Autosõit OÜ Tartus

Autosõit OÜ Tartus
Firma:
Autosõit OÜ Tartus
Telefon:
745 6040
Koduleht:
www.autosoit.ee
a a a


Kaitslik liiklemine on meie kõigi turvalisema tuleviku võti!

Kaitslik liiklemine on meie kõigi turvalisema tuleviku võti!

OÜ Autosõit alustas tegevust 2002. aasta algul alarmsõidukijuhtide ja professionaalsete juhtide täiendkoolitusega. Alustanud väikeettevõttest on tänaseks saanud Eesti suurim ja kaasaegseim autokool ning tuntud kaubamärk. 
 
Hetkel tegutseme filiaalidega Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Viljandis, Paides, Võrus, kus pakume huvitavaid ja vajalikke teadmisi ning oskusi liikluskeerises ellujäämiseks. 
 
Koolituskursuste nimekirjas on kursused nii algajatele autojuhtidele, professionaalidele kui ka lastele.
 
Ainsa autokoolina Baltikumis omab OÜ Autosõit ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimis- süsteemile vastavuse sertifikaati.
 
OÜ Autosõit õpilastele kehtivad erinevad soodustused ka koostööpartnerite juures.
 
 
B-kategooria koolitus
B-kategooria algõppe kursuste teooriatunnid viiakse läbi Tartus õppeklassides aadressil Riia 10.
Teoorialoengud toimuvad Tartus üks kord nädalas, kindlal nädalapäeval. 
Teoorialoengu läbiviimisel on kasutusel kaasaegsed õppevahendid ja -materjalid. Koolituse käigus kasutame suhteliselt palju originaalset videomaterjali. Õpilastel on võimalik kasutada lisaõppematerjale e-õppe keskkonnas.
B-kategooria koolitust on võimalus läbida ka e-õppes.
 
 
B-kategooria lõppastme koolitus.
B-kategooria lõppastme koolitused viiakse läbi Raadil asuval aastaringselt kasutataval libedarajal. B-kategooria lõppastme koolitus koosneb teoorialoengust, libedasõidust ja säästlikust sõidust linnaliikluses. Pakume kursust väga erinevates vormides, mille hulgast saate leida endale sobivama.
Lõppastme koolitus e-õppena
Pärast kursusele registreerumist saate läbida teooria iseseisvalt e-õppe keskkonnas. Teooriakursus e-õppes kestab orienteeruvalt 3 tundi (2X45 min teoorialoengut + testide lahendamine ja üks tunnine loeng tuleb kuulata ka auditoorses õppes). E-õppe materjali on võimalik läbida osade kaupa. Teooria peab olema läbitud enne sõitma minekut.
Libedasõit toimub meie harjutusväljakul, kuupäev määratakse kursusele registreerumisel.   Kestvus ~2 tundi.
Säästliku sõidu aeg lepitakse kokku libedasõidul.
 
Ühepäevane koolitus
Kõik koolituse osad läbitakse ühel päeval. Samal päeval toimub ka libedasõit ja säästliku sõidu harjutamine - koolituspäeva kestvus koos pausidega on orienteeruvalt 7-12 tundi.
 
Mitmepäevane koolitus
Koolituse ühe variandina toimuvad kõik kolm koolituse osa erinevatel päevadel või teise variandina toimub teoorialoeng ja libedasõit samal päeval. Teoorialoengus lepitakse kokku järgmise koolitusetapi läbimise aeg.

Automaatkäigukastiga koolitus
Koolitus on mõeldud juhtidele, kes tunnevad ennast kindlamalt automaatkäigukastiga auto roolis. Selle koolituse osalejate juhilubadele mingeid erimärkusi ei tehta.
Koolituse ühe variandina toimuvad kõik kolm koolituse osa erinevatel päevadel või teise variandina toimub teoorialoeng ja libedasõit samal päeval. Teoorialoengus lepitakse kokku järgmise koolitusetapi läbimise aeg.
 
 
A-kategooria koolitus
A-, A1- ja A2-kategooria õpet viime läbi märtsist oktoobrini. Kursused toimuvad nii tavaõppes kui ka mugavas e-õppes. 
 
