Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarakool OÜ
Firma:
Kinnisvarakool OÜ
Telefon:
+372 525 6655
Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust.

2003. aastal asutatud Kinnisvarakool OÜ korraldab kinnisvaraalaseid ja juriidilisi koolitusi maakleritele, hindajatele, avaliku sektori töötajatele, kinnisvaraarendajatele ja eraisikutele. Täiendavalt tegeleb Kinnisvarakool kinnisvaravaldkonna käsiraamatute kirjastamisega.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Riigihangete koolitus  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Kinnisvarakoolitus  Kinnisvarakursused   kinnisvara koolitus  Maakleri kursused  kinnisvaramaakleri kursused   Kinnisvara mõiste   Kinnisvara maakleri koolitused   Kinnisvarakool   Maakleri koolitus  Kinnisvara haldamine  Kinnisvarahindaja koolitus  Kinnisvarakool.ee   Kinnisvara kursused  Kinnisvaraarendus  Kinnisvarakool OÜ  Kinnisvaraõigus  Riigihanked  Üürikoolitus  Kinnisvaraturundus  Ärikinnisvara vahendamine  Kinnisvaraturu ülevaade  Kinnisvaramüük täitemenetluses  Kinnisvara fotokoolitus  Korteri ühistule koolitused  Kinnisvara ehitus- ja kasutusload  Kinnisvara turg  Kinnisvara hindamine 

KOOLITUSKALENDER

Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

2018-10-17

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest riigihangete seadusest tulenevatest olulisematest muudatustest võrreldes varem kehtinud hankeregulatsiooniga (rõhuasetusega ehitushangetele). Lektor: Marko Mehilane.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine

2018-10-18

Koolitus käsitleb ebaseaduslike ehitiste seadustamist või selle võimatusel lammutamist nii teoreetilisest kui praktilisest vaatenurgast. Koolituse eesmärk on anda ülevaade ebaseadusliku ehitamise põhjustest, et vältida selliste olukordade tekkimist, samuti pakkuda lahendusi tekkinud olukordade lahendamiseks. Lektor: Raul Keba.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele. Kinnisvaratehingute closing ja kliendi vastuväidete ületamine

2018-10-23

Koolituse eesmärk on mõista oma käitumise kohandamise vajadust müügiprotsessis ja õppida koostama suhtlemisstrateegiaid tööks erinevate klientidega ning õppida tundma erinevaid müügi lõpetamise tehnikaid müügitehingute kiiremaks saamiseks. Lektor: Aet Kull.

Hind: 99.00 €
Kestus: 12.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

2018-10-24

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada: millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia. Lektor: Martina Proosa.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Korteriühistu raamatupidamise ABC

2018-10-25

Koolituse „Korteriühistu raamatupidamise ABC“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade, kuidas läbi viia ja korraldada korteriühistu raamatupidamine nii, et see oleks korteriühistu liikmetele, juhatusele ja revisjonikomisjonile läbipaistev ja selge ning vastaks Eesti Vabariigi seadustele. Lektor: Pille Kaarlõp.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kinnisvara korrashoiu lepingute sõlmimine

2018-10-30

Koolitus annab hea ülevaate kinnisvara korrashoiu süsteemist, korrashoiulepingute liikidest ja vormidest ning nõuetest neile lepingutele. Lisaks räägitakse lepingueelsete läbirääkimiste õiguslikest tagajärgedest ja antakse soovitusi kinnisvara lepingute sõlmimiseks. Lektor: Andrus Lauren.

Hind: 75.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kinnisvara fotokoolitus

2018-11-01

Praktiline “Kinnisvara fotokoolitus” annab üldteadmised fotograafiast ja oskused paremini kaadrit koostada. Lisaks veel võimaluse paremate piltidega saada rohkem tähelepanu ja pakkuda kvaliteetsemat teenust. Koolituse tulemusena on Sinu kinnisvarafotod märksa paremad, ilusamad ja aitavad müügile paremini kaasa. Lektor: Margus Vilisoo.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht: Tallinn

Telefon: 5256655

Eluruumi üürilepingu sõlmimine

2018-11-01

Töötoa eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere.

Hind: 69.00 €
Kestus: 14.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Eluruumi üürilepingu lõpetamine

2018-11-01

Töötoa “Eluruumi üürilepingu lõpetamine” eesmärk on anda osalejatele nõuandeid, kuidas lõpetada üürileping juhul, kui üks lepingu osapooltest on lepingut rikkunud ja keeldub täitmast üürilepingut. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere.

