SpeakSmart OÜ

SpeakSmart OÜ; Väi
Firma:
SpeakSmart OÜ
Telefon:
52 08 549
Koduleht:
www.speaksmart.ee
Facebook: www.facebook.com/speaksmartest SpeakSmart® on sotsiaalne koolitusettevõte ning meie missiooniks on argumenteeritud mõtlemis- ja suhtlemiskultuuri loomine ühiskonnas, õpetades selleks vajalikke oskusi. Juhindume missioonist juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikes dialoogides saab määravaks tugevam argument. 
 

Oleme pikima väitluskogemusega Eesti koolitusettevõte ning aitame oma klientidel muutuda argumenteeritud juhtimisega organisatsioonideks:
 • arendame töötajate mõtlemist kiiremaks ja analüütilisemaks;
 • õpetame seisukohti argumenteeritumalt sõnastama;
 • õpetame kuulama ja küsima;
 • õpetame algatama ratsionaalseid ja argumenteeritud arutelusid;
 • õpetame rahulikumalt ja enesekindlamalt esinema. 

Подарите своим мыслям возможность! 
Мы поддерживаем развитие работников вашей организации на эстонском, русском и английском языках по следующим направлениям:
 • Аргументация и убеждение
 • Публичное выступление
 • Переговоры
 • Модерирование мероприятия. Управление публичными обсуждениями
 • Выступление в электронных СМИ
 • Различные дискуссионные форматы
 • Создание своего клуба дебатов
 • Командные игры на летних днях 


  

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Müügikoolitused  Sekretäride koolitus  Venekeelsed koolitused  Huviringid täiskasvanutele  Meeskonnakoolitus  Suhtlemiskoolitus  Videotreeningud  Vägivallatu suhtlemine  Eneseareng  Mõjuv esinemine  Läbirääkimised ja esinemine  Esinemisoskused  Sisekoolitused  Avalik sektor  Sõnakunstiring  Pedagoogide täienduskoolitus  Meeskonna analüüs  Avalikud koolitused  Keskastmejuhi koolitus  Koosolekute juhtimine  Kommunikatsioon  Meeskonna juhtimine  Avalik esinemine  Koolitused ja kursused noortele  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Läbirääkimised  Väitluskoolitus  Veenmiskoolitus  Suhtlemine meediaga  Avalike arutelude juhtimine  Fasiliteerimine  Nõustav müük  Eesti Väitlusseltsi koolitused  Публичное выступление  Обучение для фирм  Обучение для некоммерческих организаций  Аренда помещения  Обучение для взрослых  Обучение для учителей  Убедительное выступление  Модератор  SpeakSmart OÜ  SpeakSmart®  Argumenteerimine  Esinemine 

KOOLITUSKALENDER

VIDEOKOOLITUS Argumenteeritud mõtlemine ja suhtlemine

2020-06-07

Videokoolitus koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad: 1. osa: Ratsionaalne suhtlemine. Argument kommunikatsiooni osa ja veenmisvahendina. 30 minutit 2. osa: Argument ja struktuurne kuulamine. Mis on argument? Argumendi jaoks ideede leidmine. Kuidas argumenti koostada? Argumendi tõestamise vajalikkus ja viisid. 30 minutit 3. osa: Argumendi analüüs ja vastamine. Argumendi ümberlükkamine ja taastugevdamine. Argumendi vajalikkus ning kasutusotstarbed. 27 minutit.

Hind: 119.00 €
Kestus: 2 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumenteeritud läbirääkimised

2020-06-08

Videokoolitus koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad, mida video käigus läbime, on:  1. osa: Läbirääkimiste tüübid ja huvide kaardistamine. Kuidas erineb argumenteeritud läbirääkimine teistest läbirääkimistest? 16 minutit 2. osa: Lahenduste valimine lähtuvalt huvidest. 14 minutit 3. osa: Kuidas tulla välja nõrgemast läbirääkimiste positsioonist? 13 minutit

Hind: 99.00 €
Kestus: 1 akadeemiline tund
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumentation Skills inglise keeles

2020-06-09

The videotraining consists of three  videos that cover the main techniques and models of building, analysing, and countering arguments and argument systems, of structured listening and rational interpersonal communication. Videos contain instructions for exercises that can be performed while watching. Content of the e-training videos: Part 1: Rational Thinking. 36 minutes Part 2: Argument Construction and Structered Listening. 35 minutes Part 3: Analysis and Response. 36 minutes.

Hind: 119.00 €
Kestus: 1,4 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Principled and Rational Negotiations (inglise keeles)

2020-06-09

The videotraining consists of three videos and the aim of this training course is to give you an overview of what is a principled and rational negotiation, how to prepare for it and how to carry one out. Videos contain instructions for exercises that can be performed while watching. Content of the videotrainings:  Part 1: How to focus on interest rather than positions? 14 minutes Part 2: How to look for and choose between alternate solutions? 14 minutes Part 3: How to focus on the problem, not people? How to behave during negotiations when being on the weaker position. 11 minutes.

