Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Räpina Aianduskooli
Firma:
Räpina Aianduskooli täienduskoolitused
Telefon:
796 1397; 53 461 209
Facebook: www.facebook.com/aianduskool
Täienduskoolitus Facebookis: www.facebook.com/RapinaTaienduskoolitus
Instagramwww.instagram.com/aianduskool

Täiskasvanute täienduskoolitusega tegeleme alates 2001. aasta jaanuarist. Korraldame kursusi ning tööalast täiendus- ja ümberõpet järgmistes valdkondades:

 • aiandus
 • aia- ja maastikujundus
 • maastikuehitus
 • lilleseade ja ruumikujundus
 • floristika
 • pookimine ja viljapuude lõikus
 • taimekaitse
 • arvutiõpe
 • põllumajandus
 • käsitöö
 • keskkonnakaitse
 • koduteenindus
   

Täienduskoolitusi viivad läbi Räpina Aianduskooli erialaõpetajad ja oma ala asjatundjad. Samuti kaasame erialaõpetajaid ja spetsialiste väljastpoolt kooli.

Ootame Teie ettepanekuid ja tagasisidet kursuste kohta!

Istikute ja taimede müük: 524 8301 oppemajand@aianduskool.ee
 

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Huviringid täiskasvanutele  Keskkonnakaitse koolitused  Õmblemine  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Professionaalne arvutikasutamine  Koduteenindus  Haridusalased konsultatsioonid  Avalik sektor  Pedagoogide täienduskoolitus  Aiakujundus  Lilleseaded  Arvutikasutaja koolitused  Lauaseaded  Matusepärjad  Pruudikimbud  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Taimekaitse  Haljastusalane koolitus  Kahjuritõrjealane koolitus  Koolitused firmadele  Floristika  Suvekoolid  Floristide täiendkoolitus  Räpina Aianduskool 

KOOLITUSKALENDER

Puud ja põõsad linnahaljastuses

2019-05-29

Sihtrühm: Erialase aiandushariduseta linnaaednikud, aiandusega tegelevad väikeettevõtjad ja nende töötajad, haljashalade hooldajad; aegunud oskustega inimesed 50+. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 29. mai – 5. juuni 2019; 24 ak.t.
Koht: Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2019-06-03

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 9.00 – 17.30; 11 ak.t. juunis
Koht: Tartu

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Fototöötlus visualiseerimiseks

2019-06-04

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös 2D aiaplaani, lõike, perspektiivi visualiseerimist, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4. - 19. juuni 2019; 40 tundi
Koht: Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Viinapuude istutamine ja suvine lõikus

2019-06-06

NB! Kursuse täpsem temaatiline ajakava õppekavas.   ÕK _ Viinamarjakasvatus 2017_2018

Hind: 40.00 €
Kestus: 10 tundi
Koht: Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209