Reiting Koolituskeskus

Reiting Koolituskesk
Firma:
Reiting Koolituskeskus
Telefon:
Tallinnas 652 5982, Tartus 733 3690; müügijuht 5332 6481
Koduleht:
www.reiting.ee
Facebook: www.facebook.com/reitingkoolitus


Meie tegevusalad:
 • Koolitus
 • Raamatupidamisteenused
 • Raamatupidamise sisekontroll
 • Konverentside ja seminaride korraldamine
 • Projektijuhtimine
 • Ruumide rent
 • Paljundamine
 • Firmade asutamine
 • Äriplaanide ja projektide koostamine, haldamine, finantsarvestuse ning aruandluse vormistamine

KURSUSED
 • Arvutikursused
 • Raamatupidamise kursused
 • Kursused kinnisvaramaakleritele
 • Lapsehoidjate kursused
 • Ettevõtlus
 • Klienditeenindus
 • Müük ja turundus
 • Psühholoogia ja haridustöötajate täiendkoolitused
 • Sekretär-juhiabide koolitus
 • Suvised kursused
 • E -kursused

Kursuste infoga saad tutvuda meie kodulehel www.reiting.ee/koolitused 

Koolitusload 7215HTM, 7039HTM, 6939HTM, 6885HTM, 6735HTM, 6611HTM ja 6374HTM
Eesti Töötukassa poolt oleme kvalifitseerunud isikustatud koolituskaardi alusel koolitusteenuse pakkujaks.
Lisainformatsioon: tel. 733 3690, 5332 6481.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutigraafika koolitus    Etiketikoolitus  Ettevõtluskursused  E-õpe  Inglise keel  Juhiabi koolitus  Juhtimine  Keeleõpe  Majandus  Maksukoolitus  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Sekretäride koolitus  Tervisekoolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööõigus  Ärikeeleõpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Suhtlemiskoolitus  Keskkonnakaitse koolitused  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Inglise keele vestluskursused  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Arvutigraafika baaskurusus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Kinnisvarakoolitus  Teenindusjuhtimine  Arvutikoolitused  Juhtimisalased konsultatsioonid  Raamatupidamise konsultatsioonid  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Enesekehtestamine  Ärikonsultatsioonid  Teeninduskoolitus  Esinemisoskused  Koostööoskuste arendamine  Enesearendus  Sisekoolitused  Asjaajamine  Arhiivindus  Ettevõtluse alused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Maksukonsultatsioonid  Turundusjuhtimine  Fotograafia  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  MS Office  MS Windows  Teeninduspsühholoogia  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Andmebaaside koolitused  Erialane keeleõpe  Word  Excel  Infotehnoloogia  CorelDraw  Photoshop  Äriplaanide koostamine    Visual Basic  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Suhtluskeel  E-õppe keskkond  Kinnisvarateenused ühistutele  Konverentsid ja seminarid  Raamatupidamisarvestus  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Kuluarvestus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Teenindus avalikus sektoris  Klienditeenindus  Hea raamatupidamistava  Arvutikursus algajatele  Kinnisvarakursused   Maakleri kursused  Kinnisvara mõiste   Reiting PR OÜ  Lapsehoidja täienduskoolitus  Reiting Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

Võlanõustajate koolitus

2018-10-17

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 17.10.2018-20.12.2018; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise algõpe. Raamatupidamine algajatele

2018-10-17

Kursus sobib inimestele, kel huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid puudub selleks eelnev kogemus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 455.00 €
Kestus: 17.10.2018-28.11.2018; 80 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus

2018-10-17

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 885.00 €
Kestus: 17.10.2018-16.01.2019; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega- Personalitöö koos raamatupidamise algõppega

2018-10-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 768.00 €
Kestus: 17.10.2018-29.11.2018; 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

2018-10-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1169.00 €
Kestus: 17.10.2018-16.01.2019; 200 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

2018-10-17

Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 1407.00 €
Kestus: 17.10.2018-16.02.2019; 220 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö

2018-10-18

Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 368.00 €
Kestus: 18.10.2018-29.11.2018; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö koos töötervishoiu ja –ohutuse koolitusega

