Koolitusveeb.ee

Koolitusveeb.ee
Firma:
Koolitusveeb.ee
Telefon:
+372 66 22 669

Kohustuslikud koolitused Internetis - tere tulemast Koolitusveebi!
 
UUDIS!
 
Koolitusveebis on toiduhügieeni- ja töökeskkonnaalane koolitus võrreldes tavakoolitusega
 
 • kiirem
 • odavam
 • lisakulutusteta (lähetuskulud, keskmine töötasu, ruumi rent, kohvipausid vms.)                                                                       
 • iseseisev (koolitusele registreerimisest tunnistuse printimiseni)
 • Teile sobilikul ajal (24tundi ööpäevas)
 • kohast sõltumata (kasvõi kodus)
   
Koolituskeskkond võimaldab:
 
 • tellijal jälgida koolitatavate eksami tulemusi.
 • koolitada eesti ja vene keeles.
   
Koolitusveeb OÜ poolt pakutav toiduhügieeni- ja töökeskkonnaalane koolitus on kooskõlas EV-s koolitusi reguleerivate õigusaktidega.
 
Esmatellijatele kehtib 100% garantii ehk koolituse mittesobivusel tagastame koolituse maksumuse 100%! Täpsem info siit. 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Toiduhügieeni koolitus  Toitlustus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Toitlustus ja catering  Töökeskkond ja tööohutus  Töökeskkond ja tööohutus  Hügieenikoolitus  Töökeskkonna riskianalüüs  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Soome tööohutuskaardikoolitus  Обучение и курсы  Обучение и курсы  ГИГИЕНА ПИТАНИЯ  Koolitusveeb  Toiduhügieen  Toiduhügieenikoolitus  Hügieeni  Hügieeni ja korisusalased koolitused  Tööohutuseseaduse muudatused  Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus  Rahvusvaheline tööohutuskaart   Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna täiendkoolitus   Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Töökeskkonnaspetsialisti täiendõpe  Tööohutuspassi koolitus  Soome tööohutuskaart  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele  Toiduhügieenikoolitus toidu käitlejatele  Toiduhügieenikoolitus toidukäitlejatele  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Ehitusplatsi töötervishoid ja tööohutus  Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele  Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine  Toidu hügieeni koolitused 

KOOLITUSKALENDER