Personali Arenduskeskus

Personali Arenduskes
Firma:
Personali Arenduskeskus
Telefon:
655 6778
Koduleht:
www.personal.ee


Personali Arenduskeskus Teie ja teie personali arendaja!

Personal Partner OÜ on Personali Arenduskeskuse kaubamärgi all korraldanud koolitusi juba alates 1999. aastast. Oma koolitusprogrammide koostamisel lähtume alati värsketest uuendustest meie seadusandluses ning klientide ettepanekutest ning soovidest.

Meie lektoriteks on oma ala tõelised asjatundjad, kes on meeleldi nõus vastama teie kõikvõimalikele küsimustele. Koolituste korraldamisel oleme võtnud eesmärgiks tekitada vahetu kontakt nii osalejate kui lektorite vahel- seetõttu on meie koolitustel ka kohti piiratud koguses, et säilitada meeldiv ja sõbralik õhkkond, kus vahetada kogemusi ning saada uusi teadmisi.

Meie koolitused toimuvad üldjuhul Rävala post. 8 Tallinnas. Samas korraldame sisekoolitusi just teie asutuse eripärasid arvesse võttes ning seda teie valitud ajal ja kohas.


KOOLITUSED MIDA PAKUME:
 


SISEKOOLITUSED 

Sisekoolituse koostamisel lähtume eelkõige teie vajadustest ning soovidest, mille täpsustamiseks kohtub meie esindaja teie töötajaga. Seejärel saame kokku panna koolitusprogrammi, mis arvestab just teie ettevõtte eripäraga. Samas on teil alati võimalik tellida oma ettevõttele sisekoolitus juba olemasolevate programmide hulgast.

Samuti on valikuvabadus koolituse toimumise aja ja koha valimisel. See võib toimuda teie ruumides või meie auditooriumis või hoopis mujal teile sobival pinnal.

TEE ISE KOOLITUS! 

Oleme võtnud endale eesmärgiks anda endast kõik, et olla võimalikult paindlikud ning tulla vastu oma klientidele, et koolitusprogrammid oleksid just kliendi võimalusi ning soove arvestavad.

Ainulaadse teenusena pakume teile võimalust osaleda koolituse loomise protsessis.

Osaleda saab kahel viisil: 

  1. Vali koolituse aeg
  2. Loo ise koolitus


Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Finantskoolitused  Juhtimine  Müügikoolitused  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Sekretäride koolitus  Õigus  Raamatupidamine  Tööseadusandluse koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Personalijuhtimine  Meeskonnakoolitus  Personalile  Suhtlemine  Müügimeeskonna juhtimine  Müügimeeskonna arendamine  Klienditeenindus  Telefonimüük  Tulumaksu koolitus  Käibemaksu koolitus  Personali Arenduskeskus  Tööohutus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Esmaabi lühikoolitus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Suhtlemispsühholoogia RSKP 

KOOLITUSKALENDER

Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.

2018-04-23

Dokumentide koostamine ja kirjavahetus mängivad ettevõtte töös tähtsat rolli. On ju äärmiselt tähtis, mismoodi näevad välja meie kirjad nii partneritele kui klientidele. Sellest oleneb ka edaspidine suhtumine meisse.

Hind: 109.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe

2018-04-24

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 1-päevane täiendõpe (hind 85 eur) aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Hind: 145.00 €
Kestus: 24.-26.aprill 2018.a.
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Erisoodustuste maksustamise keerukused ja probleemid

2018-04-25

Erisoodustused on kõige kõrgema maksukoormusega kingitused, kuid praktikas on vaja eristada erisoodustusi muudest kingitustest ning ettevõtlusega mitteseotud kuludest, mida sotsiaalmaksuga ei maksustata. Kuivõrd maksustamine sõltub asjaoludest, siis on maksustamisel vaja arvestada paljusid asjaolusid ning kohtupraktika aitab selgitada erinevaid lähenemisi. Koolitusel käsitletakse erinevaid kulusid ning selgitatakse nende maksukäsitlust.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Kuidas saada hakkama RASKE KLIENDIGA? Klienditeenindaja meistriklass

2018-04-30

Me soovime alati häid suhteid klientidega. Päevad ei ole vennad ning inimesed on kõik oma käitumismustritelt erinevad. Klienditeenindaja töötab enamuse ajast eesliinil. Nii tuleb just temal vastu võtta nii positiivsed kui ka negatiivsed emotsioonid. Kuidas reageerida emotsioonidele?