 
BE-kategooria koolitus
BE-kategooria juhtimisõigust saab omandada täiendõppe korras. Koolitusele asuval isikul peab olema kehtiv B-kategooria juhtimisõigus. Teooriakursuse maht minimaalselt 3 tundi, sõiduõppe maht vähemalt 2 sõidutundi. BE-kategooria koolitust võimalus läbida ka e-õppes.
 
 
Mopeedijuhi kursused
Osaleja peab olema vähemalt 14 aastane. Teoreetilise õppe läbimine toimub e-õppes ja selle läbimiseks on vajalik interneti kasutamise võimalus. Kursuse teoreetiline osa koosneb 8-st loengust ja kontrolltestidest iga loengu järel ning lõpeb eksamiga koolitaja juures.
Sõidupraktika käigus läbitakse põhilised sõiduharjutused mopeediga toimetulekuks ja omandatakse põhilised ohutu sõidu võtted, mopeedi käsitsemine, sõit õppeplatsil, sõit liikluses, sõit erioludes.
 
C- ja CE-kategooria koolitused
Vaata lähemalt meie koduleheküljelt www.autosoit.ee
 
 
Alarmsõidukijuhi koolitus
Alarmsõiduki koolitus on mõeldud autojuhtidele, kes oma tööülesannete täitmiseks vajavad õigust juhtida alarmsõidukit (nt politsei- või kiirabisõidukit). Koolitusel osaleja peab omama vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba. Koolitamisel õpetatakse sõidukijuhte, kellel on seadusega lubatud kõrvale kalduda liikluseeskirja nõuetest ja kelle võimalikud vead või väär tegutsemine kõrgendatud riskiolukorras võivad põhjustada raskeid või korvamatuid tagajärgi.
 
Alarmsõidukijuhi koolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määrusele nr 33 „Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm“. Koolituse toimub 31- tunnise kursusena, mille edukas läbinu saab alarmsõidukijuhi koolitustunnistuse. Tunnistuse omanik tohib juhtida alarmsõidukit Eesti Vabariigis.
 
 
Ohutu- ja libedasõidu koolituskursusest
• Millal osalesid Sina viimati liiklusõnnetuses?
• Kas Sina põhjustasid liiklusõnnetuse?
• Kas oleksid saanud midagi teha teisiti, et õnnetust ära hoida? Mida? 
 
Ohutu- ja libedasõidu koolituskursus sisaldab teoreetilisi loenguid ja praktilisi sõiduharjutusi aastaringselt kasutatavatel libedarajal.
 
 
Veoautojuhi ametikoolitus
Ametikoolitus on veoautojuhile kohustuslik. Ametikoolitus sisaldab transpordialal töötavale autojuhile hädavajalikke teadmisi ja oskusi, mida juhi koolitus ei hõlma või mis täiendavad juhi koolitust. Alates 1. jaanuarist 2006 kontrollib ametikoolituse tunnistust liikluses ka politsei.
 
Isik, kel on vähemalt kaks aastat olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, võetakse vastu 35-tunnisele täienduskoolituse kursusele. Seda ka juhul, kui ta pole varem ametikoolitust läbinud.
Veoautojuht, kel on olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus alla kahe aasta, võetakse tema enda valikul vastu kas 140-tunnisele ametikoolituse või 70-tunnisele kiirendatud ametikoolituse kursusele.
 
 
Laste liikluskasvatus
Laste liikluskasvatus on hääbunud peale Eesti taasiseseisvumist, napib tegijaid ja tahet lastega tegeleda. Seetõttu on OÜ Autosõit võtnud eesmärgiks tegeleda eelkõige personali koolitamisega, kes suudavad tulevikus ise atraktiivseid ja kasulike koolitusi lastele läbi viia.
OÜ Autosõit pakub järgmisi koolitusi lasteaialastele ja koolide õpilastele ning õpetajatele:
Lasteaia lapse helkurikoolitus
Algkooli õpilase helkurikoolitus
Turvavarustuse kasutamine algkooli õpilastele
Liiklusring (teooria + praktika) põhikooli õpilasele
Mopeedikoolitus põhikooli õpilasele jpm.
 
