIHTGRUPP: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed. Sobilik nii esmaseks- kui ka täiendkoolituseks (max iga 5a. tagant). VASTAVUS: Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr. 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” KINNITUS: Sotsiaalministeerium 12.01.2018 nr. 1/2018.

Hind: 95.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669