Räpina Aianduskooli täienduskoolitused

Räpina Aianduskooli
Firma:
Räpina Aianduskooli täienduskoolitused
Telefon:
796 1397; 53 461 209
Facebook: www.facebook.com/aianduskool
Täienduskoolitus Facebookis: www.facebook.com/RapinaTaienduskoolitus
Instagramwww.instagram.com/aianduskool

Täiskasvanute täienduskoolitusega tegeleme alates 2001. aasta jaanuarist. Korraldame kursusi ning tööalast täiendus- ja ümberõpet järgmistes valdkondades:

 • aiandus
 • aia- ja maastikujundus
 • maastikuehitus
 • lilleseade ja ruumikujundus
 • floristika
 • pookimine ja viljapuude lõikus
 • taimekaitse
 • arvutiõpe
 • põllumajandus
 • käsitöö
 • keskkonnakaitse
 • koduteenindus
   

Täienduskoolitusi viivad läbi Räpina Aianduskooli erialaõpetajad ja oma ala asjatundjad. Samuti kaasame erialaõpetajaid ja spetsialiste väljastpoolt kooli.

Ootame Teie ettepanekuid ja tagasisidet kursuste kohta!

Istikute ja taimede müük: 524 8301 oppemajand@aianduskool.ee
 

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Aiandus ja põllumajandus  Huviringid täiskasvanutele  Keskkonnakaitse koolitused  Õmblemine  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Professionaalne arvutikasutamine  Koduteenindus  Haridusalased konsultatsioonid  Avalik sektor  Pedagoogide täienduskoolitus  Aiakujundus  Lilleseaded  Arvutikasutaja koolitused  Lauaseaded  Matusepärjad  Pruudikimbud  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Taimekaitse  Haljastusalane koolitus  Kahjuritõrjealane koolitus  Koolitused firmadele  Floristika  Suvekoolid  Floristide täiendkoolitus  Räpina Aianduskool 

KOOLITUSKALENDER

Eesti keel B1 taseme keeleõpe

2020-02-01

Sihtgrupp: eesti keelest erineva kodukeelega täiskasvanud õppijad, kelle vähene eesti keele oskus ei võimalda neil siseneda tööturule. Koolituse alustamiseks on vajalik läbitud A2 taseme keeleõppekursuse või omandanud selle taseme keeleoskuse iseseisvalt.

Hind: 375.00 €
Kestus: 150 ak.t.
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209