Reiting Koolituskeskus

Reiting Koolituskesk
Firma:
Reiting Koolituskeskus
Telefon:
Tallinnas 652 5982, Tartus 733 3690; müügijuht 5332 6481
Koduleht:
www.reiting.ee
Facebook: www.facebook.com/reitingkoolitus


Meie tegevusalad:
 • Koolitus
 • Raamatupidamisteenused
 • Raamatupidamise sisekontroll
 • Konverentside ja seminaride korraldamine
 • Projektijuhtimine
 • Ruumide rent
 • Paljundamine
 • Firmade asutamine
 • Äriplaanide ja projektide koostamine, haldamine, finantsarvestuse ning aruandluse vormistamine

KURSUSED
 • Arvutikursused
 • Raamatupidamise kursused
 • Kursused kinnisvaramaakleritele
 • Lapsehoidjate kursused
 • Ettevõtlus
 • Klienditeenindus
 • Müük ja turundus
 • Psühholoogia ja haridustöötajate täiendkoolitused
 • Sekretär-juhiabide koolitus
 • Suvised kursused
 • E -kursused

Kursuste infoga saad tutvuda meie kodulehel www.reiting.ee/koolitused 

Koolitusload 7215HTM, 7039HTM, 6939HTM, 6885HTM, 6735HTM, 6611HTM ja 6374HTM
Eesti Töötukassa poolt oleme kvalifitseerunud isikustatud koolituskaardi alusel koolitusteenuse pakkujaks.
Lisainformatsioon: tel. 733 3690, 5332 6481.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutigraafika koolitus    Etiketikoolitus  Ettevõtluskursused  E-õpe  Inglise keel  Juhiabi koolitus  Juhtimine  Keeleõpe  Majandus  Maksukoolitus  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Sekretäride koolitus  Tervisekoolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööõigus  Ärikeeleõpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Suhtlemiskoolitus  Keskkonnakaitse koolitused  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Inglise keele vestluskursused  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Arvutigraafika baaskurusus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Kinnisvarakoolitus  Teenindusjuhtimine  Arvutikoolitused  Juhtimisalased konsultatsioonid  Raamatupidamise konsultatsioonid  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Enesekehtestamine  Ärikonsultatsioonid  Teeninduskoolitus  Esinemisoskused  Koostööoskuste arendamine  Enesearendus  Sisekoolitused  Asjaajamine  Arhiivindus  Ettevõtluse alused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Maksukonsultatsioonid  Turundusjuhtimine  Fotograafia  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  MS Office  MS Windows  Teeninduspsühholoogia  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Andmebaaside koolitused  Erialane keeleõpe  Word  Excel  Infotehnoloogia  CorelDraw  Photoshop  Äriplaanide koostamine    Visual Basic  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Suhtluskeel  E-õppe keskkond  Kinnisvarateenused ühistutele  Konverentsid ja seminarid  Raamatupidamisarvestus  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Kuluarvestus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Teenindus avalikus sektoris  Klienditeenindus  Hea raamatupidamistava  Arvutikursus algajatele  Kinnisvarakursused   Maakleri kursused  Kinnisvara mõiste   Reiting PR OÜ  Lapsehoidja täienduskoolitus  Reiting Koolituskeskus  Internetiturundus 

KOOLITUSKALENDER

Ettevõtluse intensiivkursus Tartu

2020-08-10

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks Kursuse sisu  

Hind: 883.00 €
Kestus: 10.08.2020-19.10.2020; 120 akadeemilist tundi
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tallinn

2020-08-11

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 11.08.2020-27.11.2020; 234 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Обслуживание клиентов и поддержка продаж Tallinn

2020-08-11

Это интенсивный курс, где при помоши практических упражнений усваиваются основы обслуживания клиентов. Владение различными техниками общения помогает быть еще более успешными в своей ежедневной работе! Hinnale lisandub km.

Hind: 240.00 €
Kestus: 11.08.2020-18.08.2020; 22 ak.t
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Cервисы Google в повседневной деятельности

2020-08-11

Koolituse läbinu kasutab arvuti seadmeid ja internetti enda esitamiseks tööturul, oskab luua ja effektiivselt kasutada igapäevuse tegevuses suhtlemiskeskkonna Google interaktiivsete vahendite kasutades.

