Reiting Koolituskeskus

Reiting Koolituskesk
Firma:
Reiting Koolituskeskus
Telefon:
Tallinnas 652 5982, Tartus 733 3690; müügijuht 5332 6481
Koduleht:
www.reiting.ee
Facebook: www.facebook.com/reitingkoolitus


Meie tegevusalad:
 • Koolitus
 • Raamatupidamisteenused
 • Raamatupidamise sisekontroll
 • Konverentside ja seminaride korraldamine
 • Projektijuhtimine
 • Ruumide rent
 • Paljundamine
 • Firmade asutamine
 • Äriplaanide ja projektide koostamine, haldamine, finantsarvestuse ning aruandluse vormistamine

KURSUSED
 • Arvutikursused
 • Raamatupidamise kursused
 • Kursused kinnisvaramaakleritele
 • Lapsehoidjate kursused
 • Ettevõtlus
 • Klienditeenindus
 • Müük ja turundus
 • Psühholoogia ja haridustöötajate täiendkoolitused
 • Sekretär-juhiabide koolitus
 • Suvised kursused
 • E -kursused

Kursuste infoga saad tutvuda meie kodulehel www.reiting.ee/koolitused 

Koolitusload 7215HTM, 7039HTM, 6939HTM, 6885HTM, 6735HTM, 6611HTM ja 6374HTM
Eesti Töötukassa poolt oleme kvalifitseerunud isikustatud koolituskaardi alusel koolitusteenuse pakkujaks.
Lisainformatsioon: tel. 733 3690, 5332 6481.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutigraafika koolitus    Etiketikoolitus  Ettevõtluskursused  E-õpe  Inglise keel  Juhiabi koolitus  Juhtimine  Keeleõpe  Majandus  Maksukoolitus  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Sekretäride koolitus  Tervisekoolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööõigus  Ärikeeleõpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Suhtlemiskoolitus  Keskkonnakaitse koolitused  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Inglise keele vestluskursused  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Arvutigraafika baaskurusus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Kinnisvarakoolitus  Teenindusjuhtimine  Arvutikoolitused  Juhtimisalased konsultatsioonid  Raamatupidamise konsultatsioonid  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Enesekehtestamine  Ärikonsultatsioonid  Teeninduskoolitus  Esinemisoskused  Koostööoskuste arendamine  Enesearendus  Sisekoolitused  Asjaajamine  Arhiivindus  Ettevõtluse alused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Maksukonsultatsioonid  Turundusjuhtimine  Fotograafia  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  MS Office  MS Windows  Teeninduspsühholoogia  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Andmebaaside koolitused  Erialane keeleõpe  Word  Excel  Infotehnoloogia  CorelDraw  Photoshop  Äriplaanide koostamine    Visual Basic  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Suhtluskeel  E-õppe keskkond  Kinnisvarateenused ühistutele  Konverentsid ja seminarid  Raamatupidamisarvestus  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Kuluarvestus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Teenindus avalikus sektoris  Klienditeenindus  Hea raamatupidamistava  Arvutikursus algajatele  Kinnisvarakursused   Maakleri kursused  Kinnisvara mõiste   Reiting PR OÜ  Lapsehoidja täienduskoolitus  Reiting Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites Sotsiaalmeedia, sh facebook. Nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias

2019-05-22

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

2019-05-23

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 23.05.2019-30.05.2019; 24 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil

2019-05-23

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 126.00 €
Kestus: 23.05.2019-24.05.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse intensiivkursus

2019-05-24

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 883.00 €
Kestus: 24.05.2019-02.08.2019; 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-05-24

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1380.00 €
Kestus: 24.05.2019-06.09.2019; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö

2019-05-27

Personalitöö koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.  Hinnale lisandub km.

Hind: 385.00 €
Kestus: 27.05.2019-14.06.2019; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-05-27

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 27.05.2019-09.09.2019; 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus

2019-05-27

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Hinnale lisandub km.

