Reiting Koolituskeskus

Reiting Koolituskesk
Firma:
Reiting Koolituskeskus
Telefon:
Tallinnas 652 5982, Tartus 733 3690; müügijuht 5332 6481
Koduleht:
www.reiting.ee
Facebook: www.facebook.com/reitingkoolitus


Meie tegevusalad:
 • Koolitus
 • Raamatupidamisteenused
 • Raamatupidamise sisekontroll
 • Konverentside ja seminaride korraldamine
 • Projektijuhtimine
 • Ruumide rent
 • Paljundamine
 • Firmade asutamine
 • Äriplaanide ja projektide koostamine, haldamine, finantsarvestuse ning aruandluse vormistamine

KURSUSED
 • Arvutikursused
 • Raamatupidamise kursused
 • Kursused kinnisvaramaakleritele
 • Lapsehoidjate kursused
 • Ettevõtlus
 • Klienditeenindus
 • Müük ja turundus
 • Psühholoogia ja haridustöötajate täiendkoolitused
 • Sekretär-juhiabide koolitus
 • Suvised kursused
 • E -kursused

Kursuste infoga saad tutvuda meie kodulehel www.reiting.ee/koolitused 

Koolitusload 7215HTM, 7039HTM, 6939HTM, 6885HTM, 6735HTM, 6611HTM ja 6374HTM
Eesti Töötukassa poolt oleme kvalifitseerunud isikustatud koolituskaardi alusel koolitusteenuse pakkujaks.
Lisainformatsioon: tel. 733 3690, 5332 6481.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutigraafika koolitus    Etiketikoolitus  Ettevõtluskursused  E-õpe  Inglise keel  Juhiabi koolitus  Juhtimine  Keeleõpe  Majandus  Maksukoolitus  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Sekretäride koolitus  Tervisekoolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööõigus  Ärikeeleõpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Suhtlemiskoolitus  Keskkonnakaitse koolitused  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Inglise keele vestluskursused  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Arvutigraafika baaskurusus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Kinnisvarakoolitus  Teenindusjuhtimine  Arvutikoolitused  Juhtimisalased konsultatsioonid  Raamatupidamise konsultatsioonid  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Enesekehtestamine  Ärikonsultatsioonid  Teeninduskoolitus  Esinemisoskused  Koostööoskuste arendamine  Enesearendus  Sisekoolitused  Asjaajamine  Arhiivindus  Ettevõtluse alused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Maksukonsultatsioonid  Turundusjuhtimine  Fotograafia  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  MS Office  MS Windows  Teeninduspsühholoogia  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Andmebaaside koolitused  Erialane keeleõpe  Word  Excel  Infotehnoloogia  CorelDraw  Photoshop  Äriplaanide koostamine    Visual Basic  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Suhtluskeel  E-õppe keskkond  Kinnisvarateenused ühistutele  Konverentsid ja seminarid  Raamatupidamisarvestus  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Kuluarvestus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Teenindus avalikus sektoris  Klienditeenindus  Hea raamatupidamistava  Arvutikursus algajatele  Kinnisvarakursused   Maakleri kursused  Kinnisvara mõiste   Reiting PR OÜ  Lapsehoidja täienduskoolitus  Reiting Koolituskeskus  Internetiturundus 

KOOLITUSKALENDER

Projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine. Projekt kui sündmus ja selle juhtimine

2019-11-22

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Õppematerjalide, esitluse ning e-portfoolio koostamise võimalused. Täiskasvanute koolitaja meistriklass

2019-11-22

Kooltusel käsitletakse kuidas õppeprotsessi ettevalmistamisel koostada või kohandada õppematerjale lähtudes õppekavast, koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest.  Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10.00 - 15.15; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

2019-11-22

Eesmärgiks on anda ülevaade korteriühistuid puudutavast seadusandlusest, maksustamisest ja raamatupidamise korraldamisest uue korteriühistu seaduse valguses. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 115.00 €
Kestus: 09.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Ettevõtluse intensiivkursus

2019-11-22

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 883.00 €
Kestus: 22.11.2019-31.01.2020; 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele

2019-11-23

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 23.10.2019-27.11.2019; 16 ak.t.
Koht: Viljandi

Telefon: 7 333 690

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-11-25

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. UUENDUS: lisasime koolitusele praktika päeva. Samuti pakume personaalset mentorlust! Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1380.00 €
Kestus: 25.11.2019-02.03.2020; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe algajatele

2019-11-25

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 25.11.2019-13.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe

2019-11-25

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 25.11.2019-13.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele

2019-11-25

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 25.11.2019-20.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Valga

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe

2019-11-25

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 25.11.2019-20.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Valga

Telefon: 733 3690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine

2019-11-26

Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed. Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam! Hinnale lisandub km.

