Reiting Koolituskeskus

Reiting Koolituskesk
Firma:
Reiting Koolituskeskus
Telefon:
Tallinnas 652 5982, Tartus 733 3690; müügijuht 5332 6481
Koduleht:
www.reiting.ee
Facebook: www.facebook.com/reitingkoolitus

Miks valida Koolituskeskus Reiting?
 
· Oleme 26 aastat järjepidevalt tegutsenud täiendkoolitusasutus.
 
· Meil on koostöö ligi paarisaja koolitajaga, kes jagavad Sulle suurima rõõmuga oma erialaseid teadmisi. Valime oma koolitajateks inimesi, kes lisaks oma tugevatele teoreetilistele teadmistele omavad ka praktilist töökogemust õpetatavas valdkonnas. Meie koolitajad on pädevad vastama ka praktilise töö situatsioonis kerkinud küsimustele. Koolitaja tutvustused on toodu iga kursuse juures.
 
· Õppekavad oleme koostanud koostöös parimate koolitajate, tööandjate ja õppijatega, lähtudes tööturu vajadustest ning kehtivatest kutsenõuetest. Õppekavaga saad tutvuda valitud koolituse juures.
 
· Õppetöö toimub väikestes gruppides. Juhendatud praktika gruppides on õppijaid maksimaalselt 4-6, võimaldades nii igale õppijale personaalse tähelepanu.
 
· Koolituste edukaks läbiviimiseks on meil igapäevaselt tööl meeskond, kes tagab tõrgeteta õppepäevad.
 
 
Meil on oma koolitusruumid ja mobiilsed arvutiklassid nii Tartus kui Tallinnas. Samuti on meil üle Eesti head koostööpartnerid, kelle juures koolitusi läbi viia.
 
Võta meiega ühendust, et saaksime aidata Sul või Sinu meeskonnal leida/kokku panna sobiv koolitus sobivas kohas ja ajal, lähtudes just Sinu koolitussoovist ja -vajadusest.
 
Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
 
Meil on koolitusruumid Tallinnas ja Tartus ning pikaajaline koostöö partneritega üle Eesti. Meeleldi viime koolitusi läbi ka ettevõtetes kohapeal.
 
 
Pakume mitmesuguseid ümber- ja täiendõppevõimalusi, kõrgelt on hinnatud meie ettevõtluskoolitus ja väljaõppekursused raamatupidajatele, sekretäridele, lapsehoidjatele, personalispetsialistidele, kinnisvaramaakleritele, klienditeenindajatele. Ettevõtluskoolituse on lõpetanud juba enam kui 2000 inimest. Meie mentorklubides kohtuvad praegused ja tulevased ettevõtjad.
 
 
Meie lektorid on inimesed, kes teevad tööd, mida armastavad ja valdavad. Juhtimine või puhastusteenindus on ühtviisi tähtsad alad, kuid mõlema omandamiseks on väga oluline praktika. Parimate praktikate ja mitmekülgsete kogemuste jagamine on kindel osa meie koolitustest.
 
 
 
Meie koolituskalendrist leiad järgmiste valdkondade koolitused:
 
· E-õpe
 
· Ettevõtlus, juhtimine, juriidika
 
· Haridustöö ja psühholoogia
 
· IT- ja arvutiõpe
 
· Keeleõpe
 
· Logistika
 
· Raamatupidamiskoolitus
 
· Sekretär-juhiabi koolitus
 
· Tööohutus, tervishoid, toiduhügieen
 
· Turundus, müük, klienditeenindus
 
· Personalitöö
 
 
 
Meie teisteks tegevusaladeks:
 
· Raamatupidamisteenused
 
· Raamatupidamise sisekontroll
 
· Konverentside ja seminaride korraldamine
 
· Projektijuhtimine
 
· Ruumide rent
 
· Paljundamine
 
· Firmade asutamine
 
· Äriplaanide ja projektide koostamine, haldamine, finantsarvestuse ning aruandluse vormistamine
 
 
Kõikide koolitustega saad tutvuda meie kodulehel: www.reiting.ee/koolituskalender/