Hind: 230.00 €
Kestus: 11.08.2020-19.08.2020; 24 ак. час.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

FIE maksud ja raamatupidamine Tartu

2020-08-11

Kui Sul on soov tegutseda ettevõtlusega, kuid mitte väga suures ulatuses, on seda kõige lihtsam ja otstarbekam teha füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega Tallinn

2020-08-11

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1783.00 €
Kestus: 11.08.2020-03.11.2020; 274 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele Viljandi

2020-08-11

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 11.08.2020-08.09.2020; 16 ak.t.
Koht: Posti 20, Viljandi

Telefon: 7 333 690

Meeskonnatöö

2020-08-12

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi tõhusa meeskonnatöö ning koostöö valdkonnas. Koolitus sobib väikeettevõtjatele, sekretäridele, büroojuhtidele. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 7 333 690

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine Tartu

2020-08-12

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi isikuandmete kaitsest ja töötlemisest ning valdkonna õigusaktidest. Koolitus sobib võlanõustajatele, sotsiaaltöötajatele, ettevõtte juhtidele, sekretäridele, personalispetsialistidele, büroojuhtidele jne ametite esindajatele, kes puutuvad oma töökohustuste tõttu kokku isikuandmetega. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-16.30; 6 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus Tartu

2020-08-12

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 12.08.2020-27.11.2020; 194 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi ABC kursus koos personalitööga Tartu

2020-08-12

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või personalispetsialistina. Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning personalitööst Hinnale lisandub km.

Hind: 996.00 €
Kestus: 128 ak.t. 12.08.2020-30.10.2020
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi ABC kursus koos tööõigusega Tartu

2020-08-12

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või personalispetsialistina. Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning tööõigusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 895.00 €
Kestus: 12.08.2020-30.09.2020; 100 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Ettevõtluse intensiivkursus e-õppena

2020-08-12

Kursuse sisu Sissejuhatus ettevõtlusse. Ariidee ja äriplaan Ariühingu strateegia Maksunduse ja raamatupidamise alused Ettevõtluse juriidilised aspektid Toode ja tootearendus. Turundus Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine. Tegevuskava koostamine Finantsplaneerimine ja –analüüs Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Kohaliku ärikeskkonna tutvustus Finantsplaneerimine Individuaalne nõustamine Ariplaanide kaitsmine Kursuse läbinu koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks; teab ettevõtlusega seatud riske; omab ülevaadet äritegevuse võimalustest; oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

Hind: 498.00 €
Kestus: 160 tundi; 12.08.2020-30.11.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte Facebooki turundus e-õppena Muuda Facebooki reklaamihaldur ettevõtte salarelvaks

2020-08-12

Koolituse eesmärk on anda praktilisi soovitusi, et aidata kaasa Facebooki reklaamide tõhususele ning ettevõtete müügikasvu suurendamisele. Anda soovitusi, kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Koolitus algab reklaamikampaania strateegiaga, mis on oluline mõistmaks Facebookis läbiviidavate reklaamide loogikat. Lisaks käsitleme erinevaid turunduse nüansse, kuidas timmida reklaamikampaania tegemist selliselt, et saaksime võimalikult väikese eelarvega jõuda sihtgrupini. Samuti jagame praktilisi soovitusi, mis aitavad mõista hea kampaania tegemist ja toetavad loovust. Anname näpunäiteid Facebook reklaamihalduri kasutamisel (sh fotod, reklaamide seadistamine) Koolitus lõpeb praktilise ülesandega, kus igaüks saab planeerida oma ettevõtte või MTÜ reklaamikampaania

Hind: 116.00 €
Kestus: 24 tundi; 12.08.2020-30.09.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega Tartu

2020-08-12

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1783.00 €
Kestus: 12.08.2020-27.11.2020; 274 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi ABC koos bürootöötaja arvutiõppega Tartu

2020-08-12

Kursuse tulemusena on õppijal bürootööks vajalikud teadmised. Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalikke internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Hinnale lisandub km.

Hind: 990.00 €
Kestus: 12.08.2020-27.11.2020; 122 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

2020-08-12

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.   Sihtgrupp Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.

Hind: 195.00 €
Kestus: 100 tundi.; 12.08.2020-30.09.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu ja -ohutuse e- koolitus

2020-08-12

Kursuse sisu tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine; tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; esmaabi korraldus; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve. Kursuse läbinu teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust; nimetab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida; koostab ettevõtte riskianalüüsi. ...