Hind: 260.00 €
Kestus: 26.11.2019-03.12.2019; 22 ak.t
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös

2019-11-27

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 100.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Etikett ja protokolli järgimine

2019-11-29

Koolituse eesmärk on täiendada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Erivajadustega õppija klassiruumis. Koolitaja koolituse meisterklass

2019-11-29

Koolitajad ja koolitusjuhid analüüsivad õpperühma õpi- ja erivajadusi. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 114.00 €
Kestus: 10.00 - 15.15; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus koos tööõigusega

2019-12-02

Koolituse eesmärgiks on omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 218.00 €
Kestus: 02.12.2019-16.12.2019; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos töö tasustamise arvestusega

2019-12-02

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 513.00 €
Kestus: 02.12.2019-04.02.2020; 64 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe algajatele

2019-12-02

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 02.12.2019-24.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Viljandi

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe

2019-12-02

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 02.12.2019-24.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Viljandi

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine edasijõudnutele Raamatupidamise jätkuõpe

2019-12-03

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 03.12.2019-14.01.2020; 80 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

2019-12-03

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 1140.00 €
Kestus: 03.12.2019-19.02.2020; 140 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega

2019-12-03

Kas oled omandanud raamatupidamislikud algteadmised ja soovid neid täiendada? Samuti huvitab Sind ka personalitöö? Kui jah, siis oled oodatud meie koolitustele "Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega". Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1247.00 €
Kestus: 03.12.2019-30.01.2020; 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Kaubaveologistika

2019-12-04

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 04.12.2019-05.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites Sotsiaalmeedia, sh facebook. Nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias

2019-12-04

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.45; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Bioloogiliste varade arvestus

2019-12-04

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega. Koolitust viib läbi koolitaja Merike Lainemäe, tema tugevuseks on põllumajandusettevõtte raamatupidamise väga hea tundmine, pikaajalised kogemused erinevate ettevõtete juhtimisaruandluste väljatöötamisel, hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 04.12.2019-05.12.2019; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Tööõigus

2019-12-04

Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 173.00 €
Kestus: 04.12.2019-05.12.2019; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö ja tööõigus

2019-12-04

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused koos põhjalikuma ülevaatega tööõigusest ning sellega seotus õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 520.00 €
Kestus: 04.12.2019-04.02.2020; 52 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine

2019-12-05

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-12-06

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. UUENDUS: lisasime koolitusele praktika päeva. Samuti pakume personaalset mentorlust! Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1380.00 €
Kestus: 06.12.2019-13.03.2020; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Juhi poolt toetatud meeskond. Meeskonna poolt toetatud juht

2019-12-10

Koolitus annab süsteemse ülevaate tänapäeva juhi rolli olemusest ja enamlevinud teooriatest ning praktilisi töövahendeid tegutsemaks eduka juhina. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 10.12.2019-17.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine algajatele e-õppena Raamatupidamine selgeks kiirelt ja lihtsalt

2019-12-11

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 11.12.2019-31.01.2020; 30 ak.t.
Koht: e-õpe

Telefon: 7 333 690

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

2019-12-11

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada. Hinnale lisandub km.

Hind: 195.00 €
Kestus: 11.12.2019-29.02.2020; 100 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse intensiivkursus e-õppena

2019-12-11

Ettevõtluse intensiivkursus e-õppena toimub Reiting.Moodle e-õppe keskkonnas, mis annab õppijale võimaluse süveneda õppetöösse sobivamal ajahetkel ning õpikeskkonnas. Koolituse tulemusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised ning koostab äriplaani. Koolituse jooksul esitatakse 6 iseseisvat tööd, sh äriplaani kavand, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet. Hinnale lisandub km.

