Tallinna Arvutikool OÜ

Tallinna Arvutikool
Firma:
Tallinna Arvutikool OÜ
Telefon:
5175606
Koduleht:
www.akoolitus.ee
Facebook: www.facebook.com/tallinna.arvutikool

Tallinna Arvutikool on
keskendunud ettevõtete ja ametikohtade vajadustekesksetele juhtimis- ja IT-alastele koolitustele.

Tallinna Arvutikool pakub:
· MS Office koolitusi arvutikasutajatele ja valdkonna spetsialistidele
· koolitusi juhtidele, projektijuhtidele, IT juhtidele, IT arendusjuhtidele
· koolitusi IT-spetsialistidele
· Autodesk ametlikke koolitusi
· sülearvutite ja koolitusruumide renti
· IT-alaseid konsultatsioone ja koolitusprojektide juhtimist


 
  Juhtimine  Infovahetus  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Arvutikasutaja baaskursus  Professionaalne arvutikasutamine  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Access jätkukursus PHP ja MySQL  Arvutikoolitused  AutoCAD  AutoCAD  AutoCAD  Projekteerimistarkvara koolitus  Sisekoolitused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Koduleht  Koduleht  Avalikud koolitused  MS Office  MS Windows  Arvutikasutaja koolitused  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Autodesk  Autodesk  Autodesk  Revit  Andmebaaside koolitused  Programmeerimine  Programmeerimine  Word  Excel  CorelDraw  Andmetöötlus ja veebidisain  Visual Basic  Koolitused firmadele  Arvutikoolitusfirmad  Veebikeskkonnad  Internet  IS1 Infosüsteemid  Arvutiklassi rent  IT juhtide koolitus  Täiendkoolitused  Kasutajakoolitus  Arvutikursus  Baaskursus  Arvutikursus algajatele  Arvutikursus edasijõudnutele  Arvutiõpe  PowerPoint  Veeb  Mobiilse arvutiklassi rent  Tallinna Arvutikool  Koolitusruumid  E-testimine  Joomla  Risttabel  Infoturve  Interneti turvalisus  Inimsuhete juhtimine  E-posti organiseerimine  WordPress  Programmeerimine C++ keelega  Programmeerimine Java keelega  MS Office 365 Online 

KOOLITUSKALENDER

W3 Dokumendimallide loomine Wordis – meistriklass

2020-09-21

Eesmärgid:  Vastavalt oma asutuse asjaajamiskorrale ja dokumentide loetelule osata korrektselt luua asutuse dokumendimalle  Korrastada vajadusel olemasolevaid dokumendimalle ja vorme

Hind: 220.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W2 Professionaalne dokumentide loomine MS Wordi abil (pikad dokumendid)

2020-09-24

Eesmärgid: Anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks – kuidas lisada dokumenti all- ja lõpumärkuseid, päiseid ja jaluseid, illustratsioone, pilte, seletiitleid, ristviiteid jms ning kuidas genereerida lihtsalt ja kiirelt dokumendi sisukorda.

Hind: 220.00 €
Kestus: 24.-25.09 ; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W1 Digitaalsete dokumentide loomine MS Wordi abil

2020-09-28

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused, kuidas koostada korrektseid tekste ja luua pilkupüüdvaid dokumente – koostada kirju, haldusdokumente ja muid tekste, näidates nende oskuste realiseerimist tekstitöötlussüsteem MS Word vahenditega. 

Hind: 195.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Ajajuhtimine Outlookis baastasemele

2020-09-29

Ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamise baaskoolitus. Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Kolm koolitust ühes: ajajuhtimise teoreetilised teadmised (lihtsad ja töökindlad mõttemudelid) MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused) enda e-töökorralduse praktiline korraldamine (fookus: enda efektiivsus)

Hind: 150.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Kokkuvõtted liigendtabeliga (PivotTable)

2020-09-30

Sihtrühm: Arvuti tavakasutajad, kellel on vaja erinevate tunnuste (nt inimese nime, toote koodi, aadressi, üksuse vms) järgi sooritada automaatseid kokkuvõtteid tabelites olevatest andmetest. Eesmärk: Anda praktilised oskused mahukatest tabelitest kokkuvõtete tegemiseks, mille abil saavutatakse olulist ajalist võitu.

Hind: 155.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis juhtidele ja edasijõudnutele

2020-10-01

Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Oluline on teada koostöögrupi tavasid, luues ühiseid hoiakuid ja väärtusi, säästes ka teiste ajakasutust.

