Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool Teadlik Mina

Transpersonaalse Ps
Firma:
Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool Teadlik Mina
Aadress:
Ahtri 8, Tallinn
Telefon:
566 07 534, 564 50 677
Transpersonaalne psühholoogia on kultuuriülene teooria, mis ütleb, et inimene on enam kui füüsiline ja psühholoogiline olend ja pakub, et spirituaalne olemus on inimese aluseks.


(A. Shorrock, 2008)

Kas sa tead, kes sa oled ja millist elu sa elada tahad?

Isiklik areng on protsess, mis algab iseenda tundma õppimisest ja austamisest sellisena nagu sa praegu oled. Sellelt toetavalt pinnaselt saame teadlikult uurida oma minevikukogemusi, et mõista, kust me tuleme ja mida sealt kaasa oleme võtnud.

Kui sa tõepoolest tahad õppida elama suuremas kooskõlas maailma, iseenda ja oma tunnete ja vajadustega, tule õppima transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia 4-aastasel kursusel, mille saad läbida kas ainult isiklikule kasvule keskendudes või soovi korral läbida kursus psühholoogilise nõustaja väljaõppena.

Samasugust võimalust pakub Core Evolution kehapsühhoteraapia 3-aastane väljaõppekursus.

Lisaks pikkadele kursustele pakume ka 1-2 päevaseid avatud seminare ja töötubasid maailma väljapaistvate terapeutide-koolitajate juhendamisel ning psühholoogilist nõustamist.
 

Vaata lähemalt: www.teadlikmina.ee ja lisainfo tel 56 450 677.

rõõm olla mina ise
 

KOOLITUSED

Hüpnoteraapia-psühholoogia on uudne lähenemine transpersonaalse psühholoogia valdkonnas, hõlmates väga paljusid erinevaid psühholoogilisi teooriaid ning tehnikaid, otsides neis alati ühisosa ja laiendades iga üksiku teooria piire. Tegemist on psühhoteraapia tulevikusuunaga, milles on ühendatud psühholoogia, meditsiin ja filosoofia. Kuna keha ja meel on omavahel seotud, sisaldab see pigem filosoofilist metodoloogiat kui kitsapiirilist teoreetilist lähenemist või üksikuid tehnikaid.

 

Hüpnoteraapia-psühholoogia võimaldab juurdepääsu inimmõistuse haardeulatusest välja jäävatele aladele ja annab meile vahendid ja tehnikad, mille abil on võimalik avastada ning kasutada kõigis inimestes peituvat avastamata potentsiaali, sisemist tarkust ning transtsendentaalsel teadlikkusel põhinevaid ressursse.
 

Ühendades endas psühholoogia teaduse, filosoofia kunsti ning hüpnoosi efektiivsuse, on hüpnoteraapia-psühholoogia innovaatiline tõhus terapeutiline lähenemine, mille abil on kliendil võimalik vaadata oma hetkeprobleemidest sügavamale ja mõista oma terviklikku identiteeti. See annab teraapiaprotsessile uue psühholoogilise kvaliteedi, mis julgustab klienti hindama adekvaatselt elu erinevaid aspekte ja leidma koos terapeudiga sisemist jõudu ja loovaid viise oma elu parandamiseks.
 

Teooriad ja tehnikad tuleb kohandada inimese järgi, mitte vastupidi.

 

Psühhoterapeudiks õppija, kes soovib aidata emotsionaalsete häirete all kannatajaid, vajab põhjalikku ning laiaulatuslikku praktilist treeningut, mis sisaldab õpetatavate oskuste ja erinevate lähenemisviiside demonstreerimist, harjutamist ja analüüsimist. Selline koolitus peab ühelt poolt sisaldama psühhoteraapia teooriate ja meetodite igakülgselt omandamist, teisalt andma oskused ja võime kasutada erinevaid psühho- ja hüpnoterapeutilisi tehnikaid isikupäraselt ja loovalt.

 

Kooli eesmärk on anda oma õpilastele kaasaegne ja professionaalne teoreetilis-praktiline baas, mis tagab transpersonaalse terapeutilise suuna ja psühholoogilise nõustaja ametialase professionaalsuse ja usaldusväärsuse.