 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutigraafika koolitus    Etiketikoolitus  Ettevõtluskursused  E-õpe  Inglise keel  Juhiabi koolitus  Juhtimine  Keeleõpe  Majandus  Maksukoolitus  Projektijuhtide koolitus  Psühholoogia  Sekretäride koolitus  Tervisekoolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööõigus  Ärikeeleõpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Finantskonsultatsioonid  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine  Raamatupidamis aastaaruande koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Suhtlemiskoolitus  Keskkonnakaitse koolitused  Kinnisvaramaaklerite koolitus  Inglise keele vestluskursused  Konsultatsioonid  Arvutiõpe ja IT  Tabelarvutuse koolitus ja andmeanalüüs  Esitlusettekande koostamine  Access  Arvutigraafika baaskurusus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Kinnisvarakoolitus  Teenindusjuhtimine  Arvutikoolitused  Juhtimisalased konsultatsioonid  Raamatupidamise konsultatsioonid  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Enesekehtestamine  Ärikonsultatsioonid  Teeninduskoolitus  Esinemisoskused  Koostööoskuste arendamine  Enesearendus  Sisekoolitused  Asjaajamine  Arhiivindus  Ettevõtluse alused  Avalik sektor  Arvuti kursused  Maksukonsultatsioonid  Turundusjuhtimine  Fotograafia  Avalikud koolitused  Väikeettevõtte töökorraldus  MS Office  MS Windows  Teeninduspsühholoogia  Palgakorraldus  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Spetsialistide koolitused  Arvutiprogrammid  Andmebaaside koolitused  Erialane keeleõpe  Word  Excel  Infotehnoloogia  CorelDraw  Photoshop  Äriplaanide koostamine    Visual Basic  Keskkonnaalased konsultatsioonid  Suhtluskeel  E-õppe keskkond  Kinnisvarateenused ühistutele  Konverentsid ja seminarid  Raamatupidamisarvestus  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Kuluarvestus  Koolitused firmadele  FIEdele koolitused  Koolitused MTÜdele  Teenindus avalikus sektoris  Klienditeenindus  Hea raamatupidamistava  Arvutikursus algajatele  Kinnisvarakursused   Maakleri kursused  Kinnisvara mõiste   Reiting PR OÜ  Internetiturundus  Lapsehoidja täienduskoolitus  Reiting Koolituskeskus 

KOOLITUSKALENDER

Osaliselt veebis! Raamatupidamiskursus

2021-05-17

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Hinnale lisandub km.

Hind: 885.00 €
Kestus: 17.05-28.07
Koht: Tartu ja osaliselt veebis

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga Tartu

2021-05-17

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 1530.00 €
Kestus: 17.05-31.08
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe algajatele (vene keeles) Tartu

2021-05-17

Курс даёт начальные знания о пользовании компьютером, возможностях Интернета и использовании электронной почты. 

Hind: 480.00 €
Kestus: 17.05-04.06
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika Tartu

2021-05-17

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.  

Hind: 620.00 €
Kestus: 17.05-16.06
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise algõpe (vene keeles) Tallinn

2021-05-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus. Hinnale lisandub km.

Hind: 483.00 €
Kestus: 17.05-16.06
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus (vene keeles)

2021-05-17

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 1085.00 €
Kestus: 17.05-28.07
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga (vene keeles) Tallinn Курс бухгалтерского учёта с практикой

2021-05-17

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 885.00 €
Kestus: 17.05-01.09
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Osaliselt veebis! Raamatupidamine algajatele

2021-05-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Koolituse jooksul esitatakse 2 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 483.00 €
Kestus: 17.05-15.06
Koht: Tartu ja osaliselt veebis

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Erivajadustega õppija klassiruumis

2021-05-17

Koolitajad ja koolitusjuhid analüüsivad õpperühma õpi- ja erivajadusi.  Kursuse sisu Mida arvestada õppekoha kujundamisel erivajadustega õppijale: mis on erivajadus; erivajadustega inimesed klassiruumis, sh intellektipuudega õppija, psüühikahäirega õppija, ajutraumaga õppija, kuulmispuudega õppija, nägemispuudega õppija ja liikumispuudega õppija klassiruumis; õppekoha kujundamine Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 114.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 742 0438, 5565 7804

IT-administraator Tartu

2021-05-17

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 638.00 €
Kestus: 17.05-09.07
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega Osaliselt veebis

