Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Räpina Aianduskooli
Firma:
Räpina Aianduskooli täienduskoolitused
Telefon:
796 1549 ja 5346 1209
Facebook: www.facebook.com/aianduskool
Täienduskoolitus Facebookis: www.facebook.com/RapinaTaienduskoolitus
Instagramwww.instagram.com/aianduskool

Täiskasvanute täienduskoolitusega tegeleme alates 2001. aasta jaanuarist. Korraldame kursusi ning tööalast täiendus- ja ümberõpet järgmistes valdkondades:

 • aiandus
 • aia- ja maastikujundus
 • maastikuehitus
 • lilleseade ja ruumikujundus
 • floristika
 • pookimine ja viljapuude lõikus
 • taimekaitse
 • arvutiõpe
 • põllumajandus
 • käsitöö
 • keskkonnakaitse
 • koduteenindus
   

Täienduskoolitusi viivad läbi Räpina Aianduskooli erialaõpetajad ja oma ala asjatundjad. Samuti kaasame erialaõpetajaid ja spetsialiste väljastpoolt kooli.

Ootame Teie ettepanekuid ja tagasisidet kursuste kohta!

Istikute ja taimede müük: 5689 4690, oppemajand@aianduskool.ee

 

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Huviringid täiskasvanutele  Keskkonnakaitse koolitused  Õmblemine  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Professionaalne arvutikasutamine  Koduteenindus  Haridusalased konsultatsioonid  Avalik sektor  Pedagoogide täienduskoolitus  Aiakujundus  Lilleseaded  Arvutikasutaja koolitused  Lauaseaded  Matusepärjad  Pruudikimbud  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Taimekaitse  Haljastusalane koolitus  Kahjuritõrjealane koolitus  Koolitused firmadele  Floristika  Suvekoolid  Floristide täiendkoolitus  Räpina Aianduskool 

KOOLITUSKALENDER

Metsapuutaimede kasvatamine

2020-06-03

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid.

Hind: 65.00 €
Kestus: 16 ak.t. 03.-04.06.2020
Koht: Põlvas, Tercare Koolituskeskuses, Metsa 1, Põlva

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Magnooliad – uued lemmikud koduaias ja linnahaljastuses

2020-06-11

Koolitajaks on mitmete raamatute autor, metsanduse, looduskaitse, aianduse ja haljastusega nii Räpina Aianduskoolis õpetajana, EMÜ-s lektorina kui ka mitmetes riiklikes institutsioonides erinevatel ametikohtadel seotud olnud Urmas Roht.  Ootame koolitusele kõiki aednikke (s.h. vallaaednikud), avalike haljasalade ja mänguväljakute haljastajaid ja hobiaednikke. Koolitusele tulijal peaksid olemas olema algteadmised roht- ja puittaimedest. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Mullaõpetus

2020-06-17

Toimumisaeg täpsustamisel! Koolituse läbinu: Teab enamlevinud mullatüüpe ja valib taimele sobiva mulla. Võtab ja pakib mullaproovi. Määrab mulla lõimise, happesuse ja N P K Tunneb mullaparandusaineid. Valib sobiva mullaparandusaine ja arvutab selle vajaduse. Kasutab info leidmiseks mullastikukaarti.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Euroopa angerjas

2020-07-27

Projekti raames toimub Räpina Aianduskoolis angerja-teemaline ettekanne. Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur Priit Bernotas tutvustab angerja bioloogiat, kaitset ning uuringuid  Loeng lükkub edasi! Uue toimumisaja teatame esimesel võimalusel siinsamas!

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

AutoCAD aiakujundajatele

2020-08-03

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 03.08. - 07.08. 2020; 40 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Masinkudumine algajatele

2020-08-15

Alustame augustis 2020 kui õppegrupp on täitunud. Kursuse läbinu: – kasutab masinkudumiseks sobivaid materjale ja töövahendeid; – kasutab kudumisel masina erinevaid võimalusi; – planeerib kavandi põhjal töökäigu, konstrueerib lihtsaid lõikeid; – koob juhendi alusel sobivat tehnoloogiat kasutades lihtsalõikelise kudumi; – kasutab materjali säästlikult.

Hind: 150.00 €
Kestus: 50 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

2020-08-24

Sihtrühma kuuluvad puhastusteenindajad, kes soovivad spetsialiseeruda eripuhastustöödele. Eelistatud on aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja madalama haridustasemega inimesed. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olema läbitud puhastusteenindaja algtaseme koolitus või töötama puhastusteenindajana ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.08. - 28.08.2020; 40 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Hoolduskoristuse teostamine teoorias ja praktikas

2020-08-24

Koolituse läbinu oskab: • kasutab koristusvaldkonna sõnavara; • eristab pinnakattematerjale ning teab nende omadusi; • määratleb erinevate ruumitüüpide koristusvajadust; • valib sobivad koristustarvikud ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja pinnakattematerjalidest; • kasutab sobivat puhastusmeetodit vastavalt mustuse tüübile ja pinnakattematerjalile; • planeerib ja tõhustab oma tööd, kasutades otstarbekaid puhastusmeetodeid vastavalt olukorrale (koristusjuhendid).

Hind: 150.00 €
Kestus: august-september; 40 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-09-09

Planeeritud toimumise ajad ja kohad: * Oktoobri II pool Tartus *  Novembri keskel Võrus. Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 27 tundi
Koht: Tartu ja Võru

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Pulma- ja leinaseaded, Свадебные и похоронные композиции

2020-09-10

Koolituse alustamise nõuded: Algteadmised floristikas. Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes. Kursuse läbinu: Tunneb ja rakendab oma töös kompositsiooni ja disaini põhialuseid. Oskab valmistada pruudikimpe ja rinnanõelu. Oskab valmistada pärjaalust ja oskab seda dekoreerida lilledega. Oskab valmistada leinakimpu.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.
Koht: Ida-Virumaa

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Ilukirja baaskursus

2020-09-10

Toimumisaeg täpsustamisel! Sihtgrupp:  Lille- ja käsitöö poodides ning tavanditeeninduses  töötavad inimesed, kes vajavad oma töös kauni kirja praktilist valdamist. Osaleda võivad ka kõik teised, kes soovivad õppida kalligraafia algtõdesid. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras.

Hind: 150.00 €
Kestus: 24 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Värvilise pitsi kasutamine käsitöötoodete kaunistamiseks ja valmistamiseks

2020-09-10

Koolituse sihtgrupiks on erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond üle 50,  oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olemas olema algteadmised heegeldamisest ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel; 45 tundi
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Inglise keel teenindajale

2020-09-10

  Õpiväljundid: 1. Kasutab kliendiga suheldes inglise keelt, kasutades müügi- ja teenindusalast sõnavara müügiprotsessis. 2. Lahendab, kasutades võõrkeelt, lihtsamaid klienditeeninduses tekkinud probleeme ja/või konflikte. 3. Koostab inglisekeelse CV.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel; 40 tundi
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Uus- ja taaskasutusmaterjalidest individuaalrõivaste disain

2020-09-10

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud (s.h keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad, madalama haridustasemega tekstiilkäsitöölised) Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel, 160 ak.t.
Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Heegeldamise kasutamine kodutekstiili esemete valmistamiseks

2020-09-10

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud  ja aegunud oskustega elanikud vanuses 50, oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed , kes vajavad toodangu mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks  ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Koolituse alustamise nõudeks on heegeldamise oskus vähemalt algtasemel. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 160.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel, 60 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-09-10

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 9.00 – 19.00; 11 ak.t.
Koht: Võru, Tartu, Otepää (Valgamaa)

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Nõuetekohane toitlustamine lasteasutustes

2020-10-01

Sihtrühm:  Lasteasutuste toitlustajad, kokad ja abikokad  Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 01.10. - 05.11. 2020; 40 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Menüüde koostamine ja hinnakujundus toitlustusteenuse pakkujale

2020-10-10

Sihtgrupp: • Aegunud erialaste oskustega töötajad (sh vanuses 50+), kes soovivad täiendada teadmisi ja tõsta konkurentsivõimet, rakendudes tööturul ametites või uutes tööülesannetes, mis nõuavad teadmisi toiduteenuse hinnakujundusest; sh väikeettevõtjana majutus-toitlustusvaldkonnas. • Aegunud oskustega inimesed (sh vanuses 50+), kes soovivad ümberõppe käigus omandada uusi teadmisi toiduteenuse hinnakujundusest, mis toetab sihtgrupi rakendumist tööturul alustava väikeettevõtjana majutus-toitlustusvaldkonnas. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel! Täpne toimumisaeg selgitamisel
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Täistaimse toidu koolitus toitlustajatele

2020-10-17

Sihtgrupp: Koolide, lasteaedade ja toitlustusettevõtete kokad, abikokad ja muud toitlustamisega kokku puutuvad inimesed. Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17.10. - 25.10. 2020; 44 ak.t.
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Leinafloristika

2020-11-05

Sihtgrupp: Lillepoes töötavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Floristina tööd alustavad inimesed, kellel on algõpe läbitud. Eelistatud on madalama haridustasemega ja/või 50+ vanuses inimesed.

Hind: 0.00 €
Kestus: November. Täpne toimumisaeg selgitamisel ; 34 tund
Koht: Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209