Iisaku Gümnaasiumi Õpilaskodu

Firma:
Iisaku Gümnaasiumi Õpilaskodu
Telefon:
339 3336
Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu
...on loodud toimetulekuprobleemidega perede toetamiseks, pakkudes nende
lastele normaalseid elu- ja õpitingimusi
...alustas tegevust veebruaris 2003. aastal
...võimaldab elamistingimusi maksimaalselt 26-le õpilasele
... majutuseks värskelt remonditud 2- ja 3 kohalised tualeti ja
pesemisvõimalusega toad
... on ratsionaalne võimalus õppida Iisaku gümnaasiumis, mille juures
õpilaskodu asub, vähemalt ühe õppeaasta ulatuses
...on oma sisekorra ja kasvatajate järelvalvega reguleeritud,
soodustamaks õpilaste tööharjumuste kujunemist
...garanteerib toitlustuse 4 korda päevas
...pakub tasuta võimaluse huvialategevuses osalemiseks
Majutus  Õpilaskodud