 
Säästlik sõidustiil – Eco-Driving
Auto juhtimise ajal ei mõtle me tavaliselt sellega kaasnevatele kulutustele. Märkimisväärse osa kuludest auto kasutamisel moodustab kütuse maksumus. Kasutades säästlikku sõidustiili suudad kokku hoida 15-20% kütust. Sõites päevas 100 kilomeetrit jääb üks tankimine kuus vahele ja moodustub reaalne kokkuhoid. Kasutades säästlikku sõidustiili jõuad sihtpunkti kiiremini ja ohutumalt. Samas väsib juht ise vähem ja reisijate jaoks on sõit turvalisem.
 
 
Liikluse reguleerija koolitus
Liikluse reguleerijate abi vajatakse erinevates ametkondades, kui tavaliiklus on häiritud või mingil põhjusel on vaja liiklust ajutiselt ümber suunata. Liikluse reguleerija oskuslikust tegutsemisest sõltub liikluse sujuvus ja reguleerija enda ning liiklejate ohutus. Samas võib koolitamata reguleerija oma tegevusega põhjustada korvamatuid tagajärgi. 
Kasutatakse järgmist koolituse liigitust:
- I pädevus
- II pädevus
- III pädevus
- IV pädevus
Pärast koolituse läbimist ja eksami sooritamist anname välja nõuetekohase tunnistuse ning saadame osalejate isikuandmed Maanteeametile.
 

Mootorsõidukijuhi õpetaja „riskikoolituse“ instruktori koolitus
Koolituse käigus omandab mootorsõidukijuhi õpetaja vajalikud teadmised ja oskused „Riskikoolituse“ läbi viimiseks. Koolitus viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Koolitusel osalemiseks vajalik kehtiv mootorsõidukijuhi teooria- ja sõiduõpetaja tunnistus.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  A-kategooria mootorratturi juhikursused   Auto- ja transpordivahendijuhi ametikoolitus  Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  D-kategooria autojuhikursused  E-õpe  Noorte liikluskasvatus  Lõppastmekoolitus  Taksojuhtide ametikoolitus  Taksojuhtide täiendkoolitus  Esmaabikoolitused  Alarmsõidukijuhi koolitus  Liiklusregulleerija koolitus  Autokoolid noortele  Autosõit OÜ  Riskivältimise koolitus  Autosõit OÜ Tartus  Autokool Tartus 

KOOLITUSKALENDER

Lõppastme koolitus Tartus

2019-08-26

Mitmepäevane e- õppe grupp. Osalemise tingimused www.autosoit.ee "e-autokool" lingilt.  Koolitus koosneb kolmest osast: - Loeng klassis kell 16:00 (2 h internetis, 1h klassis) - Libedasõit  Raadil kell 17:00-19:00 - Säästlik sõit lepitakse kokku liberajal.

Hind: 100.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Mopeedijuhi e-õppe koolitus Tartus

2019-08-27

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 30 €.  Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.    Õppesõidud toimuvad 2-rattalise mopeediga. 

Hind: 250.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

4-rattalise mopeedijuhi e-õppe koolitus Tartus

2019-08-27

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 30 €.  Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.   Õppesõidud toimuvad 4-rattalise mopeediga. 

Hind: 250.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Lõppastme koolitus Tartus

2019-08-27

Vali endale sobiv koolitus:    ÜHEPÄEVANE KOOLITUS (15.00-21.00) Teooria kell 15:00-18:00 libedasõit kell 18:00-20:00  säästlik sõit alates kell 20:00   KAHEPÄEVANE KOOLITUS(15.00-21.00) Teooria kell 15:00-18:00 libedasõit kell 18:00-20:00   AUTOMAATKÄIGUKASTIGA KOOLITUS(15.00-21.00) Võib valida nii ühe- kui mitmepäevast koolitust

Hind: 105.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

C-kategooria e-õppe koolitus Tartus (C1-kat. olemasolul), E-õpe

2019-08-27

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 5 sõidutundi. Lisasõidutund 35 €. NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!

Hind: 215.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

CE-kategooria Tartus e-õpe

2019-08-27

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.    Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 10 sõidutundi. Lisasõidutund 40 €. NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!

Hind: 420.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

BE-kategooria Tartus e-õpe

2019-08-27

BE-kategooria kursus e-õppena Tartus   Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.     Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.     Koolituse maksumus sisaldab teooriat, 2 sõidutundi ning auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil. Lisasõidutund 30€.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusest  ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 7456040. Registreeru kohe!

