Tallinna Arvutikool OÜ

Tallinna Arvutikool
Firma:
Tallinna Arvutikool OÜ
Telefon:
5175606
Koduleht:
www.akoolitus.ee
Facebook: www.facebook.com/tallinna.arvutikool

Tallinna Arvutikool on
keskendunud ettevõtete ja ametikohtade vajadustekesksetele juhtimis- ja IT-alastele koolitustele.

Tallinna Arvutikool pakub:
· MS Office koolitusi arvutikasutajatele ja valdkonna spetsialistidele
· koolitusi juhtidele, projektijuhtidele, IT juhtidele, IT arendusjuhtidele
· koolitusi IT-spetsialistidele
· Autodesk ametlikke koolitusi
· sülearvutite ja koolitusruumide renti
· IT-alaseid konsultatsioone ja koolitusprojektide juhtimist


 
  Juhtimine  Infovahetus  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Arvutikasutaja baaskursus  Professionaalne arvutikasutamine  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Access jätkukursus PHP ja MySQL  Arvutikoolitused  AutoCAD  AutoCAD  AutoCAD  Projekteerimistarkvara koolitus  Sisekoolitused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Koduleht  Koduleht  Avalikud koolitused  MS Office  MS Windows  Arvutikasutaja koolitused  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Autodesk  Autodesk  Autodesk  Revit  Andmebaaside koolitused  Programmeerimine  Programmeerimine  Word  Excel  Andmetöötlus ja veebidisain  Visual Basic  Koolitused firmadele  Arvutikoolitusfirmad  Veebikeskkonnad  Internet  IS1 Infosüsteemid  Arvutiklassi rent  IT juhtide koolitus  Täiendkoolitused  Kasutajakoolitus  Arvutikursus  Baaskursus  Arvutikursus algajatele  Arvutikursus edasijõudnutele  Arvutiõpe  PowerPoint  Veeb  Mobiilse arvutiklassi rent  Tallinna Arvutikool  Koolitusruumid  E-testimine  Joomla  Risttabel  Infoturve  Interneti turvalisus  Inimsuhete juhtimine  E-posti organiseerimine  WordPress  Programmeerimine C++ keelega  Programmeerimine Java keelega  CorelDraw  MS Office 365 Online 

KOOLITUSKALENDER

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

2019-04-29

Eesmärk: Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse võimalusi ja tööriistu, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu. Anda oskus koostada arvutavaid tabeleid ja kasutada muudatusteks valmis tabeleid.

Hind: 220.00 €
Kestus: 29.-30.04.19; 10:00-15:00; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

RP1 MS Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase)

2019-04-29

Eesmärgid: Tabelarvutuse võlu avastamine! Saada selgeks Exceli tabelite loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada lihtsamaid Exceli funktsioone ja valemeid

Hind: 170.00 €
Kestus: 10:00-16:30; 7 ak.t.
Koht: Suur-sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

E-koostöö. Sisekoolitus - Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis

2019-05-02

Hea koostööoskus eeldab iga koostöögrupi liikme oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Kohest efekti annab võtmeisikute professionaalsus e-koostöö korraldamisel, alustades tipp- ja keskastmejuhtidest.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 ak.t. kliendile sobival ajal
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: 5175606

AutoCAD baaskoolitus

2019-05-06

 Koolitus on mõeldud kõigile spetsialistele ja huvilistele, kes soovivad täiendada oma joonestusoskusi AutoCAD tarkvara abil.

Hind: 250.00 €
Kestus: 06.-07.05; 12 ak.t.
Koht: Lõõtsa 4, Tallinn

Telefon: 5175606

Arvutikasutaja baaskoolitus

2019-05-06

Eesmärk:  Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil: õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine; enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel; saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Hind: 225.00 €
Kestus: 06.-08.05.19; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

MS Outlook baaskoolitus

2019-05-09

Eesmärgid: saada selgeks ajajuhtimise põhitõed ja töötavad praktilised lahendused, oskus neid rakendada MS Outlooki vahendite ning võimalustega; arendada juhtide ja töötajate isiklikku ajakasutust ning töökorralduse efektiivsust jne.

