Multilingua Keelekeskus OÜ

Multilingua Keelekes
Firma:
Multilingua Keelekeskus OÜ
Telefon:
640 8540
Koduleht:
www.multilingua.ee
Facebook: www.facebook.com/multilinguaMultilinguas saab õppida 20 keelt! 


Multilingua Keelekeskus...

Multilingua Keelekeskus asutati 1994. aastal. Ettevõtte tegevusalaks oli ja on siiani täiskasvanute keeleõpe. 1990ndatel aastatel avarnes inimestel võimalus reisida ja see tõi kaasa märgatava vajaduse ja soovi osata võõrkeeltes suhelda. Samuti nõudis muutunud ühiskonnakord inimestelt võõrkeeleoskust pea kõikides eluvaldkondades. Multilingua keelekursused muutusid kohe väga populaarseks, sest õpetasime erinevaid keeli sel ajal Eestis veel uudsel kommunikatiivsel meetodil, mis tähendas, et esikohal oli ladusa suhtlemisoskuse omandamine. Oleme seda joont järjepidevalt nende aastate jooksul hoidnud ja täiustanud. Usume, et keeletundides just rääkimisele keskendudes on võimalik õpitavas keeles enesekindlalt suhtlema õppida. Oluline on seejuures ka kaasaegsete õppematerjalide ja -meetodite kasutamine.

 2006. aastal tunnustasid Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium Multilinguat aasta parima võõrkeelealase teo preemiaga, mis jagati Multi-Skype õppevormi turuletoomise eest.

Tänaseks oleme täiskasvanuhariduses tegutsenud pea 25 aastat ja selle ajaga saanud suurimaks keeleõpet pakkuvaks kooliks Eestis.

Oma tegevuses juhindume Haridus- ja Teadusministeeriumi Eesti keelevaldkonna arengukavast 2018–2027“ Keel loob väärtust“ üldeesmärgist, mis ütleb, et Eesti elanik tahab, saab ja oskab kasutada eesti keelt kõikides eluvaldkondades ja valdab võõrkeeli. Samuti lähtume oma töös „Eesti elukestva õppe strateegiast 2020“.

 Multilingua Keelekeskus on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS liige ning Eesti Kaubandus- Tööstuskoja liige.

Multilingua Keelekeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

INDIVIDUAALÕPE

Personaalne õppevorm, kus koolitaja keskendub 1-2 õppija arengule ja eesmärkidele. Koostatakse personaalne õppekava ning valitakse sobivaim tunni toimumisaeg ja tempo. 

 
MULTI- SKYPE ÕPE

Individuaalõpe internetitelefoni vahendusel, mis tähendab, et koolitaja ja õppija suhtlevad omavahel Skype´i teel. Nii nagu igale keeletunnile kohane, harjutatakse rääkimist, kuulamist, kirjutamist ja lugemist, kuid õpetajaga kokkusaamiseks pole vaja klassiruumi kohale minna.


MINIGRUPIÕPE

Õppevorm, millest võtavad osa 4-5 samal tasemel ja sarnaste eesmärkidega õppijat. Võrreldes suurema grupiga saab õpitava osas olla paindlikum ja võtta rohkem arvesse õppijate huvisid ja keeleõppevajadusi. Ja mis põhiline: väikses grupis on igal õppijal piisavalt rääkimisaega.


GRUPIÕPE

Keeletundides keskendutakse eeskätt suulise eneseväljendusoskuse, kuulamise ja rääkimise osaoskuse arendamisele, et õppija saaks julguse võõrkeeles suhelda. Meie rühmad moodustatakse maksimaalselt 6-8 samal keeletasemel õppijast, sest väike grupp võimaldab igaühel aktiivselt tunnis osaleda ja uusi teadmisi praktiseerida.


KEELEÕPE VÄLISMAAL

Teeme koostööd tunnustatud keeltekoolidega mitmetes riikides üle maailma, kus õppimisvõimalused on paindlikud ja mitmekesised. Vastavalt eesmärkidele ja soovidele aitame leida sobivaima paketi. 

 

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti keel  Hiina keel  Hispaania keel  Inglise keel  Itaalia keel  Jaapani keel  Keelekursused  Keeletestid  Keeleõpe  Keeleõpe välismaal  Individuaalne keeleõpe  Portugali keel  Prantsuse keel  Rootsi keel  Saksa keel  Soome keel  Vene keel  Ärikeeleõpe  Tõlketeenused  Araabia keel  Türgi keel  Eratunnid  Võõrkeeled  Suhtluskeel  Käsiraamatute ja kasutusjuhendite tõlkimine  Koolitusmaterjalide tõlkimine  Multi-Skype keeleõpe  Multi-Skype konsultatsioonid  Kirjalik tõlge  Hollandi keel  Koolitused firmadele  Norra keel  Suvekoolid  Poola keel  MULTI-MORE  Multilingua Keelekeskus OÜ  Keele intensiivkursus