Hind: 243.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A-kategooria Tartus E-õpe

2019-08-27

E-ÕPPE KOOLITUS   Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Vanus vähemalt 23,5 aastat + juhiloa olemasolu.  Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.  Koolitusmaksumus sisaldab 10 tundi teooriat ja 10 sõidutundi. Lisa sõidutund 30 €. 

Hind: 380.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A2-kategooria Tartus e-õpe

2019-08-27

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Vanus vähemalt 18 aastat + juhiloa olemasolu. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab 10 tundi teooriat ja 10 sõidutundi.   

Hind: 380.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

C-kategooria Tartus e-õpe

2019-08-27

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil (48€). Lisasõidutund 35 €. 

Hind: 390.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A1 kategooria e-õppe esmane koolitus Tartus

2019-08-27

A1-kategooria E-ÕPPE kursus Tartus neile, kellel PUUDUB B-kategooria juhiluba! Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 30€.   Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.

Hind: 400.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A2 kategooria e-õppe esmane koolitus Tartus

2019-08-27

A2-kategooria E-ÕPPE kursus Tartus neile, kellel PUUDUB B-kategooria juhiluba (vanus vähemalt 17,5 aastat)! Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 30 €.   Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.

Hind: 400.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Lõppastme koolitus Tartus

2019-08-28

KIIRKURSUS ! ! ! E-ÕPPE KOOLITUS (09.00-13.00)           9:00-10.00 säästlik sõit (algus Riia 10)          10.00-11.00 loeng klassis           11.00-13.00 sõit libedal          13.00 DOKUMENDID KÄES

Hind: 125.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Lõppastme koolitus Tartus

2019-08-29

KIIRKURSUS ! ! ! E-ÕPPE KOOLITUS (12.00-16.00)           12:00-13.00 säästlik sõit (algus Riia 10)          13.00-14.00 loeng klassis           14.00-16.00 sõit libedal         16.00 DOKUMENDID KÄES

Hind: 125.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Lõppastme koolitus Tartus

2019-08-30

KIIRKURSUS ! ! ! E-ÕPPE KOOLITUS (08.00-12.00)           8:00-9.00 säästlik sõit (algus Riia 10)           9.00-11.00 sõit libedal          11.00-12.00 loeng klassis           12.00 DOKUMENDID KÄES

Hind: 125.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Завершающая стадия обучения в Тарту Интернет-обучение

2019-08-30

Однодневный курс зимнего вождения. Виртуальная группа. Условия участия www.autosoit.ee - ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Зимнее вождение состоится с 9.00 до 11.00 на автодроме в Raadi. После етого ждём вас на лекцию по адресу Рииа 10 в 11.00 - 12:00.

Hind: 120.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Lõppastme koolitus Tartus

2019-08-31

Vali endale ühepäevane või mitmepäevane e-õppe koolitus. Koolitus koosneb: Libedasõit kell 09:00-11:00 Loeng klassis kell 12:00-13:00 (Loeng e-õppes 2h+ klassis 1h) Säästliku sõidu aeg lepitakse kokku libedasõidus

Hind: 100.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Veoautojuhi 140-tunnine ametikoolitus Tartus

2019-09-02

Veoautojuhtide ametikoolitus 140 tundi. (Koolitus tuleb läbida neil, kes teevad ametikoolitust esimest korda, väljaarvatud need kellel C1 või C kategooria juhiluba on väljastatud enne 10.09.2009) Esimene loeng 02.09.2019 kell 09:00 (edasine tunniplaan esimeses loengus)  

Hind: 1440.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Mopeedijuhi e-õppe koolitus Tartus

2019-09-03

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 30 €.  Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.    Õppesõidud toimuvad 2-rattalise mopeediga. 

Hind: 250.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

4-rattalise mopeedijuhi e-õppe koolitus Tartus

2019-09-03

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 30 €.  Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.   Õppesõidud toimuvad 4-rattalise mopeediga. 