Hind: 498.00 €
Kestus: 11.12.2019-30.04.2020; 160 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 733 3690

Raamatupidamiskursus e-õppena.

2019-12-11

Raamatupidamise alaste teadmiste omandamine, mis vastab kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Hinnale lisandub km.

Hind: 312.00 €
Kestus: 11.12.2019-29.02.2020; 60 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 733 3690

Ettevõtte Facebooki turundus e-õppena

2019-12-11

Koolituse eesmärk on anda praktilisi soovitusi, et aidata kaasa Facebooki reklaamide tõhususele ning ettevõtete müügikasvu suurendamisele. Anda soovitusi, kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 116.00 €
Kestus: 11.12.2019-12.02.2020; 24 ak.t.
Koht: E-õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena. Raamatupidamine edasijõudnutele

2019-12-11

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 182.00 €
Kestus: 11.12.2019-29.02.2020; 30 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 733 3690

Ettevõtte arhiivihaldus

2019-12-11

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 100.00 €
Kestus: 09.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Tööõigus

2019-12-12

Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 173.00 €
Kestus: 12.12.2019-13.12.2019; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö ja tööõigus

2019-12-12

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused koos põhjalikuma ülevaatega tööõigusest ning sellega seotus õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 504.00 €
Kestus: 12.12.2019-31.01.2020; 52 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine

2019-12-12

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 152.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega

2019-12-12

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 699.00 €
Kestus: 12.12.2019-19.02.2020; 92 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2019-12-12

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1665.00 €
Kestus: 12.12.2019-30.04.2020; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Keerukad olukorrad koolitusel

2019-12-13

Koolituse eesmärk on reflekteerida ja analüüsida keerulisi olukordi koolitustel ning tõsta täiskasvanute koolitajate teadlikkust keeruliste olukordade põhjustest ning erinevatest toimetulekuviisidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Eduka klienditeeninduse ja müügiprotsessi võtmetegevused

2019-12-13

Koolitus on mõeldud inimestele, kelle igapäevatöös on olulisel kohal suhtlemine ettevõtte sise- või välisklientidega. Hinnale lisandub km.

Hind: 250.00 €
Kestus: 13.12.2019-19.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Практика бухгалтерского учёта

2019-12-16

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis. Hinnale lisandub km.

Hind: 550.00 €
Kestus: 16.12.2019-30.01.2020; 60 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Секреты эффективного общения

2019-12-18

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 75.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine. Projekt kui sündmus ja selle juhtimine

2019-12-18

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Tolliprotseduuride tõhus korraldamine. Ekspordi- ja imporditehingute tolliprotseduurid

2019-12-18

Kursus annab ülevaate tollivormistuse menetlusest kaupade sisse- ja väljaveol Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse (nt. Aasia, Põhja – Ameerika, Ukraina, Venemaa, Gruusia, Norra, Šveits jne.). Kursus sobib eelkõige inimestele, kes tellivad kaupa iseendale või edasimüümiseks. Oodatud on samuti tootmis- ja kaubandusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad tolliprotseduuride läbiviimisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 116.00 €
Kestus: 09.30-16.30: 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Soome raamatupidamine algajatele

2019-12-18

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse firma asutamisest jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 395.00 €
Kestus: 18.12.2019-19.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele Raamatupidamise jätkuõpe

2019-12-18

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 18.12.2019-30.01.2020; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil

2019-12-18

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 18.12.2019-03.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine - kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindalt?

2020-01-09

Sellele praktilisele ja julgustavale koolituspäevale ootame väikefirmade ja  keskastme juhte, juhiabisid, tooteesitlejaid, poliitikuid, kohaliku omavalitsuse töötajaid, õpilasi ja kõikid teisi, kelle amet või õpingud eeldavad aeg-ajalt avalikku esinemist. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Ettevõtluse intensiivkursus

2020-01-09

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 883.00 €
Kestus: 09.01.2020-07.02.2020; 120 ak.t.
Koht: Pärnu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

2020-01-09

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1895.00 €
Kestus: 09.01.2020-30.04.2020; 274 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus

2020-01-09

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Hinnale lisandub km.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 09.01.2020-30.04.2020; 194 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2020-01-09

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 09.01.2020-30.04.2020; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

2020-01-10

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 10.01.2020-17.01.2020; 24 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte arhiivihaldus

2020-01-10

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Suhtlemis- ja koostööoskused

2020-01-10

Kursus sobib inimestele, kes soovivad täiendada oma teadmisi suhtlemis- ja koostööoskuste alal. Hinnale lisandub km.

