Avatud Ärikool

Avatud Ärikool; Int
Firma:
Avatud Ärikool
Telefon:
646 4281
E-post:
bou@hot.ee
Koduleht:
www.into.ee
Avatud Ärikool loodi 2003 aastal oktoobri kuus OÜ INTO baasil.2004 aasta jaanuari kuus Haridusministeeriumi litsentsikomisjoni otsusega sai Avatud Ärikool koolitusõiguse (Litsents nr. 3068 HTM).

Avatud Ärikool on loodud täiskasvanute koolitamiseks, tõstmaks nende ametialast pädevust ja haridusliku taset. Kooli õppekavad baseeruvad järjepidevuse ja distantskoolitusvormi printsiipidel.
Distantskoolitusvorm muutub järjest üle maailma üha populaarsemaks nende seas, kell puudub võimalus osaleda igapäevastes statsionaarsetes õpingutes. Taolist tüüpi õpingute põhiideeks on teoreetiliste teadmiste iseseisev omandamine soovitatud ja väljaantud õppematerjalidest lähtuvalt. Seejärel toimub iseseisvalt omandatud teadmiste kinnitamine statsionaarse õppetöö vormis kohtumistel (tutoriaalidel) õppejõuga ja kaasõppijatega. Õpingute vältel kirjutavad koolitatavad ka kohustuslikud kontrolltööd. Teoreetiliste kontseptsioonide täpsustamiseks ja paremaks mõistmiseks kontakteeruvad õppijad tihedalt tuutoriga (konsultandiga) ja kaasõppijatega kas internetis või vastastikuabi minirühmades.

Kavade koostamisel on Avatud Ärikool kasutanud Suurbritannia Avatud Ärikooli, Rahvusvahelise raamatupidajate assotsiatsiooni, Rahvusvahelise juhtimisinstituudi LINK ning ka teiste nii kodumaiste kui välismaiste õppeasutuste kogemusi ja metoodikaid.

Kooli õppejõud on läbinud vastavat koolitust ning on ka ise õppinud koolitatavatel kavadel.Tänaseks on koolil kuus õppekava:
*Edukas juht
*Raamatupidamine rahvusvaheliste standardite järgi
*Majandusõppe juhtidele
*Psühholoogia juhtidele
*Inglise keel igaühele
*Projektide juhtimine kliki siia

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Inglise keel  Juhtimine  Keelekursused  Keeleõpe  Majandus  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Venekeelsed koolitused  Ärikeeleõpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Raamatupidamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Raamatupidamise konsultatsioonid  Äriprojektid  Avalik sektor  Majandus  Rahvusvaheliste projektide juhtimine  Avalikud koolitused  Juhtimispsühholoogia  Euroopa Liidu alased konsultatsioonid  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele