SpeakSmart OÜ

SpeakSmart OÜ; Väi
Firma:
SpeakSmart OÜ
Telefon:
52 08 549
Koduleht:
www.speaksmart.ee
Facebook: www.facebook.com/speaksmartest SpeakSmart® on sotsiaalne koolitusettevõte ning meie missiooniks on argumenteeritud mõtlemis- ja suhtlemiskultuuri loomine ühiskonnas, õpetades selleks vajalikke oskusi. Juhindume missioonist juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikes dialoogides saab määravaks tugevam argument. 
 

Oleme pikima väitluskogemusega Eesti koolitusettevõte ning aitame oma klientidel muutuda argumenteeritud juhtimisega organisatsioonideks:
 • arendame töötajate mõtlemist kiiremaks ja analüütilisemaks;
 • õpetame seisukohti argumenteeritumalt sõnastama;
 • õpetame kuulama ja küsima;
 • õpetame algatama ratsionaalseid ja argumenteeritud arutelusid;
 • õpetame rahulikumalt ja enesekindlamalt esinema. 

Подарите своим мыслям возможность! 
Мы поддерживаем развитие работников вашей организации на эстонском, русском и английском языках по следующим направлениям:
 • Аргументация и убеждение
 • Публичное выступление
 • Переговоры
 • Модерирование мероприятия. Управление публичными обсуждениями
 • Выступление в электронных СМИ
 • Различные дискуссионные форматы
 • Создание своего клуба дебатов
 • Командные игры на летних днях 


  

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Müügikoolitused  Sekretäride koolitus  Venekeelsed koolitused  Huviringid täiskasvanutele  Meeskonnakoolitus  Suhtlemiskoolitus  Videotreeningud  Vägivallatu suhtlemine  Eneseareng  Mõjuv esinemine  Läbirääkimised ja esinemine  Esinemisoskused  Sisekoolitused  Avalik sektor  Sõnakunstiring  Pedagoogide täienduskoolitus  Meeskonna analüüs  Avalikud koolitused  Keskastmejuhi koolitus  Koosolekute juhtimine  Kommunikatsioon  Meeskonna juhtimine  Avalik esinemine  Koolitused ja kursused noortele  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Läbirääkimised  Väitluskoolitus  Veenmiskoolitus  Suhtlemine meediaga  Avalike arutelude juhtimine  Fasiliteerimine  Nõustav müük  Eesti Väitlusseltsi koolitused  Публичное выступление  Обучение для фирм  Обучение для некоммерческих организаций  Аренда помещения  Обучение для взрослых  Обучение для учителей  Убедительное выступление  Модератор  SpeakSmart OÜ  SpeakSmart®  Argumenteerimine 

KOOLITUSKALENDER

Argumenteerimine juhtimises

2019-09-19

Millele Sa toetud, kui jagad meeskonnaga oma otsust? Oma positsioonile juhina, oma kogemustest ja varasematest otsustest tulenevale autoriteedile, harjumuse jõule, et Sinu otsustega ei vaielda? Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees kui klientide ja teiste sihtgruppide hulgas. Argumenteeritud otsuseid võetakse suurema usaldusega vastu ning selline lähenemine otsuse tegemisele muudab otsused iseenesest kvaliteetsemaks. Lisandub km.

Hind: 439.00 €
Kestus: 10.00.-17.00
Koht: Tallinn

Telefon: 52 08 549