Hind: 250.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Lõppastme koolitus Tartus

2019-09-03

  ÜHEPÄEVANE KOOLITUS (15.00-21.00) Teooria kell 15:00-18:00 libedasõit kell 18:00-20:00  säästlik sõit alates kell 20:00   KAHEPÄEVANE KOOLITUS(15.00-21.00) Teooria kell 15:00-18:00 libedasõit kell 18:00-20:00   AUTOMAATKÄIGUKASTIGA KOOLITUS(15.00-21.00) Võib valida nii ühe- kui mitmepäevast koolitust

Hind: 105.00 €
Kestus: Täpne ajakava kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

CE-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-03

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.    Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 10 sõidutundi. Lisasõidutund 40 €. NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!

Hind: 420.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

BE-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-03

BE-kategooria kursus e-õppena Tartus   Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.     Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.     Koolituse maksumus sisaldab teooriat, 2 sõidutundi ning auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil. Lisasõidutund 30€.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusest  ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 7456040. Registreeru kohe!

Hind: 243.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A-kategooria Tartus E-õpe

2019-09-03

E-ÕPPE KOOLITUS   Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Vanus vähemalt 23,5 aastat + juhiloa olemasolu.  Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.  Koolitusmaksumus sisaldab 10 tundi teooriat ja 10 sõidutundi. Lisa sõidutund 30 €. 

Hind: 380.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A2-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-03

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Vanus vähemalt 18 aastat + juhiloa olemasolu. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab 10 tundi teooriat ja 10 sõidutundi.   

Hind: 380.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

C-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-03

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat, 10 sõidutundi, auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil (48€). Lisasõidutund 35 €. 

Hind: 390.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A2 kategooria e-õppe esmane koolitus Tartus

2019-09-03

A2-kategooria E-ÕPPE kursus Tartus neile, kellel PUUDUB B-kategooria juhiluba (vanus vähemalt 17,5 aastat)! Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 30 €.   Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.

Hind: 400.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

Mopeedijuhi e-õppe koolitus Tartus

2019-09-10

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 30 €.  Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.    Õppesõidud toimuvad 2-rattalise mopeediga. 

Hind: 250.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

4-rattalise mopeedijuhi e-õppe koolitus Tartus

2019-09-10

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolituse maksumus sisaldab teooriat ja 8 sõidutundi. Lisa sõidutund 30 €.  Teoorialoengud läbitakse iseseisvalt e-õppes.   Õppesõidud toimuvad 4-rattalise mopeediga. 

Hind: 250.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

CE-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-10

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.    Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 10 sõidutundi. Lisasõidutund 40 €. NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!

Hind: 420.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

BE-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-10

BE-kategooria kursus e-õppena Tartus   Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.     Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.     Koolituse maksumus sisaldab teooriat, 2 sõidutundi ning auto kasutamise 1-kordset tasu ARK-i sõidueksamil. Lisasõidutund 30€.   Lisainformatsiooni saate meie kodulehel BE-kategooria kirjeldusest  ning peale registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 7456040. Registreeru kohe!

Hind: 243.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A2-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-10

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Vanus vähemalt 18 aastat + juhiloa olemasolu. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab 10 tundi teooriat ja 10 sõidutundi.   

Hind: 380.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A2 kategooria e-õppe esmane koolitus Tartus

2019-09-10

A2-kategooria E-ÕPPE kursus Tartus neile, kellel PUUDUB B-kategooria juhiluba (vanus vähemalt 17,5 aastat)! Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 30 €.   Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.

Hind: 400.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

CE-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-17

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena.    Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.   Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 10 sõidutundi. Lisasõidutund 40 €. NB! Võimalus tasuda ka osade kaupa!

Hind: 420.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A2-kategooria Tartus e-õpe

2019-09-17

Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist. Vanus vähemalt 18 aastat + juhiloa olemasolu. Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab 10 tundi teooriat ja 10 sõidutundi.   

Hind: 380.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040

A2 kategooria e-õppe esmane koolitus Tartus

2019-09-17

A2-kategooria E-ÕPPE kursus Tartus neile, kellel PUUDUB B-kategooria juhiluba (vanus vähemalt 17,5 aastat)! Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Koolitusmaksumus sisaldab teooriat ja 12 sõidutundi. Lisasõidutunni maksumus 30 €.   Koolituse kuupäev ning kellaaeg tähendavad eAutokoolis teooriakursuse aktiveerumist.

Hind: 400.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel
Koht: Tartus, Riia 10

Telefon: 7456040