Hind: 100.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö

2020-01-13

Personalitöö koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni. Hinnale lisandub km.

Hind: 385.00 €
Kestus: 13.01.2020-30.01.2020; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Бухгалтерский учёт, базовый курс Raamatupidamise algõpe vene keeles

2020-01-13

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus. Hinnale lisandub km.

Hind: 455.00 €
Kestus: 13.01.2020-14.02.2020, 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Курс бухгалтерского учёта

2020-01-13

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 895.00 €
Kestus: 13.01.2020-27.03.2020, 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Курс бухгалтерского учёта с практикой

2020-01-13

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Hinnale lisandub km.

Hind: 1390.00 €
Kestus: 13.01.2020-08.05.2020, 220 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

2020-01-13

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1360.00 €
Kestus: 13.01.2020-26.03.2020; 200 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö

2020-01-14

Personalitöö koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni. Hinnale lisandub km.

Hind: 385.00 €
Kestus: 14.01.2020-03.02.2020; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega

2020-01-14

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 768.00 €
Kestus: 14.01.2020-25.02.2020; 120 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele

2020-01-15

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Hinnale lisandub km.

Hind: 594.00 €
Kestus: 15.01.2020-19.02.2020; 80 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

2020-01-15

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 15.01.2020-30.04.2020; 220 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus

2020-01-15

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 1085.00 €
Kestus: 15.01.2020-26.03.2020; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil

2020-01-16

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 126.00 €
Kestus: 16.01.2020-17.01.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika

2020-01-20

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 620.00 €
Kestus: 20.01.2020-19.02.2020; 60 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Предпринимательство и составление бизнес-плана

2020-01-20

Anda potensiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan. Hinnale lisandub km.

Hind: 1190.00 €
Kestus: 20.01.2020-06.03.2020, 120 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ajajuhtimine ja enesemotivatsioon

2020-01-21

Kuidas juhtida aega ja olla motiveeritud? Oled vahel tundnud, et ööpäevas võiks olla 25 tundi – kohustused kasvavad üle pea, seatud prioriteedid kõigutatakse kergesti paigast ja jõuad tegeleda vaid sellega, millega juba kiire? Kuidas kontrollida aega? Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-15.45; 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Bioloogiliste varade arvestus

2020-01-21

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega. Koolitust viib läbi koolitaja Merike Lainemäe, tema tugevuseks on põllumajandusettevõtte raamatupidamise väga hea tundmine, pikaajalised kogemused erinevate ettevõtete juhtimisaruandluste väljatöötamisel, hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

FIE maksud ja raamatupidamine

2020-01-22

Kui Sul on soov tegutseda ettevõtlusega, kuid mitte väga suures ulatuses, on seda kõige lihtsam ja otstarbekam teha füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. Hinnale lisandub km.

Hind: 100.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Teenusdisain ja ootusi ületava kliendikogemuse juhtimine

2020-01-23

Kursusel räägitakse, kuidas teenusedisaini toel ettevõttes luua teenindussüsteeme, mis toetavad ootusi ületavat kliendikogemust Hinnale lisandub km.

Hind: 150.00 €
Kestus: 23.01.2020-30.01.2020; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine algajatele

2020-01-24

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Hinnale lisandub km.

Hind: 483.00 €
Kestus: 24.01.2020-25.02.2020; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika

2020-02-06

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 620.00 €
Kestus: 06.02.2020-12.03.2020; 60 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine. Bürootöötaja täiendõpe

2020-02-14

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 14.02.2020-28.02.2020; 18 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele Raamatupidamise jätkuõpe vene keeles

2020-02-25

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 585.00 €
Kestus: 25.02.2020-27.03.2020; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Практика бухгалтерского учёта

2020-04-06

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis. Hinnale lisandub km.

Hind: 550.00 €
Kestus: 06.04.2020-08.05.2020; 60 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690