Autosõit OÜ Võrus

Autosõit OÜ Võrus
Firma:
Autosõit OÜ Võrus
Telefon:
7456040


Kaitslik liiklemine on meie kõigi turvalisema tuleviku võti!

B-kategooria koolitus
B-kategooria algõppe kursuste teooriatunnid viiakse läbi Võru õppeklassis aadressil: Tartu tn 31.
Teoorialoengud toimuvad Võrus üks kord nädalas, kindlal nädalapäeval.
 
Teoorialoengu läbiviimisel on kasutusel kaasaegsed õppevahendid ja -materjalid. Koolituse käigus kasutame suhteliselt palju originaalset videomaterjali. Õpilastel on võimalik kasutada lisaõppematerjale e-õppe keskkonnas.
 
B-kategooria koolitust on võimalus läbida ka e-õppes.


B-kategooria lõppastme koolitus.
B-kategooria lõppastme koolitused viiakse läbi Tartus Raadil asuval aastaringselt kasutataval libedarajal. B-kategooria lõppastme koolitus koosneb teoorialoengust, libedasõidust ja säästlikust sõidust linnaliikluses. 


Lõppastme koolitus e-õppena
Pärast kursusele registreerumist saate läbida teooria iseseisvalt e-õppe keskkonnas. Teooriakursus e-õppes kestab orienteeruvalt 3 tundi (2X45 min teoorialoengut + testide lahendamine) ja üks tunnine loeng tuleb kuulata ka auditoorses õppes. E-õppe materjali on võimalik läbida osade kaupa. Teooria peab olema läbitud enne sõitma minekut.
 
Libedasõit toimub meie harjutusväljakul, kuupäev määratakse kursusele registreerumisel. Kestvus ~2 tundi.
Säästliku sõidu aeg lepitakse kokku libedasõidul.
A-kategooria koolitus
A-kategooria õpet viime läbi märtsist oktoobrini. Kursused toimuvad mugavas e-õppes.


BE-kategooria koolitus
BE-kategooria juhtimisõigust saab omandada täiendõppe korras. Koolitusele asuval isikul peab olema kehtiv B-kategooria juhtimisõigus. Teooriakursuse maht minimaalselt 3 tundi, sõiduõppe maht vähemalt 2 sõidutundi. BE-kategooria koolitust võimalus läbida ka e-õppes.
Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  Autokoolid noortele  Autosõit OÜ  BE-kategooria  BE-kategooria (sõiduauto suurema haagisega kui kerghaagis)  A-kategooria mootorratturi juhikursused   Lõppastmekoolitus  E-õpe  A kategooria  A-kategooria  BE kategooria  Autosõit OÜ Võrus  Autokool Võrus