Gustav Adolfi Koolituskeskus

Gustav Adolfi Koolit
Firma:
Gustav Adolfi Koolituskeskus
Telefon:
627 4065
E-post:
info@gakk.ee
Koduleht:
www.gakk.ee


Ettevalmistuskursused riigieksamiteks ja täiendusõpe põhikooli lõpueksamiteks. Keeleõpe täiskasvanutele. Giidiõpe. Koolieelikutele eelkool. Huvikursused kõigile soovijatele.

Facebook: www.facebook.com/gustavadolfikoolituskeskus

Meie koolituskeskuse õppetöös saavad osaleda kõik, mitte ainult Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased. Ootame teid!
 
Gustav Adolfi Koolituskeskus asub Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloolises hoonetekompleksis vanalinna südames Suur-Kloostri 16 ja Kalamaja uues innovaatilises õppehoones aadressil Vana-Kalamaja 9.
 
Gustav Adolfi Koolituskeskus tegutseb Tallinna vanalinnas ja Kalamajas Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumides. Juba rohkem kui 10 aastat leiavad siin toredate professionaalsete õpetajate juhendamisel endale tegevust erinevas vanuses ja huvidega lapsed ja täiskasvanud. Koolituskeskuses töötavad eelkool, kogupäevakool, suur hulk huviringe, avatud on kursused põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajale, CAE inglise keele kursus, giidiõpe ja keelekursused täiskasvanutele.
 
Gustav Adolfi Koolituskeskuse missioon on toetada isiksuse mitmekülgset arengut, luues igaühele võimaluse täiendavate teadmiste, oskuste ja vilumuste kujundamiseks enda poolt valitud huvialaringis või täiendõpperühmas.
 
Oleme avatud uutele põnevatele ideedele ja õppimissoovidele. Kõik väikesed ja suured õppimishimulised on meie juures oodatud.
 

Ettevalmistuskursused

Koolituskeskuse ettevalmistuskursused annavad nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilastele eksamiteks vajalikud teadmised ja enesekindluse. Kursusi juhendavad oma ala parimad spetsialistid. Loe edasi... 

Huviringid

Meie huviringide valik on mitmekesine ja siit leiab enda jaoks põnevat erinevas vanuses ja huvidega laps, noor ja täiskasvanu. Pakume erinevaid ringe tehnoloogia-, looduse-, keele-, nuputamis- ja kunstihuvilistele. Loe edasi... 

Keeltekool

Koolituskeskuse keeltekoolis saab parimate keeleõpetajate juhendamisel erinevatel tasemetel õppida prantsuse, inglise ja rootsi keelt.Ootame Teid kursustele! Loe edasi... 

Eelkool

Koolituskeskuse eelkooli on oodatud 5-7-aastased lapsed, et koos kooliks valmistuda. Mänguliselt õpitakse selgeks tähed ja numbrid, saadakse algteadmised lugemisest, kirjutamisest ja arvutamisest, õpitakse tundma loodust ning enda ümbrust, lahendatakse nuputamisülesandeid, eelkoolis saab meisterdada ja kunsti ning muusikaga tegeleda. Peame väga oluliseks, et väiksed õppurid saaksid positiivse kooli- ja õppimiskogemuse. Loe edasi... 
 

Kogupäevakool

Koolituskeskuse kogupäevakool on mõeldud 1.- 2. klassi lastele. Kogupäevakoolis saab õpetaja juhendamisel teha ära kodused tööd, käia huviringides ja jääb aega ka sõpradega mängimiseks. Loe edasi... 

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  E-õpe  Inglise keel  Keelekursused  Keeletestid  Keeleõpe  Kooliks ettevalmistus  Prantsuse keel  Riigieksamiteks ettevalmistamine  Riigieksamiteks ettevalmistamine  Rootsi keel  Huviringid täiskasvanutele  Inglise keele vestluskursused  Matemaatika riigieksam  Giidide koolitus  Inglise keel lastele  Abiturientide keeleõpe  Sisekoolitused  Avalik sektor  Eesti keele riigieksam  Kirjandiõpetus  Inglise keele riigieksam  Eelõpe ja eelkoolid  Võõrkeeled  Eesti keel välismaalastele  E-õppe keskkond  Ettevalmistuskursused põhikooli lõpueksamiteks  Koolitused ja kursused noortele  Koolitused firmadele  Tugi- ja süvaõpe  Ettevalmistuskursused gümnaasiumi riigieksamiteks  Gustav Adolfi Koolituskeskus  Järeleaitamine 

KOOLITUSKALENDER

Füüsika põhikooli lõpetajale

2020-10-29

Eesmärgid: luua  õpikeskkonna kaudu head tingimused, et valmistuda edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti füüsikas ja omandada vajalikud oskused ja teadmised, individuaalne areng õppeprotsessis, raudvara kinnistamine, kordamine, tunda hästi põhikooli jooksul õpitud teemasid, teada valemeid ja osata neid kasutada.

Hind: 184.00 €
Kestus: 29. oktoober – 04. märts 2021; neljapäeviti kell 1
Koht: Suur-Kloostri 16, Tallinn

Telefon: 627 4065

Inglise keel. Gümnaasiumi lõpetajale

2020-12-10

Kursuse lõpul on õpilane valmis edukalt sooritama riigieksamit inglise keeles: suudab lugeda inglisekeelseid tekste ilma sõnaraamatuta oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine) oskab kasutada õpitud grammatikat ja saab hakkama erinevate keelestruktuuridega ülesannetega leiab vajaliku info kuulamisülesannetest tunneb erinevaid kirjastiile oskab vormistada kirju, esseesid teab monoloogide esitamise nõudeid oskab esitada rollimängu riigieksamil

Hind: 159.00 €
Kestus: jaanuar – aprill 2021
Koht: Suur-Kloostri 16, Tallinn

Telefon: 627 4065

Bioloogia ülikooli sisseastujale

2020-12-15

Kursuse eesmärk: Tuletada meelde ja täiendada kursusel osaleja bioloogiaalaseid teadmisi. Harjutada oma teadmiste rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel. Arendada jooniste, tabelite ja diagrammide lugemis- ja analüüsioskust ning hinnangute andmise oskust jne.

Hind: 164.00 €
Kestus: jaanuar – mai 2021
Koht: Suur-Kloostri 16, Tallinn

Telefon: 627 4065

Inglise keel. Gümnaasiumi lõpetajale

2021-01-06

Kursuse lõpul on õpilane valmis edukalt sooritama riigieksamit inglise keeles: suudab lugeda inglisekeelseid tekste ilma sõnaraamatuta oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine) oskab kasutada õpitud grammatikat ja saab hakkama erinevate keelestruktuuridega ülesannetega leiab vajaliku info kuulamisülesannetest tunneb erinevaid kirjastiile oskab vormistada kirju, esseesid teab monoloogide esitamise nõudeid oskab esitada rollimängu riigieksamil

Hind: 159.00 €
Kestus: jaanuar – aprill 2021
Koht: Suur-Kloostri 16, Tallinn

Telefon: 627 4065

Bioloogia ülikooli sisseastujale

2021-01-12

Kursuse eesmärk: Tuletada meelde ja täiendada kursusel osaleja bioloogiaalaseid teadmisi. Harjutada oma teadmiste rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel. Arendada jooniste, tabelite ja diagrammide lugemis- ja analüüsioskust ning hinnangute andmise oskust jne.

Hind: 164.00 €
Kestus: jaanuar – mai 2021
Koht: Suur-Kloostri 16, Tallinn

Telefon: 627 4065