Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Ke
Firma:
Majandusarvestuse Keskus
Telefon:
652 1624


ERIALASED TEADMISED JA INFO ON KAPITAL

Facebook: www.facebook.com/Majandusarvestuse-KeskusMajandusarvestuse Keskus on koolitus- ja infokeskus Eestis, mis pakub professionaalset ja kaasaegset täiend- ja ümberõpet ning annab  konsultatsioone raamatupidajatele ja finantsjuhtidele majandusarvestuse valdkonnas.

Majandusarvestuse Keskus jälgib pidevalt koolituste kvaliteeti ja kursuslaste rahulolu koolituste korralduse, sisu ja lektoritega. 

Korraldame avalikke konkursse lektorite valimisel loengute läbiviimiseks. Majandusarvestuse Keskuse lektorid läbivad igal aastal erialaseid täiendkoolitusi ja teabepäevi loengute kvaliteedi tagamiseks.   KONSULTATSIOON   


Raamatupidamisalane konsultatsioon
- Ettevõtte raamatupidamise sisseseadmine 
- Aastaaruandega seonduvad küsimused 
- Konsolideerimine 


Vajadusel tuleme kohale ja nõustame raamatupidajat igapäevastes küsimustes. 
Tähtajad lühikesed ja hinnad mõistlikud (30-70 eurot tund, suuremate projektide puhul tasu eraldi kokkuleppe alusel). 

Täpsem info 6521624  NB! Soodustused Majandusarvestuse Keskuses raamatupidamise algkursuse läbinutele!    

Juhtimisalane konsultatsioon: 
- Juhtimissüsteemide loomine ja täiustamine ning siseauditi teenus  
- Ekspordiplaanide väljatöötamine
- EAS toetustaotluste koostamine  

- Efektiivsuse analüüs ja tõhususe suurendamine  

Tasu kokkuleppe alusel.


Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Finantskoolitused  Lepinguõigus  Majandus  Maksukoolitus  Tööõigus  Võlaõigus  Õigus  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Äriõigus  Finantsjuhtimine  Raamatupidamise algõpe  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Tööseadusandluse koolitus  Audiitori assistendi koolitus  Siseaudiitorite koolitus  Majandusarvestus  Finantsplaneerimine  Finantsanalüüs  Konsultatsioonid  Finantskursus juhile  Majandusõiguse koolitus  Äriprotsesside analüüsimine  Raamatupidamise konsultatsioonid  Ärikonsultatsioonid  Juristi bilansikursus  Bilansikursus  Sisekoolitused  Avalik sektor  Majandus  Maksukonsultatsioonid  Finantsteenused  Avalikud koolitused  Palgakorraldus    Majandusalased konsultatsioonid  Majandusalused  Raamatupidamisarvestus  Kuluarvestus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Õigusteabe koolitused  Koolitused MTÜdele  Rahavoogude juhtimine  Investeeringute eelarvestamine  Tulumaksu koolitus  Raamatupidamise assistendi koolitus  Käibemaksu koolitus  Sotsiaalmaks ja ravikindlustusmakse koolitus  Hea raamatupidamistava  Projektide raamatupidamine  Majandusarvestuse Keskus 

KOOLITUSKALENDER

Raamatupidamise algkursus Pärnus

2021-05-15

Majandusarvestuse Keskusel on 20. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas. 

Hind: 199.00 €
Kestus: 15.05-12.06.2021
Koht: Pärnu, Taastusravikeskus Viiking (Sadama 15)

Telefon: 652 1624

Laupäevane raamatupidamise algkursus Tallinnas

2021-05-29

Majandusarvestuse Keskusel on 20. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas. Paljud Eesti juhid ja otsustajad on saanud oma esimesed raamatupidamisteadmised meie juures. Käibemaksu ei lisandu.

Hind: 199.00 €
Kestus: 29.05-19.06.2021
Koht: Tallinn, Kadaka Konverentsikeskus

Telefon: 652 1624

Raamatupidamise algkursus Tartus

2021-09-04

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu: · on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi; · oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist; · on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega; · omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest; · oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust; · tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone; · oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

Hind: 199.00 €
Kestus: 04.09-02.10.2021
Koht: Tartu

Telefon: 652 1624

Õhtune Raamatupidamise algkursus Tallinnas

2021-09-07

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu: · on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi; · oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist; · on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega; · omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest; · oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust; · tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone; · oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

Hind: 195.00 €
Kestus: 07.09.-14.10.2021; teisipäeva ja neljapäeva õhtuti
Koht: Tallinn

Telefon: 652 1624