Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

Aeternum Koolitus ja
Firma:
Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ
Telefon:
+372 555 17485
Paljud inimesed on võtnud endalt võimaluse kogeda ja õppida midagi uut ja huvitavat. Põhjusena tuuakse esile vanust, olemasolevate teadmiste vähesust või vastupidi, paljusust. See on sageli seotud irratsionaalsete hirmudega, millel ei ole midagi pistmist tegelikkusega ning millest vabanemine vajab julgust. Meie soovime, et ka Teie julgeksite õppida ja kogeda!


Aeternumi visioon..

.. on saada tunnustatuimaks ja mõjukaimaks psühholoogilisi teenindusega seotud koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid pakkuvaks ettevõtteks Eestis ning saavutada kindel positisioon Euroopa koolitus- ja konsultatsiooniturul.

Aeternumi missioon..
.. on aidata süsteemselt ja püsivalt arendada Eesti teeninduskultuuri.

Oma tegevuses lähtume järgmistest põhiväärtustest:

  • Süsteemsus ja püsivusArendustegevusele läheneme kui pikaaegsele/püsivale protsessile, kus arendus toimub süsteemselt läbi erinevate organisatsiooni tasandite ja tegevuste. 
  • Innovaatilisus: Aeternumi innovaatilisus seinsneb eelkõige "õppima õppimise" õpetamises, klientidele pakutakse teadmisi/oskusi, mis võimaldavad neil endil leida sisemist ressurssi ja valmisolekut edasiseks enese- ja organisatsiooni kui terviku arenduseks. Tänasel päeval ei ole süsteemne arendustegevus ning "õppima õppimise" temaatika Eesti koolitusmaastikul piisavalt välja arenenud.
  • Personaalsus: Läheneme igale kliendile personaalselt. Arenguprotsessid on koos kliendiga valminud "rätsepatöö", mida on võimalik saavutada läbi pikaaegsete kliendisuhete hoidmise.
  • Sügavus: Kõigil Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ koolitajatel on psühholoogiline, pedagoogiline ja/või andragoogiline taust, mis annab teenusele psühholoogilise sügavuse.

 

 

 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Personalijuht  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  Stressi juhtimine  Meeskonnakoolitus  Suhtlemiskoolitus  Personalile  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Eneseareng  Teenindusjuhtimine  Suhtlemine  Stress ja pinged kollektiivis  Enesekehtestamine  Enesearendus  Personalivalik  Müügimeeskonna juhtimine  Enesemotivatsioon  Müügimeeskonna arendamine  Konverentsid ja seminarid  Tuletõrje- ja päästespetsialist  Klienditeenindus  Meeskonnatreening  Konverentsid  Evakuatsiooniõppused  Aja planeerimine  Eneseareng  Inimeste motiveerimine  Kliendisuhete juhtimine  Meeskonnatöö arendamine  Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ  Sisemine areng  Innovatsiooni koolitus  Karneliia Press  Signe Valsberg  Kati Kreis  Tuletaltsutaja OÜ  Hea Teeninduse Päev  Hea Teeninduse Juhtimiskonverents  Kuidas saada Eesti parimaks teenindajaks?  Heateenindus.ee  TREFF 2013