Hind: 150.00 €
Kestus: 10:00-15:00; 6 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

MS PowerPoint põhikoolitus

2019-05-13

Eesmärk: Koostada professionaalse väljanägemisega, hästi struktureeritud ja vajalikku infot sisaldavaid esitlusi.

Hind: 180.00 €
Kestus: kell 10:00-15:00; 6 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

RP4 Tekstitöötlus MS Wordis raamatupidajatele, edasijõudnu tase

2019-05-13

Eesmärgid:  - anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks - oskus korrektselt vormistada kirjablanketti, pikki lepinguid, majandusaasta aruannet jt dokumente

Hind: 180.00 €
Kestus: 10:00-16:35 ; 7 ak.t.
Koht: Suur-sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

2019-05-14

Eesmärk: Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse võimalusi ja tööriistu, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu. Anda oskus koostada arvutavaid tabeleid ja kasutada muudatusteks valmis tabeleid.

Hind: 220.00 €
Kestus: 14.-15.05.19; 10:00-15:00; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Kujundamine programmiga CorelDRAW

2019-05-14

Eesmärgid: Anda teadmisi vektorgraafika loomiseks ning praktilisi oskusi erinevate kujundustööde ja küljendustööde tegemiseks, kasutades CorelDRAW efektiivseid võimalusi. Koolitusel omandatakse põhilised teadmised vektorgraafika loomiseks ja praktilised oskused erinevate kujundustööde (logo, visiitkaart, voldik, plakat jms) tegemiseks jne.

Hind: 290.00 €
Kestus: 14.-17.05 (4-päevane); 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis edasijõudnutele

2019-05-16

Eesmärgid: töötada välja ja juurutada ettevõtte e-töökorralduse „Head tavad“ ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamisel, e-kirjade, kalendri, tööülesannete ja kontaktide halduse põhimõtted; saada selgeks ajajuhtimise mõttemudelid ja töötavad praktilised koostöölahendused, oskus neid rakendada MS Outlooki vahendite, MS Exchange serverlahenduse ning mobiilse töö võimalustega, muuta tööprotsessid ja infovahetus efektiivsemaks jne.

Hind: 205.00 €
Kestus: 10:00-15:00; 6 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

E-koostöö. Sisekoolitus - Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis

2019-05-16

Hea koostööoskus eeldab iga koostöögrupi liikme oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Kohest efekti annab võtmeisikute professionaalsus e-koostöö korraldamisel, alustades tipp- ja keskastmejuhtidest.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 ak.t. kliendile sobival ajal
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: 5175606

W1 Digitaalsete dokumentide loomine MS Wordi abil

2019-05-16

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused, kuidas koostada korrektseid tekste ja luua pilkupüüdvaid dokumente – koostada kirju, haldusdokumente ja muid tekste, näidates nende oskuste realiseerimist tekstitöötlussüsteem MS Word vahenditega. 

Hind: 195.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

2019-05-20

Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Hind: 260.00 €
Kestus: 20.-22.05.19; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

RP2 MS Excel raamatupidajatele- edasijõudnutele

2019-05-23

Eesmärgid:  Oskus efektiivselt korrastada andmeid ja teostada andmeanalüüsi! Saada selgeks Exceli töölehtede ja tabelite seoste loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid VAU! Kui lihtsalt saab väljavõtted Pivotis!

Hind: 195.00 €
Kestus: 10:00-16:30; 7 ak.t.
Koht: Suur-sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W2 Professionaalne dokumentide loomine MS Wordi abil (pikad dokumendid)

2019-05-23

Eesmärgid: Anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks – kuidas lisada dokumenti all- ja lõpumärkuseid, päiseid ja jaluseid, illustratsioone, pilte, seletiitleid, ristviiteid jms ning kuidas genereerida lihtsalt ja kiirelt dokumendi sisukorda.

