Reiting Koolituskeskus

Reiting Koolituskesk
Firma:
Reiting Koolituskeskus
Telefon:
Tallinnas 652 5982, Tartus 733 3690; müügijuht 5332 6481
Koduleht:
www.reiting.ee
Facebook: www.facebook.com/reitingkoolitus

Miks valida Koolituskeskus Reiting?
 
· Oleme 26 aastat järjepidevalt tegutsenud täiendkoolitusasutus.
 
· Meil on koostöö ligi paarisaja koolitajaga, kes jagavad Sulle suurima rõõmuga oma erialaseid teadmisi. Valime oma koolitajateks inimesi, kes lisaks oma tugevatele teoreetilistele teadmistele omavad ka praktilist töökogemust õpetatavas valdkonnas. Meie koolitajad on pädevad vastama ka praktilise töö situatsioonis kerkinud küsimustele. Koolitaja tutvustused on toodu iga kursuse juures.
 
· Õppekavad oleme koostanud koostöös parimate koolitajate, tööandjate ja õppijatega, lähtudes tööturu vajadustest ning kehtivatest kutsenõuetest. Õppekavaga saad tutvuda valitud koolituse juures.
 
· Õppetöö toimub väikestes gruppides. Juhendatud praktika gruppides on õppijaid maksimaalselt 4-6, võimaldades nii igale õppijale personaalse tähelepanu.
 
· Koolituste edukaks läbiviimiseks on meil igapäevaselt tööl meeskond, kes tagab tõrgeteta õppepäevad.
 
 
Meil on oma koolitusruumid ja mobiilsed arvutiklassid nii Tartus kui Tallinnas. Samuti on meil üle Eesti head koostööpartnerid, kelle juures koolitusi läbi viia.
 
Võta meiega ühendust, et saaksime aidata Sul või Sinu meeskonnal leida/kokku panna sobiv koolitus sobivas kohas ja ajal, lähtudes just Sinu koolitussoovist ja -vajadusest.
 
Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
 
Meil on koolitusruumid Tallinnas ja Tartus ning pikaajaline koostöö partneritega üle Eesti. Meeleldi viime koolitusi läbi ka ettevõtetes kohapeal.
 
 
Pakume mitmesuguseid ümber- ja täiendõppevõimalusi, kõrgelt on hinnatud meie ettevõtluskoolitus ja väljaõppekursused raamatupidajatele, sekretäridele, lapsehoidjatele, personalispetsialistidele, kinnisvaramaakleritele, klienditeenindajatele. Ettevõtluskoolituse on lõpetanud juba enam kui 2000 inimest. Meie mentorklubides kohtuvad praegused ja tulevased ettevõtjad.
 
 
Meie lektorid on inimesed, kes teevad tööd, mida armastavad ja valdavad. Juhtimine või puhastusteenindus on ühtviisi tähtsad alad, kuid mõlema omandamiseks on väga oluline praktika. Parimate praktikate ja mitmekülgsete kogemuste jagamine on kindel osa meie koolitustest.
 
 
 
Meie koolituskalendrist leiad järgmiste valdkondade koolitused:
 
· E-õpe
 
· Ettevõtlus, juhtimine, juriidika
 
· Haridustöö ja psühholoogia
 
· IT- ja arvutiõpe
 
· Keeleõpe
 
· Logistika
 
· Raamatupidamiskoolitus
 
· Sekretär-juhiabi koolitus
 
· Tööohutus, tervishoid, toiduhügieen
 
· Turundus, müük, klienditeenindus
 
· Personalitöö
 
 
 
Meie teisteks tegevusaladeks:
 
· Raamatupidamisteenused
 
· Raamatupidamise sisekontroll
 
· Konverentside ja seminaride korraldamine
 
· Projektijuhtimine
 
· Ruumide rent
 
· Paljundamine
 
· Firmade asutamine
 
· Äriplaanide ja projektide koostamine, haldamine, finantsarvestuse ning aruandluse vormistamine
 
 
Kõikide koolitustega saad tutvuda meie kodulehel: www.reiting.ee/koolituskalender/

 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutigraafika koolitus    Etiketikoolitus  Ettevõtluskursused  E-õpe  Inglise keel  Juhiabi koolitus  Juhtimine  Keeleõpe  Majandus  Maksukoolitus  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Sekretäride koolitus  Tervisekoolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööõigus  Ärikeeleõpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Suhtlemiskoolitus  Keskkonnakaitse koolitused  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Inglise keele vestluskursused  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Arvutigraafika baaskurusus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Kinnisvarakoolitus  Teenindusjuhtimine  Arvutikoolitused  Juhtimisalased konsultatsioonid  Raamatupidamise konsultatsioonid  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Enesekehtestamine  Ärikonsultatsioonid  Teeninduskoolitus  Esinemisoskused  Koostööoskuste arendamine  Enesearendus  Sisekoolitused  Asjaajamine  Arhiivindus  Ettevõtluse alused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Maksukonsultatsioonid  Turundusjuhtimine  Fotograafia  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  MS Office  MS Windows  Teeninduspsühholoogia  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Andmebaaside koolitused  Erialane keeleõpe  Word  Excel  Infotehnoloogia  CorelDraw  Photoshop  Äriplaanide koostamine    Visual Basic  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Suhtluskeel  E-õppe keskkond  Kinnisvarateenused ühistutele  Konverentsid ja seminarid  Raamatupidamisarvestus  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Kuluarvestus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Teenindus avalikus sektoris  Klienditeenindus  Hea raamatupidamistava  Arvutikursus algajatele  Kinnisvarakursused   Maakleri kursused  Kinnisvara mõiste   Reiting PR OÜ  Internetiturundus  Lapsehoidja täienduskoolitus  Reiting Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

Organisatsioonikultuur ja suhtekorraldus. Suhtlemisoskuste arendamine Tartu

2020-12-02

Koolituse eesmärk on kujundada arusaamu sekretär-juhiabi tööst organisatsioonikultuuri ja suhtekorralduse vaatest lähtuvalt.Koolitus keskendub sekretäri- juhiabi rolli mõtestamisele organisatsioonis läbi organisatsioonikultuuri prisma. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 02.12.2020-04.12.2020; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse intensiivkursus Viljandi

2020-12-02

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks.  Kursuse läbinu koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks; teab ettevõtlusega seatud riske; omab ülevaadet äritegevuse võimalustest; oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

Hind: 992.00 €
Kestus: 02.12.2020-12.02.2021; 120 akadeemilist tundi
Koht: Viljandi

Telefon: 7 333 690

Koosolekute korraldamine ja protokollimine Tallinn

2020-12-03

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Suhtlemis- ja koostööoskused Bürootöötaja täienduskoolitus Tartu

2020-12-04

Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused käitumiseks ning toimetulekuks erinevates suhtlussituatsioonides Sihtgrupp Koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad täiendada oma suhtlemisoskusi tööalastes olukordades paremini toimetulemiseks Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 53800727

IT-administraator Tartu

2020-12-07

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 638.00 €
Kestus: 07.12.2020-29.01.2021; 60 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 733 3690

Ettevõtluse intensiivkursus Tartu

2020-12-07

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks Kursuse sisu  

Hind: 883.00 €
Kestus: 07.12.2020-12.02.2021; 120 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe Tartu

2020-12-07

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 07.12-11.01; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele Tartu

2020-12-07

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 07.12-11.01; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe Viljandi

2020-12-07

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 07.12-11.01; 16 ak.t.
Koht: Viljandi

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele Viljandi

2020-12-07

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 07.12-11.01; 16 ak.t.
Koht: Viljandi

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe Haapsalu

2020-12-07

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 07.12-11.01; 16 ak.t.
Koht: Haapsalu

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele Haapsalu

2020-12-07

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 07.12-11.01; 16 ak.t.
Koht: Haapsalu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga Tallinn

2020-12-08

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 08.12.2020-23.03.2021; 220 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus) Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos tööõigusega Tallinn

2020-12-08

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1095.00 €
Kestus: 08.12.2020-03.03.2021; 172 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus Tallinn

2020-12-08

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 1085.00 €
Kestus: 08.12.2020-03.03.20211; 160 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega Tallinn

2020-12-08

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1360.00 €
Kestus: 08.12.2020-12.03.2021; 200 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus) Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele Raamatupidamise jätkuõpe Tallinn

2020-12-09

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 09.12.2020-21.01.2021; 80 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine Tartu

2020-12-09

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi isikuandmete kaitsest ja töötlemisest ning valdkonna õigusaktidest. Koolitus sobib võlanõustajatele, sotsiaaltöötajatele, ettevõtte juhtidele, sekretäridele, personalispetsialistidele, büroojuhtidele jne ametite esindajatele, kes puutuvad oma töökohustuste tõttu kokku isikuandmetega. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Tööõigus Tartu

2020-12-10

Koolitus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest Sihtgrupp:  Ootame koolitusele büroojuhte, juhiabisid, raamatupidajaid ja kõiki teisi, kes soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada või neid teadmisi uuendada

Hind: 173.00 €
Kestus: 10.12.2020-11.12.2020; 12 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö ja tööõigus Tartu

2020-12-10

Koolitus annab süsteemse ülevaate läbirääkimiste olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest (liitvate ja jaotavate). Koolitus keskendub peamiselt liitvatele läbirääkimistele. Läbi praktiliste ülesannete vaadeldakse lähemalt arenduslepingu(teenuse sisseostulepingu) läbirääkimisi, eelarve läbirääkimisi ning läbirääkimisi lepingumuudatuseks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.12.2020-29.01.2021
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega Tartu

2020-12-10

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 699.00 €
Kestus: 10.12-12.01; 92 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Ettevõtluse intensiivkursus

2020-12-10

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks

Hind: 552.00 €
Kestus: 10.12.2020-12.02.2021
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Personalitöötaja baaskoolitus Tartu

2020-12-10

Koolituse eesmärgiks on anda personalitöötaja tööks teadmised ja oskused töötamiseks personali ja personalidokumentatsiooniga. Tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.  Hinnale lisandub km.

Hind: 861.00 €
Kestus: 10.12.2020-19.02.2021
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos tööõigusega Tartu

2020-12-10

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1095.00 €
Kestus: 10.12-26.02; 172 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Kaubaveologistika Tartu

2020-12-14

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 14.12.2020-15.12.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine algajatele Raamatupidamise algõpe Tartu

2020-12-14

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Hind: 483.00 €
Kestus: 14.12-12.01; 80 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga Tartu

2020-12-14

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 14.12.2020-24.03.2021; 220 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus Tartu

2020-12-14

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 1085.00 €
Kestus: 14.12.2020-26.02.2021; 160 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega Tartu

2020-12-14

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1360.00 €
Kestus: 14.12.2020-26.02.2021; 200 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe Tallinn

2020-12-14

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 14.12-15.01; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Ettevõtluse intensiivkursus e-õppena

2020-12-16

Kursuse sisu Sissejuhatus ettevõtlusse. Ariidee ja äriplaan Ariühingu strateegia Maksunduse ja raamatupidamise alused Ettevõtluse juriidilised aspektid Toode ja tootearendus. Turundus Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine. Tegevuskava koostamine Finantsplaneerimine ja –analüüs Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Kohaliku ärikeskkonna tutvustus Finantsplaneerimine Individuaalne nõustamine Ariplaanide kaitsmine Kursuse läbinu koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks; teab ettevõtlusega seatud riske; omab ülevaadet äritegevuse võimalustest; oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

Hind: 498.00 €
Kestus: 16.12.2020-31.03.2021
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele e-õppena

2020-12-16

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Koolituse jooksul esitatakse 2 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 170.00 €
Kestus: 30 tundi.; 16.12.2020-12.02.2021
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine bürootöös e-õppena

2020-12-16

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.   Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd. Sihtgrupp Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Hind: 80.00 €
Kestus: 16.12-26.02
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu ja -ohutuse e- koolitus

2020-12-16

Kursuse sisu tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine; tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; esmaabi korraldus; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve. Kursuse läbinu teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust; nimetab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida; koostab ettevõtte riskianalüüsi. ...

Hind: 89.00 €
Kestus: 16.12-13.01
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte Facebooki turundus e-õppena Muuda Facebooki reklaamihaldur ettevõtte salarelvaks

2020-12-16

Koolituse eesmärk on anda praktilisi soovitusi, et aidata kaasa Facebooki reklaamide tõhususele ning ettevõtete müügikasvu suurendamisele. Anda soovitusi, kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Koolitus algab reklaamikampaania strateegiaga, mis on oluline mõistmaks Facebookis läbiviidavate reklaamide loogikat. Lisaks käsitleme erinevaid turunduse nüansse, kuidas timmida reklaamikampaania tegemist selliselt, et saaksime võimalikult väikese eelarvega jõuda sihtgrupini. Samuti jagame praktilisi soovitusi, mis aitavad mõista hea kampaania tegemist ja toetavad loovust. Anname näpunäiteid Facebook reklaamihalduri kasutamisel (sh fotod, reklaamide seadistamine) Koolitus lõpeb praktilise ülesandega, kus igaüks saab planeerida oma ettevõtte või MTÜ reklaamikampaania

Hind: 116.00 €
Kestus: 16.12-17.02
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

2020-12-16

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.   Sihtgrupp Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.

Hind: 195.00 €
Kestus: 16.12-16.03
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena. Raamatupidamine edasijõudnutele

2020-12-16

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 182.00 €
Kestus: 16.12-16.02
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 733 3690

Koosolekute korraldamine ja protokollimine Tartu

2020-12-17

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.45; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Veebikoolitus! Sissejuhatus töötasu arvestusse

2020-12-18

Töö tasustamine erinevate lepingute alusel (tulenevalt Töölepingu ja Võlaõigusseadusest) Sissejuhatus, palk (palga alammäär, töötamise erisused). Töölepinguseadus Palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus) Haigushüvitis, liigid arvutamine ja erisused. Töötuskindlustushüvitis

Hind: 50.00 €
Kestus: 9 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

'Täiskasvanute koolitaja koolitus Tartu

2020-12-18

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. UUENDUS: lisasime koolitusele praktika päeva. Samuti pakume personaalset mentorlust! Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1380.00 €
Kestus: 18.12-12.03
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö Tartu

2021-01-04

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 385.00 €
Kestus: 04.01.2021-27.01.2021;40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Koosolekute korraldamine ja protokollimine Tallinn

2021-01-05

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele (vene keeles) Tallinn

2021-01-05

Курс даёт начальные знания о пользовании компьютером, возможностях Интернета и использовании электронной почты. 

Hind: 480.00 €
Kestus: 05.01.2021-02.02.2021; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus Tartu

2021-01-05

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 05.01.2021-31.03.2021; 194 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tartu

2021-01-05

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 05.01.2021-31.03.2021; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi ABC kursus Tartu

2021-01-05

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 796.00 €
Kestus: 05.01.2021-19.03.2021; 88 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine Tartu

2021-01-06

Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed. Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam! Hinnale lisandub km.

Hind: 260.00 €
Kestus: 06.01.2021-08.01.2021; 22 ak.t
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus Tallinn

2021-01-06

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 06.01.2021-21.01.2021; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga Tartu

2021-01-11

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 11.01.2021-09.02.2021; 54 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö Tallinn

2021-01-11

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 385.00 €
Kestus: 11.01.2021-01.03.2021; 40 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega Tallinn

2021-01-11

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 768.00 €
Kestus: 11.01.2021-01.03.2021; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tallinn

2021-01-11

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 11.01.2021-08.04.2021; 234 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö koos töö tasustamise arvestusega Tallinn

2021-01-11

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 513.00 €
Kestus: 11.01-01.03; 64 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 67A

Telefon: 7 333 690

Personalitöö ja tööõigus Tallinn

2021-01-11

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 520.00 €
Kestus: 11.01-01.03, 52 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe algajatele (vene keeles) Tartu

2021-01-12

Курс даёт начальные знания о пользовании компьютером, возможностях Интернета и использовании электронной почты. 

Hind: 480.00 €
Kestus: 12.01.2021-09.02.2021; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö (vene keeles) Tallinn

2021-01-12

Sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad - kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga. Kursuse sisu kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis; töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine; personali planeerimine; värbamine ja valik; uute töötajate liitmine organisatsiooni; personaliarvestus ja dokumentatsioon; töötajate koolitus- ja arendustegevus; töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted; töökorraldus ja töökeskkond.

Hind: 535.00 €
Kestus: 40 akadeemilist tundi;12.01.2021-11.02.2021
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö ja tööõigus (vene keeles) Tallinn

2021-01-12

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 520.00 €
Kestus: 12.01-26.02, 52 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine (vene keeles) Tallinn Публичное выступление

2021-01-13

Kursuse sisu:  начало выступления, представление и окончание; страх выступлений - как с ним справиться; как завладеть вниманием аудитории с первой минуты; использование визуализации в выступлении; чего следует избегать при выступлении; язык жестов, одежда; техника речи; работа с собой - подготовка и упражнения; подготовка помещения и подручные средства

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.;10.00-15.15
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus (vene keeles) Курс по гигиене и безопасности труда

2021-01-13

Целевая группа  Специалисты по рабочей среде, уполномоченныхепо рабочей среде и члены Совета по рабочей среде, работодатели или его представители в случае, если они исполняют обязанности специалиста по рабочей среде.  

Hind: 285.00 €
Kestus: 13.01-22.01
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine bürootöös e-õppena

2021-01-13

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.   Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd. Sihtgrupp Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Hind: 80.00 €
Kestus: 13.01-31.03
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu ja -ohutuse e- koolitus

2021-01-13

Kursuse sisu tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine; tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; esmaabi korraldus; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve. Kursuse läbinu teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust; nimetab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida; koostab ettevõtte riskianalüüsi. ...

Hind: 89.00 €
Kestus: 13.01-10.02
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte Facebooki turundus e-õppena Muuda Facebooki reklaamihaldur ettevõtte salarelvaks

2021-01-13

Koolituse eesmärk on anda praktilisi soovitusi, et aidata kaasa Facebooki reklaamide tõhususele ning ettevõtete müügikasvu suurendamisele. Anda soovitusi, kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Koolitus algab reklaamikampaania strateegiaga, mis on oluline mõistmaks Facebookis läbiviidavate reklaamide loogikat. Lisaks käsitleme erinevaid turunduse nüansse, kuidas timmida reklaamikampaania tegemist selliselt, et saaksime võimalikult väikese eelarvega jõuda sihtgrupini. Samuti jagame praktilisi soovitusi, mis aitavad mõista hea kampaania tegemist ja toetavad loovust. Anname näpunäiteid Facebook reklaamihalduri kasutamisel (sh fotod, reklaamide seadistamine) Koolitus lõpeb praktilise ülesandega, kus igaüks saab planeerida oma ettevõtte või MTÜ reklaamikampaania

Hind: 116.00 €
Kestus: 13.01-10.03
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus e-õppena Raamatupidamine selgeks kiirelt ja lihtsalt

2021-01-13

Raamatupidamise alaste teadmiste omandamine, mis vastab kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised kuid eelistavad e-õpet. Koolituse jooksul esitatakse 8 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 312.00 €
Kestus: 60 tundi.; 13.01-31.03
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse intensiivkursus e-õppena

2021-01-13

Kursuse sisu Sissejuhatus ettevõtlusse. Ariidee ja äriplaan Ariühingu strateegia Maksunduse ja raamatupidamise alused Ettevõtluse juriidilised aspektid Toode ja tootearendus. Turundus Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine. Tegevuskava koostamine Finantsplaneerimine ja –analüüs Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Kohaliku ärikeskkonna tutvustus Finantsplaneerimine Individuaalne nõustamine Ariplaanide kaitsmine Kursuse läbinu koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks; teab ettevõtlusega seatud riske; omab ülevaadet äritegevuse võimalustest; oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

Hind: 498.00 €
Kestus: 13.01-31.03
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele e-õppena

2021-01-13

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Koolituse jooksul esitatakse 2 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 170.00 €
Kestus: 13.01-10.03
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

2021-01-13

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.   Sihtgrupp Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.

Hind: 195.00 €
Kestus: 13.01-14.04
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena. Raamatupidamine edasijõudnutele

2021-01-13

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 182.00 €
Kestus: 13.01-12.03
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 733 3690

Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus Programmiga Merit Palk TALLINN

2021-01-14

Koolituse eesmärgiks on omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga.

Hind: 180.00 €
Kestus: 14.01.2021-28.01.2021; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine Tartu

2021-01-14

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 09.30-14.45; 8 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos töö tasustamise arvestusega Tallinn

2021-01-14

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi „Merit Palk“ palgamooduliga. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 513.00 €
Kestus: 14.01.2021-12.03.2021; 64 ak.t.
Koht: Tallinn, Pärnu mnt 67A

Telefon: 7 333 690

Bürootöötajate arvutiõpe (vene keeles) Tallinn Обучение компьютеру для работников офиса

2021-01-14

В результате обучения учащийся умеет пользоваться самыми распространенными офисными программами для обработки текста и составления таблиц, а также умеет использовать в офисной работе необходимые интернет-услуги и социальное программное обеспечение.

Hind: 234.00 €
Kestus: 14.01.2021-22.01.2021; 34 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

E-poe loomine Tallinn

2021-01-14

Kursuse sisu Google võimaluste kasutamine (Google Maps, Google Drive, Google Tõlge, Google Kalender, Google Fotod), LibreOffice kasutamine (tekstidokument, arvutustabel) jm. turvalisus arvutis (kontod ja paroolid ning viirusetõrje olulisus) interneti turvaline kasutamine (e-mail, ID-kaardi kasutamine) jm. erinevaid operatsioonisüsteemid

Hind: 480.00 €
Kestus: 14.01.2021-29.01.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Etikett ja protokolli järgimine Tartu

2021-01-15

Koolituse eesmärk on täiendada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:30 - 15:45; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö ja tööõigus Tallinn

2021-01-18

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 520.00 €
Kestus: 18.01.2021-25.01.2021, 52 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise algõpe (vene keeles) Tallinn

2021-01-18

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus. Hinnale lisandub km.

Hind: 483.00 €
Kestus: 18.01.2021-17.02.2021, 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus (vene keeles) Курс бухгалтерского учёта Tallinn

2021-01-18

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 1085.00 €
Kestus: 18.01.2021-31.03.2021
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga (vene keeles) Tallinn Курс бухгалтерского учёта с практикой

2021-01-18

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 885.00 €
Kestus: 18.01.2021-06.05.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos tööõigusega Tallinn

2021-01-18

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1095.00 €
Kestus: 18.01-08.04; 172 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega Tallinn

2021-01-18

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 699.00 €
Kestus: 18.01-17.0; 92 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele Tallinn

2021-01-19

Kursuse läbinu korraldab raamatupidamist järgides Raamatupidamisseaduses ja muudes õigusaktides sätestatut; arvestab töötasud ja sellega võrdsustatud tasud (haigushüvitis, puhkus); arvestab maksud ja maksed ning koostab maksudeklaratsioonid; koostab juhendamisel raamatupidamise põhiaruandeid

Hind: 483.00 €
Kestus: 19.01.2021-17.02.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika Tallinn

2021-01-19

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.  

Hind: 620.00 €
Kestus: 19.01.2021-23.03.2021; 60 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus Tallinn

2021-01-19

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 1085.00 €
Kestus: 19.01-08.04; 160 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Tööõigus (vene keeles) Трудовое право Tallinn

2021-01-19

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права. Hinnale lisandub km.

Hind: 173.00 €
Kestus: 19.01-29.01
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Tööõigus (vene keeles) Онлайн! Трудовое право

2021-01-19

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права. Hinnale lisandub km.  

Hind: 156.00 €
Kestus: 19.01-29.01
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga Tallinn

2021-01-19

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 19.01-20.04; 220 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte arhiivihaldus Tartu

2021-01-20

Koolitusele on oodatud ettevõtete arhiivitöötajad, sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide arhiveerimisega või soovivad sellest ülevaadet saada. Kursuse sisu dokumentide süstematiseerimine; nõuded dokumentide arhiveerimisele; digitaalne arhiveerimine; arhiiviseadus ja arhiivieeskiri; 25.05.2018 rakendunud Isikuandmete kaitse üldmääruse eesmärgid ja rakendamine.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus Tartu

2021-01-20

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 20.01.2021-29.01.2021; 24 akadeemilist tundi
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil Tallinn

2021-01-20

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 146.00 €
Kestus: 20.01.2021-21.01.2021; 19 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus Tallinn

2021-01-20

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 1085.00 €
Kestus: 20.01-08.04; 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele Tallinn

2021-01-20

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Koolituse jooksul esitatakse 2 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 170.00 €
Kestus: 20.01-22.02
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Bürootöötajate arvutiõpe Tartu

2021-01-21

Selle praktilise kursuse käigus selgitatakse nende programmide igapäevatöös vajalikke kasutusvõimalusi ning kinnistatakse õpitut seejärel ülesannete lahendamisega. Õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmesisestus ja tabelarvutusfunktsioonide kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 234.00 €
Kestus: 21.01.2021-25.02.2021; 34 ak.t.
Koht: Kastani 39, Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine (vene keeles) Обслуживание клиентов и поддержка продаж Tallinn

2021-01-21

Это интенсивный курс, где при помоши практических упражнений усваиваются основы обслуживания клиентов. Владение различными техниками общения помогает быть еще более успешными в своей ежедневной работе!

Hind: 240.00 €
Kestus: 21.01-29.01; 22 ak.t
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega TALLINN

2021-01-22

Kas oled omandanud raamatupidamislikud algteadmised ja soovid neid täiendada? Samuti huvitab Sind ka personalitöö? Kui jah, siis oled oodatud meie koolitustele "Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega". Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1247.00 €
Kestus: 22.01.2021-12.03.2021; 120 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus) Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personalitöö Tallinn

2021-01-22

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 385.00 €
Kestus: 22.01.2021-12.03.2021; 40 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga Tallinn

2021-01-22

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 22.01.2021-12.03.2021; 54 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega (vene keeles)Tallinn

2021-01-26

В процессе обучения на курсах каждым участником вырабатывается бизнес-план, на реализацию которого можно ходатайствовать о пособии как в Кассе по безработице, в фондах EAS и PRIA, так и в банке. Курсом руководят опытные профессионалы в своей области, которые дают участникам персонализированную обратную связь.  Курс предназначен для всех, у кого есть бизнес-идеи и желание их реализовать, чтобы стать в скором будущем хозяином своего времени, зарабатывая больше, чем раньше и посвящая себя любимому делу.  

Hind: 1190.00 €
Kestus: 26.01.2021-11.03.2021; 120 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega (vene keeles) Предпринимательство и соста

2021-01-26

В процессе обучения на курсах каждым участником вырабатывается бизнес-план, на реализацию которого можно ходатайствовать о пособии как в Кассе по безработице, в фондах EAS и PRIA, так и в банке. Курсом руководят опытные профессионалы в своей области, которые дают участникам персонализированную обратную связь.  Курс предназначен для всех, у кого есть бизнес-идеи и желание их реализовать, чтобы стать в скором будущем хозяином своего времени, зарабатывая больше, чем раньше и посвящая себя любимому делу.  

Hind: 1190.00 €
Kestus: 26.01.2021-11.03.2021; 120 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

VEEBIKOOLITUS! Võlanõustajate koolitus

2021-01-27

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 27.01.2021-30.04.2021; 160 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus Tallinn

2021-01-28

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.. Hinnale lisandub km.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 28.01.2021-15.04.2021; 194 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Bürootöötajate arvutiõpe (vene keeles) Tartu Обучение компьютеру для работников офиса

2021-01-28

В результате обучения учащийся умеет пользоваться самыми распространенными офисными программами для обработки текста и составления таблиц, а также умеет использовать в офисной работе необходимые интернет-услуги и социальное программное обеспечение.

Hind: 234.00 €
Kestus: 28.01.2021-05.02.2021; 34 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Dokumendihaldus arvutil Tartu

2021-01-28

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 126.00 €
Kestus: 28.01.2021-29.01.2021; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites (vene keeles) Успешный маркетинг в социальных сетях

2021-01-28

Kursuse sisu:  обзор маркетинговых каналов социальных медиа; маркетинг в Facebook, в т.ч. фотографии, настройка рекламы, FB Audience.  Kursuse läbinu:      умеет пользоваться современными приемами маркетинга в социальных сетях; знаком с возможностями маркетинга в социальных сетях; знает возможности общения с клиентом посредством социальных сетей; знаком с возможностями измерения результатов действий в социальных медиа; умеет поддерживать позитивный имидж предприятия в интернете

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Raamatupidamine edasijõudnutele (vene keeles)

2021-02-03

Koolituse tulemusel on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused (kompetentsid B.2.1 /finantsarvestus/ ja B.2.2 /maksuarvestus/ ja B.2.3 /juhtimisarvestus/. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud õppuritele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi.

Hind: 598.00 €
Kestus: 03.02.2021-29.03.2021; 80 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 733 3690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites Sotsiaalmeedia, sh facebook. Nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias Tallinn

2021-02-03

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30- 15.30
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

MS Excel bürootöötajatele Tartu

2021-02-04

Koolituse tulemusel oskab õppija kasutada MS Excel programmi. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 146.00 €
Kestus: 04.02.2021-11.02.2021; 22 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personaliarvestuse dokumentatsioon Tallinn

2021-02-04

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Sihtgrupp:  Koolituse sihtgrupiks on ettevõttes töötavad inimesed, kes puutuvad kokku personaliarvestuse või dokumendihaldusega

Hind: 205.00 €
Kestus: 04.02.2021-11.02.2021; 14 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Personaliarvestuse dokumentatsioon Tallinn

2021-02-04

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Sihtgrupp:  Koolituse sihtgrupiks on ettevõttes töötavad inimesed, kes puutuvad kokku personaliarvestuse või dokumendihaldusega

Hind: 205.00 €
Kestus: 04.02.2021-11.02.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine bürootöös

2021-02-05

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.   Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd. Sihtgrupp Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Hind: 80.00 €
Kestus: 05.02.2021-19.02.2021
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga Tartu

2021-02-08

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 08.02.2021-09.02.2021; 54 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga Tartu

2021-02-08

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 08.02.2021-09.02.2021; 54 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Suhtlemis- ja koostööoskused Bürootöötaja täienduskoolitus Tallinn

2021-02-08

Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused käitumiseks ning toimetulekuks erinevates suhtlussituatsioonides Sihtgrupp Koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad täiendada oma suhtlemisoskusi tööalastes olukordades paremini toimetulemiseks Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 53800727

Meeskonnatöö Tallinn

2021-02-09

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi tõhusa meeskonnatöö ning koostöö valdkonnas. Koolitus sobib väikeettevõtjatele, sekretäridele, büroojuhtidele. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)

Telefon: 7 333 690

Google vahendid igapäevaseks kasutamiseks (vene keeles)

2021-02-09

Kursuse sisu Käsitletud teemad: Google kasutaja konto loomine ja seadistamine. Gmail: üldseaded; filtrid; kasutajakontod. Google Contacts: kontaktide loomine, redigeerimine, kustutamine ja gruppeerimine. Google Calendar: üldseaded; sündmuste lisamine, redigeerimine ja kustutamine, meeldetuletused. Google Drive: tekstdokumentide, elektrooniliste tabelite, esitluste, küsitluste, veebilehte loomine ja pidamine. Google Blogger: blogide loomine ja pidamine  Google ressurside jagamine ja ühistöö.

Hind: 230.00 €
Kestus: 09.02-18.02, 24 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites Sotsiaalmeedia, sh facebook. Nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias Tartu

2021-02-10

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9.30- 15.30
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö Tallinn

2021-02-12

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 385.00 €
Kestus: 12.02.2021-12.04.2021; 40 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Tööõigus (vene keeles) Трудовое право Tallinn

2021-02-15

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права. Hinnale lisandub km.

Hind: 173.00 €
Kestus: 15.02-26.02
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Tööõigus (vene keeles) Онлайн! Трудовое право

2021-02-15

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права. Hinnale lisandub km.  

Hind: 156.00 €
Kestus: 15.02-26.02
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine (vene keeles) Tallinn Публичное выступление

2021-02-18

Kursuse sisu:  начало выступления, представление и окончание; страх выступлений - как с ним справиться; как завладеть вниманием аудитории с первой минуты; использование визуализации в выступлении; чего следует избегать при выступлении; язык жестов, одежда; техника речи; работа с собой - подготовка и упражнения; подготовка помещения и подручные средства

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites (vene keeles) Успешный маркетинг в социальных сетях

2021-02-19

Kursuse sisu:  обзор маркетинговых каналов социальных медиа; маркетинг в Facebook, в т.ч. фотографии, настройка рекламы, FB Audience.  Kursuse läbinu:      умеет пользоваться современными приемами маркетинга в социальных сетях; знаком с возможностями маркетинга в социальных сетях; знает возможности общения с клиентом посредством социальных сетей; знаком с возможностями измерения результатов действий в социальных медиа; умеет поддерживать позитивный имидж предприятия в интернете

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele (vene keeles) Tallinn

2021-03-01

Koolituse tulemusel on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused (kompetentsid B.2.1 /finantsarvestus/ ja B.2.2 /maksuarvestus/ ja B.2.3 /juhtimisarvestus/. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud õppuritele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi.

Hind: 598.00 €
Kestus: 01.03.2021-31.03.2021; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Ajajuhtimine ja enesemotivatsioon Tallinn

2021-03-01

Kuidas juhtida aega ja olla motiveeritud? Oled vahel tundnud, et ööpäevas võiks olla 25 tundi – kohustused kasvavad üle pea, seatud prioriteedid kõigutatakse kergesti paigast ja jõuad tegeleda vaid sellega, millega juba kiire? Kuidas kontrollida aega? Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 7 akadeemilist tundi
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö (vene keeles) Tallinn

2021-03-02

Sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad - kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga. Kursuse sisu kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis; töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine; personali planeerimine; värbamine ja valik; uute töötajate liitmine organisatsiooni; personaliarvestus ja dokumentatsioon; töötajate koolitus- ja arendustegevus; töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted; töökorraldus ja töökeskkond.

Hind: 535.00 €
Kestus: 40 akadeemilist tundi; 02.03.2021-01.04.20211
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 733 3690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine (vene keeles) Обслуживание клиентов и поддержка продаж Tallinn

2021-03-02

Это интенсивный курс, где при помоши практических упражнений усваиваются основы обслуживания клиентов. Владение различными техниками общения помогает быть еще более успешными в своей ежедневной работе!

Hind: 240.00 €
Kestus: 02.03-12.03; 22 ak.t
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamine edasijõudnutele Tallinn

2021-03-04

Koolituse tulemusel on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused (kompetentsid B.2.1 /finantsarvestus/ ja B.2.2 /maksuarvestus/ ja B.2.3 /juhtimisarvestus/. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud õppuritele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi.

Hind: 598.00 €
Kestus: 04.03-08.04; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Veebikoolitus! Tööõigus (vene keeles) Онлайн! Трудовое право

2021-03-15

Приглашаем на курс офис-менеджеров, помощников руководителей, бухгалтеров, и всех, кто желает пополнить или освежить свои знания в области трудового права. Hinnale lisandub km.  

Hind: 156.00 €
Kestus: 15.03-26.03
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus (vene keeles) Курс по гигиене и безопасности труда

2021-03-16

Целевая группа  Специалисты по рабочей среде, уполномоченныхепо рабочей среде и члены Совета по рабочей среде, работодатели или его представители в случае, если они исполняют обязанности специалиста по рабочей среде.  

Hind: 285.00 €
Kestus: 16.03-26.03
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites (vene keeles) Успешный маркетинг в социальных сетях

2021-03-25

Kursuse sisu:  обзор маркетинговых каналов социальных медиа; маркетинг в Facebook, в т.ч. фотографии, настройка рекламы, FB Audience.  Kursuse läbinu:      умеет пользоваться современными приемами маркетинга в социальных сетях; знаком с возможностями маркетинга в социальных сетях; знает возможности общения с клиентом посредством социальных сетей; знаком с возможностями измерения результатов действий в социальных медиа; умеет поддерживать позитивный имидж предприятия в интернете

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Avalik esinemine (vene keeles) Tallinn Публичное выступление

2021-03-30

Kursuse sisu:  начало выступления, представление и окончание; страх выступлений - как с ним справиться; как завладеть вниманием аудитории с первой минуты; использование визуализации в выступлении; чего следует избегать при выступлении; язык жестов, одежда; техника речи; работа с собой - подготовка и упражнения; подготовка помещения и подручные средства

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamise juhendatud praktika (vene keeles) Практика бухгалтерского учёта Tallinn

2021-04-06

Kursuse läbinu arvestab käibemaksu; arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu; koostab ja deklareerib erinevaid maksudeklaratsioone; arvestab amortisatsiooni; koostab majandusaasta aruannet.

Hind: 600.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi,06.04.2021-06.05.2021
Koht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Telefon: 7 333 690

Enesekehtestamine Tallinn

2021-04-15

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi tõhusatest enesekehtestamise tehnikatest või kelle igapäevatöös on olulisel kohal enesekehtestamisoskused ja mõjus suhtlemine.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690