Hind: 119.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 6556778, 5279999

Muudatused maksuseadustes 2018

2018-05-02

Kindlasti selgitame suuri muutusi põhjustavast 500 euro maksuvaba tulu arvestusest, dividendide ja laenude uuest maksukäsitlusest ja vaatame üle mida uut on sõiduautode maksustamises ettevõtluses, eluruumide-äriruumide lahendusi, probleeme kodukontoriga ning pakume võimalusi riskide vähendamiseks. Lisaks saate veel teada kõikidest olulistest probleemidest erisoodustuste, kingituste, annetuste, vastuvõtukulude ja ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamisega ning palju muud huvitavat.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-17.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Muudatused tööõiguses, praktika ja uued kohtulahendid

2018-05-03

Mida uut on oodata 2018. aastal ja mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Muudatused Töölepinguseaduses, uus Töövaidluse lahendamise seadus ja kuidas mõjutab meid uus tulumaksuseadus alates 1.jaanuarist? Keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise probleemid. TäKS - milliseid probleeme võib tekkida seoses õppepuhkusega?

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-16.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Kinnisvaratehingute maksumuudatused ja probleemid

2018-05-08

Kinnisvaratehingute maksustamisel on väga palju erinevaid nüansse, mida tuleks enne tehingute tegemist arvestada. Kuivõrd kinnisvaratehingud võtavad praktikas palju aega ja need tuleb vomistada notariaalselt, siis hiljem tehingu asjaolude muutmine või vigade parandamine on väga keeruline ja võib tekitada palju arusaamatusi maksuhalduriga.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Rävala pst.8 V korrus auditoorium 514

Telefon: 6556778, 5279999

Müügikoolitus - lisamüügi tekitamine klienditeeninduses ja igapäevases müügitöös

2018-05-14

Enamasti on kõik töötajad oma ala head asjatundjad, kuid tihtipeale tuleb puudu inspiratsioonist, uutest ideedest ja lahendustest. Sooviksime ju alati, et töötaja ja tööandja oleksid rahul tehtud tööga. Koolituse eesmärgiks on arendada ja värskendada müügitöötajate ning klienditeenindajate igapäevaseid müügioskusi.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Tallinn, Rävala pst.8 V korrus auditoorium 514

Telefon: 6556778, 5279999

Maksumuudatused 2018, sõiduauto ja 500 euro maksuvaba tulu arvestus

2018-05-15

2018. aasta on alanud suurte muudatustega raamatupidajatele ja ikka veel on palju segadust. Nende oluliste muudatuste selgitamiseks ja oma töös võimalike vigade vältimiseks korraldamegi hetkel väga aktuaalse koolituse, kus selgitatakse uuest aastast kehtima hakkava maksuvaba tulu arvestust, antakse ülevaade 2018.a. kehtima hakkavatest muudatustest sõiduautode maksukäsitluses, parkimistasu hüvitamises ja tervisespordi maksuvabastuses ning selgitatakse probleemseid kohti ja antakse kindlaid lahendusi tekkinud probleemidele ning vaadatakse mis ootab ees uuel 2018 aastal.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-15.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid

2018-05-16

Põhjalik ja nõuetele vastav dokumendihaldus aitab ennetada ja maandada töösuhetega kaasnevaid probleeme. Korrektsed dokumendid ei ole üksnes seadusega ette kirjutatud kohustus vaid pigem aitavad need tööandjal ja töötajal konkreetsemalt kokku leppida õigused ja kohustused, mis tagavad ladusa töökorralduse.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-17.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.

2018-05-17

Dokumentide koostamine ja kirjavahetus mängivad ettevõtte töös tähtsat rolli. On ju äärmiselt tähtis, mismoodi näevad välja meie kirjad nii partneritele kui klientidele. Sellest oleneb ka edaspidine suhtumine meisse.

Hind: 109.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Kaasaegne asjaajamine ja arhiivitöö ettevõttes- probleemid ja lahendused

2018-05-21

Koolitus annab põhiteadmised kaasaegse dokumendi- ja arhiivihalduse korraldusest. Koolitusel osaleja saab mahuka õppe- ja näidismaterjali. Koolitus on praktilise suunitlusega, andes põhiteadmised ja oskused organisatsiooni dokumendihalduse efektiivseks ning säästlikuks korraldamiseks ja sinna on kutsutud kõik organisatsiooni dokumendi- ja/või arhiivihaldusega tegelevad töötajad.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-15.30
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe

2018-05-22

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 1-päevane täiendõpe (hind 85 eur) aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Hind: 145.00 €
Kestus: 22.-24.mai 2018.a.
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Vaidlused maksuhalduriga ja tehingute tõendamine