Hind: 220.00 €
Kestus: 23.-24.05.19 kl 10:00-14:00; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Professionaalne arvutikasutamine

2019-05-27

Eesmärk: Anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Hind: 280.00 €
Kestus: 27.-29.05.19 kl 10:00-14:00
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Praktiline Exceli makrode koolitus nullist alustajale

2019-05-28

Ütlus "Iga algus on raske" kehtib ainult omaette pusides. Sellel koolitusel teeme asjad selgeks lihtsate näidete ja harjutustega. Koolitus aitab alustajal VBA-huvilisel oma tulevasele meisterlikkusele laduda hea vundamendi ning suurendab motivatsiooni oma oskusi ka hiljem edasi arendada.

Hind: 270.00 €
Kestus: 28.-29.05 kl 09:30-16:30
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

MS PowerPoint edasijõudnutele

2019-05-30

Eesmärk: Tutvustada PowerPointi võimalusi mahukate esitluste haldamisel, esitlusmallide ja kujunduste loomist ja kasutamist ning esitluste avaldamise erinevaid võimalusi.

Hind: 180.00 €
Kestus: 10:00-15:00; 6 ak.t.
Koht: Suur-sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

AutoCAD baaskoolitus

2019-05-30

 Koolitus on mõeldud kõigile spetsialistele ja huvilistele, kes soovivad täiendada oma joonestusoskusi AutoCAD tarkvara abil.

Hind: 250.00 €
Kestus: 30.-31.05; 12 ak.t.
Koht: Lõõtsa 4, Tallinn

Telefon: 5175606

E-koostöö. Sisekoolitus - Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis

2019-05-30

Hea koostööoskus eeldab iga koostöögrupi liikme oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Kohest efekti annab võtmeisikute professionaalsus e-koostöö korraldamisel, alustades tipp- ja keskastmejuhtidest.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 ak.t. kliendile sobival ajal
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: 5175606

Meeskonnatöö uues keskkonnas. MS Office 365 või MS Office 365 Online

2019-05-31

Eesmärk saada selgeks pilvelahenduse eelised ja võimalused töötamisel MS Office 365-ga mis on MS Office 365-s esmatähtis: e-koostööks vajalikud tööriistad, profiil, sätted, mobiilne töö, rakendused, failide ja info jagamine

Hind: 170.00 €
Kestus: 10:00-14:00; 5 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Arvutikasutaja baaskoolitus

2019-06-03

Eesmärk:  Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil: õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine; enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel; saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Hind: 225.00 €
Kestus: 03.-05.06.19; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

2019-06-06

Eesmärk: Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse võimalusi ja tööriistu, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu. Anda oskus koostada arvutavaid tabeleid ja kasutada muudatusteks valmis tabeleid.

Hind: 220.00 €
Kestus: 06.-07.06.19 10:00-15:00; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

2019-06-10

Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Hind: 260.00 €
Kestus: 10.-12.06.19; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Professionaalne arvutikasutamine (MS Excel ja MS word baasil)

2019-06-17

Eesmärk: Anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Hind: 280.00 €
Kestus: 17.-19.06.19 kl 10:00-14:00
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

AutoCAD baaskoolitus

2019-06-27

 Koolitus on mõeldud kõigile spetsialistele ja huvilistele, kes soovivad täiendada oma joonestusoskusi AutoCAD tarkvara abil.

Hind: 250.00 €
Kestus: 27.-28.06; 12 ak.t.
Koht: Lõõtsa 4, Tallinn

Telefon: 5175606

RP3 Tabelarvutus ja andmete analüüs raamatupidajatele- MEISTRIKLASS sügisel

2019-09-02

Eesmärgid:  Oskus efektiivselt korrastada suuri andmehulki ja teostada andmeanalüüsi professionaalsel tasemel! Saada selgeks Excelis esinevate probleemide lahendamine, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid.

Hind: 230.00 €
Kestus: 10:00-16:30; 7 ak.t.
Koht: Suur-sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606