Hind: 89.00 €
Kestus: 24 tundi, 12.08.2020-11.09.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine bürootöös e-õppena

2020-08-12

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.   Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd. Sihtgrupp Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Hind: 80.00 €
Kestus: 24 tundi. 12.08.2020-30.09.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele e-õppena

2020-08-12

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Koolituse jooksul esitatakse 2 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 170.00 €
Kestus: 30 tundi.; 12.08.2020-30.09.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus e-õppena Raamatupidamine selgeks kiirelt ja lihtsalt

2020-08-12

Raamatupidamise alaste teadmiste omandamine, mis vastab kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised kuid eelistavad e-õpet. Koolituse jooksul esitatakse 8 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 312.00 €
Kestus: 60 tundi.; 12.08.2020-31.10.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena. Raamatupidamine edasijõudnutele

2020-08-12

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 182.00 €
Kestus: 12.08.2020-30.09.2020; 30 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 733 3690

Tööõigus Tartu

2020-08-13

Koolitus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest Sihtgrupp:  Ootame koolitusele büroojuhte, juhiabisid, raamatupidajaid ja kõiki teisi, kes soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada või neid teadmisi uuendada

Hind: 173.00 €
Kestus: 13.08.2020-14.08.2020; 12 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos tööõigusega Tartu

2020-08-13

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 540.00 €
Kestus: 52 ak.t. 13.08.2020-30.09.2020
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega Tartu

2020-08-13

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 699.00 €
Kestus: 13.08.2020-23.09.2020; 92 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Suhtlemis- ja koostööoskused Bürootöötaja täienduskoolitus Tallinn

2020-08-14

Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused käitumiseks ning toimetulekuks erinevates suhtlussituatsioonides Sihtgrupp Koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad täiendada oma suhtlemisoskusi tööalastes olukordades paremini toimetulemiseks Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 53800727

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga Tallinn

2020-08-17

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 17.08.2020-26.10.2020; 54 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö Tallinn

2020-08-17

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 385.00 €
Kestus: 17.08.2020-26.10.2020;40 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö koos tööõigusega Tallinn

2020-08-17

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 520.00 €
Kestus: 52 ak.t. 17.08.2020-26.10.2020
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos raamatupidamise algõppega Tallinn

2020-08-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele.

Hind: 768.00 €
Kestus: 17.08.2020-26.10.2020; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos töö tasustamise arvestusega

2020-08-17

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 513.00 €
Kestus: 17.08.2020-26.10.2020; 64 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 67A

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega Tallinn

2020-08-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1360.00 €
Kestus: 17.08.2020-29.10.2020; 200 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus) Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele Raamatupidamise algõpe Tartu

2020-08-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Hind: 483.00 €
Kestus: 17.08.2020-23.09.2020; 80 ak.t.
Koht: Kastani 39, Sõpruse pst 2 Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus Tartu

2020-08-17

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 1085.00 €
Kestus: 17.08.2020-28.10.2020; 160 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga Tartu

2020-08-17

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 17.08.2020-02.12.2020; 220 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega Tartu

2020-08-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1360.00 €
Kestus: 17.08.2020-11.09.2020; 200 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega TALLINN

2020-08-17

Kas oled omandanud raamatupidamislikud algteadmised ja soovid neid täiendada? Samuti huvitab Sind ka personalitöö? Kui jah, siis oled oodatud meie koolitustele "Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega". Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1247.00 €
Kestus: 17.08.2020-29.10.2020; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus) Tallinn

Telefon: 7 333 690

Tööõigus Tallinn

2020-08-18

Koolitus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest Sihtgrupp:  Ootame koolitusele büroojuhte, juhiabisid, raamatupidajaid ja kõiki teisi, kes soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada või neid teadmisi uuendada

Hind: 173.00 €
Kestus: 18.08.2020-28.08.2020; 12 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos tööõigusega Tallinn

2020-08-18

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1095.00 €
Kestus: 18.08.2020-21.10.2020; 172 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega Tallinn

2020-08-18

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 699.00 €
Kestus: 18.08.2020-24.09.2020; 92 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö ja tööõigus Tallinn

2020-08-18

Koolitus annab süsteemse ülevaate läbirääkimiste olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest (liitvate ja jaotavate). Koolitus keskendub peamiselt liitvatele läbirääkimistele. Läbi praktiliste ülesannete vaadeldakse lähemalt arenduslepingu(teenuse sisseostulepingu) läbirääkimisi, eelarve läbirääkimisi ning läbirääkimisi lepingumuudatuseks.

Hind: 520.00 €
Kestus: 18.08.2020-02.11.2020, 52 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine Projekt kui sündmus ja selle juhtimine Tartu

2020-08-19

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest Sihtgrupp Sekretärid, bürootöötajad ja teised spetsialistid, kes planeerivad ja viivad ellu väiksemaid põhitööga seotud projekte

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 tundi.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika Tartu

2020-08-24

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.  