2018-05-22

Vaidlused maksuhalduriga on reeglina rasked ja tihti lõpevad maksumaksjale ebameeldivate tagajärgedega. Nii mõningi kord ei ole maksumaksja arvestanud paljusid asjaolusid, mille õigeaegsel arvestamisel oleksid vaidlused maksuhalduriga oluliselt soodsamalt lõppenud.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Esmaabi andmise baaskoolitus/ 16h/ lektor. Marju Karin

2018-05-28

Iga inimene on võimeline andma esmaabi kui tal on selleks olemas piisav ettevalmistus. Vabariigi seadused näevad ette ettevõtte/ asutuse töötajate hulgas inimese olemasolu, kes vajadusel kolleegile esmaabi annaks. Tööandja peab ettevõtte töötajate hulgast saatma kellegi vastavale koolitusele ning iga 3 aasta tagant korduvale täiendkoolitusele.

Hind: 79.00 €
Kestus: 28.-29.mai 2018
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Muudatused maksuseadustes 2018

2018-05-29

Kindlasti selgitame suuri muutusi põhjustavast 500 euro maksuvaba tulu arvestusest, dividendide ja laenude uuest maksukäsitlusest ja vaatame üle mida uut on sõiduautode maksustamises ettevõtluses, eluruumide-äriruumide lahendusi, probleeme kodukontoriga ning pakume võimalusi riskide vähendamiseks. Lisaks saate veel teada kõikidest olulistest probleemidest erisoodustuste, kingituste, annetuste, vastuvõtukulude ja ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamisega ning palju muud huvitavat.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-17.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Dividendide ja muu omakapitali väljamaksete uus maksukäsitlus ning tehingud oma töötajatega

2018-06-05

2018. aasta on hoogsalt käimas ja alanud on see suurte muudatustega raamatupidajatele. Nende oluliste muudatuste selgitamiseks ja oma töös võimalike vigade vältimiseks korraldamegi hetkel väga aktuaalse koolituse, kus selgitatakse ja antakse ülevaade 2018.a. kehtima hakkavatest muudatustest dividendide ja laenude maksukäsitluses, võimalustest väljamaksete maksuefektiivseks planeerimiseks ning selgitatakse probleemseid kohti ja antakse lahendusi tekkinud probleemidele ning vaadatakse, mis ootab ees 2018.-2019. aastal.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-14.00; 5 ak.t.
Koht: Tallinn, Rävala pst.8 V korrus auditoorium 514

Telefon: 6556778, 5279999

Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe

2018-06-06

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tegelevad ettevõttes personalitööga oma põhitöö kõrvalt või on sellega alles alustanud ning vajavad ülevaadet ja täiendavaid teadmisi personalitööga seonduvast. Kahepäevane koolitus aitab luua tervikpildi personalijuhtimise olemusest ja selle olulisematest valdkondadest.

Hind: 145.00 €
Kestus: 6.-7.juuni 2018.a.
Koht: Tallinn, Rävala pst.8 V korrus auditoorium 514

Telefon: 6556778, 5279999

Muudatused tööõiguses, praktika ja uued kohtulahendid

2018-06-06

Mida uut on oodata 2018. aastal ja mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Muudatused Töölepinguseaduses, uus Töövaidluse lahendamise seadus ja kuidas mõjutab meid uus tulumaksuseadus alates 1.jaanuarist? Keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise probleemid. TäKS - milliseid probleeme võib tekkida seoses õppepuhkusega?

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-16.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe

2018-06-12

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 1-päevane täiendõpe (hind 85 eur) aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Hind: 145.00 €
Kestus: 12.-14.juuni 2018.a.
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Maksumuudatused 2018, sõiduauto ja 500 euro maksuvaba tulu arvestus

2018-06-13

2018. aasta on alanud suurte muudatustega raamatupidajatele ja ikka veel on palju segadust. Nende oluliste muudatuste selgitamiseks ja oma töös võimalike vigade vältimiseks korraldamegi hetkel väga aktuaalse koolituse, kus selgitatakse uuest aastast kehtima hakkava maksuvaba tulu arvestust, antakse ülevaade 2018.a. kehtima hakkavatest muudatustest sõiduautode maksukäsitluses, parkimistasu hüvitamises ja tervisespordi maksuvabastuses ning selgitatakse probleemseid kohti ja antakse kindlaid lahendusi tekkinud probleemidele ning vaadatakse mis ootab ees uuel 2018 aastal.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-15.00
Koht: Rävala pst 8, Tallinn

Telefon: 655 6778, 52 79 999;