2021-05-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1360.00 €
Kestus: 17.05-30.07
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega Tartu

2021-05-17

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 699.00 €
Kestus: 17.05-30.06; 92 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe Tartu

2021-05-17

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 17.05-21.06
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Individuaalne arvutiõpe algajatele Tartu

2021-05-17

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 17.05-21.06
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Koosolekute korraldamine ja protokollimine Tallinn

2021-05-18

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine Projekt kui sündmus ja selle juhtimine Tartu

2021-05-20

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest Sihtgrupp Sekretärid, bürootöötajad ja teised spetsialistid, kes planeerivad ja viivad ellu väiksemaid põhitööga seotud projekte

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 tundi.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personaliarvestuse dokumentatsioon Tallinn

2021-05-21

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Sihtgrupp:  Koolituse sihtgrupiks on ettevõttes töötavad inimesed, kes puutuvad kokku personaliarvestuse või dokumendihaldusega

Hind: 205.00 €
Kestus: 21.05-31.05
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

2021-05-24

Sihtgrupp Ootame koolitusele korteriühistu liikmeid, raamatupidajaid, juhatuse liikmeid ja teisi huvilisi Kursuse sisu Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja kasutatav seadusandlus. Juhatuse liikmete vastutus; KÜ näidiskontoplaan ja KÜ sise-eeskirjade näidis; Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades: tasud ühistu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtfinantseerimise kajastamine, teenuste ja maksete vahendamine;Laenude kajastamine; Põhivara arvestus. Rahavoogude kajastamine kaudsel ja otsesel meetodil. Töötasu arvestus ja maksud sh tööleping, juhatuse liikme leping või töövõtuleping, puhkustasu ja haigushüvitise arvestus, deklaratsioon TSD; Isikliku sõiduauto kompensatsioon, INF 14 ja lähetused; Majandusaasta elektrooniline aruanne, praktilised näited

Hind: 82.00 €
Kestus: 24.05-25.05
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega

2021-05-25

Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks

Hind: 498.00 €
Kestus: 25.05-30.07
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 733 3690

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

2021-05-26

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.   Sihtgrupp Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.

Hind: 195.00 €
Kestus: 26.05-31.08
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega, e-kursus

2021-05-26

Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideed vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Hind: 992.00 €
Kestus: 26.05-31.08
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 733 3690

Raamatupidamiskursus e-õppena Raamatupidamine selgeks kiirelt ja lihtsalt

2021-05-26

Raamatupidamise alaste teadmiste omandamine, mis vastab kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised kuid eelistavad e-õpet. Koolituse jooksul esitatakse 8 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 312.00 €
Kestus: 26.05-31.08
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele e-õppena

2021-05-26

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Koolituse jooksul esitatakse 2 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 483.00 €
Kestus: 26.05-31.07
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte Facebooki turundus e-õppena Muuda Facebooki reklaamihaldur ettevõtte salarelvaks

2021-05-26

Koolituse eesmärk on anda praktilisi soovitusi, et aidata kaasa Facebooki reklaamide tõhususele ning ettevõtete müügikasvu suurendamisele. Anda soovitusi, kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise. Koolitus algab reklaamikampaania strateegiaga, mis on oluline mõistmaks Facebookis läbiviidavate reklaamide loogikat. Lisaks käsitleme erinevaid turunduse nüansse, kuidas timmida reklaamikampaania tegemist selliselt, et saaksime võimalikult väikese eelarvega jõuda sihtgrupini. Samuti jagame praktilisi soovitusi, mis aitavad mõista hea kampaania tegemist ja toetavad loovust. Anname näpunäiteid Facebook reklaamihalduri kasutamisel (sh fotod, reklaamide seadistamine) Koolitus lõpeb praktilise ülesandega, kus igaüks saab planeerida oma ettevõtte või MTÜ reklaamikampaania

Hind: 116.00 €
Kestus: 26.05-31.07
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! FIE maksud ja raamatupidamine

2021-05-27

Kui Sul on soov tegutseda ettevõtlusega, kuid mitte väga suures ulatuses, on seda kõige lihtsam ja otstarbekam teha füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. Hinnale lisandub km.