Hind: 620.00 €
Kestus: 24.08.2020-23.09.2020; 60 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Suhtlemis- ja koostööoskused Bürootöötaja täienduskoolitus Tartu

2020-08-24

Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused käitumiseks ning toimetulekuks erinevates suhtlussituatsioonides Sihtgrupp Koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad täiendada oma suhtlemisoskusi tööalastes olukordades paremini toimetulemiseks Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 53800727

Ettevõtluse intensiivkursus Viljandi

2020-08-25

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks.  Kursuse läbinu koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks; teab ettevõtlusega seatud riske; omab ülevaadet äritegevuse võimalustest; oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

Hind: 992.00 €
Kestus: 25.08-27.11; 120 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise algõpe Tallinn

2020-08-26

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Hind: 483.00 €
Kestus: 26.08.2020-24.09.2020; 80 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise kursus Tallinn

2020-08-26

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 885.00 €
Kestus: 26.08.2020-29.10.2020; 160 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga Tallinn

2020-08-26

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 26.08.2020-06.11.2020; 220 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus) Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega Tallinn

2020-08-26

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 768.00 €
Kestus: 26.08.2020-02.11.2020; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil Tallinn

2020-08-26

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 146.00 €
Kestus: 26.08.2020-01.09.2020; 19 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö Tartu

2020-08-27

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 385.00 €
Kestus: 27.08.2020-11.09.2020;40 ak.t.
Koht: Kastani 39, Sõpruse pst 2 Tartu

Telefon: 733 3690

Personaliarvestuse dokumentatsioon Tallinn

2020-09-02

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Sihtgrupp:  Koolituse sihtgrupiks on ettevõttes töötavad inimesed, kes puutuvad kokku personaliarvestuse või dokumendihaldusega

Hind: 205.00 €
Kestus: 02.09.2020-15.09.2020; 14 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Praktilised läbirääkimised Tallinn

2020-09-02

Koolitus annab süsteemse ülevaate läbirääkimiste olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest (liitvate ja jaotavate). Koolitus keskendub peamiselt liitvatele läbirääkimistele. Läbi praktiliste ülesannete vaadeldakse lähemalt arenduslepingu(teenuse sisseostulepingu) läbirääkimisi, eelarve läbirääkimisi ning läbirääkimisi lepingumuudatuseks.

Hind: 146.00 €
Kestus: 02.09.2020-03.09.2020; 7 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena. Raamatupidamine edasijõudnutele

2020-09-02

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 182.00 €
Kestus: 02.09.2020-31.10.2020; 30 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 733 3690

Raamatupidamiskursus e-õppena Raamatupidamine selgeks kiirelt ja lihtsalt

2020-09-02

Raamatupidamise alaste teadmiste omandamine, mis vastab kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised kuid eelistavad e-õpet. Koolituse jooksul esitatakse 8 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 312.00 €
Kestus: 60 tundi.; 02.09.2020-31.10.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele e-õppena

2020-09-02

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Koolituse jooksul esitatakse 2 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 170.00 €
Kestus: 30 tundi.; 02.09.2020-31.10.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte Facebooki turundus e-õppena Muuda Facebooki reklaamihaldur ettevõtte salarelvaks

2020-09-02

Koolituse eesmärk on anda praktilisi soovitusi, et aidata kaasa Facebooki reklaamide tõhususele ning ettevõtete müügikasvu suurendamisele. Anda soovitusi, kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Koolitus algab reklaamikampaania strateegiaga, mis on oluline mõistmaks Facebookis läbiviidavate reklaamide loogikat. Lisaks käsitleme erinevaid turunduse nüansse, kuidas timmida reklaamikampaania tegemist selliselt, et saaksime võimalikult väikese eelarvega jõuda sihtgrupini. Samuti jagame praktilisi soovitusi, mis aitavad mõista hea kampaania tegemist ja toetavad loovust. Anname näpunäiteid Facebook reklaamihalduri kasutamisel (sh fotod, reklaamide seadistamine) Koolitus lõpeb praktilise ülesandega, kus igaüks saab planeerida oma ettevõtte või MTÜ reklaamikampaania

Hind: 116.00 €
Kestus: 24 tundi; 02.09.2020-31.10.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse intensiivkursus e-õppena

2020-09-02

Kursuse sisu Sissejuhatus ettevõtlusse. Ariidee ja äriplaan Ariühingu strateegia Maksunduse ja raamatupidamise alused Ettevõtluse juriidilised aspektid Toode ja tootearendus. Turundus Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine. Tegevuskava koostamine Finantsplaneerimine ja –analüüs Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Kohaliku ärikeskkonna tutvustus Finantsplaneerimine Individuaalne nõustamine Ariplaanide kaitsmine Kursuse läbinu koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks; teab ettevõtlusega seatud riske; omab ülevaadet äritegevuse võimalustest; oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

Hind: 498.00 €
Kestus: 160 tundi; 02.09.2020-31.12.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

2020-09-02

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.   Sihtgrupp Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.

