Reiting Koolituskeskus

Reiting Koolituskesk
Firma:
Reiting Koolituskeskus
Telefon:
Tallinnas 652 5982, Tartus 733 3690; müügijuht 5332 6481
Koduleht:
www.reiting.ee
Facebook: www.facebook.com/reitingkoolitus


Meie tegevusalad:
 • Koolitus
 • Raamatupidamisteenused
 • Raamatupidamise sisekontroll
 • Konverentside ja seminaride korraldamine
 • Projektijuhtimine
 • Ruumide rent
 • Paljundamine
 • Firmade asutamine
 • Äriplaanide ja projektide koostamine, haldamine, finantsarvestuse ning aruandluse vormistamine

KURSUSED
 • Arvutikursused
 • Raamatupidamise kursused
 • Kursused kinnisvaramaakleritele
 • Lapsehoidjate kursused
 • Ettevõtlus
 • Klienditeenindus
 • Müük ja turundus
 • Psühholoogia ja haridustöötajate täiendkoolitused
 • Sekretär-juhiabide koolitus
 • Suvised kursused
 • E -kursused

Kursuste infoga saad tutvuda meie kodulehel www.reiting.ee/koolitused 

Koolitusload 7215HTM, 7039HTM, 6939HTM, 6885HTM, 6735HTM, 6611HTM ja 6374HTM
Eesti Töötukassa poolt oleme kvalifitseerunud isikustatud koolituskaardi alusel koolitusteenuse pakkujaks.
Lisainformatsioon: tel. 733 3690, 5332 6481.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutigraafika koolitus    Etiketikoolitus  Ettevõtluskursused  E-õpe  Inglise keel  Juhiabi koolitus  Juhtimine  Keeleõpe  Majandus  Maksukoolitus  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Sekretäride koolitus  Tervisekoolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööõigus  Ärikeeleõpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Suhtlemiskoolitus  Keskkonnakaitse koolitused  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Inglise keele vestluskursused  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Arvutigraafika baaskurusus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Kinnisvarakoolitus  Teenindusjuhtimine  Arvutikoolitused  Juhtimisalased konsultatsioonid  Raamatupidamise konsultatsioonid  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Enesekehtestamine  Ärikonsultatsioonid  Teeninduskoolitus  Esinemisoskused  Koostööoskuste arendamine  Enesearendus  Sisekoolitused  Asjaajamine  Arhiivindus  Ettevõtluse alused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Maksukonsultatsioonid  Turundusjuhtimine  Fotograafia  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  MS Office  MS Windows  Teeninduspsühholoogia  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Andmebaaside koolitused  Erialane keeleõpe  Word  Excel  Infotehnoloogia  CorelDraw  Photoshop  Äriplaanide koostamine    Visual Basic  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Suhtluskeel  E-õppe keskkond  Kinnisvarateenused ühistutele  Konverentsid ja seminarid  Raamatupidamisarvestus  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Kuluarvestus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Teenindus avalikus sektoris  Klienditeenindus  Hea raamatupidamistava  Arvutikursus algajatele  Kinnisvarakursused   Maakleri kursused  Kinnisvara mõiste   Reiting PR OÜ  Lapsehoidja täienduskoolitus  Reiting Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena. Raamatupidamine edasijõudnutele

2018-04-24

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 182.00 €
Kestus: 24.04.2018-19.06.2018; 30 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 733 3690

Äriplaani koostamine alustava ettevõtja toetamiseks. Ettevõtluskoolitus

2018-04-25

Koolituse eesmärgiks on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 220.00 €
Kestus: 25.04.2018-23.05.2018; 36 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

2018-04-25

Eesmärgiks on anda ülevaade korteriühistuid puudutavast seadusandlusest, maksustamisest ja raamatupidamise korraldamisest uue korteriühistu seaduse valguses. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös

2018-04-25

Koolituse tulemusel teab õppija, kuidas käituda turvaliselt internetis ning kasutada kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Sihtgrupp Bürootöötajad (sh sekretärid, assistendid) ja kõik, kes soovivad täiendada oma arvutialaseid teadmisi. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites. Sotsiaalmeedia kanalid, nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias

2018-04-26

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamiseHinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Võlanõustajate koolitus

