Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused

Sander Karu finantsk
Firma:
Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Telefon:
50 43 202


Visioonist praktiliste lahendusteni.

VIIME LÄBI  AVALIKKE KOOLITUSI, SISEKOOLITUSI JA KONSULTATSIOONE


AVALIKUD KOOLITUSED

SISEKOOLITUSED:

- Finants- ja raamatupidamise koolitused
- Strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine
- Õnnelik ja tulemuslik meeskond
 

...ja teatage oma vajadustest, et koostada koostöös koolitusprogramm Teie soovidest lähtuvalt. Kliendi soovil kaasatakse programmi läbiviimisse ka teisi tippkoolitajaid ja praktikuid.

Küsimuste korral saatke meile e-mail: rafiko@rafiko.ee
või helistage tel. 5043202, 5533911

 

KONSULTATSIOON JA MENTORLUS

KONSULTATSIOONID

Konsultatsioonitegevuse tulemusena on kliendid saanud väiksema ajakuluga vastused oma spetsiifilistele küsimustele ja lahendused praktilistele probleemidele.

Sageli on kliendid kasutanud konsultatsioone üksikute „tühikute“ täitmiseks oma teadmiste puzzles ning enda teadmiste ja oskuste kiireks vastavusse viimiseks uute tööülesannete täitmiseks vajalike nõuetega (näiteks tippjuhiks edutatud mittefinantsvaldkonna spetsialistil on vaja kiiresti saada ülevaade finantsvaldkonna võtmeküsimustest, millele keskenduda oma töös).

Tihti kasutan grupikonsultatsioone, milles käigus osalejad väikestes gruppides arutavad läbi probleemsed juhtimissituatsioonid ja ühiselt leitakse võimalikud parimad lahendused .

 

Näiteks on olnud probleemsed küsimused seotud:

1. erinevate alternatiivsete strateegiate valikuga,
2. konfliktidega omanike ja juhtide vahel,
3. eri nägemustega juhtide ja raamatupidajate vahel,
4. optimaalse tööjaotuse ja vastutusega finants- ja mittefinantstöötajate vahel,
5. probleemidega seoses IT lahenduste väljatöötamise ja juurutamisega,
6. valikutega erinevate alternatiivsete otsuste vahel,
7. hinnangutega erinevatele eeskirjadele (näiteks raamatupidamise sise-eeskirjadele, eelarvejuhenditele, ametikirjeldustele, aruandlusele) ja
8. praktilistele valikutele (näiteks kui palju ja milliseid kuluobjekte valida?, kui detailselt kulusid liigitada, kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust, milliseid kulukäitureid kasutada jne)


Kuigi igapäevaselt võetakse vastu palju erinevaid (juhtimis)otsuseid, on inimlik, et teatud hetkel on ka kõige kindlamad inimesed (sh juhid) tundnud ennast ebakindlalt: kas otsus on õige või ei ole? Sellistes olukordades on klientidel olnud abi mentorlusest, mille käigus oleme läbi arutanud ja leidnud lahendusi situatsioonidele, milles “juht on üksi”.
Lennukad ideed, tavapäratud lahendused, töötajate massidele ebameeldivad ja avalikkusele ebapopulaarsed otsused - need on vaid osa teemadest, mida oleme klientidega neutraalselt ja eelarvamustevabalt arutanud ja võimalikke tugevaid ja nõrku külgi ning võimalusi ja ohte välja toonud.

Küsimused ja ettepanekud teretulnud:
tel. 5043202, 5533911
e-post: rafiko@rafiko.ee

 

Sander Karu raamatute müük otse Rafiko Kirjastusest kliki siia

International University Audentes TSEBA 2008 aasta parim raamat:
Sander Karu „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkuse suunatud organisatsioonis” (Rafiko, 2008) kliki siia.


Saa teada kes  on Sander Karu: kliki siia

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Finantskoolitused  Juhtimine  Majandus  Projektijuhtide koolitus  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantsjuhtimine  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamine  Finantsplaneerimine  Finantsanalüüs  Meeskonnakoolitus  Konsultatsioonid  Finantskursus juhile  Raamatupidamise konsultatsioonid  Ärikonsultatsioonid  Enesearendus  Sisekoolitused  Strateegiline planeerimine  Avalik sektor  Teenindav müük  Aktiivne müük  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  Keskastmejuhi koolitus  Kommunikatsioon  Palgakorraldus    Majandusalased konsultatsioonid  Kvaliteedijuhtimine  Raamatupidamisarvestus  Kuluarvestus  Esmatasandijuhi koolitus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  SANDER KARU koolitus- ja koostööprogrammid  Strateegiline eelarvestamine  Juhtimisarvestus  Controlling  Mittefinantsjuhtide koolitus  Tulemuslikkuse mõõtmine  Juhtimissituatsioonide analüüs  Rahavoogude juhtimine  Investeeringute eelarvestamine  Nõustav müük  Finantsprogramm  Investeeringute tasuvus  Kulude juhtimine  Eelarvestamine  Interneti kampaaniad  Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 

