Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

Aeternum Koolitus ja
Firma:
Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ
Telefon:
+372 555 17485
Paljud inimesed on võtnud endalt võimaluse kogeda ja õppida midagi uut ja huvitavat. Põhjusena tuuakse esile vanust, olemasolevate teadmiste vähesust või vastupidi, paljusust. See on sageli seotud irratsionaalsete hirmudega, millel ei ole midagi pistmist tegelikkusega ning millest vabanemine vajab julgust. Meie soovime, et ka Teie julgeksite õppida ja kogeda!


Aeternumi visioon..

.. on saada tunnustatuimaks ja mõjukaimaks psühholoogilisi teenindusega seotud koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid pakkuvaks ettevõtteks Eestis ning saavutada kindel positisioon Euroopa koolitus- ja konsultatsiooniturul.

Aeternumi missioon..
.. on aidata süsteemselt ja püsivalt arendada Eesti teeninduskultuuri.

Oma tegevuses lähtume järgmistest põhiväärtustest:

  • Süsteemsus ja püsivusArendustegevusele läheneme kui pikaaegsele/püsivale protsessile, kus arendus toimub süsteemselt läbi erinevate organisatsiooni tasandite ja tegevuste. 
  • Innovaatilisus: Aeternumi innovaatilisus seinsneb eelkõige "õppima õppimise" õpetamises, klientidele pakutakse teadmisi/oskusi, mis võimaldavad neil endil leida sisemist ressurssi ja valmisolekut edasiseks enese- ja organisatsiooni kui terviku arenduseks. Tänasel päeval ei ole süsteemne arendustegevus ning "õppima õppimise" temaatika Eesti koolitusmaastikul piisavalt välja arenenud.
  • Personaalsus: Läheneme igale kliendile personaalselt. Arenguprotsessid on koos kliendiga valminud "rätsepatöö", mida on võimalik saavutada läbi pikaaegsete kliendisuhete hoidmise.
  • Sügavus: Kõigil Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ koolitajatel on psühholoogiline, pedagoogiline ja/või andragoogiline taust, mis annab teenusele psühholoogilise sügavuse.

 

 

 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Personalijuht  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  Stressi juhtimine  Meeskonnakoolitus  Suhtlemiskoolitus  Personalile  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Eneseareng  Teenindusjuhtimine  Suhtlemine  Stress ja pinged kollektiivis  Enesekehtestamine  Enesearendus  Personalivalik  Müügimeeskonna juhtimine  Enesemotivatsioon  Müügimeeskonna arendamine  Konverentsid ja seminarid  Tuletõrje- ja päästespetsialist  Klienditeenindus  Meeskonnatreening  Konverentsid  Evakuatsiooniõppused  Aja planeerimine  Eneseareng  Inimeste motiveerimine  Kliendisuhete juhtimine  Meeskonnatöö arendamine  Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ  Sisemine areng  Innovatsiooni koolitus  Karneliia Press  Signe Valsberg  Kati Kreis  Tuletaltsutaja OÜ  Hea Teeninduse Päev  Hea Teeninduse Juhtimiskonverents  Kuidas saada Eesti parimaks teenindajaks?  Heateenindus.ee  TREFF 2013 

KOOLITUSKALENDER

Kuidas panna kliendid ostma. E-kursus

2018-05-02

Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele. Erinevaid müügiinimesi jälgides võib avastada, et osad on neist väga edukad ning neil õnnestub müüa praktiliselt igale kliendile (kusjuures klient on ka rahul:))

Hind: 9.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Motivatsiooni “nuppude” avastamine. E-kursus

2018-05-03

Käesolev koolitus on eelkõige suunatud meeskonna ja organisatsiooni juhtidele, kelle ülesandeks on igapäevaselt enda töötajaid motiveerida ning innustada. Leiate antud lühikoolitusest ka nippe ja tehnikaid meeskonna- või organisatsioonisisese motivatsioonisüsteemi väljatöötamiseks või uuendamiseks.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Teenindaja kui juht. E-kursus

2018-05-04

Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma. Lisaks sellele kujundab ettevõtte maine kliendi silmis just teenindaja, kellega klient igapäevaselt kokku puutub, seega tuleb täita ka esindamise funktsiooni, kuna iga teenindaja on oma ettevõtte visiitkaart.

Hind: 19.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Inimeste mõjutamine läbi isikuomaduste. E-kursus

2018-05-08

Käesolev lühikoolitus võimaldab sul pilgu heita kõige sügavamale inimese sisse ning kohtuda isiksuse omadustega, mida teades ning oskuslikult kasutades, on võimalik iseennast ja teist inimest mõjutada ehk muuta käitumist.

Hind: 12.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Kuidas panna kliendid ostma. E-kursus

2018-05-16

Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele. Erinevaid müügiinimesi jälgides võib avastada, et osad on neist väga edukad ning neil õnnestub müüa praktiliselt igale kliendile (kusjuures klient on ka rahul:))

Hind: 9.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Motivatsiooni “nuppude” avastamine. E-kursus

2018-05-17

Käesolev koolitus on eelkõige suunatud meeskonna ja organisatsiooni juhtidele, kelle ülesandeks on igapäevaselt enda töötajaid motiveerida ning innustada. Leiate antud lühikoolitusest ka nippe ja tehnikaid meeskonna- või organisatsioonisisese motivatsioonisüsteemi väljatöötamiseks või uuendamiseks.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Teenindaja kui juht. E-kursus

2018-05-18

Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma. Lisaks sellele kujundab ettevõtte maine kliendi silmis just teenindaja, kellega klient igapäevaselt kokku puutub, seega tuleb täita ka esindamise funktsiooni, kuna iga teenindaja on oma ettevõtte visiitkaart.

Hind: 19.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Inimeste mõjutamine läbi isikuomaduste. E-kursus

2018-05-22

Käesolev lühikoolitus võimaldab sul pilgu heita kõige sügavamale inimese sisse ning kohtuda isiksuse omadustega, mida teades ning oskuslikult kasutades, on võimalik iseennast ja teist inimest mõjutada ehk muuta käitumist.

Hind: 12.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Kuidas panna kliendid ostma. E-kursus

2018-05-30

Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele. Erinevaid müügiinimesi jälgides võib avastada, et osad on neist väga edukad ning neil õnnestub müüa praktiliselt igale kliendile (kusjuures klient on ka rahul:))

Hind: 9.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Motivatsiooni “nuppude” avastamine. E-kursus

2018-05-31

Käesolev koolitus on eelkõige suunatud meeskonna ja organisatsiooni juhtidele, kelle ülesandeks on igapäevaselt enda töötajaid motiveerida ning innustada. Leiate antud lühikoolitusest ka nippe ja tehnikaid meeskonna- või organisatsioonisisese motivatsioonisüsteemi väljatöötamiseks või uuendamiseks.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega
Koht: e-õppekeskkonnas

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202