2018-04-26

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 26.04.2018-10.07.2018; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö ja tööõigus

2018-05-03

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused koos põhjalikuma ülevaatega tööõigusest ning sellega seotus õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 464.00 €
Kestus: 03.05.2018-31.05.2018; 48 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu ja -ohutuse e- koolitus

2018-05-03

Koolitus annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist. Koolituse kava vastab sotsiaalministri 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisa 1 "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava" kehtestatud kavale. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 89.00 €
Kestus: 03.05.2018-10.05.2018; 24 ak.t.
Koht: E-õpe

Telefon: 7 333 690

Personalitöö

2018-05-03

Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 368.00 €
Kestus: 03.05.2018-31.05.2018; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites. Sotsiaalmeedia kanalid, nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias

2018-05-03

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Hinnale lisandub km.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10:30 - 15.45; 6 ak.t.
Koht: Pärnu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil

2018-05-07

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 190.00 €
Kestus: 07.05-11.05.2018; 19 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

2018-05-07

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 07.05.2018 – 14.05.2018; 25 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Tasuta! Korrektne eesti keel Palju õnne, armas Eesti!

2018-05-08

Soovime EV100 sünnipäeva puhul oma rõõmu jagada ja teha ühine kingitus Eesti Vabariigile, meie õppijatele ja koostööpartneritele. Pakume SAJALE ÕPPIJALE tasuta osalemise meie koolitustel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2018-05-11

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 11.05.2018-21.09.2018; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele. Raamatupidamise jätkuõpe

2018-05-14

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 14.05.2018-12.06.2018; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Ettevõtte arhiivihaldus

2018-05-14

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

2018-05-14

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 1140.00 €
Kestus: 14.05.2018-12.07.2018; 140 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse intensiivkursus

2018-05-14

Kursuse tulemusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised ning koostab äriplaani. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 736.00 €
Kestus: 14.05.2018-09.07.2018; 120 ak.t.
Koht: Viljandi

Telefon: 7 333 690

IT-tugiisik

2018-05-15

Kursusel antakse ülevaade arvuti turvalisusest, erinevate operatsioonisüsteemide häälestamisest, arvutivõrkudest, kodulehe valmistamisest ja riistvarast. Eesmärgiks on, et osalejad täiendavad oma teadmisi kutsestandardi IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4, kohta. Hinnale lisandub km.

Hind: 624.00 €
Kestus: 15.05.2018-15.06.2018; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine - kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindalt?

2018-05-18

Sellele praktilisele ja julgustavale koolituspäevale ootame väikefirmade ja  keskastme juhte, juhiabisid, tooteesitlejaid, poliitikuid, kohaliku omavalitsuse töötajaid, õpilasi ja kõikid teisi, kelle amet või õpingud eeldavad aeg-ajalt avalikku esinemist. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Ettevõtluse intensiivkursus

2018-05-21

Kursuse tulemusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised ning koostab äriplaani. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 736.00 €
Kestus: 21.05.2018-16.07.2018; 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus

2018-05-22

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1375.00 €
Kestus: 22.05.2018-31.08.2018; 194 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2018-05-22

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1847.00 €
Kestus: 22.05.2018-31.08.2018; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Tööõigus

2018-05-22

Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö

2018-05-23

Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 562.00 €
Kestus: 23.05.2018-11.06.2018; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Etikett ja protokolli järgimine

2018-05-28

Koolituse eesmärk on täiendada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Laotöö kursus laohoidjale

2018-05-28

Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 28.05.2018-29.05.2018; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Tööõigus

2018-05-29

Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 29.05.2018-05.06.2018; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2018-05-29

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 29.05.2018-28.09.2018; 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

2018-06-01

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 01.06.2018-19.06.2018; 25 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil

2018-06-01

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 190.00 €
Kestus: 01.06.2018-08.06.2018; 19 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

E-poe loomine

2018-06-05

Kursusel õpitakse tundma e-poe paigaldamist ja seadistamist ning tutvutakse e-poe loomisega kaasnevate nõuetega. 20% Eesti inimesi ostab e-poest! Hinnale lisandub km.

Hind: 395.00 €
Kestus: 05.06.2018-14.06.2018; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte arhiivihaldus

2018-06-19

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690