KOOLITUSKALENDER

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: * värskendanud eelarvestamise ja hinnakujunduse baasteadmisi ja arengutrende lähtuvalt nüüdisaegsetest tulemuslikkusele fokuseeritud juhtimise põhimõtetest * lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel ja hinnakujundusel * praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist ja hinnakujunduse meetodite kasutamist * koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks. Hind: 960 eur + käibemaks 20 %. 

Hind: 1152.00 €
Kestus: 24-28 august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: värskendanud eelarvestamise baasteadmisi ja arengutrende lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist leidnud võimalusi tekkepõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%

Hind: 828.00 €
Kestus: 24-28 august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus- raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest ettevõtjale ja juhile!  Sihtgrupp: Ettevõtjad, juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad  jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20 %

Hind: 828.00 €
Kestus: 24-28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Sihtgrupp: Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, controllerid, analüütikud jt.  Hind: 690 eur  + käibemaks 20%

Hind: 828.00 €
Kestus: 24-28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Eesmärk: lihtsalt ja loogiliselt finantsidest projektijuhile! Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20% 

Hind: 828.00 €
Kestus: 24-28. august 2020
Koht: e-õpe

Telefon: 50 43 202

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Eesmärk: Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest juhile! Sihtgrupp: Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud raamatupidamise ja finantsjuhtimisega controllerid, analüütikud jt.   Hind: 390 eur + käibemaks 20%.

Hind: 468.00 €
Kestus: 24-28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse kulude juhtimise ja arvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; analüüsinud oma organisatsiooni kuluarvestuse vastavust tulemuslikkuse juhtimise vajadustele; leidnud võimalusi oma organisatsiooni kulude tulemuslikumaks juhtimiseks ja arvestuseks rohkem kui 25 praktilise näite ja ülesande abil jne.    Hind: 960 eur + käibemaks 20 %.

Hind: 1152.00 €
Kestus: 24-28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine E- ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; leidnud võimalusi omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma töös ja organisatsioonis praktiliste näidete ja ülesannete abil; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind:  640 eur + käibemaks 20%.

Hind: 828.00 €
Kestus: 24-28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; teadvustanud finantsanalüüsi võimalusi ja arengutrende majandusarvestuses jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 828.00 €
Kestus: 24-28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 50 43 202

Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs E- ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: värskendanud oma teadmisi rahakäibe (rahavoogude) prognoosimisest, eelarvestamisest ja analüüsist ning käibekapitali juhtimisest; õppinud täpsemalt prognoosima ja eelarvestama rahakäivet (rahavoogu); leidnud võimalusi raha efektiivsemaks kasutamiseks jne.  Hind: 690 eur + käibemaks 20%.

Hind: 828.00 €
Kestus: 24.- 28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 50 43 202

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete; teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises; praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%

Hind: 828.00 €
Kestus: 24.- 28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal Sihtgrupp: raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.   Hind: 1160 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 1392.00 €
Kestus: 24.- 28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 50 43 202

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.  Hind: 960 eur + käibemaks 20%.

Hind: 1152.00 €
Kestus: 24- 28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Finantsjuhi, raamatupidaja, finantskontrolleri, analüütiku ja arendusjuhi arenguprogramm E-ÕPPENA

2020-08-24

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: arendanud nüüdisaegse tulemuslikkusele suunatud organisatsiooni finantsjuhile, raamatupidajale, finantskontrollerile, analüütikule ja arendusjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete; teadvustanud trende majandusarvestuses ja finantsjuhtimises, millele keskenduda oma töös tagamaks vajalik info strateegiate elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks; lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega), kulude juhtimise ja kuluarvestusega, rahavoogude juhtimisega, investeeringute juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.  Hind: 1650 eur + käibemaks 20%

Hind: 1980.00 €
Kestus: 24- 28. august 2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs

2020-08-25

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.  Hind: 960 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 1152.00 €
Kestus: 25.08 - 27.08.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn

Telefon: 5043202

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus- raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus Tallinn

2020-08-25

Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest ettevõtjale ja juhile!  Sihtgrupp: Ettevõtjad, juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad  jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20 %. 

