Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste täiendõppe keskus

Kaitseväe Ühendatu
Firma:
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste täiendõppe keskus
Telefon:
717 6169
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes tegeleb täiendõppe korraldamisega täiendõppe keskus. Läbi viiakse:

* inglise keele intensiivkursuseid (NATO STANAG 6001) erinevatele tasemetele
* nooremstaabiohvitseride kursust
* erialaohvitseride baaskursust
* muid kursuseid vastavalt kaitseväe vajadustele

Täiendõppekeskus tegeleb ka kaitseväe välisõppurite teenistuse korraldamisega.
Koolitused ja kursused täiskasvanutele