Preismann Koolitus OÜ

Preismann Koolitus O
Firma:
Preismann Koolitus OÜ
Telefon:
646 0002
Koduleht:
www.preismann.ee
Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Oleme seadnud oma  prioriteediks keerukamate ja tõlgendamist vajavate küsimuste käsitlemise ning kõigi aktuaalsust omavate uute seaduste ja seadusemuudatuste põhjaliku tutvustamise vastavatele sihtgruppidele erinevates õigusvaldkondades nii era- kui avaliku õiguse sfääris.

Lektoritena esinevad meie koolitustel seadusloomes osalenud tippjuristid, mh advokaadid, Tartu Ülikooli õppejõud, kohtunikud, sh Riigikohtust, Justiitsministeeriumi ametnikud, ametkondade juhid jpt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et koolitusseminaridel oleks esinejaid nii seaduseloojate kui ka praktikute hulgast. Osalejad saavad seminaride käigus ka vastuseid neid huvitavatele konkreetsetele küsimustele.

Lisaks oleme korraldanud koolitusi psühholoogia-, suhtlemis, juhtimis- ning kirjakeele alastel teemadel (nt meeskonnatöö, ajaplaneerimine, projektijuhtimine, stress ja tööstress, klienditeenindus, ametitekstide koostamine, netikett jm), kus lektoriteks on olnud samuti oma ala põhjalikult tundvad professionaalid.
Korraldame ettevõtete/asutuste jaoks ka sisekoolitusi, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Haldusõigus  Juhtimine  Keelekursused  Keeleõpe  Lepinguõigus  Maaõigus  Tsiviilõigus  Tööõigus  Võlaõigus  Välisõigusabi  Õigus  Õigusdokumentide koostamine  Äriõigus  Tööseadusandluse koolitus  Konsultatsioonid  Majandusõiguse koolitus  Sisekoolitused  Avalik sektor  Avalik haldus  Perekonnaõigus  Pärimisõigus  Õigusteabe koolitused  Rahvusvahelise ärijuhtimise õigussuhted  Preismann Koolitus