2018-10-18

Kursus annab õppijale personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused ning lisaks annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 485.00 €
Kestus: 18.10.2018-29.11.2018; 64 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebitekstide koostamine

2018-10-18

Tutvustada veebitekstide kirjutamise reegleid ning anda kasulikke soovitusi, kuidas „igavaid“ tekste huvitavamaks muuta või klientide tähelepanu võita. Mida peab teadma veebitekste kirjutades oma sihtgrupi kohta ning õppida vältima levinumaid vigu veebiteksti kirjutades. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö ja tööõigus

2018-10-18

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused koos põhjalikuma ülevaatega tööõigusest ning sellega seotus õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 504.00 €
Kestus: 18.10.2018-11.12.2018; 52 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Koosolekute korraldamine ja protokollimine

2018-10-18

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2018-10-22

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 22.10.2018-28.01.2019; 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil

2018-10-22

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 126.00 €
Kestus: 22.10.2018-26.10.2018; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil ja arhiivindus

2018-10-22

Kursusel tutvustatakse kaasaegse dokumendihalduse ja arhiivinduse esmaseid põhimõtteid, seda nii paber- kui digidokumentide menetlemisel. Sihtgrupp Sekretärid, juhiabid, assistendid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise ja haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 164.00 €
Kestus: 22.10.2018-02.11.2018; 22 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika

2018-10-22

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 554.00 €
Kestus: 22.10.2018-29.11.2018; 60 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

FIE maksud ja raamatupidamine

2018-10-24

Kui Sul on soov tegutseda ettevõtlusega, kuid mitte väga suures ulatuses, on seda kõige lihtsam ja otstarbekam teha füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Обучение по рабочему здравохранению и безопасности труда

2018-10-24

Данная программа обучения соответствует установленной в приложении 1 постановления № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000 программе «24 часовая учебная программа для обучения по гигиене и безопасности труда уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде». Hinnale lisandub km.

Hind: 185.00 €
Kestus: 24.10.2018-26.10.2018; 24 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine

2018-10-25

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Tööõigus

2018-10-25

Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 25.10.2018-31.10.2018; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine

2018-10-26

Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed. Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam! Hinnale lisandub km.

Hind: 260.00 €
Kestus: 26.10-06.11.2018; 22 ak.t
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Erivajadustega töötaja tööturul

2018-10-26

Koolituse tulemusel suureneb tööandajatel valmisolek võtta tööle erivajadustega töötajaid ning arvestada nende seisundit töö sooritamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 114.00 €
Kestus: 9.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö ja tööõigus

2018-10-29

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused koos põhjalikuma ülevaatega tööõigusest ning sellega seotus õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 504.00 €
Kestus: 29.10.2018-29.11.2018; 52 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Tööõigus

2018-10-29

Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 29.10.2018-01.11.2018; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Bioloogiliste varade arvestus

2018-10-30

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega. Koolitust viib läbi koolitaja Merike Lainemäe, tema tugevuseks on põllumajandusettevõtte raamatupidamise väga hea tundmine, pikaajalised kogemused erinevate ettevõtete juhtimisaruandluste väljatöötamisel, hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 69.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine. Projekt kui sündmus ja selle juhtimine

2018-10-31

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Blogi pidamine ja blogipostituse koostamine

2018-11-01

Tutvustada blogi pidamise ja blogipostituse olemust, blogipostituste koostamise reegleid. Kuidas kirjutada huvitavaid postitusi ning arvestada paremini blogi jälgijate, st oma sihtgrupi huve. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte arhiivihaldus

2018-11-02

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus

2018-11-05

Kursusel antakse ülevaade tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.Kursuse kava vastab Sotsiaalministri 14.12.2000. a määruse nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisas 1 kehtestatud kavale "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava". Hinnale lisandub km.

Hind: 185.00 €
Kestus: 05.11.2018-12.11.2018; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus

2018-11-06

Kursusel antakse ülevaade tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.Kursuse kava vastab Sotsiaalministri 14.12.2000. a määruse nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisas 1 kehtestatud kavale "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava". Hinnale lisandub km.

Hind: 154.00 €
Kestus: 06.11.2018-09.11.2018; 24 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

2018-11-06

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 1140.00 €
Kestus: 06.11.2018-21.01.2019; 140 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele. Raamatupidamise jätkuõpe

2018-11-06

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 06.11.2018-05.12.2018; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Töötervishoiu ja -ohutuse täiendkoolitus

2018-11-07

Koolitusel läbitakse järgmised teemad: Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: – füüsikalised ohutegurid – keemilised ohutegurid – bioloogilised ohutegurid – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00, 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2018-11-07

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1547.00 €
Kestus: 07.11.2018-28.02.2019; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus

2018-11-07

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Hinnale lisandub km.

Hind: 1375.00 €
Kestus: 07.11.2018-28.02.2019; 194 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine

2018-11-08

Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed. Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam! Hinnale lisandub km.

Hind: 260.00 €
Kestus: 08.11.2018-14.11.2018; 22 ak.t
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Personalitöö

2018-11-09

Personalitöö koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni. Hinnale lisandub km.

Hind: 368.00 €
Kestus: 09.11.2018-29.11.2018; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Bürootöötajate arvutiõpe

2018-11-09

Selle praktilise kursuse käigus selgitatakse nende programmide igapäevatöös vajalikke kasutusvõimalusi ning kinnistatakse õpitut seejärel ülesannete lahendamisega. Õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmesisestus ja tabelarvutusfunktsioonide kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 218.00 €
Kestus: 09.11.2018-23.11.2018; 34 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Võlanõustajate koolitus

2018-11-14

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 14.11.2018-31.01.2019; 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika

2018-11-14

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 554.00 €
Kestus: 14.11.2018-19.12.2018; 60 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

2018-11-15

Eesmärgiks on anda ülevaade korteriühistuid puudutavast seadusandlusest, maksustamisest ja raamatupidamise korraldamisest uue korteriühistu seaduse valguses. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 16:45; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

2018-11-20

Eesmärgiks on anda ülevaade korteriühistuid puudutavast seadusandlusest, maksustamisest ja raamatupidamise korraldamisest uue korteriühistu seaduse valguses. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 16:45; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Предпринимательство и составление бизнес-плана

2018-11-20

Anda potensiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan. Hinnale lisandub km.

Hind: 989.00 €
Kestus: 20.11.2018-19.02.2019, 240 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Juhi toimetulek tööstressiga

2018-11-21

Juhina oled mõistnud, et stressi liiga kõrge tase viib ühel hetkel läbipõlemiseni. Võib-olla on seda sinuga juba juhtunud kord või paar? Üleliigne reageerimine, impulsiivne käitumine, ebaratsionaalne väljaütlemine, mis lisab kõigele keerukust on vaid mõned viited kogunenud stressile. Stressi on lihtsam märgata teiste kui iseenda puhul. Mida ette võtta, et sellest tekkinud tagajärgede all sa ise ja meeskond sinu ümber ei kannataks? Hinnale lisandub km.

Hind: 115.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Обучение по рабочему здравохранению и безопасности труда

2018-11-21

Данная программа обучения соответствует установленной в приложении 1 постановления № 80 Министерства социальных дел «Порядок обучения и дополнительного обучения по гигиене и безопасности труда» от 14.12.2000 программе «24 часовая учебная программа для обучения по гигиене и безопасности труда уполномоченных по рабочей среде и членов Совета по рабочей среде». Hinnale lisandub km.

Hind: 185.00 €
Kestus: 21.11.2018-23.11.2018; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Turundustekstide koostamine

2018-11-22

Huvitava artikli, turundusteksti või müügikirja kirjutamiseks on olemas kindlad reeglid ja lisaks mõned salanipid, mis on samuti väga olulised. Kui need selgeks saate ja tunnete oma sihtgruppi, on tähelepanu garanteeritud. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 375.00 €
Kestus: 22.11.2018-13.12.2018; 32 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Uudiskirja koostamine

2018-11-22

Anda juhiseid uudiste ja erinevate artiklite kirjutamiseks, tutvustada erinevaid võtteid, kuidas tavalisi infotekste huvitavamaks muuta ja lugejate tähelepanu võita. Koostada erinevaid uudiskirju ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Soome raamatupidamine algajatele

