Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituut

Eesti Evangeelse Lut
Firma:
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituut
Telefon:
611 7400
E-post:
ui@eelk.ee
Koduleht:
ui.eelk.ee


Instituut on sõlminud koostöölepingu Tartu ülikooli usuteaduskonna ja Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Samuti tehakse koostööd teiste õppeasutustega ja kiriklike organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituut - haridus inimeselt inimesele!

EELK Usuteaduse Instituut on vanim Eestis pidevalt tegutsenud eraülikool (asutatud 1946. aastal pärast Tartu Ülikooli usuteaduskonna sulgemist), mida iseloomustab vaba akadeemiline õhkkond ja individuaalne lähenemine üliõpilasele.

Instituudi põhiülesandeks on anda erialane ettevalmistus EELK vaimulikele ja kaastöötajatele. Samas on instituut ülikoolina avatud kõigile, kes soovivad omandada laiapõhjalist humanitaarharidust ja uurida kristluse ning õhtumaise kultuuri ja ühiskonnakorralduse vastasmõju.
usuteaduste instituut usuteaduste instituut usuteaduste instituut
Usuteaduse Instituudil on neli akadeemilist üksust: usuteaduskond, kirikumuusika osakond, täiendusõppe osakond ja pastoraalseminar. Instituudi ruumides asub samuti EELK ja Usuteaduse Instituudi raamatukogu.

Asume Tallinna vanalinnas Pühavaimu kiriku kõrval 14. sajandist pärinevas hoones, kus asuvad õpperuumid, kabel, teoloogiline raamatu-kogu, arvutiklass ja hospiits ehk külalistemaja.Sisseastumisdokumendid saab tuua või saata postiga aadressile Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Lisainfot leiate EELK Usuteaduse Instituudi kodulehelt ui.eelk.ee, küsides telefonil 6 117 400 või saates kirja e-posti aadressil ui@eelk.ee

usuteaduste instituut usuteaduste instituut 


Sisseastumiseksamiteks on:
Akadeemiline usuteadus, religioonipedagoogika: Teoloogilisi põhidistsipliine hõlmav kirjalik test ja vestlus
Diakoonia ja sotsiaalteenuste õppekava: motivatsiooniessee ja vestlus.
Kristlik kultuurilugu: Kollokvium üliõpilaskandidaatidega.

 

Instituudi ajaloolistes ruumides asuvad 5 auditooriumi, mida saab sessioonivälistel aegadel üürida mitmesugusteks koolitusüritusteks ja konverentsideks.

Auditooriumid on varustatud kaasaegse esitlustehnikaga: kasutada on võimalik grafoprojektorit, videomakki ja DVD-mängijat, muusikakeskust, multimeediaprojektorit.

Kahes auditooriumis on võimalik kasutada klaverit ja ühes auditooriumis on kirikumuusika õpilaste kasutuses ka harjutusorel. Väike harjutusorel on samuti kirikumuusika osakonna ruumides.

Instituudi hoone kolmandal korrusel asub hospiits ehk 8 külalistetuba, kus üliõpilased ja erinevatel täienduskoolituskursustel osalejad saavad soodsa hinnaga ööbida.

Ruumide väljaüürimist puudutavates küsimustes võib pöörduda haldusdirektori poole

e-posti aadressil: uihospiits@eelk.ee või telefonil 611 7400.


 
 usuteaduste instituut usuteaduste instituut usuteaduste instituut 
 

 

Bakalaureuseõpe  Haridusasutused  Magistriõpe  Nõupidamisruumid  Seminariruumid  Ruumid  Eraülikoolid  Ruum mahutab 16 kuni 50 inimest  Ülikoolid  Kõrghariduse erialad  Kõrghariduskoolid  Akadeemiline usuteadus  Religioonipedagoogika  Teadustöö  Haridusalane kirjandus  Vabatahtlike teenistus  Kristlik kultuurilugu