Hind: 82.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Uus! Projektide kirjutamine ja juhtimine veebikoolitusena (vene keeles)

2021-05-27

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas koostada, käivitada, läbi viia ja hinnata projektide edenemist. Sihtgrupp Praktilisele koolitusele ootame tulevasi ja algajaid projektijuhte ja spetsialiste, kes kasutavad või planeerivad oma töös projektijuhtimist

Hind: 980.00 €
Kestus: 27.05-26.08
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega Viljandi

2021-05-31

Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideed vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Hind: 752.00 €
Kestus: 31.05-06.08
Koht: Viljandi

Telefon: 733 3690

Raamatupidamise juhendatud praktika Tallinn

2021-06-01

Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.  

Hind: 620.00 €
Kestus: 01.06-02.07; 60 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega Tartu

2021-06-01

Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideed vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Hind: 752.00 €
Kestus: 01.06-06.08
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Õhtune! Personalitöö (vene keeles) Tallinn

2021-06-01

Sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad - kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga. Kursuse sisu kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis; töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine; personali planeerimine; värbamine ja valik; uute töötajate liitmine organisatsiooni; personaliarvestus ja dokumentatsioon; töötajate koolitus- ja arendustegevus; töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted; töökorraldus ja töökeskkond.

Hind: 535.00 €
Kestus: 01.06-08.07
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Õhtune! Personalitöö ja tööõigus (vene keeles) Tallinn

2021-06-01

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 520.00 €
Kestus: 01.06-22.07
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Meeskonnatöö

2021-06-01

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada või täiendada oskusi ja teadmisi tõhusa meeskonnatöö ning koostöö valdkonnas. Koolitus sobib väikeettevõtjatele, sekretäridele, büroojuhtidele. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus Tallinn

2021-06-01

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.. Hinnale lisandub km.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 01.06-13.08
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tallinn

2021-06-01

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 01.06-04.10
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tartu

2021-06-01

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 01.06-30.09
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega Tartu

2021-06-01

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1783.00 €
Kestus: 01.06-30.09
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega Tallinn

2021-06-01

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1783.00 €
Kestus: 01.06-14.09; 274 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Veebikoolitus! Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

2021-06-02

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 146.00 €
Kestus: 02.06-16.06
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Korteriühistu revisjon

2021-06-02

Koolituspäeval tutvustatakse, mida arvestada korteriühistu revisjoni korraldamisel ja revidendiakti koostamisel. Sihtgrupp Ootame koolitusele korteriühistute revisjonikomisjoni liikmeid, juhatuse liikmeid, raamatupidajaid ja teisi huvilisi, kellel on soov hakata revideerima.

Hind: 82.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Soome raamatupidamine algajatele Tallinn

2021-06-07

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.   Lisaks käsitletakse muudatusi raamatupidamises ja maksunduses (sh 2019 jõustunud töötajate väljamaksete uut deklareerimse korda).

Hind: 416.00 €
Kestus: 07.06-08.06
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Õppematerjalide, esitluse ning e-portfoolio koostamise võimalused

2021-06-07

Kooltusel käsitletakse kuidas õppeprotsessi ettevalmistamisel koostada või kohandada õppematerjale lähtudes õppekavast, koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest.  Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Tööõigus Tallinn

2021-06-07

Koolitus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest Sihtgrupp:  Ootame koolitusele büroojuhte, juhiabisid, raamatupidajaid ja kõiki teisi, kes soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada või neid teadmisi uuendada

Hind: 173.00 €
Kestus: 07.06-15.06
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega Tallinn

2021-06-07

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 699.00 €
Kestus: 07.06-14.09
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine

2021-06-08

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites. Sotsiaalmeedia, sh facebook. Nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias

2021-06-08

Koolituse eesmärgiks on jagada nõuandeid, kuidas ilma suuremate kulutusteta iseseisvalt edendada oma turundustegevusi eelkõige Facebooki kui populaarseima sotsiaalmeediakanali abil. Koolitusel on lisaks teooriale toodud ka rohkelt praktilisi näiteid.  