Hind: 828.00 €
Kestus: 25.08 - 26.08.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 5043202

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs.

2020-09-14

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: * värskendanud eelarvestamise ja hinnakujunduse baasteadmisi ja arengutrende lähtuvalt nüüdisaegsetest tulemuslikkusele fokuseeritud juhtimise põhimõtetest * lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel ja hinnakujundusel * praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist ja hinnakujunduse meetodite kasutamist * koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks. Hind: 960 eur + käibemaks 20 %  

Hind: 1152.00 €
Kestus: 14.09 - 16.09.2020
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine

2020-09-14

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: värskendanud eelarvestamise baasteadmisi ja arengutrende lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist leidnud võimalusi tekkepõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 828.00 €
Kestus: 14.09 - 15.09.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn

Telefon: 5043202

Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine

2020-09-22

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; leidnud võimalusi omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma töös ja organisatsioonis praktiliste näidete ja ülesannete abil; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind:  690 eur + käibemaks 20%.

Hind: 828.00 €
Kestus: 22.09 - 23.09.2020
Koht: Lille maja, Lille 9, Tartu

Telefon: 5043202

Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs

2020-09-28

Eesmärk: lihtsalt ja loogiliselt finantsidest projektijuhile! Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%.

Hind: 828.00 €
Kestus: 28.09 - 29.10.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn

Telefon: 50 43 202

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

2020-09-28

Eesmärk: Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest juhile! Sihtgrupp: Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud raamatupidamise ja finantsjuhtimisegacontrollerid, analüütikud jt.   Hind: 390 eur + käibemaks 20%.

Hind: 468.00 €
Kestus: 10:00-17:00
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn

Telefon: 5043202

Ettevõtja finantskoolitus. Raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus

2020-10-07

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate ettevõtjale vajalikust raamatupidamisest, finantsjuhtimisest, analüüsist ja omahinna arvestusest; teadvustanud raamatupidamise mõisteid ja printsiipe, millele keskenduda ettevõtjana jne.

Hind: 828.00 €
Kestus: 07.10 - 08.10.2020
Koht: Lille maja, Lille 9, Tartu

Telefon: 50 43 202

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs

2020-10-07

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.  Hind: 960 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 1152.00 €
Kestus: 07.10 - 09.10.2020
Koht: Lille maja, Lille 9, Tartu

Telefon: 5043202

Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus

2020-10-20

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse kulude juhtimise ja arvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; analüüsinud oma organisatsiooni kuluarvestuse vastavust tulemuslikkuse juhtimise vajadustele; leidnud võimalusi oma organisatsiooni kulude tulemuslikumaks juhtimiseks ja arvestuseks rohkem kui 25 praktilise näite ja ülesande abil jne.    Hind: 960 eur + käibemaks 20 %.

Hind: 1152.00 €
Kestus: 20.10 - 22.10.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 5043202

Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine

2020-10-26

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena saanud süsteemse ülevaate tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) ja eelarvestamise (activity-based budgeting, ABB) teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; teadvustanud ja praktiseerinud põhilisi tegevusi tegevuspõhise kuluarvestuse ja eelarvestamise juurutamisel organisatsioonis ning avalike teenuste kaardistamisel jne.   Hind: 640 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 768.00 €
Kestus: 26.10 - 27.10.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn

Telefon: 5043202

Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine

2020-10-26

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena saanud süsteemse ülevaate tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) ja eelarvestamise (activity-based budgeting, ABB) teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; teadvustanud ja praktiseerinud põhilisi tegevusi tegevuspõhise kuluarvestuse ja eelarvestamise juurutamisel organisatsioonis ning avalike teenuste kaardistamisel jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 828.00 €
Kestus: 26.10 - 27.10.2020
Koht: Tallinn

Telefon: 5043202

Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis

2020-10-28

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; teadvustanud finantsanalüüsi võimalusi ja arengutrende majandusarvestuses jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 828.00 €
Kestus: 28.10 - 29.10.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn

Telefon: 50 43 202

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

2020-11-03

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete; teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises; praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 828.00 €
Kestus: 03.11 - 04.11.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 5043202

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

2020-11-03

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete; teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises; praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 828.00 €
Kestus: 03.11 - 04.11.2020
Koht: Hotell Susi, Peterburi tee 48

Telefon: 5043202

Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht

2020-11-03

Sihtgrupp: raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.   Hind: 1160eur + käibemaks 20%.

Hind: 1392.00 €
Kestus: 03.11 - 06.11.2020
Koht: Lille maja, Lille 9, Tartu

Telefon: 50 43 202