Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarakool OÜ
Firma:
Kinnisvarakool OÜ
Telefon:
+372 525 6655
Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust.

2003. aastal asutatud Kinnisvarakool OÜ korraldab kinnisvaraalaseid ja juriidilisi koolitusi maakleritele, hindajatele, avaliku sektori töötajatele, kinnisvaraarendajatele ja eraisikutele. Täiendavalt tegeleb Kinnisvarakool kinnisvaravaldkonna käsiraamatute kirjastamisega.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Kinnisvarakoolitus  Riigihangete koolitus  Kinnisvara haldamine  Kinnisvaraarendus  Kinnisvarakursused   kinnisvara koolitus  Maakleri kursused  kinnisvaramaakleri kursused   Kinnisvara mõiste   Kinnisvara maakleri koolitused   Kinnisvarakool   Maakleri koolitus  Kinnisvarahindaja koolitus  Kinnisvarakool.ee   Kinnisvara kursused  Kinnisvarakool OÜ  Kinnisvaraõigus  Hanked  Üürikoolitus  Kinnisvaraturundus  Ärikinnisvara vahendamine  Kinnisvaraturu ülevaade  Kinnisvaramüük täitemenetluses  Kinnisvara fotokoolitus  Kinnisvara ehitus- ja kasutusload  Kinnisvara turg  Kinnisvara hindamine  Korteri ühistule koolitused 

KOOLITUSKALENDER

Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine

2021-01-25

 Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Kinnisvara arendusprojekti juhtimine

2021-01-26

 Koolituse eesmärk on anda ülevaade elamispindade arendusprojekti juhtimisest algusest lõpuni ehk alates soovist ja tahtest tegeleda kinnisvara arendamisega, kuni protsessi lõpuni ehk garantiiperioodi lõppemiseni.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Kinnisvara hindamise ABC

2021-01-28

 Koolitus “Kinnisvara hindamise koolitus” tutvustab kinnisvara hindamise põhitõdesid, hindamise eesmärke ja kinnisvara hindamise toiminguid. Samuti saab koolitusel ülevaate kinnisvara hindamisel kasutatavatest meetoditest ning arusaama, miks hindamisaruandes on kinnisvara objektil selline väärtus.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel

2021-02-02

 Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Põhjalikumalt käsitletakse üürikinnisvarasse investeerimist ja sellelt maksimum tootluse teenimist.

Hind: 74.00 €
Kestus: 10.00-14.45
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: +372 525 6655

Veebikoolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?”

2021-02-02

 Koolituse „Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu võlglastega tegelemise võimalustest ja õiguslikest alustest.

Hind: 59.00 €
Kestus: 17.00-19.15; 3 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Üürikoolitus

2021-02-04

 Üürikoolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi üüriäri olemusest ja toimemehhanismidest ning õiguslikust regulatsioonist ja aidata otsustada kas lühiajalise – või pikaajalise üürile andmise kasuks.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10.00-17.15; 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Veebikoolitus “Kinnisvaraõiguse ABC”

2021-02-09

 Koolituse eesmärgiks on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes tegutsevad kinnisvarasektoris. Lektor Evi Hindpere. 

Hind: 119.00 €
Kestus: 14.00-17.15
Koht: https://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraoiguse-abc/

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine

2021-02-12

 Koolituse „Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine“ eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele mida  peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvaraturundus

2021-02-18

 Koolituse eesmärk on anda  osalejatele teadmisi ja oskusi enda isiku ning oma objektide turundusliku sõnumi edastamiseks.  Sisukam ja läbimõeldum turunduskampaania aitab olla edukam müügis ja leida rohkem potentsiaalseid kliente

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-14.00
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: +372 525 6655

Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad

2021-02-22

Koolitus aitab muuta müügitehingu edukaks, õppides müügipsühholoogia alustõdesid. 

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: +372 525 6655

Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit

2021-03-02

 Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade üüriäri uuest ja kasvavast trendist ehk lühiajalisest üürimisest ja teadmine kuidas selle tegevusega maksimeerida kinnisvarast saadavat kasumist.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: +372 525 6655

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

2021-03-03

 Riiklik järelevalve on vajalik selleks, et tagada ehitamise ja ehitise vastavus kehtestatud nõuetele ja tagada seeläbi ohutum elukeskkond.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Veebikoolitus “Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine”

2021-03-03

 Koolituse „Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu põhikirjale ja kodukorrale kehtestatud reeglitest.

Hind: 59.00 €
Kestus: 17.00-19.15; 4 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele. Kinnisvaratehingute closing ja kliendi vastuväidete ületamine

2021-03-04

 Koolituse eesmärk on mõista oma käitumise kohandamise vajadust müügiprotsessis ja õppida koostama suhtlemisstrateegiaid tööks erinevate klientidega ning õppida tundma erinevaid müügi lõpetamise tehnikaid müügitehingute kiiremaks saamiseks, saades seeläbi paremaks ning professionaalsemaks maakleriks.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Kinnisvara täiendkoolitus

2021-03-10

 “Kinnisvara täiendkoolituse” eesmärgiks on  läbida kõik oluline info, mis on vajalik aktiivse ja eduka kinnisvara-alase karjääri aluseks. 

Hind: 249.00 €
Kestus: 10…18/03/2021
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Veebikoolitus “Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid”

2021-03-16

 Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu aastaaruande koostamise põhialustest ja printsiipidest, mida tuleb aastaaruande korrektsel koostamisel jälgida.

Hind: 74.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

2021-03-23

 Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Veebikoolitus “Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused

2021-03-24

 Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel,  vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale. 

Hind: 59.00 €
Kestus: 17.00-19.15; 3 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Veebikoolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine”

2021-03-25

 Koolituse “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping ja anda teadmised juba olemasoleva üürilepingu lõpetamiseks.

Hind: 59.00 €
Kestus: 14.00-17.15; 4 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt

2021-03-30

 Koolituse „Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt“ eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad

Hind: 59.00 €
Kestus: 12.00-15.15; 4 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Kinnisvara müügikoolitus

2021-04-01

 Koolituse eesmärk on motiveerida osalejaid arendama oma potentsiaali,  et seeläbi olla parem müügiinimene, kasutades selleks teadlikke tegevusi ja taktikaid ning õpetada hoidma kliendisuhet läbi aastate.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10.00-17.15; 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Veebikoolitus Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine

2021-04-13

 Koolituse  “Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine“ eesmärk on anda juhised,  kuidas läbiviia  korteriühistu üldkoosolekut,  järgides korteriomandi- ja korteriühistu seadust ja teisi vajalikke õigusakte.

Hind: 59.00 €
Kestus: 17.00-19.15; 3 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Ärikinnisvara vahendamine

2021-04-13

 Koolituse “Ärikinnisvara vahendamine”  eesmärk on tutvustada osalejatele ärikinnisvara spetsiifikat , kuidas sõlmida ja lõpetada ärikinnisvara lepinguid ning kuidas olla edukas ärikinnisvara äris.

Hind: 129.00 €
Kestus: 09.00-14.00
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine

2021-04-15

 Koolituse “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine” eesmärk on viimase aja kohtupraktika põhjal tutvustada, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. 

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Koolitus “Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine”

2021-04-20

 Koolituse „Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade korteriühistu juhtimisega seonduvatest õigusaktidest ja korteriühistu raamatupidamise korraldamisest.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?

2021-04-22

 Koolituse eesmärk on anda inimesele  toimetuleku oskused, mida saab  kasutada, kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika

2021-04-27

 Koolituse “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika” eesmärk on selgitada ja tutvustada kinnisvarasektori töötajatele Eesti maksuseadusest lähtuvaid kohustusi ja võimalusi.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-13.15; 4 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: 525 6655

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika

2023-03-13

 Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid.

Hind: 129.00 €
Kestus: 17.09.2020
Koht:

Telefon: +372 525 6655

Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida?

2030-05-13

 Koolituse “Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida?” eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht: Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides

Telefon: +372 525 6655