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Koosolekute korraldamine ja protokollimine Tartu

2021-06-10

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Bürootöötajate arvutiõpe (vene keeles) Tallinn Обучение компьютеру для работников офиса

2021-06-10

В результате обучения учащийся умеет пользоваться самыми распространенными офисными программами для обработки текста и составления таблиц, а также умеет использовать в офисной работе необходимые интернет-услуги и социальное программное обеспечение.

Hind: 234.00 €
Kestus: 10.06-21.06
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine Tartu

2021-06-11

Muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele. Miks üks müügikiri „müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?Koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning õppida vältima oma töös levinumaid vigu. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 127.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Veebikoolitus! Ettevõtte arhiivihaldus NB! soodushind

2021-06-11

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Osaliselt veebis! Võlanõustajate koolitus

2021-06-15

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 15.06-30.09
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 7 333 690

Õhtune! Veebikoolitus! Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega (vene keeles)

2021-06-15

Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks

Hind: 498.00 €
Kestus: 15.06-26.08
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 733 3690

Veebikoolitus! Keerukad olukorrad koolitusel

2021-06-16

Koolituse eesmärk on reflekteerida ja analüüsida keerulisi olukordi koolitustel ning tõsta täiskasvanute koolitajate teadlikkust keeruliste olukordade põhjustest ning erinevatest toimetulekuviisidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Veebikoolitus! Koosolekute korraldamine ja protokollimine Tallinn

2021-06-18

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga (vene keeles) Tallinn Курс бухгалтерского учёта с практикой

2021-06-26

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 885.00 €
Kestus: 29.06-29.07
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine edasijõudnutele (vene keeles) Tallinn

2021-06-28

Koolituse tulemusel on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused (kompetentsid B.2.1 /finantsarvestus/ ja B.2.2 /maksuarvestus/ ja B.2.3 /juhtimisarvestus/. Sihtgrupp Koolitus on mõeldud õppuritele, kellel on algteadmised raamatupidamisest või on sellega vähesel määral kokku puutunud ning soovivad kinnistada oma teoreetilisi teadmisi.

Hind: 598.00 €
Kestus: 28.06-28.07
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tartu

2021-06-28

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 28.06-30.09
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega Tartu

2021-06-28

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1783.00 €
Kestus: 28.06-30.09
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Personalitöö ja tööõigus Tartu

2021-06-29

Koolitus annab süsteemse ülevaate läbirääkimiste olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest (liitvate ja jaotavate). Koolitus keskendub peamiselt liitvatele läbirääkimistele. Läbi praktiliste ülesannete vaadeldakse lähemalt arenduslepingu(teenuse sisseostulepingu) läbirääkimisi, eelarve läbirääkimisi ning läbirääkimisi lepingumuudatuseks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 29.06-30.06
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Individuaalne arvutiõpe Tallinn

2021-07-01

Arvuti algõppe koolitus annab algteadmised arvuti kasutamisest, tekstitöötlusest ning interneti võimalustest ja e-maili kasutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 480.00 €
Kestus: 01.07-27.07
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Õhtune! Veebikoolitus! Raamatupidamiskursus (vene keeles) Курс бухгалтерского учёта

2021-07-05

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 1085.00 €
Kestus: 160 akadeemilist tundi, 05.07-13.10
Koht: õ Tallinn

Telefon: 733 3690

Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine Tartu

2021-07-05

Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed. Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam! Hinnale lisandub km.

Hind: 260.00 €
Kestus: 05.07-07.07; 22 ak.t
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Õhtune! Raamatupidamiskursus (vene keeles)

2021-07-07

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 1085.00 €
Kestus: 05.07-13.10
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Personalitöö Tartu

2021-07-08

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 385.00 €
Kestus: 08.07-27.07;40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Osaliselt veebis! Bürootöötajate arvutiõpe

2021-07-15

Selle praktilise kursuse käigus selgitatakse nende programmide igapäevatöös vajalikke kasutusvõimalusi ning kinnistatakse õpitut seejärel ülesannete lahendamisega. Õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmesisestus ja tabelarvutusfunktsioonide kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 234.00 €
Kestus: 15.07-05.08
Koht: Tartu ja osaliselt veebis

Telefon: 742 0438, 5565 7804

MS Excel bürootöötajatele Tartu

2021-07-22

Koolituse tulemusel oskab õppija kasutada MS Excel programmi. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 146.00 €
Kestus: 22.07-29.07; 22 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise juhendatud praktika (vene keeles) Практика бухгалтерского учёта Tallinn

2021-08-02

Kursuse läbinu arvestab käibemaksu; arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu; koostab ja deklareerib erinevaid maksudeklaratsioone; arvestab amortisatsiooni; koostab majandusaasta aruannet.