Hind: 1375.00 €
Kestus: 27.05.2019-23.08.2019; 194 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2019-05-27

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1547.00 €
Kestus: 27.05.2019-27.09.2019; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

2019-05-27

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1220.00 €
Kestus: 27.05.2019-05.09.2019; 200 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

2019-05-28

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 1140.00 €
Kestus: 28.05.2019-30.08.2019; 140 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Koosolekute korraldamine ja protokollimine

2019-05-29

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 100.00 €
Kestus: 9.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine edasijõudnutele. Raamatupidamise jätkuõpe

2019-05-29

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 29.05.2019-27.06.2019; 80 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Ettevõtte arhiivihaldus

2019-05-30

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

IT-tugiisik

2019-05-30

Kursusel antakse ülevaade arvuti turvalisusest, erinevate operatsioonisüsteemide häälestamisest, arvutivõrkudest, kodulehe valmistamisest ja riistvarast. Eesmärgiks on, et osalejad täiendavad oma teadmisi kutsestandardi IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4, kohta. Hinnale lisandub km.

Hind: 624.00 €
Kestus: 30.05.2019-12.07.2019; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

B1-tasemeeksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

2019-05-30

Eesti keele B1 keeletaseme saavutamine. Sihtgrupp -  Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õpingute alustamiseks vajalik keeletase selgitatakse välja testi teel.Hinnale lisandub km.

Hind: 830.00 €
Kestus: 30.05.2019-29.08.2019; 120 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus. Minigrupis keeleõpe

2019-05-30

Kursuse tulemusena on õppija omandanud B2-tasemel keeleoskuse.   Koolitusele on oodatud õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse eelnevalt välja kirjaliku testiga ja/või vestlusega. Õppetöö toimub väikeses grupis. Hinnale lisandub km.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 30.05.2019-24.10.2019; 220 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine

2019-05-31

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 09.30-14.45; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine

2019-06-03

Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed. Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam! Hinnale lisandub km.

Hind: 260.00 €
Kestus: 03.06.2019-11.06.2019; 22 ak.t
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Organisatsioonikultuur ja suhtekorraldus. Suhtlemisoskuste arendamine

2019-06-03

Koolituse eesmärk on kujundada arusaamu sekretär-juhiabi tööst organisatsioonikultuuri ja suhtekorralduse vaatest lähtuvalt.Koolitus keskendub sekretäri- juhiabi rolli mõtestamisele organisatsioonis läbi organisatsioonikultuuri prisma. Hinnale lisandub km.

Hind: 192.00 €
Kestus: 03.06.2019-04.06.2019; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

2019-06-03

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1747.00 €
Kestus: 03.06.2019-27.09.2019; 274 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus

2019-06-03

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Hinnale lisandub km.

Hind: 1375.00 €
Kestus: 03.06.2019-27.09.2019; 194 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele

2019-06-04

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 04.06.2019-12.07.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe

2019-06-04

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 04.06.2019-12.07.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Курс по гигиене и безопасности труда

2019-06-04

Данная программа обучения соответствует установленной в приложении 1 постановления № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000 программе «24 часовая учебная программа для обучения по гигиене и безопасности труда уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде». Hinnale lisandub km.

Hind: 185.00 €
Kestus: 04.06.2019-06.06.2019; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Управление архивами предприятия

2019-06-05

Курс дает основательное представление о современном управлении архивами предприятия или учреждения. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 9.30-16.30; 8 ak.t
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Успешный маркетинг в социальных сетях

2019-06-07

Цель курса - поделиться советами, как без больших затрат самостоятельно развить маркетинговую деятельность, прежде всего с помощью Facebook, как самого популярного канала социальных медиа. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Успешный маркетинг в социальных сетях