Hind: 195.00 €
Kestus: 100 tundi.; 02.09.2020-31.10.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga Tallinn

2020-09-02

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 02.09.2020-02.11.2020; 54 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Koosolekute korraldamine ja protokollimine Tallinn

2020-09-02

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30- 16.30; 8ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus Tartu

2020-09-03

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 03.09.2020-18.12.2020; 194 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tartu

2020-09-03

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 03.09.2020-18.12.2020; 234 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega Tartu

2020-09-03

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1783.00 €
Kestus: 03.09.2020-18.12.2020; 274 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine Tartu

2020-09-04

Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed. Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam! Hinnale lisandub km.

Hind: 260.00 €
Kestus: 04.09.2020-16.09.2020; 22 ak.t
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Enesekehtestamine TALLINN

2020-09-04

Koolitus annab ülevaate edukatest praktilistest enesekehtestamise meetoditest. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi tõhusatest enesekehtestamise tehnikatest või kelle igapäevatöös on olulisel kohal enesekehtestamisoskused ja mõjus suhtlemine.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika (vene keeles) Практика бухгалтерского учёта Tallinn

2020-09-07

Kursuse läbinu arvestab käibemaksu; arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu; koostab ja deklareerib erinevaid maksudeklaratsioone; arvestab amortisatsiooni; koostab majandusaasta aruannet.

Hind: 620.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi, 07.09.2020-30.09.2020
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Бухгалтерский учёт, базовый курс Raamatupidamise algõpe vene keeles Tallinn

2020-09-07

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus. Hinnale lisandub km.

Hind: 483.00 €
Kestus: 07.09.2020-07.10.2020, 80 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus (vene keeles) Курс бухгалтерского учёта Tallinn

2020-09-07

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 1085.00 €
Kestus: 160 akadeemilist tundi, 07.09.2020-11.11.2020
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö Tallinn

2020-09-07

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 385.00 €
Kestus: 07.09.2020-02.11.2020; 40 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö koos töö tasustamise arvestusega Tallinn

2020-09-07

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 513.00 €
Kestus: 07.09.2020-02.11.2020; 64 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 67A

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tallinn

2020-09-07

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 07.09.2020-11.01.2021; 234 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega Tallinn

2020-09-07

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 768.00 €
Kestus: 07.09.2020-02.11.2020; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus Programmiga Merit Palk TALLINN

2020-09-08

Koolituse eesmärgiks on omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga.

Hind: 218.00 €
Kestus: 08.09.2020-22.09.2020; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Bürootöötajate arvutiõpe Tallinn

2020-09-08

Selle praktilise kursuse käigus selgitatakse nende programmide igapäevatöös vajalikke kasutusvõimalusi ning kinnistatakse õpitut seejärel ülesannete lahendamisega. Õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmesisestus ja tabelarvutusfunktsioonide kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 234.00 €
Kestus: 08.09.2020-22.09.2020; 34 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Организационная культура и связи с общественностью Tallinn

2020-09-10

Цель данного курса - сформировать представление об организационной культуре и связях с общественностью, с позиции секретаря-помощника руководителя. Обучение сосредоточено на осмыслении роли секретаря-помощника руководителя в организации, через призму организационной культуры. На курсе рассматриваются понятия и суть организационной культуры и коммуникации, а также даются необходимые знания и умения для поведения и разрешения различных стрессовых ситуаций.