Hind: 99.00 €
Kestus: 0,9 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS How to Sell with Great Arguments (inglise keeles)

2020-06-09

The videotraining consists of two videos and the content of the videotraining (total length 38 minutes) is: Part 1: How to create a contact with the client which enables us to present sales arguments. Creative positive reputation for yourselves. Coming up with or constructing sales argument based on your current statements and data. 20 minutes  Part 2: Constructing the main message for your sales arguments for creating sales argumentation. How to choose your arguments for a specific client. Sales argument mapping. Listening for doubts and questions of the client. 18 minutes

Hind: 99.00 €
Kestus: 0,9 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumenteeritud mõtlemine ja suhtlemine

2020-07-07

Videokoolitus koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad: 1. osa: Ratsionaalne suhtlemine. Argument kommunikatsiooni osa ja veenmisvahendina. 30 minutit 2. osa: Argument ja struktuurne kuulamine. Mis on argument? Argumendi jaoks ideede leidmine. Kuidas argumenti koostada? Argumendi tõestamise vajalikkus ja viisid. 30 minutit 3. osa: Argumendi analüüs ja vastamine. Argumendi ümberlükkamine ja taastugevdamine. Argumendi vajalikkus ning kasutusotstarbed. 27 minutit.

Hind: 119.00 €
Kestus: 2 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumenteeritud läbirääkimised

2020-07-08

Videokoolitus koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad, mida video käigus läbime, on:  1. osa: Läbirääkimiste tüübid ja huvide kaardistamine. Kuidas erineb argumenteeritud läbirääkimine teistest läbirääkimistest? 16 minutit 2. osa: Lahenduste valimine lähtuvalt huvidest. 14 minutit 3. osa: Kuidas tulla välja nõrgemast läbirääkimiste positsioonist? 13 minutit

Hind: 99.00 €
Kestus: 1 akadeemiline tund
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumentation Skills inglise keeles

2020-07-09

The videotraining consists of three  videos that cover the main techniques and models of building, analysing, and countering arguments and argument systems, of structured listening and rational interpersonal communication. Videos contain instructions for exercises that can be performed while watching. Content of the e-training videos: Part 1: Rational Thinking. 36 minutes Part 2: Argument Construction and Structered Listening. 35 minutes Part 3: Analysis and Response. 36 minutes.

Hind: 119.00 €
Kestus: 1,4 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Principled and Rational Negotiations (inglise keeles)

2020-07-09

The videotraining consists of three videos and the aim of this training course is to give you an overview of what is a principled and rational negotiation, how to prepare for it and how to carry one out. Videos contain instructions for exercises that can be performed while watching. Content of the videotrainings:  Part 1: How to focus on interest rather than positions? 14 minutes Part 2: How to look for and choose between alternate solutions? 14 minutes Part 3: How to focus on the problem, not people? How to behave during negotiations when being on the weaker position. 11 minutes.

Hind: 99.00 €
Kestus: 0,9 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS How to Sell with Great Arguments (inglise keeles)

2020-07-09

The videotraining consists of two videos and the content of the videotraining (total length 38 minutes) is: Part 1: How to create a contact with the client which enables us to present sales arguments. Creative positive reputation for yourselves. Coming up with or constructing sales argument based on your current statements and data. 20 minutes  Part 2: Constructing the main message for your sales arguments for creating sales argumentation. How to choose your arguments for a specific client. Sales argument mapping. Listening for doubts and questions of the client. 18 minutes

Hind: 99.00 €
Kestus: 0,9 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumenteeritud mõtlemine ja suhtlemine

2020-08-07

Videokoolitus koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad: 1. osa: Ratsionaalne suhtlemine. Argument kommunikatsiooni osa ja veenmisvahendina. 30 minutit 2. osa: Argument ja struktuurne kuulamine. Mis on argument? Argumendi jaoks ideede leidmine. Kuidas argumenti koostada? Argumendi tõestamise vajalikkus ja viisid. 30 minutit 3. osa: Argumendi analüüs ja vastamine. Argumendi ümberlükkamine ja taastugevdamine. Argumendi vajalikkus ning kasutusotstarbed. 27 minutit.

