TalTech Virumaa Kolledž

TalTech Virumaa Koll
Firma:
TalTech Virumaa Kolledž
Telefon:
336 3920
E-post:
vk@taltech.ee
Rakenduskõrghariduse õpe

1. KEEMIATEHNOLOOGIA
2. TELEMAATIKA JA ARUKAD SÜSTEEMID
Peaerialad:
-Telemaatika tarkvara 
3. MASINAEHITUS- JA ENERGIATEHNOLOOGIA PROTSESSIDE JUHTIMINE
Peaerialad:
-Energiatehnika
-Masinaehitustehnoloogia

 

Magistriõpe

KÜTUSE KEEMIA JA TEHNOLOOGIA 
Lõpetajad saavad TalTech diplomi ja õiguse jätkata õpinguid TalTech või mistahes teise ülikooli magistriõppes või doktoriõppes.


UUS! ÄRIINFOTEHNOLOOGIA

Peaeriala:

  • Andmeanalüüs ja arukad süsteemid


TalTech
 Virumaa Kolledžis on võimalus kuulata ainekursusi avatud õppes

Avatud õppesse on oodatud kõik, kes soovivad õppida uut eriala, täiendada teadmisi või jätkata katkenud õpinguid. Avatud õppe eeliseks on individuaalse õpingukava koostamise võimalus ja see, et õppida saab endale sobivas tempos ilma üliõpilastele kehtestatud koormusnõueteta.

Avatud õppes käiakse loengutes koos üliõpilastega ja sooritatakse eksameid ja arvestusi üliõpilastega võrdsetel alustel. Põhiline erinevus – avatud õppe täiendusõppurile ei kehti üliõpilastele kehtestatud koormusnõuded. See tähendab, et on võimalus õppida sobivas tempos huvipakkuvaid aineid kas ühest või mitmest õppekavast ning erinevatest valdkondadest. Loe täpsemalt siit 

TalTech Virumaa Kolledž pakub täiendkoolitust nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

 Soovi korral on võimalik korraldada firmasiseseid kursusi kliendi juures, mille puhul kursuse temaatika, kursuse pikkus, osalejate arv ja kursuse hind lepitakse kokku eraldi. Meilt on võimalik tellida ka individuaalkoolitust nii meie kui kliendi juures.

TalTech Virumaa Kolledž pakub mitmesuguseid kursuseid kooliõpilastele, mille eesmärgiks on tehnika- ning teadushuvi äratamine. Kursuseid viivad läbi oma ala spetsialistid TalTech Virumaa Kolledži õppejõud

Kursuse lõpetanud saavad Tallinna Tehnikaülikooli tunnistuse.

Lisainfo: 
Katrin Kruut

Taseme- ja täiendusõppe peaspetsialist

Telefon: 336 3933

katrin.kruut@taltech.ee


RUUMIRENT 

 TalTech Virumaa Kolledž pakub võimalust rentida ruume. 


Täpsem info siin

Arvutigraafika koolitus  Eesti keel  Ettevõtluskursused  Haridusasutused  Keeleõpe  Avalik-õiguslike ülikoolide kolledžid  Rakenduskõrgkoolid  Riigirakenduskõrgkoolid  Vene õppekeelega koolid  Ruumid  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamine  Õpetajate täiendkoolitus  Mõjuv esinemine  Arvutikasutaja baaskursus  Arvutigraafika baaskurusus  Kinnisvarakoolitus    Ettevõtluse alused  Informaatika    Kõrghariduskoolid  Arvutikasutaja koolitused  Programmeerimine  Excel  Tootmistehnika ja tööstusettevõtlus  Kütuste tehnoloogia  Avalik esinemine  Multimeedia  Ehitustehnika  Energiatehnika  OpenOffice  Elukestevõpe    PowerPoint  kinnisvara koolitus  Joonestamise kursus, joonestamine  Adobe Photoshop  TTÜ Virumaa Kolledž  Multimeedium koolitused  Excel, Word ja Powerpoint edasijõudnudtele  Esitlustarkvara PowerPoint 2010  Sissejuhatus PHP-sse  Tekstitöötlusprogramm Word 2010  Standardite koolitused  Multimeedium (Veebispetsialist)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tekstitöötluse algkursus (MS Word)  Tekstitöötluse põhikursus (MS Word)  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  Esitlusgraafika kasutamine elektrooniliste ettekannete ja slaidiseansside loomisel (MS PowerPoint)  Tehnilise dokumentatsiooni vormindamis- ja projekteerimispaketid  Internet programmeerimine (HTML)  Programmeerimine algajatele (Scratch)  Internet-programmeerimise alused (PHP)  Eesti ametikeel  Tööstusomand ja selle kaitse  Autoriõiguse kaitse ja sellega kaasnevad probleemid  Standardimise põhimõtted Eestis ja rahvusvaheline koostöö  Sissejuhatus kinnisvaravaldkonda  Ettevõtlikkus ja ettevõtlus  Argumenteerimisoskus kõnes ja kirjas  Kirjalik kommunikatsioon: ladus ja korrektne eneseväljendus  Kultuuriline identiteet. Multikultuursed organisatsioonid  Põlevkivi töötlemise tehnoloogia alused  Metroloogia meetodite rakendamine mehaanika- ja elektroonikatööstuses  Laboratoorsete tööde tehnika  Robotite kinemaatika ja dünaamika  Sissejuhatus lõplike elementide meetodisse  Ettevalmistus pädevuseksami sooritamiseks erialal Automaatik III  APJ- pinkide operaatorite täiendkoolitus  Energiamajandus. Elektri- ja soojusenergia tootmine täna ja homme  Elektropneumoautomaatika  Elektropneumoautomaatika  Keskkonnakaitse autotranspordi ettevõttes  Kontrollerite programmeerimine (PRO1)  Pneumoautomaatika  TalTech Virumaa Kolledž 

KOOLITUSKALENDER

Компьютерное черчение и 3D моделирование в программе SketchUp

2021-10-01

 

Hind: 0.00 €
Kestus: 01. - 29.10.2021
Koht: Kohtla- Järve

Telefon: 336 3933

Перспективы возобновляемой энергетики в условиях Эстонии

2021-10-07

 

Hind: 0.00 €
Kestus: 07.10. - 18.11.2021
Koht: Kohtla- Järve

Telefon: 336 3933