Hind: 69.00 €
Kestus: 14.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika

2018-11-04

Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Dmitri Rozenblat

Hind: 69.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Ehitisregistri elektrooniline menetlus

2018-11-05

Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, tutvustada planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senist ellurakendumist. Koolitus annab ülevaate Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest. Lektor: Raul Keba.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kinnisvara ABC

2018-11-06

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest  ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula.

Hind: 199.00 €
Kestus: 13.00-18.00
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kuidas teha õigeid otsuseid planeerimisel ja planeeringute elluviimisel

2018-11-12

Koolituse käigus saab teada, millised on kohaliku omavalitsuse ja muu haldusorgani kohustused menetluse läbiviimisel ning kuidas menetlust korrektselt läbi viia ja otsust vormistada. Lektor: Martina Proosa.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-16.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 525 66 55

Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt

2018-11-13

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisest täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Kaja Lilloja.

Hind: 69.00 €
Kestus: 13.00-16.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Targa kinnisvara korrashoiuteenuse tellija koolitus

2018-11-14

Iga kinnisvara omanik on huvitatud sellest, et kinnisvara teeniks talle püstitatud eesmärke. Tavaliselt on kinnisvara peamisteks eesmärkideks pikaealisus ja majanduslik efektiivsus. Koolitus annab nõu, kuidas neid eesmärke saavutada läbi hästi planeeritud kinnisvara korrashoiuteenuse. Lektor: Tanel Tiits.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-13.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Omanikujärelevalve – muudatused uues ehitusseadustikus

2018-11-15

Koolituse “Omanikujärelevalve – muudatused uues ehitusseadustikus“ eesmärk on osalejatele tutvustada omanikujärelevalve teenust üldiselt. Vastuse saavad küsimused miks ja millal peab omanikujärelevalve teenust tellima ning mis muudatused tõi kaasa uus ehitusseadustik omanikujärelevalve teenusesse. Lektor: Mihhail Tearo.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kinnisvara korrashoiu süsteem

2018-11-20

Koolituse “Kinnisvara korrashoiu süsteem” eesmärk on pakkuda täiendavaid teadmisi, oskusi ja nõuandeid kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvatele spetsialistidele ja juhtidele ning kinnisvara korrashoidjatele ja omanikele, sealhulgas korteriühistute juhtidele ja avaliku sektori töötajatele. Lektorid: Andry Krass, Martin Kõiv. 

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine

2018-11-21

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinn

Telefon: 5256655

Müügikoolitus kinnisvaramaaklerile

2018-11-22

"Müügikoolitus kinnisvaramaaklerile" annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Anneli Salk, Ruth Andresen.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused

2018-11-27

Koolitus “Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused” keskendub kaubanduspindade arendamise ja vahendamise temaatikale. Koolituse käigus vaadeldakse ja analüüsitakse tänavakaubanduse edutegureid ja kaubanduskeskuste ülesehitust. Lektor: Ruth Andresen.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev

2018-11-28

Teabepäeval antakse ülevaade käesoleval aastal detailplaneeringu menetluses toimunud muudatustest ja praktikast. Muuhulgas selgitatakse ehitisteatise ja kasutusloa menetlust ning tutvustatakse Tallinna Linnavalitsuse ja kõrgema astme kohtute olulisemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavaid lahendeid. Lektor: Raul Keba.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Üüriinvesteeringud – kas tee finantsvabaduseni?

2019-01-22

Koolitus annab teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Tõnis Room.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.00
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Muudatused korteriühistu juhtimises ja asjaajamises peale uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kehtima hakkamist 2018. aastal

2019-01-24

 

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15
Koht:

Telefon:
Email:

Muudatused kinnisvaratehingutes uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse valguses

2019-01-24

Koolituse „Muudatused kinnisvaratehingutes uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse valguses“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade kõigist olulistest muudatustest, mis leiavad aset korterelamutes peale 2018. aastal kehtima hakkavat uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Lektor: Evi Hindpere.

Hind: 35.00 €
Kestus: 15.00-17.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: 5256655

Kinnisvara hindamise ABC

2019-01-29

 Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvarakool

2019-01-31

Koolituse “Kinnisvaraturu ülevaade” eesmärk on anda:1. põhjalik ja praktiline elamispindade ülevaade ja2. nõuanded turuanalüüsi läbiviimiseks;3. trendid ja prognoosid.Koolituse/turuülevaate lektor on kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Hind: 69.00 €
Kestus: 13.00-16.15
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655

Ärikinnisvara vahendamine

2019-02-07

 Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” keskendub ärikinnisvara vahendamise temaatikale ja toob välja ärikinnisvara vahendamise erinevused võrreldes elukondliku kinnisvaraga.Lektor: Ruth Andersen.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinna kesklinn

Telefon: +372 525 6655