2018-11-22

Kursusele on oodatud raamatupidajad ja nende assistendid, kes soovivad alustada tegelemist Soomes registreeritud ettevôtete raamatupidamisega või omavad selles vallas vähest kogemust. Koolitus toimub eesti keeles ja osalemine eeldab raamatupidamisalaseid põhiteadmisi. 4 ja enam osalejat = 303 € + km;  2-3 osalejat = 322 € + km;  1 osaleja = 379 € +km

Hind: 379.00 €
Kestus: 22.11.2018-23.11.2018; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös

2018-11-23

Koolituse tulemusel teab õppija, kuidas käituda turvaliselt internetis ning kasutada kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Sihtgrupp Bürootöötajad (sh sekretärid, assistendid) ja kõik, kes soovivad täiendada oma arvutialaseid teadmisi. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega

2018-11-27

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 615.00 €
Kestus: 27.11.2018-10.01.2019; 92 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise algõpe. Raamatupidamine algajatele

2018-11-27

Kursus sobib inimestele, kel huvi ja vajadus tegeleda raamatupidamisega, kuid puudub selleks eelnev kogemus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 455.00 €
Kestus: 27.11.2018-10.01.2019; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine. Bürootöötaja täiendõpe

2018-11-27

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 196.00 €
Kestus: 27.11.2018-13.12.2018; 18 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus

2018-11-27

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 885.00 €
Kestus: 27.11.2018-13.02.2019; 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Kaubaveologistika

2018-11-28

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 125.00 €
Kestus: 28.11.2018-29.11.2018; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

FIE maksud ja raamatupidamine

2018-11-28

Kui Sul on soov tegutseda ettevõtlusega, kuid mitte väga suures ulatuses, on seda kõige lihtsam ja otstarbekam teha füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebitekstide koostamine

2018-11-29

Tutvustada veebitekstide kirjutamise reegleid ning anda kasulikke soovitusi, kuidas „igavaid“ tekste huvitavamaks muuta või klientide tähelepanu võita. Mida peab teadma veebitekste kirjutades oma sihtgrupi kohta ning õppida vältima levinumaid vigu veebiteksti kirjutades. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine - kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindalt?

2018-11-30

Sellele praktilisele ja julgustavale koolituspäevale ootame väikefirmade ja  keskastme juhte, juhiabisid, tooteesitlejaid, poliitikuid, kohaliku omavalitsuse töötajaid, õpilasi ja kõikid teisi, kelle amet või õpingud eeldavad aeg-ajalt avalikku esinemist. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Tööõigus

2018-12-03

Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 03.12.2018-11.12.2018; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse intensiivkursus

2018-12-04

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 992.00 €
Kestus: 04.12.2018-19.03.2019; 120 ak.t.
Koht: Viljandi

Telefon: 733 3690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites Sotsiaalmeedia, sh facebook. Nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias

2018-12-05

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30-16.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine

2018-12-06

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse intensiivkursus

2018-12-10

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 736.00 €
Kestus: 10.12.2018-25.03.2019; 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2018-12-11

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1547.00 €
Kestus: 11.12.2018-28.03.2019; 234 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö

2018-12-11

Personalitöö koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni. Hinnale lisandub km.

Hind: 368.00 €
Kestus: 11.12.2018-21.02.2019; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Blogi pidamine ja blogipostituse koostamine

2018-12-13

Tutvustada blogi pidamise ja blogipostituse olemust, blogipostituste koostamise reegleid. Kuidas kirjutada huvitavaid postitusi ning arvestada paremini blogi jälgijate, st oma sihtgrupi huve. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus

2018-12-17

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Hinnale lisandub km.

Hind: 1375.00 €
Kestus: 17.12.2018-28.03.2019; 194 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Koosolekute korraldamine ja protokollimine

2018-12-18

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Ettevõtte arhiivihaldus

2019-01-03

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Etikett ja protokolli järgimine

2019-01-09

Koolituse eesmärk on täiendada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690