Hind: 173.00 €
Kestus: 10.09.2020-11.09.2020; 12 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ajajuhtimine ja enesemotivatsioon Tallinn

2020-09-11

Kuidas juhtida aega ja olla motiveeritud? Oled vahel tundnud, et ööpäevas võiks olla 25 tundi – kohustused kasvavad üle pea, seatud prioriteedid kõigutatakse kergesti paigast ja jõuad tegeleda vaid sellega, millega juba kiire? Kuidas kontrollida aega? Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-15.45
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Avalik esinemine (vene keeles) Tallinn

2020-09-15

Kursuse sisu:  начало выступления, представление и окончание; страх выступлений - как с ним справиться; как завладеть вниманием аудитории с первой минуты; использование визуализации в выступлении; чего следует избегать при выступлении; язык жестов, одежда; техника речи; работа с собой - подготовка и упражнения; подготовка помещения и подручные средства

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.;10.00-15.15
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Kaubaveologistika Efektiivsed veoringid tagavad kasumi! Tallinn

2020-09-16

Kaubaveologistika koolitus annab osalejale konkurentsivõimelised teadmised selleks, et juhtida ettevõtet edukalt ja hallata autoparki efektiivselt. Koolitus sobib hästi nii veokorraldajale, logistikule kui ka ekspedeerijale, sest käsitleme kohalike ja rahvusvaheliste kaubavedude planeerimise ja korraldamisega seotud põhioskuseid. Lisaks teooriale käsitleme praktikas levinumaid olukordasid vedude planeerimisel ja juhtimisel.

Hind: 165.00 €
Kestus: 16.09.2020-17.09.2020; 16 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 7 333 690

Kaubaveologistika

2020-09-16

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 16.09.2020-17.09.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Organisatsioonikultuur ja suhtekorraldus. Suhtlemisoskuste arendamine Tartu

2020-09-17

Koolituse eesmärk on kujundada arusaamu sekretär-juhiabi tööst organisatsioonikultuuri ja suhtekorralduse vaatest lähtuvalt.Koolitus keskendub sekretäri- juhiabi rolli mõtestamisele organisatsioonis läbi organisatsioonikultuuri prisma. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 17.09.2020-24.09.2020; 12 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

VEEBIKOOLITUS! Võlanõustajate koolitus

2020-09-17

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 17.09.2020-18.12.2020; 160 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

2020-09-22

Sihtgrupp Ootame koolitusele korteriühistu liikmeid, raamatupidajaid, juhatuse liikmeid ja teisi huvilisi Kursuse sisu Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja kasutatav seadusandlus. Juhatuse liikmete vastutus; KÜ näidiskontoplaan ja KÜ sise-eeskirjade näidis; Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades: tasud ühistu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtfinantseerimise kajastamine, teenuste ja maksete vahendamine;Laenude kajastamine; Põhivara arvestus. Rahavoogude kajastamine kaudsel ja otsesel meetodil. Töötasu arvestus ja maksud sh tööleping, juhatuse liikme leping või töövõtuleping, puhkustasu ja haigushüvitise arvestus, deklaratsioon TSD; Isikliku sõiduauto kompensatsioon, INF 14 ja lähetused; Majandusaasta elektrooniline aruanne, praktilised näited

Hind: 82.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi; 22.09.2020-23.09.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites (vene keeles) Успешный маркетинг в социальных сетях

2020-09-22

Kursuse sisu:  обзор маркетинговых каналов социальных медиа; маркетинг в Facebook, в т.ч. фотографии, настройка рекламы, FB Audience.  Kursuse läbinu:      умеет пользоваться современными приемами маркетинга в социальных сетях; знаком с возможностями маркетинга в социальных сетях; знает возможности общения с клиентом посредством социальных сетей; знаком с возможностями измерения результатов действий в социальных медиа; умеет поддерживать позитивный имидж предприятия в интернете

Hind: 96.00 €
Kestus: 10:00-15:15; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 7 333 690

Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös Tallinn

2020-09-22

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Soome raamatupidamine algajatele Tallinn

2020-09-24

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.   Lisaks käsitletakse muudatusi raamatupidamises ja maksunduses (sh 2019 jõustunud töötajate väljamaksete uut deklareerimse korda).

Hind: 395.00 €
Kestus: 24.09.2020-25.09.2020; 16 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 7 333 690

Bürootöötajate arvutiõpe (vene keeles) Tallinn Обучение компьютеру для работников офиса

2020-09-24

В результате обучения учащийся умеет пользоваться самыми распространенными офисными программами для обработки текста и составления таблиц, а также умеет использовать в офисной работе необходимые интернет-услуги и социальное программное обеспечение.