2019-06-07

Цель курса - поделиться советами, как без больших затрат самостоятельно развить маркетинговую деятельность, прежде всего с помощью Facebook, как самого популярного канала социальных медиа. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine edasijõudnutele. Raamatupidamise jätkuõpe

2019-06-07

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 07.06.2019-05.07.2019; 80 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Bioloogiliste varade arvestus

2019-06-12

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega. Koolitust viib läbi koolitaja Merike Lainemäe, tema tugevuseks on põllumajandusettevõtte raamatupidamise väga hea tundmine, pikaajalised kogemused erinevate ettevõtete juhtimisaruandluste väljatöötamisel, hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 69.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Ettevõtluse intensiivkursus

2019-06-14

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 883.00 €
Kestus: 14.06.2019-24.07.2019; 120 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

FIE maksud ja raamatupidamine

2019-06-18

Kui Sul on soov tegutseda ettevõtlusega, kuid mitte väga suures ulatuses, on seda kõige lihtsam ja otstarbekam teha füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine - kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindalt?

2019-06-20

Sellele praktilisele ja julgustavale koolituspäevale ootame väikefirmade ja  keskastme juhte, juhiabisid, tooteesitlejaid, poliitikuid, kohaliku omavalitsuse töötajaid, õpilasi ja kõikid teisi, kelle amet või õpingud eeldavad aeg-ajalt avalikku esinemist. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.45; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Успешный маркетинг в социальных сетях

2019-06-26

Цель курса - поделиться советами, как без больших затрат самостоятельно развить маркетинговую деятельность, прежде всего с помощью Facebook, как самого популярного канала социальных медиа. Hinnale lisandub km.

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00-15:15; 6 ak.t
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Предпринимательство и составление бизнес-плана

2019-06-27

Anda potensiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan. Hinnale lisandub km.

Hind: 1190.00 €
Kestus: 27.06.2019-30.08.2019, 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Навыки общения и сотрудничества

2019-07-01

Kursus sobib inimestele, kes soovivad täiendada oma teadmisi suhtlemis- ja koostööoskuste alal. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

2019-07-02

Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 1407.00 €
Kestus: 02.07.2019-10.10.2019; 220 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele

2019-07-02

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Hinnale lisandub km.

Hind: 455.00 €
Kestus: 02.07.2019-31.07.2019; 80 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus

2019-07-02

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 885.00 €
Kestus: 02.07.2019-05.09.2019; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Публичное выступление

2019-07-02

Не секрет, что хорошие ораторские навыки - это ключ, который открывает некоторые двери. Ждем вас на курс, где мы поделимся знаниями и практическими советами, как развить свои способности к выступлению и использовать свои сильные стороны. Hinnale lisandub km.

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00-15:15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Этикет и протокол

2019-07-03

Цель курса - пополнить знания этикета и улучшить навыки официального общения. Hinnale lisandub km.

Hind: 80.00 €
Kestus: 9:30-16:30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Предпринимательство и составление бизнес-плана

2019-07-08

Anda potensiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan. Hinnale lisandub km.

Hind: 1140.00 €
Kestus: 08.07.2019-30.08.2019, 120 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Трудовое право

2019-09-09

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 09.09.2019-11.09.2019; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Бухгалтерский учёт, базовый курс Raamatupidamise algõpe vene keeles

2019-09-09

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus. Hinnale lisandub km.

Hind: 455.00 €
Kestus: 09.09.2019-11.10.2019, 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus

2019-09-09

Koolituse eesmärgiks on omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga.  Hinnale lisandub km.

Hind: 218.00 €
Kestus: 09.09.2019-23.09.2019, 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Kaubaveologistika

2019-09-24

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 24.09.2019-25.09.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Võlanõustajate koolitus

2019-09-25

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 25.09.2019-20.12.2019; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Laotöö kursus

2019-10-02

Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 02.10.2019-03.10.2019; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Võlanõustajate koolitus

2019-10-10

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 10.10.2019-20.12.2019; 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690