Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused

Sander Karu finantsk
Firma:
Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Telefon:
50 43 202


Visioonist praktiliste lahendusteni.

VIIME LÄBI  AVALIKKE KOOLITUSI, SISEKOOLITUSI JA KONSULTATSIOONE


AVALIKUD KOOLITUSED

SISEKOOLITUSED:

- Finants- ja raamatupidamise koolitused
- Strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine
- Õnnelik ja tulemuslik meeskond
 

...ja teatage oma vajadustest, et koostada koostöös koolitusprogramm Teie soovidest lähtuvalt. Kliendi soovil kaasatakse programmi läbiviimisse ka teisi tippkoolitajaid ja praktikuid.

Küsimuste korral saatke meile e-mail: rafiko@rafiko.ee
või helistage tel. 5043202, 5533911

 

KONSULTATSIOON JA MENTORLUS

KONSULTATSIOONID

Konsultatsioonitegevuse tulemusena on kliendid saanud väiksema ajakuluga vastused oma spetsiifilistele küsimustele ja lahendused praktilistele probleemidele.

Sageli on kliendid kasutanud konsultatsioone üksikute „tühikute“ täitmiseks oma teadmiste puzzles ning enda teadmiste ja oskuste kiireks vastavusse viimiseks uute tööülesannete täitmiseks vajalike nõuetega (näiteks tippjuhiks edutatud mittefinantsvaldkonna spetsialistil on vaja kiiresti saada ülevaade finantsvaldkonna võtmeküsimustest, millele keskenduda oma töös).

Tihti kasutan grupikonsultatsioone, milles käigus osalejad väikestes gruppides arutavad läbi probleemsed juhtimissituatsioonid ja ühiselt leitakse võimalikud parimad lahendused .

 

Näiteks on olnud probleemsed küsimused seotud:

1. erinevate alternatiivsete strateegiate valikuga,
2. konfliktidega omanike ja juhtide vahel,
3. eri nägemustega juhtide ja raamatupidajate vahel,
4. optimaalse tööjaotuse ja vastutusega finants- ja mittefinantstöötajate vahel,
5. probleemidega seoses IT lahenduste väljatöötamise ja juurutamisega,
6. valikutega erinevate alternatiivsete otsuste vahel,
7. hinnangutega erinevatele eeskirjadele (näiteks raamatupidamise sise-eeskirjadele, eelarvejuhenditele, ametikirjeldustele, aruandlusele) ja
8. praktilistele valikutele (näiteks kui palju ja milliseid kuluobjekte valida?, kui detailselt kulusid liigitada, kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust, milliseid kulukäitureid kasutada jne)


Kuigi igapäevaselt võetakse vastu palju erinevaid (juhtimis)otsuseid, on inimlik, et teatud hetkel on ka kõige kindlamad inimesed (sh juhid) tundnud ennast ebakindlalt: kas otsus on õige või ei ole? Sellistes olukordades on klientidel olnud abi mentorlusest, mille käigus oleme läbi arutanud ja leidnud lahendusi situatsioonidele, milles “juht on üksi”.
Lennukad ideed, tavapäratud lahendused, töötajate massidele ebameeldivad ja avalikkusele ebapopulaarsed otsused - need on vaid osa teemadest, mida oleme klientidega neutraalselt ja eelarvamustevabalt arutanud ja võimalikke tugevaid ja nõrku külgi ning võimalusi ja ohte välja toonud.

Küsimused ja ettepanekud teretulnud:
tel. 5043202, 5533911
e-post: rafiko@rafiko.ee

 

Sander Karu raamatute müük otse Rafiko Kirjastusest kliki siia

International University Audentes TSEBA 2008 aasta parim raamat:
Sander Karu „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkuse suunatud organisatsioonis” (Rafiko, 2008) kliki siia.


Saa teada kes  on Sander Karu: kliki siia

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Finantskoolitused  Juhtimine  Majandus  Projektijuhtide koolitus  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantsjuhtimine  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamine  Finantsplaneerimine  Finantsanalüüs  Meeskonnakoolitus  Konsultatsioonid  Finantskursus juhile  Raamatupidamise konsultatsioonid  Ärikonsultatsioonid  Enesearendus  Sisekoolitused  Strateegiline planeerimine  Avalik sektor  Teenindav müük  Aktiivne müük  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  Keskastmejuhi koolitus  Kommunikatsioon  Palgakorraldus    Majandusalased konsultatsioonid  Kvaliteedijuhtimine  Raamatupidamisarvestus  Kuluarvestus  Esmatasandijuhi koolitus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  SANDER KARU koolitus- ja koostööprogrammid  Strateegiline eelarvestamine  Juhtimisarvestus  Controlling  Mittefinantsjuhtide koolitus  Tulemuslikkuse mõõtmine  Juhtimissituatsioonide analüüs  Rahavoogude juhtimine  Investeeringute eelarvestamine  Nõustav müük  Finantsprogramm  Investeeringute tasuvus  Kulude juhtimine  Eelarvestamine  Interneti kampaaniad  Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 

KOOLITUSKALENDER

Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht

2019-11-25

Sihtgrupp: raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.   Hind: 1090 eur + käibemaks 20%.

Hind: 1308.00 €
Kestus: 25.11 - 28.11.2019
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 50 43 202

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

2019-11-25

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete; teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises; praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 590 eur + käibemaks 20%.

Hind: 708.00 €
Kestus: 25.11 - 26.11.2019
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 5043202

Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht

2019-11-26

Sihtgrupp: raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.   Hind: 1090 eur + käibemaks 20%. Kursus on juba alanud. Võimalik registreerida järgmisele koolitusele.

Hind: 1308.00 €
Kestus: 25.11 - 28.11.2019
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 50 43 202

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

2019-11-26

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete; teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises; praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 590 eur + käibemaks 20%. Kursus on juba alanud. Võimalik registreerida järgmisele koolitusele.

Hind: 708.00 €
Kestus: 25.11 - 26.11.2019
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 5043202

Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht

2019-11-27

Sihtgrupp: raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.   Hind: 1090 eur + käibemaks 20%. Kursus on juba alanud. Võimalik registreerida järgmisele koolitusele.

Hind: 1308.00 €
Kestus: 25.11 - 28.11.2019
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 50 43 202

Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht

2019-11-28

Sihtgrupp: raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.   Hind: 1090 eur + käibemaks 20%. Kursus on juba alanud. Võimalik registreerida järgmisele koolitusele.

Hind: 1308.00 €
Kestus: 25.11 - 28.11.2019
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 50 43 202