Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Räpina Aianduskooli
Firma:
Räpina Aianduskooli täienduskoolitused
Telefon:
796 1397; 53 461 209
Facebook: www.facebook.com/aianduskool
Täienduskoolitus Facebookis: www.facebook.com/RapinaTaienduskoolitus
Instagramwww.instagram.com/aianduskool

Täiskasvanute täienduskoolitusega tegeleme alates 2001. aasta jaanuarist. Korraldame kursusi ning tööalast täiendus- ja ümberõpet järgmistes valdkondades:

 • aiandus
 • aia- ja maastikujundus
 • maastikuehitus
 • lilleseade ja ruumikujundus
 • floristika
 • pookimine ja viljapuude lõikus
 • taimekaitse
 • arvutiõpe
 • põllumajandus
 • käsitöö
 • keskkonnakaitse
 • koduteenindus
   

Täienduskoolitusi viivad läbi Räpina Aianduskooli erialaõpetajad ja oma ala asjatundjad. Samuti kaasame erialaõpetajaid ja spetsialiste väljastpoolt kooli.

Ootame Teie ettepanekuid ja tagasisidet kursuste kohta!

Istikute ja taimede müük: 524 8301 oppemajand@aianduskool.ee
 

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Huviringid täiskasvanutele  Keskkonnakaitse koolitused  Õmblemine  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Professionaalne arvutikasutamine  Koduteenindus  Haridusalased konsultatsioonid  Avalik sektor  Pedagoogide täienduskoolitus  Aiakujundus  Lilleseaded  Arvutikasutaja koolitused  Lauaseaded  Matusepärjad  Pruudikimbud  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Taimekaitse  Haljastusalane koolitus  Kahjuritõrjealane koolitus  Koolitused firmadele  Floristika  Suvekoolid  Floristide täiendkoolitus  Räpina Aianduskool 

KOOLITUSKALENDER

Fototöötlus visualiseerimiseks

2019-09-13

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös 2D aiaplaani, lõike, perspektiivi visualiseerimist, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 13. - 28. sept. 2019; 40 tundi
Koht: Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

AutoCAD aiakujundajatele

2019-09-20

Sihtgrupp: Aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma töös AutoCAD programmi 2D kasutamise oskust aiaplaanide koostamisel, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 20.sept. - 05.okt. 2019; 40 ak.t.
Koht: Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Tekstiilide korrastamine, hooldus ja säilitamine

2019-09-28

Sihtrühm: Erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad toodangu mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks  ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi. Eelistatud on madalama haridustasemega (põhi- ja keskharidus) täiskasvanud ja aegunud kutseoskustega inimesed vanuses 50+. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.sept. - 20.okt. 2019; 60 tundi
Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Portfoolio koostamine InDesign’is

2019-10-11

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes vajavad oma tööde esitamiseks ühtset väljundit, kuid kelle oskused on aegunud või puudulikud selle koostamisel. Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ja valmisolek osaleda 100% õppetegevuses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 11. okt. - 2. nov. 2019; 40 tundi
Koht: Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

3D SketchUp algajatele

2019-11-08

Sihtgrupp: Aegunud oskustega arhitektidele, aiakujundajatele, maastikuarhitektidele, kõigile, kel on vaja end väljendada erialases töös 3D maailmas. Õppe alustamise tingimuseks on arvutialased oskused tavakasutaja tasemel. Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 8. - 16. november 2019; 30 ak.t.
Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209