Stepline Koolitus

Stepline Koolitus; S
Firma:
Stepline Koolitus
Telefon:
5666 2898
Koduleht:
www.stepline.ee
Facebook: www.facebook.com/SteplineInvest

Firma Stepline Invest OÜ on asutatud 2007 aastal. Põhitegevuseks on finants- ja koolitusteenuste osutamine.
Meie firmas töötavad kvalifitseeritud ja kogenud oma ala spetsialistid. Me suudame olla paindlikud ja arvestame iga kliendi eripära ning soove. 
 
Meie missiooniks on märkimisväärselt mõjutada koostööpartnerite kasvu ja edu, pakkudes professionaalset, efektiivset ning mugavat teenindust.
 
 
Korraldame järgmisi koolitusi:


Sekretär kui dokumendihalduse korraldaja:
Asjaajamise korraldust reglementeerivad riiklikud normdokumendid, juhtimisalane tegevus ja sellele vastav dokumendi liik, asjaajamise käigus kasutatavad dokumendid, asjaajamise üleandmine, personali otsingu käigus koostatavad dokumendid, asutuse dokumendiregistrile esitatavad nõuded, dokumentide läbivaatamise, kooskõlastamise ja allkirjastamise protseduur,dokumendiringlus, ametlik kinnitamine.
 

Haldusdokumentide koostamine ja vormistamine:
Õigusaktide ja standardite tutvustus, mis reguleerivad kirjade vormistust Eesti Vabariigis , dokumendiplangid, ametikirjad, avaldus, e-kirjade etikett, käskkiri, protokoll ja akt.
 

Ülevaade arhiivindusest:
Arhiiviseadus, arhiivieeskiri, dokumentide loetelud, dokumentide rühimitamine sarjadesse, säilitustähtajad.
 

Teadmised sekretäri etiketist:
Ülesanded, mis on seotud külaliste vastuvõtuga , kutsed vastuvõttudele, sekretär ja telefon, ärikohtumised, sekretäri suhtlemisetikett külalistega, ametikohtumiste liigitamine, serveerimine.
 

Raamatupidamise teenus  
Venekeelsed koolitused  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Raamatupidamise konsultatsioonid  Bilansikursus  Raamatupidamisarvestus  Kuluarvestus  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Sotsiaalmaks ja ravikindlustusmakse koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Stepline Koolitus  КУРС ПО БУХГАЛТЕРИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

KOOLITUSKALENDER

Raamatupidamise algõppe kursus

2020-01-08

 Igas tunnis teoreetiline osa ja praktilised ülesanded. Töövihik põnevate ja erinevate ülesannetega. Õpilased saavad tunnis tehtud töid võrrelda, koos tulemusi arutada ning konsulteerida juhendajaga. Kõik, mis vajab selgitamist, saab selgitatud. 

Hind: 250.00 €
Kestus: 60 ak tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 56662898