Hind: 600.00 €
Kestus: 02.08-01.09
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus Tartu

2021-08-05

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 05.08-20.10
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega Tartu

2021-08-05

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 05.08-29.10
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega Tartu

2021-08-05

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1783.00 €
Kestus: 05.08-29.10
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus Tartu

2021-08-05

Sihtgrupp Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina. Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 28.06-30.09
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine bürootöös Tartu

2021-08-06

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd. Sihtgrupp Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Hind: 80.00 €
Kestus: 06.08-27.08
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Osaliselt veebis! Personalitöö ja tööõigus

2021-08-09

Personalitöö ja tööõiguse koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

Hind: 520.00 €
Kestus: 09.08-04.10
Koht: Tallinn ja veebis

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga (vene keeles) Tallinn Курс бухгалтерского учёта с практикой

2021-08-09

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Hind: 885.00 €
Kestus: 09.08-18.11
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus (vene keeles)

2021-08-09

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 1085.00 €
Kestus: 09.08-13.10
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Dokumendihaldus arvutil Tartu

2021-08-10

Sihtgrupp Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kellel tuleb kokku puutuda dokumentide koostamise ning haldamisega. Hinnale lisandub km.

Hind: 126.00 €
Kestus: 10.08-11.08; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus Tartu

2021-08-10

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 286.00 €
Kestus: 10.08-18.08; 24 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Osaliselt veebis! Raamatupidamine edasijõudnutele

2021-08-11

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 11.08-09.09
Koht: Tallinn ja veebis

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamine algajatele Tallinn

2021-08-11

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised Sihtgrupp Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik. Koolituse jooksul esitatakse 2 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Hind: 170.00 €
Kestus: 11.08-14.09
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Osaliselt veebis! Täiskasvanute koolitaja koolitus

2021-08-13

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. 

Hind: 1380.00 €
Kestus: 13.08-26.11
Koht: Tartu ja osaliselt veebis

Telefon: 7 333 690

Uus! Praktiline turunduskoolitus ettevõtjatele (vene keeles)

2021-08-18

Praktiliste turundusalaste teadmiste ja oskuste andmine väikeettevõtjale. Koolituse käigus omandatakse edukaks tööks vajalikke oskusi ja teadmisi kaupade/ teenuste reklaamimisel ja müümisel.

Hind: 1040.00 €
Kestus: 18.08-29.10
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevõtte arhiivihaldus Tartu

2021-08-18

Koolitusele on oodatud ettevõtete arhiivitöötajad, sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide arhiveerimisega või soovivad sellest ülevaadet saada. Kursuse sisu dokumentide süstematiseerimine; nõuded dokumentide arhiveerimisele; digitaalne arhiveerimine; arhiiviseadus ja arhiivieeskiri; 25.05.2018 rakendunud Isikuandmete kaitse üldmääruse eesmärgid ja rakendamine.

Hind: 96.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Soome raamatupidamine algajatele Tallinn

2021-08-26

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.   Lisaks käsitletakse muudatusi raamatupidamises ja maksunduses (sh 2019 jõustunud töötajate väljamaksete uut deklareerimse korda).

Hind: 416.00 €
Kestus: 26.08-27.08
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Osaliselt veebis! Täiskasvanute koolitaja koolitus

2021-08-30

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. 

Hind: 1380.00 €
Kestus: 30.08-30.11
Koht: Tartu ja osaliselt veebis

Telefon: 7 333 690

Projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine Projekt kui sündmus ja selle juhtimine Tartu

2021-09-02

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest Sihtgrupp Sekretärid, bürootöötajad ja teised spetsialistid, kes planeerivad ja viivad ellu väiksemaid põhitööga seotud projekte

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 tundi.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Kaubaveologistika Tallinn

2021-09-29

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 28.09-29.09; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Laotöö kursus Tartu

2021-10-06

Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 06.10-07.10; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690