Hind: 205.00 €
Kestus: 10:00-15:00
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

UUS! Kaugtöö MS Teamsis- Reaalajas e-koostöö keskuse kasutamine

2020-10-02

Eesmärk: Saada baastasemel selgeks pilvelahenduse eelised ja TEAMS-i võimalused kaugtöös Saada selgeks, mis on e-koostööks vajalikud tööriistad, profiil, sätted, mobiilne töö, rakendused, failide ja info jagamine Omandada oskused, kuidas kaugtööd korraldada töökohast eemal olles sama edukalt, kui töölaua taga või koosolekuruumis

Hind: 75.00 €
Kestus: 5ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Arvutikasutaja baaskoolitus

2020-10-05

Eesmärk:  Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil: õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine; enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel; saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Hind: 250.00 €
Kestus: 05.-07.10; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Exceli koolitus baastasemele)

2020-10-08

Eesmärk: Excelis tabelarvutuse võlu avastamine, omandada oskused, mis aitavad saavutada töös olulist ajalist võitu. Tööd kiirendavate nippide kasutamine Arusaam, kuidas on loodud tabelid, kuidas kasutatakse valemeid, funktsioone ja teiste loodud tabeleid. VAU! Kui lihtne on teha Pivotis väljavõtteid!

Hind: 220.00 €
Kestus: 08.-09.10; 10:00-14:00; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Exceli koolitus edasijõudnutele)

2020-10-12

Eesmärk: Oskus efektiivselt korrastada imporditud andmeid ja teostada andmeanalüüsi! Saada selgeks Exceli töölehtede ja tabelite seoste loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid VAU! Kui lihtsalt saab Pivotis väljavõtteid, arvutusi, diagramme! Exceli funktsioonide, valemeid, andmeanalüüsi oskuslik kasutamine. Tööprotsesside ja tegevuste lihtsustamine Excelis

Hind: 260.00 €
Kestus: 12.-14.10; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W1 Digitaalsete dokumentide loomine MS Wordi abil

2020-10-19

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused, kuidas koostada korrektseid tekste ja luua pilkupüüdvaid dokumente – koostada kirju, haldusdokumente ja muid tekste, näidates nende oskuste realiseerimist tekstitöötlussüsteem MS Word vahenditega. 

Hind: 195.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Praktiline Exceli makrode koolitus nullist alustajale

2020-10-20

Ütlus "Iga algus on raske" kehtib ainult omaette pusides. Sellel koolitusel teeme asjad selgeks lihtsate näidete ja harjutustega. Koolitus aitab alustajal VBA-huvilisel oma tulevasele meisterlikkusele laduda hea vundamendi ning suurendab motivatsiooni oma oskusi ka hiljem edasi arendada.

Hind: 270.00 €
Kestus: 16 ak.t.; 20-21.10
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

MS PowerPoint põhikoolitus

2020-10-22

Eesmärk: Koostada professionaalse väljanägemisega, hästi struktureeritud ja vajalikku infot sisaldavaid esitlusi.

Hind: 180.00 €
Kestus: kell 10:00-15:00; 6 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Professionaalne arvutikasutamine (MS Excel ja MS Word koolitus)

2020-10-26

Eesmärk: Anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Hind: 280.00 €
Kestus: 26.-28.09; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W2 Professionaalne dokumentide loomine MS Wordi abil (pikad dokumendid)

2020-10-29

Eesmärgid: Anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks – kuidas lisada dokumenti all- ja lõpumärkuseid, päiseid ja jaluseid, illustratsioone, pilte, seletiitleid, ristviiteid jms ning kuidas genereerida lihtsalt ja kiirelt dokumendi sisukorda.

Hind: 220.00 €
Kestus: 29.-30.10 ; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Arvutikasutaja baaskoolitus

2020-11-02

Eesmärk:  Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil: õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine; enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel; saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Hind: 250.00 €
Kestus: 02- 04. nov; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Exceli koolitus baastasemele)

2020-11-05

Eesmärk: Excelis tabelarvutuse võlu avastamine, omandada oskused, mis aitavad saavutada töös olulist ajalist võitu. Tööd kiirendavate nippide kasutamine Arusaam, kuidas on loodud tabelid, kuidas kasutatakse valemeid, funktsioone ja teiste loodud tabeleid. VAU! Kui lihtne on teha Pivotis väljavõtteid!

Hind: 220.00 €
Kestus: 05.-06.11; 10:00-15:00; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

MS PowerPoint edasijõudnutele

2020-11-09

Eesmärk: Tutvustada PowerPointi võimalusi mahukate esitluste haldamisel, esitlusmallide ja kujunduste loomist ja kasutamist ning esitluste avaldamise erinevaid võimalusi.

Hind: 180.00 €
Kestus: 10:00-15:00 ; 6 ak.t.
Koht: Suur-sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W1 Digitaalsete dokumentide loomine MS Wordi abil

2020-11-10

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused, kuidas koostada korrektseid tekste ja luua pilkupüüdvaid dokumente – koostada kirju, haldusdokumente ja muid tekste, näidates nende oskuste realiseerimist tekstitöötlussüsteem MS Word vahenditega. 