Hind: 234.00 €
Kestus: 24.09.2020-08.10.2020; 34 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Sekretär-juhiabi kursus Tallinn

2020-09-28

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.. Hinnale lisandub km.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 28.09.2020-11.01.2021; 194 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamise jätkuõpe koos juhendatud praktikaga. Raamatupidamine edasijõudnutele koos praktikaga

2020-09-30

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 1197.00 €
Kestus: 30.09.2020-06.11.2020; 140 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine Kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindlalt Tartu

2020-09-30

Oled oodatud väga motiveerivale koolitusele, kus jagame teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas enda esinemisoskust arendada ja kasutada ära oma tugevaid külgi.  Kursuse läbinu mõjub rääkides veenvalt ja enesekindlalt; esineb meeldejäävalt; ohjab esinemisärevust; köidab auditooriumi tähelepanu

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.;10.00-15.00
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine edasijõudnutele Raamatupidamise jätkuõpe Tallinn

2020-09-30

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 30.09.2020-29.10.2020; 80 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine (vene keeles) Обслуживание клиентов и поддержка продаж Tallinn

2020-10-01

Это интенсивный курс, где при помоши практических упражнений усваиваются основы обслуживания клиентов. Владение различными техниками общения помогает быть еще более успешными в своей ежедневной работе!

Hind: 240.00 €
Kestus: 01.10.2020-09.10.2020; 22 ak.t
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites Sotsiaalmeedia, sh facebook. Nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias Tallinn

2020-10-01

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30- 15.30
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine Tartu

2020-10-02

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 09.30-14.45; 8 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Juhtimisarvestuse koolitus Tartus

2020-10-05

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks. Koolituse hind registreerimisel kuni 14.09.2020 on 239 eurot + km. Tavahind on 259+ km. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 05.10.2020– 24.10.2020; 52 ak.t.
Koht: Kaunase puiestee 70, Tartu

Telefon: 7 333 690

Juhtimisarvestuse koolitus Pärnus

2020-10-06

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks. Koolituse hind registreerimisel hind  kuni 14.09.2020 on 239 eurot + km. Tavahind on 259+ km. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 06.10.2020 – 06.11.2020; 52 ak.t.
Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2).

Telefon: 7 333 690

Laotöö kursus

2020-10-07

Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 07.10.2020-08.10.2020; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Juhtimisarvestuse koolitus Tallinnas

2020-10-07

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks. Koolituse hind registreerimisel hind  kuni 14.09.2020 on 129  eurot + km. Tavahind on 159 eurot + km. 

Hind: 129.00 €
Kestus: 07.10.2020 – 02.11.2020; 52 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)

Telefon: 7 333 690

Bürootöötajate arvutiõpe Tartu

2020-10-08

Selle praktilise kursuse käigus selgitatakse nende programmide igapäevatöös vajalikke kasutusvõimalusi ning kinnistatakse õpitut seejärel ülesannete lahendamisega. Õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmesisestus ja tabelarvutusfunktsioonide kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 234.00 €
Kestus: 08.10.2020-05.11.2020; 34 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Veebikoolitus! Tööõigus (vene keeles) Онлайн! Трудовое право

2020-10-13

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права. Hinnale lisandub km.  

Hind: 156.00 €
Kestus: 13.10.2020-16.10.2020; 12 ak.t
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

FIE maksud ja raamatupidamine Tallinn

2020-10-15

Kui Sul on soov tegutseda ettevõtlusega, kuid mitte väga suures ulatuses, on seda kõige lihtsam ja otstarbekam teha füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

MS Excel bürootöötajatele Tartu

2020-10-15

Koolituse tulemusel oskab õppija kasutada MS Excel programmi. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 146.00 €
Kestus: 15.10.2020-22.10.2020; 22 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte arhiivihaldus Tallinn

2020-10-15

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30- 16.30
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Eduka klienditeeninduse ja müügiprotsessi võtmetegevused Tallinn

2020-10-16

Koolitus on mõeldud inimestele, kelle igapäevatöös on olulisel kohal suhtlemine ettevõtte sise- või välisklientidega. Hinnale lisandub km.

Hind: 250.00 €
Kestus: 16.10.2020-30.10.2020; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine (vene keeles) Tallinn

2020-10-20

Kursuse sisu:  начало выступления, представление и окончание; страх выступлений - как с ним справиться; как завладеть вниманием аудитории с первой минуты; использование визуализации в выступлении; чего следует избегать при выступлении; язык жестов, одежда; техника речи; работа с собой - подготовка и упражнения; подготовка помещения и подручные средства

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.;10.00-15.15
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus Tartu

2020-10-21

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 21.10.2020-31.10.2020; 24 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Bioloogiliste varade arvestus Tallinn

2020-10-22

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega. Koolitust viib läbi koolitaja Merike Lainemäe, tema tugevuseks on põllumajandusettevõtte raamatupidamise väga hea tundmine, pikaajalised kogemused erinevate ettevõtete juhtimisaruandluste väljatöötamisel, hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Veebikoolitus! Korteriühistu revisjon

2020-10-22

Koolituspäeval tutvustatakse, mida arvestada korteriühistu revisjoni korraldamisel ja revidendiakti koostamisel. Sihtgrupp Ootame koolitusele korteriühistute revisjonikomisjoni liikmeid, juhatuse liikmeid, raamatupidajaid ja teisi huvilisi, kellel on soov hakata revideerima.