 

Kursuse ülesehitus ja metoodika on suunatud sellele, et juba õppimise ajal paraneks nii kursuslaste kui nende lähedaste võime elada täisväärtuslikumat elu – kasvaks emotsionaalne heaolu ja kohanemisvõime, väheneks väsimus ja stress, muutuks selgemaks elamise eesmärk ja paraneks oskus leida lahendusi elu kriisiperioodidel. Kursuse lõpetajatel on sügavam tundlikkus maailma suhtes, mis üha rohkem mitmekesistub nii kultuuriliselt kui religioosselt.

 

Kursuse käigus omandavad õppijad sellised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ja kogemused, mis võimaldavad välja selgitada inimeste käitumismustrite iseloomu ja põhjusi ning luua terapeutilist dialoogi sellisel moel, et olla alati suuteline kohanema kliendi vajadustega.

 

Kursuse efektiivsus põhineb eelkõige õppijate uskumuste süsteemi ümberkujunemisel - individuaalses inimlikus kasvus ja arengus. Tehnikad omandatakse selle käigus. Või ka vastupidi – tehnikat harjutades tegeletakse teadliku eneseteraapiaga.

 

Ravitakse põhjusi, mitte sümptomeid ja ravitakse inimest, mitte haigust.

NÕUSTAMINE

Jure Biechonski töötab nii täiskasvanute kui ka erinevas vanuses lastega. Individuaalset nõustamist soovitakse väga erinevatel põhjustel: enda jätkuva arengu jaoks, perekonnasuhete või töise sfääri edendamiseks, tervisehäire, uudishimu ja/või avastamisrõõmu pärast. 

 

Kuna Jure lähenemine on isiksusekeskne, siis meetodid, mida ta kasutab, on kombineeritud vastavalt hetkevajadustele. Seda võimaldavad mitmekülgsed õpingud ja rohkem kui 25 aastane nõustamiskogemus.

 

Individuaalsed nõustamised toimuvad regulaarselt Tallinnas.

Nõustamine toimub inglise keeles, vajadusel tõlkega eesti või vene keelde. Tõlge ei muuda seansi hinda.


Rohkem infot www.teadlikmina.ee

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Psühholoogia  Seksuaaltervise koolitus  Tervisekoolitused  Stressi juhtimine  Meditsiinikoolitus  Personalijuhtimine  NLP  Suhtlemiskoolitus  Personalile  Eneseareng  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Psühholoogiline nõustamine  Psühholoogia  Isiksuse areng  Lapsevanema koolitused  Pedagoogide täienduskoolitus  Juhtimispsühholoogia  Konfliktide juhtimine  Kommunikatsioon  Eneseregulatsioon  Emotsionaalne intelligentsus  Ilu- ja tervisekursused  Tervis  Tervise- ja meditsiinialased konsultatsioonid  Rakenduspsühholoogia  Lapsepsühholoogia  Konverentsid ja seminarid  Isiksuse- ja nõustamispsühholoogia  Tervisedendaja  Tagasiside andmine  Eneseareng  Isiklik motivatsioon  koolitusluba 5794 HTM  Transpersonaalne psühholoogia  Hüpnoteraapia koolitus  Erakool Terviklik Mina  Erakool Terviklik Mina  Psühhoteraapia koolitus  Immuunsus ja seksuaalsus  Kehapsühhoteraapia  Šamanistlik praktika transpersonaalses psühhoteraapias    Integratsioon psühhoteraapias  Hääle- ja heliteraapia  Armastuselaager  Hüpnoteraapia-psühholoogia  Tagasisidestamine 

KOOLITUSKALENDER

Elu pulseerimine – kehastus, isiklik areng ja armastuse võim

2019-11-22

Meil kõigil on võime realiseerida oma täit elupotentsiaali. Tihtipeale ei saa see aga täielikult avalduda mineviku või oleviku sündmuste tõttu. Need vormivad meie reaktsioone ja käitumist ning sageli piiravad meie vaba ja autentset väljendusviisi maailmas. Käitumismustreid on väga raske omal jõul muuta. Varajase registreeruja tasu kuni 1. oktoobrini 2019 on 195 eurot. Peale 1. oktoobrit 2019 on see 235 eurot.  

Hind: 195.00 €
Kestus: 22.-24. nov 2019
Koht: Ahtri 8, VII korrus, Tallinn

Telefon: 56 450 677