Hind: 195.00 €
Kestus: 10:00-16:30; 7 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W3 Dokumendimallide loomine Wordis – meistriklass

2020-11-11

Eesmärgid:  Vastavalt oma asutuse asjaajamiskorrale ja dokumentide loetelule osata korrektselt luua asutuse dokumendimalle  Korrastada vajadusel olemasolevaid dokumendimalle ja vorme

Hind: 220.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Kokkuvõtted liigendtabeliga (PivotTable)

2020-11-12

Sihtrühm: Arvuti tavakasutajad, kellel on vaja erinevate tunnuste (nt inimese nime, toote koodi, aadressi, üksuse vms) järgi sooritada automaatseid kokkuvõtteid tabelites olevatest andmetest. Eesmärk: Anda praktilised oskused mahukatest tabelitest kokkuvõtete tegemiseks, mille abil saavutatakse olulist ajalist võitu.

Hind: 155.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis juhtidele ja edasijõudnutele

2020-11-13

Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Oluline on teada koostöögrupi tavasid, luues ühiseid hoiakuid ja väärtusi, säästes ka teiste ajakasutust.

Hind: 205.00 €
Kestus: 10:00-15:00
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Exceli koolitus edasijõudnutele)

2020-11-17

Eesmärk: Oskus efektiivselt korrastada imporditud andmeid ja teostada andmeanalüüsi! Saada selgeks Exceli töölehtede ja tabelite seoste loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid VAU! Kui lihtsalt saab Pivotis väljavõtteid, arvutusi, diagramme! Exceli funktsioonide, valemeid, andmeanalüüsi oskuslik kasutamine. Tööprotsesside ja tegevuste lihtsustamine Excelis

Hind: 260.00 €
Kestus: 17.-19.11; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W2 Professionaalne dokumentide loomine MS Wordi abil (pikad dokumendid)

2020-11-19

Eesmärgid: Anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks – kuidas lisada dokumenti all- ja lõpumärkuseid, päiseid ja jaluseid, illustratsioone, pilte, seletiitleid, ristviiteid jms ning kuidas genereerida lihtsalt ja kiirelt dokumendi sisukorda.

Hind: 220.00 €
Kestus: 19.-10.11 ; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Professionaalne arvutikasutamine (MS Excel ja MS Word koolitus)

2020-11-23

Eesmärk: Anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Hind: 280.00 €
Kestus: 23.-25.11; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

RP1 MS Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase)

2020-11-26

Eesmärgid: Tabelarvutuse võlu avastamine! Saada selgeks Exceli tabelite loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada lihtsamaid Exceli funktsioone ja valemeid

Hind: 170.00 €
Kestus: 10:00-16:30; 7 ak.t.
Koht: Suur-sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Ajajuhtimine Outlookis baastasemele

2020-11-27

Ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamise baaskoolitus. Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Kolm koolitust ühes: ajajuhtimise teoreetilised teadmised (lihtsad ja töökindlad mõttemudelid) MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused) enda e-töökorralduse praktiline korraldamine (fookus: enda efektiivsus)

Hind: 150.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

UUS! Kaugtöö MS Teamsis- Reaalajas e-koostöö keskuse kasutamine

2020-11-30

Eesmärk: Saada baastasemel selgeks pilvelahenduse eelised ja TEAMS-i võimalused kaugtöös Saada selgeks, mis on e-koostööks vajalikud tööriistad, profiil, sätted, mobiilne töö, rakendused, failide ja info jagamine Omandada oskused, kuidas kaugtööd korraldada töökohast eemal olles sama edukalt, kui töölaua taga või koosolekuruumis

Hind: 75.00 €
Kestus: 5ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Arvutikasutaja baaskoolitus

2020-12-01

Eesmärk:  Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil: õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine; enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel; saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Hind: 250.00 €
Kestus: 01- 03. dets; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

MS PowerPoint edasijõudnutele

2020-12-07

Eesmärk: Tutvustada PowerPointi võimalusi mahukate esitluste haldamisel, esitlusmallide ja kujunduste loomist ja kasutamist ning esitluste avaldamise erinevaid võimalusi.

Hind: 180.00 €
Kestus: 07-08. dets; 6 ak.t.
Koht: Suur-sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

Professionaalne arvutikasutamine (MS Excel ja MS Word koolitus)

2020-12-14

Eesmärk: Anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Hind: 280.00 €
Kestus: 14.-16.12; 10:00-14:00; 15 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W2 Professionaalne dokumentide loomine MS Wordi abil (pikad dokumendid)

2020-12-17

Eesmärgid: Anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks – kuidas lisada dokumenti all- ja lõpumärkuseid, päiseid ja jaluseid, illustratsioone, pilte, seletiitleid, ristviiteid jms ning kuidas genereerida lihtsalt ja kiirelt dokumendi sisukorda.

Hind: 220.00 €
Kestus: 17.-18.12 ; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606

W1 Digitaalsete dokumentide loomine MS Wordi abil

2020-12-21

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused, kuidas koostada korrektseid tekste ja luua pilkupüüdvaid dokumente – koostada kirju, haldusdokumente ja muid tekste, näidates nende oskuste realiseerimist tekstitöötlussüsteem MS Word vahenditega. 

Hind: 195.00 €
Kestus: 10:00-16:30; 7 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 5175606