Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarakool OÜ
Firma:
Kinnisvarakool OÜ
Telefon:
+372 525 6655
Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust.

2003. aastal asutatud Kinnisvarakool OÜ korraldab kinnisvaraalaseid ja juriidilisi koolitusi maakleritele, hindajatele, avaliku sektori töötajatele, kinnisvaraarendajatele ja eraisikutele. Täiendavalt tegeleb Kinnisvarakool kinnisvaravaldkonna käsiraamatute kirjastamisega.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Riigihangete koolitus  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Kinnisvarakoolitus  Kinnisvarakursused   kinnisvara koolitus  Maakleri kursused  kinnisvaramaakleri kursused   Kinnisvara mõiste   Kinnisvara maakleri koolitused   Kinnisvarakool   Maakleri koolitus  Kinnisvara haldamine  Kinnisvarahindaja koolitus  Kinnisvarakool.ee   Kinnisvara kursused  Kinnisvaraarendus  Kinnisvarakool OÜ  Kinnisvaraõigus  Riigihanked  Üürikoolitus  Kinnisvaraturundus  Ärikinnisvara vahendamine  Kinnisvaraturu ülevaade  Kinnisvaramüük täitemenetluses  Kinnisvara fotokoolitus  Korteri ühistule koolitused  Kinnisvara ehitus- ja kasutusload  Kinnisvara turg  Kinnisvara hindamine 

KOOLITUSKALENDER

Kinnisvara ABC

2019-01-15

 Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised ja ülevaade kinnisvara valdkonnast ning tutvustada õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid.Lektorid: Tõnu Toopark, Evi Hindpere, Marko Sula

Hind: 199.00 €
Kestus: 13.00-18.00
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Üüriinvesteeringud – kas tee finantsvabaduseni?

2019-01-22

Koolitus annab teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Tõnis Room.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.00
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Muudatused korteriühistu juhtimises ja asjaajamises peale uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kehtima hakkamist 2018. aastal

2019-01-24

 

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht:

Telefon:
Email:

Muudatused kinnisvaratehingutes uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse valguses

2019-01-24

Koolituse „Muudatused kinnisvaratehingutes uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse valguses“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade kõigist olulistest muudatustest, mis leiavad aset korterelamutes peale 2018. aastal kehtima hakkavat uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Lektor: Evi Hindpere.

Hind: 35.00 €
Kestus: 15.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika

2019-01-24

 Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Lektor: Raul Keba.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvara hindamise ABC

2019-01-29

 Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvarakool

2019-01-31

Koolituse “Kinnisvaraturu ülevaade” eesmärk on anda:1. põhjalik ja praktiline elamispindade ülevaade ja2. nõuanded turuanalüüsi läbiviimiseks;3. trendid ja prognoosid.Koolituse/turuülevaate lektor on kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Hind: 69.00 €
Kestus: 13.00-16.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Ärikinnisvara vahendamine

2019-02-07

 Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” keskendub ärikinnisvara vahendamise temaatikale ja toob välja ärikinnisvara vahendamise erinevused võrreldes elukondliku kinnisvaraga.Lektor: Ruth Andersen.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

2019-02-12

 Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest riigihangete seadusest tulenevatest olulisematest muudatustest võrreldes varem kehtinud hankeregulatsiooniga (rõhuasetusega ehitushangetele). Lektor: Marko Mehilane

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Korteriühistu raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine

2019-02-19

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade, kuidas läbi viia ja korraldada korteriühistu raamatupidamine nii, et see oleks korteriühistu liikmetele, juhatusele ja revisjonikomisjonile läbipaistev ja selge ning vastaks Eesti Vabariigi seadustele. Lektor: Pille Kaarlõp.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kinnisvara arendusprojekti juhtimine

2019-02-20

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kinnisvara arendusprojekti juhtimisest algusest lõpuni ehk alates soovist ja tahtest tegeleda kinnisvara arendamisega, kuni protsessi lõpuni ehk garantiiperioodi lõppemiseni.Lektorid: Tõnu Toompark, Andrus Väärtnõu, Marko Sula.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele.

2019-02-21

 Koolituse eesmärk on mõista oma käitumise kohandamise vajadust müügiprotsessis ja õppida koostama suhtlemisstrateegiaid tööks erinevate klientidega ning õppida tundma erinevaid müügi lõpetamise tehnikaid müügitehingute kiiremaks saamiseks.Lektor: Aet Kull

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-16.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Kuidas teha õigeid otsuseid planeerimisel ja planeeringute elluviimisel

2019-03-11

Koolituse käigus saab teada, millised on kohaliku omavalitsuse ja muu haldusorgani kohustused menetluse läbiviimisel ning kuidas menetlust korrektselt läbi viia ja otsust vormistada. Lektor: Martina Proosa.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-16.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 525 66 55

Kinnisvara fotokoolitus

2019-03-13

 Kinnisvara fotokoolituse eesmärk on paremad ja ilusamad fotod, mis aitavad kaasa kinnisvaraobjekti kiiremale müügile.Koolitust viib läbi fotograaf Margus Vilisoo.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Omanikujärelevalve – muudatused uues ehitusseadustikus

2019-03-19

Koolituse “Omanikujärelevalve – muudatused uues ehitusseadustikus“ eesmärk on osalejatele tutvustada omanikujärelevalve teenust üldiselt. Vastuse saavad küsimused miks ja millal peab omanikujärelevalve teenust tellima ning mis muudatused tõi kaasa uus ehitusseadustik omanikujärelevalve teenusesse. Lektor: Mihhail Tearo.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kinnisvara täiendkoolitus

2019-03-20

Sobib väga hästi maakleri kutseeksamiettevalmistuseks. Suur osa koolitusest ehk 12 tundi on pühendatud juriidiliste teemade käsitlemisele.kolmapäev 20/03/2019 kell 10.00-15.30;neljapäev 21/03/2019 kell 10.00-15.30;kolmapäev 27/03/2019 kell 10.00-17.15;neljapäev 28/03/2019 kell 10.00-17.15.

Hind: 249.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine

2019-03-26

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinn

Telefon: 5256655

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

2019-04-09

 Ehitusseadustik määrab kindlaks, kes ja millistel juhtudel teevad ehitamise, ehitise ja ehitise kasutamise üle järelevalvet. Seda, kuidas täpsemalt järelevalvet läbi viiakse, ehitusseadustik ei reguleeri.Lektor: Martina Proosa

Hind: 99.00 €
Kestus: 13.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Müügikoolitus kinnisvaramaaklerile

2019-04-11

 Koolituse eesmärk on anda osalejatele psühholoogilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi kinnisvara müügiprotsessist ja selle juhtimisest.Lektorid: Ruth Andresen, Anneli Sauk

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt

2019-04-23

 Koolituse „Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt“ eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad.Lektor: Kaja Lilloja

Hind: 69.00 €
Kestus: 13.00-16.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine

2019-05-09

 Koolituse “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping ja anda teadmised juba olemasoleva üürilepingu lõpetamiseks.Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere

Hind: 69.00 €
Kestus: 14.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655