Hind: 82.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi; 22.10.2020-23.10.2020
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites (vene keeles) Успешный маркетинг в социальных сетях

2020-10-22

Kursuse sisu:  обзор маркетинговых каналов социальных медиа; маркетинг в Facebook, в т.ч. фотографии, настройка рекламы, FB Audience.  Kursuse läbinu:      умеет пользоваться современными приемами маркетинга в социальных сетях; знаком с возможностями маркетинга в социальных сетях; знает возможности общения с клиентом посредством социальных сетей; знаком с возможностями измерения результатов действий в социальных медиа; умеет поддерживать позитивный имидж предприятия в интернете

Hind: 96.00 €
Kestus: 10:00-15:15; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine Kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindlalt Tallinn

2020-10-23

Oled oodatud väga motiveerivale koolitusele, kus jagame teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas enda esinemisoskust arendada ja kasutada ära oma tugevaid külgi.  Kursuse läbinu mõjub rääkides veenvalt ja enesekindlalt; esineb meeldejäävalt; ohjab esinemisärevust; köidab auditooriumi tähelepanu

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.;10.00-15.00
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 733 3690

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine Tallinn

2020-10-23

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00 - 15.00; 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil Tartu

2020-10-27

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 126.00 €
Kestus: 27.10.2020-31.10.2020; 16 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Организационная культура и связи с общественностью Tallinn

2020-10-27

Цель данного курса - сформировать представление об организационной культуре и связях с общественностью, с позиции секретаря-помощника руководителя. Обучение сосредоточено на осмыслении роли секретаря-помощника руководителя в организации, через призму организационной культуры. На курсе рассматриваются понятия и суть организационной культуры и коммуникации, а также даются необходимые знания и умения для поведения и разрешения различных стрессовых ситуаций.

Hind: 173.00 €
Kestus: 27.10.2020-29.10.2020; 12 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine. Bürootöötaja täiendõpe Tartu

2020-11-06

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 06.11.2020-20.11.2020; 18 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 53800727

Raamatupidamise juhendatud praktika (vene keeles) Практика бухгалтерского учёта Tallinn

2020-11-16

Kursuse läbinu arvestab käibemaksu; arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu; koostab ja deklareerib erinevaid maksudeklaratsioone; arvestab amortisatsiooni; koostab majandusaasta aruannet.

Hind: 600.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi, 16.11.2020-09.12.2020
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Bürootöötajate arvutiõpe (vene keeles) Tallinn Обучение компьютеру для работников офиса

2020-11-17

В результате обучения учащийся умеет пользоваться самыми распространенными офисными программами для обработки текста и составления таблиц, а также умеет использовать в офисной работе необходимые интернет-услуги и социальное программное обеспечение.

Hind: 234.00 €
Kestus: 17.11.2020-26.11.2020; 34 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Avalik esinemine (vene keeles) Tallinn

2020-11-24

Kursuse sisu:  начало выступления, представление и окончание; страх выступлений - как с ним справиться; как завладеть вниманием аудитории с первой минуты; использование визуализации в выступлении; чего следует избегать при выступлении; язык жестов, одежда; техника речи; работа с собой - подготовка и упражнения; подготовка помещения и подручные средства

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.;10.00-15.15
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites (vene keeles) Успешный маркетинг в социальных сетях

2020-11-26

Kursuse sisu:  обзор маркетинговых каналов социальных медиа; маркетинг в Facebook, в т.ч. фотографии, настройка рекламы, FB Audience.  Kursuse läbinu:      умеет пользоваться современными приемами маркетинга в социальных сетях; знаком с возможностями маркетинга в социальных сетях; знает возможности общения с клиентом посредством социальных сетей; знаком с возможностями измерения результатов действий в социальных медиа; умеет поддерживать позитивный имидж предприятия в интернете

Hind: 96.00 €
Kestus: 10:00-15:15; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 7 333 690