Hind: 119.00 €
Kestus: 2 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumenteeritud läbirääkimised

2020-08-08

Videokoolitus koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad, mida video käigus läbime, on:  1. osa: Läbirääkimiste tüübid ja huvide kaardistamine. Kuidas erineb argumenteeritud läbirääkimine teistest läbirääkimistest? 16 minutit 2. osa: Lahenduste valimine lähtuvalt huvidest. 14 minutit 3. osa: Kuidas tulla välja nõrgemast läbirääkimiste positsioonist? 13 minutit

Hind: 99.00 €
Kestus: 1 akadeemiline tund
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumentation Skills inglise keeles

2020-08-09

The videotraining consists of three  videos that cover the main techniques and models of building, analysing, and countering arguments and argument systems, of structured listening and rational interpersonal communication. Videos contain instructions for exercises that can be performed while watching. Content of the e-training videos: Part 1: Rational Thinking. 36 minutes Part 2: Argument Construction and Structered Listening. 35 minutes Part 3: Analysis and Response. 36 minutes.

Hind: 119.00 €
Kestus: 1,4 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Principled and Rational Negotiations (inglise keeles)

2020-08-09

The videotraining consists of three videos and the aim of this training course is to give you an overview of what is a principled and rational negotiation, how to prepare for it and how to carry one out. Videos contain instructions for exercises that can be performed while watching. Content of the videotrainings:  Part 1: How to focus on interest rather than positions? 14 minutes Part 2: How to look for and choose between alternate solutions? 14 minutes Part 3: How to focus on the problem, not people? How to behave during negotiations when being on the weaker position. 11 minutes.

Hind: 99.00 €
Kestus: 0,9 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS How to Sell with Great Arguments (inglise keeles)

2020-08-09

The videotraining consists of two videos and the content of the videotraining (total length 38 minutes) is: Part 1: How to create a contact with the client which enables us to present sales arguments. Creative positive reputation for yourselves. Coming up with or constructing sales argument based on your current statements and data. 20 minutes  Part 2: Constructing the main message for your sales arguments for creating sales argumentation. How to choose your arguments for a specific client. Sales argument mapping. Listening for doubts and questions of the client. 18 minutes

Hind: 99.00 €
Kestus: 0,9 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumenteeritud mõtlemine ja suhtlemine

2020-09-07

Videokoolitus koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad: 1. osa: Ratsionaalne suhtlemine. Argument kommunikatsiooni osa ja veenmisvahendina. 30 minutit 2. osa: Argument ja struktuurne kuulamine. Mis on argument? Argumendi jaoks ideede leidmine. Kuidas argumenti koostada? Argumendi tõestamise vajalikkus ja viisid. 30 minutit 3. osa: Argumendi analüüs ja vastamine. Argumendi ümberlükkamine ja taastugevdamine. Argumendi vajalikkus ning kasutusotstarbed. 27 minutit.

Hind: 119.00 €
Kestus: 2 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumenteeritud läbirääkimised

2020-09-08

Videokoolitus koosneb 3 osast, kus Sul on võimalik läbi miniharjutuste aktiivselt harjutada argumendi mudelit. Teemad, mida video käigus läbime, on:  1. osa: Läbirääkimiste tüübid ja huvide kaardistamine. Kuidas erineb argumenteeritud läbirääkimine teistest läbirääkimistest? 16 minutit 2. osa: Lahenduste valimine lähtuvalt huvidest. 14 minutit 3. osa: Kuidas tulla välja nõrgemast läbirääkimiste positsioonist? 13 minutit

Hind: 99.00 €
Kestus: 1 akadeemiline tund
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Argumentation Skills inglise keeles

2020-09-09

The videotraining consists of three  videos that cover the main techniques and models of building, analysing, and countering arguments and argument systems, of structured listening and rational interpersonal communication. Videos contain instructions for exercises that can be performed while watching. Content of the e-training videos: Part 1: Rational Thinking. 36 minutes Part 2: Argument Construction and Structered Listening. 35 minutes Part 3: Analysis and Response. 36 minutes.

Hind: 119.00 €
Kestus: 1,4 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS Principled and Rational Negotiations (inglise keeles)

2020-09-09

The videotraining consists of three videos and the aim of this training course is to give you an overview of what is a principled and rational negotiation, how to prepare for it and how to carry one out. Videos contain instructions for exercises that can be performed while watching. Content of the videotrainings:  Part 1: How to focus on interest rather than positions? 14 minutes Part 2: How to look for and choose between alternate solutions? 14 minutes Part 3: How to focus on the problem, not people? How to behave during negotiations when being on the weaker position. 11 minutes.

Hind: 99.00 €
Kestus: 0,9 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549

VIDEOKOOLITUS How to Sell with Great Arguments (inglise keeles)

2020-09-09

The videotraining consists of two videos and the content of the videotraining (total length 38 minutes) is: Part 1: How to create a contact with the client which enables us to present sales arguments. Creative positive reputation for yourselves. Coming up with or constructing sales argument based on your current statements and data. 20 minutes  Part 2: Constructing the main message for your sales arguments for creating sales argumentation. How to choose your arguments for a specific client. Sales argument mapping. Listening for doubts and questions of the client. 18 minutes

Hind: 99.00 €
Kestus: 0,9 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 52 08 549